24 Οκτ 2018

Στὸν ἀέρα ἡ ἔκδοση τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων

Ἀγκάθι ἀποτελεῖ γιὰ τὸ ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτη τὸ καυτὸ ζήτημα τῆς ἔκδοσης ἠλεκτρονικῶν ἀστυνομικῶν ταυτοτήτων μὲ προδιαγραφὲς ἀσφάλειας στὰ πρότυπα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, μὲ κύριο στόχο νὰ ἀποτρέπεται ἡ πλαστογράφησή τους. Οἱ διαδικασίες γιὰ τὴν ἔκδοση τῶν νέων ὑψηλῆς ποιότητας καὶ ἀσφάλειας ταυτοτήτων ἔχουν βαλτώσει καὶ γιὰ ἀκόμα μία φορὰ ἐπικρατεῖ πλήρης σύγχυση στὸ ἁρμόδιο ὑπουργεῖο. Οἱ ἐξαγγελίες γιὰ τὸ πότε θὰ ἀρχίσει ἡ ἀντικατάσταση τῶν παλιῶν ταυτοτήτων διαδέχονται ἡ μία τὴν ἄλλη, μὲ τὶς ἡμερομηνίες νὰ ἀλλάζουν συνεχῶς καὶ τὸν χρόνο κάθε φορᾶ νὰ ἐπιμηκύνεται.
Μετὰ τὴ δημοσίευση τῆς κοινῆς ὑπουργικῆς ἀπόφασης στὰ τέλη τοῦ περασμένου Ἀπριλίου ποὺ ὅριζε τὶς προδιαγραφὲς καὶ τὰ τεχνικὰ χαρακτηριστικὰ τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων εἶχε γίνει γνωστὸ ὅτι ἡ ἔκδοσή τους θὰ ξεκινοῦσε στὶς ἀρχὲς τοῦ 2019. Ὅπως ὅλα...
δείχνουν, τὸ συγκεκριμένο χρονικὸ πλάνο φαίνεται ὅτι θὰ ἀνατραπεῖ, ἀφοῦ, σύμφωνα μὲ πληροφορίες, δὲν ἔχουν ὁλοκληρωθεῖ οὔτε οἱ βασικὲς διαδικασίες. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι δὲν ἔχει προκηρυχθεῖ καν ὁ διαγωνισμὸς γιὰ τὴν ἑταιρεία ἡ ὁποία θὰ ἀναλάβει τὸ ἔργο καὶ ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ δὲν ὑπάρχει ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα, τὸ θέμα παραμένει μετέωρο. 

Μαζὶ καὶ τὰ διαβατήρια
Πρόκειται γιὰ ἔργο μὲ συνολικὸ προϋπολογισμὸ ὕψους 350.000.000 εὐρώ, καθὼς ἐκτὸς ἀπὸ τὶς νέες ταυτότητες προβλέπεται καὶ ἡ ἔκδοση τῶν νέων τεχνολογικὰ ἐξελιγμένων διαβατηρίων. Ἡ σύμβαση μὲ τὴν ἑταιρεία ποὺ προμηθεύει μὲ ἀναλώσιμα τὴ Διεύθυνση Διαβατηρίων λήγει τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2019 καὶ ἡ κυβέρνηση ἀποφάσισε νὰ προχωρήσει σὲ λύση – πακέτο τόσο γιὰ τὶς ταυτότητες ὅσο καὶ γιὰ τὰ διαβατήρια, μὲ βιομετρικὰ χαρακτηριστικά. Σὲ κάθε περίπτωση, τὸ Προσφυγικὸ καὶ ἡ ἀπειλὴ τῆς τρομοκρατίας διεθνῶς θέτουν τὸ ζήτημα ψηλὰ στὴν ἀτζέντα. Οἱ πιέσεις ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ εἶναι ἀσφυκτικὲς ὥστε ἡ κυβέρνηση νὰ τηρήσει τὶς δεσμεύσεις της, δεδομένου ὅτι ἡ ἔκδοση ταξιδιωτικῶν ἐγγράφων ὑψηλῶν προδιαγραφῶν ἀσφάλειας ἀποτελεῖ ὑποχρέωση ἡ ὁποία ἀπορρέει ἀπὸ ἀπόφαση τῆς ΕΕ.

