16 Μαρ 2018

Ἀναλήψεις ἀπὸ ΑΤΜ στὴν Κύπρο χωρὶς κάρτα, ἁπλὰ μὲ τὴ χρήση βιομετρικῶν στοιχείων !

Τὰ νέα ATM τῆς Ancoria Bank εἶναι σὲ λειτουργία καὶ ὀνομάζονται Self-Service Kiosks. 

Εἶναι βιομετρικὰ καὶ δὲν χρειάζεται ὁ πελάτης νὰ ἔχει μαζί του τὴν κάρτα του γιὰ νὰ κάνει ἀνάληψη χρημάτων ἢ ὁποιαδήποτε ἄλλη τραπεζικὴ συναλλαγή. Η Ancoria Bank μπαίνει στὴ νέα ἐποχὴ μὲ τὴν πρωτοποριακὴ ὑπηρεσία Self-Service Kiosks (SSK), καὶ αὐτὴ εἶναι μόνο ἡ ἀρχὴ στὴν προσπάθειά της νὰ προσφέρει στοὺς πελάτες τῆς καινοτόμες ὑπηρεσίες ποὺ διασφαλίζουν τὴν ἀσφάλεια καὶ προσφέρουν εὐκολία. Γιὰ νὰ μπορέσει κάποιος πελάτης νὰ κάνει χρήση θὰ πρέπει ἀρχικὰ νὰ καταχωρήσει τὰ βιομετρικά του δεδομένα. 
Τεχνολογία αἰχμῆς ποὺ χρησιμοποιεῖ βιομετρικὰ δεδομένα. Τὰ βιομετρικὰ δεδομένα ἀναφέρονται στὴ...
μέτρηση καὶ ἀνάλυση τῶν μοναδικῶν φυσικῶν ἢ συμπεριφορικῶν χαρακτηριστικῶν τῶν ἀνθρώπων. 
Στὴν Ancoria Bank, χρησιμοποιώντας τὰ μοναδικὰ χαρακτηριστικὰ τῶν φλεβῶν τῶν πελατῶν, θὰ ἐπαληθεύσουν τὴν ταυτότητα καὶ στὴ συνέχεια θὰ εἶναι διαθέσιμη ἡ πρόσβαση στὶς ὑπηρεσίες ποὺ παρέχονται ἀπὸ τὰ SSK. 
Ἡ διαδικασία ἀκολουθεῖ τὶς βέλτιστες πρακτικές της ἀσφάλειας τῶν πληροφοριῶν καὶ δὲν συνεπάγεται μόνιμη ἀποθήκευση τῶν παραπάνω χαρακτηριστικῶν σὲ ὁποιοδήποτε σύστημα τῆς τράπεζας, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ σχετικὰ δεδομένα ποὺ χρειάζονται γιὰ τὴν τῶν πελατῶν. 
Σύμφωνα μὲ τὸν Ἰωάννη Λοϊζου, Ἀνώτατο Ἐκτελεστικὸ Διευθυντὴ τῆς Ancoria Bank, Μιλώντας στὸ Capital Today, ὁ Ἀνώτατος Ἐκτελεστικὸς Διευθυντὴς τῆς Ancoria Bank Ἰωάννης Λοϊζου, ἀνέφερε ὅτι ἡ τράπεζα ἔχει ἐφαρμόσει τὰ βιομετρικὰ μηχανίματα ὅπου ἡ πρόσβαση γίνεται μὲ τὴν παλάμη τοῦ χεριοῦ. «Ὁ κάθε μᾶς πελάτης μπορεῖ νὰ γίνει register καὶ νὰ κάνει ἀνάληψη μετρητῶν, κατάθεση μετρητῶν καὶ διεξαγωγὴ συναλλαγῶν χωρὶς τὴν χρήση ὁποιασδήποτε κάρτας». 
Παράλληλα, ὁ κ. Λοϊζου ἀνέφερε ὅτι σύντομα ἡ τράπεζα θὰ ἐπανέλθει καὶ μὲ ἄλλες καινοτόμες λύσεις γιὰ τοὺς πελάτες της, ποὺ θὰ ἔχουν ἐξυπηρέτηση χωρὶς νὰ ἐπισκέπτονται τὴν τράπεζα. Ἤδη, ἡ Ancroria Bank, προσφέρει στοὺς πελάτες τῆς ὑπηρεσία κατὰ τὴν ὁποία κάποιος μπορεῖ νὰ δημιουργήσει λογαριασμὸ χωρὶς τὴν φυσική του παρουσία σὲ ἕνα κατάστημα. 
Τὸ μόνο ποὺ ἔχει νὰ κάνει κάποιος, ἐξήγησε ὁ κ. Λοϊζου, εἶναι μέσω τῆς ἰστοσελίδας τῆς Ancoria, νὰ δημιουργήσει λογαριασμό. Στὴ συνέχεια ἡ Ancoria, θὰ ἐπισκεφτεῖ τὸν πελάτη στὸν χῶρο καὶ χρόνο ποὺ ἐπιθυμεῖ γιὰ τὴν ὑπογραφὴ τῶν ἐντύπων. Ἀκολούθως θὰ ἐνεργοποιηθεῖ ὁ λογαριασμός. Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.