10 Δεκ 2018

"Κόβεται" ἀπὸ τὴ διδακτέα ὕλη ὁ Παῦλος Μελὰς - Ἡ ἀπάντηση τοῦ ὑπουργείου Παιδείας

Σφοδρὲς ἀντιδράσεις προκαλεῖ ἡ ἀπόφαση του υπουργείου Παιδείας να τεθεῖ ἐκτὸς διδακτέας ὕλης ἀπὸ τὸ βιβλίο Ἱστορίας Γενικῆς της Γ΄Λυκείου τὸ κεφάλαιο ποὺ ἀναφέρεται στον Μακεδονικὸ Ἀγώνα. Στὸ ἔγγραφό του ὑπουργείου μὲ θέμα «Ὁδηγίες γιὰ τὴ διδασκαλία μαθημάτων Κοινωνικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Φυσικῆς Ἀγωγῆς ἡμερησίου καὶ ἑσπερινοῦ Γενικοῦ Λυκείου γιὰ τὸ σχολικὸ ἔτος 2018-2019» καὶ ἡμερομηνία 18-10-2018 σημειώνεται: «Σᾶς ἀποστέλλουμε τὶς παρακάτω ὁδηγίες γιὰ τὴ διδασκαλία μαθημάτων Κοινωνικῶν Ἐπιστημῶν ἡμερησίου καὶ ἑσπερινοῦ Γενικοῦ Λυκείου (Ἱστορία, Θρησκευτικά, Πολιτικὴ Παιδεία, Σύγχρονος κόσμος: Πολίτης καὶ Δημοκρατία, Βασικὲς Ἀρχὲς Κοινωνικῶν...
Ἐπιστημῶν, Ἱστορία Κοινωνικῶν Ἐπιστημῶν, Κοινωνιολογία, Φυσικὴ Ἀγωγὴ) γιὰ τὸ σχολικὸ ἔτος 2018-2019». 


Στὸ ἔγγραφο παρατίθενται ἀναλυτικὰ κεφάλαια τῆς Ἱστορίας ποὺ πρέπει νὰ διδαχθοῦν οἱ μαθητὲς τῆς Γ' Λυκείου καὶ κὰτ ἐπέκταση ποιὰ εἶναι αὐτὰ ποὺ μένουν ἐκτὸς ὕλης. Ἔτσι, ὁλόκληρος ὁ Μακεδονικὸς Ἀγώνας καθὼς καὶ ἐμβληματικὲς προσωπικότητες ὅπως ὁ Μακεδονομάχος Παῦλος Μελὰς μένουν ἐκτὸς διδακτέας ὕλης. 

Στὸν σάλο ποὺ προκλήθηκε, τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας ὑποστήριξε ὅτι ἡ συγκεκριμένη μείωση «ἔγινε προκειμένου νὰ ἐλαφρυνθεῖ ἡ τσάντα τοῦ μαθητῆ καὶ στὸ πλαίσιο τῆς ἐκμάθησης τῶν συγκεκριμένων κεφαλαίων στὴν τρίτη γυμνασίου». Ἔτσι κρίνεται ὅτι δὲν χρειάζεται νὰ ἐπαναληφθεῖ στὴ Γ’ Λυκείου. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.