Τὸ πόσο ἐκτεθειμένη εἶναι ἡ Ἑλλάδα ἀπὸ τὶς καθυστερήσεις φαίνεται στὴν πρόσφατη ἐτήσια ἔκθεση τοῦ Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ποὺ ἀσκεῖ σφοδρὴ κριτική. Ὅπως ἀναφέρεται χαρακτηριστικά, «οἱ ἑλληνικὲς ταυτότητες παρέμειναν ἐξαιρετικὰ εὐάλωτες σὲ τροποποίηση καὶ ἀντικατάσταση φωτογραφίας. Δὲν ἔχουν ἐνσωματωθεῖ συγκεκριμένα χαρακτηριστικὰ ἀσφάλειας, ὅπως ψηφιακὴ φωτογραφία καὶ βιομετρικὰ χαρακτηριστικά». Ἡ ἔκθεση τονίζει ἐπίσης τὴ δέσμευση τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος.

Ὁ πρώην ὑπουργὸς Προστασίας τοῦ Πολίτη Νίκος Τόσκας εἶχε δηλώσει στὴ Βουλὴ τὸν περασμένο Ἀπρίλιο ὅτι «εἶναι θέμα ἡμερῶν καὶ ὄχι ἑβδομάδων» ἡ προκήρυξη γιὰ τὴν πρόσκληση ἑταιρειῶν τῆς ΕΕ γιὰ τὴν ἔκδοση τῶν νέων ταυτοτήτων. Οἱ ἡμέρες τελικὰ ἔγιναν βδομάδες καὶ μῆνες! Καὶ μέχρι σήμερα δὲν ἔχει κινηθεῖ ἡ σχετικὴ διαδικασία. 

Σὰν πιστωτικὲς κάρτες
Τὸ μόνο ποὺ ὑπάρχει εἶναι ἡ κοινὴ ὑπουργικὴ ἀπόφαση ποὺ καθορίζει τὰ χαρακτηριστικὰ καὶ τὶς προδιαγραφὲς τῶν νέων ταυτοτήτων. Τὸ σχῆμα τους θὰ μοιάζει μὲ αὐτὸ τῶν πιστωτικῶν καρτῶν καὶ συγκεκριμένα θὰ ἔχουν πλάτος 8,5 ἑκατοστὰ καὶ ὕψος 5,5 ἑκατοστά.

Ὡς πρὸς τὶς τεχνικὲς προδιαγραφές, «ἡ κάρτα θὰ ἐνσωματώνει τουλάχιστον ἐννέα πολυανθρακικὰ φύλλα, τὰ ὁποῖα συγκολλημένα μὲ εἰδικὸ τρόπο (συμπίεση θερμότητας) θὰ ἀποτελοῦν τὸ ἑνιαῖο ὑπόστρωμα τοῦ δελτίου ταυτότητας». Σημεῖο αἰχμῆς θὰ εἶναι τὸ εἰδικὸ τσὶπ τὸ ὁποῖο θὰ περιέχει μεταξὺ ἄλλων σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφὴ τὴ φωτογραφία, τὰ στοιχεῖα τοῦ κατόχου, τὸ ὕψος του καὶ ὅσα ἀπαιτοῦνται γιὰ ὑπηρεσίες ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης, ὅπως ὁ δῆμος ἐγγραφῆς, ὁ ἀριθμὸς δημοτολογίου, ὁ τόπος ἔκδοσης τῆς ταυτότητας καὶ – τὸ κυριότερο – σὲ ψηφιακὴ μορφὴ τὸ δαχτυλικὸ ἀποτύπωμα. Ὁ πολίτης θὰ ἐπιβαρύνεται μὲ 10 εὐρὼ (ἠλεκτρονικὸ παράβολο) γιὰ τὴν ἔκδοση τῆς νέας ταυτότητάς του. 
in.gr

2 σχόλια:

  1. Σιγά που είναι στον αέρα.
    Έρχεται και αυτό, δεν το γλιτώνουμε.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΥΠΟΣΤΑΣΕΩΝ.

    ΝΑ ΜΗΝ ΒΓΟΥΝ ΠΟΤΕ ΤΩΝ ΠΟΤΩΝ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.