16 Μαρ 2018

Σουηδία: Οἱ Σοσιαλδημοκράτες προτείνουν τὴν ἀπαγόρευση τῶν θρησκευτικῶν σχολείων

Τὸ κυβερνῶν Σοσιαλδημοκρατικὸ κόμμα τῆς Σουηδίας πρότεινε νὰ σταματήσουν τὰ θρησκευτικὰ σχολεῖα στὴ χώρα ὡς μέρος τοῦ μανιφέστου του. “Οι θρησκευτικὲς ἐπιρροὲς δὲν ἔχουν θέση στὰ σχολεῖα τῆς Σουηδίας. 
Οἱ Σοσιαλδημοκράτες θέλουν τὸ σχολεῖο νὰ παρέχει σὲ ὅλα τὰ παιδιὰ καλὴ ἐκπαίδευση ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ὑπόβαθρο, τὸ φύλο ἢ τὴ θρησκεία”, ἐξηγεῖ τὸ κόμμα σὲ δελτίο τύπου ποὺ ἐξέδωσε. 
Ἐνῶ τὰ περισσότερα σχολεῖα τῆς Σουηδίας διευθύνονται ἀπὸ τὸν τοπικὸ δῆμο, ὑπάρχει ἐπίσης ἕνας μεγάλος ἀριθμὸς ἀνεξάρτητων σχολείων (friskolor), τὰ ὁποία χρηματοδοτοῦνται ἀπὸ τὸ δημόσιο καὶ πρέπει νὰ... ἀκολουθοῦν κυβερνητικὲς κατευθυντήριες γραμμὲς γιὰ τὸ πρόγραμμα σπουδῶν, ἀλλὰ νὰ λειτουργοῦν ἀνεξάρτητα. 
Τὰ θρησκευτικὰ ἐλεύθερα σχολεῖα ἦταν ἕνα ἀμφιλεγόμενο θέμα στὴ Σουηδία. Τὸ 2017, γιὰ παράδειγμα, ὁ τηλεοπτικὸς σταθμὸς TV4 κυκλοφόρησε βίντεο ἀπὸ ἀγόρια καὶ κορίτσια ποὺ εἰσέρχονται σὲ σχολικὸ λεωφορεῖο ἀπὸ διαφορετικὲς εἰσόδους σὲ ἰδιωτικὰ ἰσλαμικὰ σχολεῖα στὴ Στοκχόλμη. Ὁ διαμεσολαβητὴς κατὰ τῶν διακρίσεων τῆς Σουηδίας ἔκρινε ἀργότερα ὅτι τὸ σχολεῖο δὲν εἶχε καταργήσει τοὺς νόμους κατὰ τῶν διακρίσεων. 

“Για μᾶς εἶναι σαφὲς ὅτι κανένας μαθητὴς δὲν θὰ πρέπει νὰ ὑποβληθεῖ σὲ θρησκευτικὴ ἐπιρροὴ στὸ σχολεῖο. Ἡ πίστη ἢ ὄχι πρέπει νὰ εἶναι ἐπιλογὴ τοῦ ἴδιου του παιδιού”, δήλωσε ὁ Σοσιαλδημοκράτης Ὑπουργὸς ἀνώτερης δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης καὶ ἐκπαίδευσης ἐνηλίκων Ἄννα Ἐκκρόμ. 
Ὁ ἀκρογωνιαῖος λίθος μίας βελτιωμένης Σουηδίας πρέπει νὰ εἶναι ἡ ἰσότητα μεταξὺ σχολείων ὅπου οἱ γονεῖς καὶ οἱ μαθητὲς «μποροῦν νὰ εἶναι σίγουροι ὅτι ἡ ἐκπαίδευση παρέχει γνώσεις βασισμένες στὴν ἐπιστήμη καὶ τὴν ἀποδεδειγμένη ἐμπειρία». 
Οἱ Σοσιαλδημοκράτες θὰ ὑποβάλουν ἐπίσης πρόταση στὸ κοινοβούλιο γιὰ ἕνα νέο νόμο ποὺ θὰ ἐλέγχει τὴν καταλληλότητα αὐτῶν ποὺ θέλουν νὰ ξεκινήσουν καὶ νὰ λειτουργήσουν ἕνα ἀνεξάρτητο σχολεῖο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.