22 Φεβ 2018

Ἐπίσημη ὑποδοχὴ Ἱεραρχῶν τοῦ Πατριαρχείου Βουλγαρίας ἀπὸ σχισματικούς! «Ἐπισφραγίστηκε δὲ καὶ πῆρε τὴν ἐπίσημη συγκατάθεσή τους μὲ τὴ "σύνοδο" τῆς Κρήτης»

Σχόλιο Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ: Ό,τι λέγεται ζωή, ὅ,τι συνιστᾶ στοιχεῖο, ποὺ δίνει ὑπόσταση στὴν ἔννοια αὐτή, ὅ,τι κατὰ παράδοση αἰώνων ἀναλλοίωτο καὶ ἀσφαλὲς στήριγμα, γιὰ τὴν πορεία τοῦ ἀνθρώπου, ἂς πάψει νὰ θεωρεῖται δεδομένο!
Νέα θεώρηση τῆς ζωῆς, νέα κοσμοαντίληψη, νέο κοσμοείδωλο, τὸ ὁποῖο φέρνει μαζί του τὸ νέο σχέδιο ζωῆς, ἐφαρμοσμένο πλέον ὡς καθαρῶς ὑπερέχον στὴν καθημερινὴ ζωή, ἀλλὰ καὶ ἐπιβαλλόμενο στὴν ἐκπαίδευση, γιὰ τὴν ἐν συνόλω διαμόρφωση τοῦ νέου ἀνθρώπου, τοῦ μέλλοντος ἀνθρώπου. Τὸ δὲ χείριστο: Τὸ ρεῦμα αὐτὸ ἔχει ἐπηρεάσει βαθιὰ καὶ πολὺ ἐπικίνδυνά τους ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας. Ἐπισφραγίστηκε δὲ καὶ πῆρε τὴν ἐπίσημη συγκατάθεσή τους μὲ τὴ "σύνοδο" τῆς Κρήτης.
Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ μὴν ἀντιλαμβάνονται οἱ ἐπίσκοποι καὶ οἱ λοιποὶ πνευματικοὶ ὁδηγοὶ αὐτὴν τὴν δραματικὴ ἐκτροπή! Σίγουρα ὄχι, ἀφοῦ συνεχίζουν τὴν προπαγάνδα γιὰ τὴ σύνοδο αὐτὴ καὶ ἐπιμένουν νὰ γίνουν πράξη οἱ ἀποφάσεις της.
Ἔχει ἀλλάξει ἡ ζωή μας!!! Λειτουργοῦν ἄλλοι νόμοι! Οὔτε καν ἀνθρώπινοι!
Τὸ καταλαβαίνετε, ὅσοι τῶν ποιμένων εὐήκοοι; Ἀνασκευάσατε, λοιπόν, τὶς προϋποθέσεις ἐπικοινωνίας μὲ τοὺς ἄρχοντες καὶ...
γενικότερα μὲ τὸν "κόσμο"! Ἐπιστρέψατε, "εἰς πεῖσμα τῶν δαιμόνων", στὴν τῶν Πατέρων ἀρχὴ καὶ δῶστε τὸν καθαρὸ ἀέρα τῆς Παράδοσης στὸ λαό, γιὰ νὰ σᾶς συντρέξει. Θὰ τὸ κάνει, ὅταν νιώσει τὸ ἄγγιγμα τῆς Ἀλήθειας στὰ ἐσώψυχά του. Τὸ θέλετε; Κάντε τό! Ἀλλιῶς, "Θεὸς οὐ μυκτηρίζεται", ἀλλὰ οὔτε καὶ ἄνθρωπος!

ΕἴδησηἘπίσημη ὑποδοχὴ Ἱεραρχῶν τοῦ Πατριαρχείου Βουλγαρίας ἀπὸ σχισματικούς!
Ἐπίσημη ὑποδοχὴ στὸν Πρόεδρο τῆς Βουλγαρίας κ. Ροῦμεν Ράντεφ, ἀλλὰ καὶ στὸν Σέβ. Μητροπολίτη Φιλιππουπόλεως κ. Νικόλαο, πραγματοποιῆσαν σήμερα σὲ Μοναστήρι τῶν Σχισματικῶν της λεγόμενης ''Μακεδονικῆς'' Ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων.
Ὁ Πρόεδρος συνοδευόμενος ἀπὸ τοὺς Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας ἔτυχε θερμῆς ὑποδοχῆς ἀπὸ τὸν Ἡγούμενο Παρθένιο τοῦ μεγαλύτερου Μοναστηριοῦ τῶν Σκοπίων.
Χαρακτηριστικὴ ἦταν ἡ στιγμὴ ὅταν οἱ μοναχοί της Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Μπίγορσκι, κατὰ τὴν ἄφιξη τοῦ Μητροπολίτη Φιλιππουπόλεως κ. Νικολάου τοῦ φόρεσαν μανδύα καὶ τοῦ ἔδωσαν σταυρὸ εὐλογίας.
"Εἶναι μεγάλη τιμὴ γιὰ ἐμᾶς, ποὺ ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλγαρίας ἐπισκέπτεται σήμερα τὸ Μοναστήρι μας, καὶ πιστεύουμε αὐτὴ ἡ ἐπίσκεψη δὲν εἶναι ἐθυμοτυπικὴ ἀλλὰ οὐσιαστικὴ" - ἀνέφερε μεταξὺ ἄλλων ὁ Ἡγούμενος Παρθένιος.
Ἐπίσης ὁ σχισματικὸς Ἡγούμενος ὑπογράμμισε ὅτι δὲν εἶναι τυχαῖο τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἐπίσκεψη γίνεται μὲ τὴν συμπλήρωση τῶν 1000 ἐτῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ὀχρίδας, ὅπου ὁ πρῶτος Ἐπίσκοπος Ἰωάννης τῆς Ντεμπὰρ εἶναι ὁ ἱδρυτὴς τῆς Μονῆς.
"Πιστεύουμε ἀκράδαντα ὅτι ἡ ἐπίσκεψή σας, δίνει σαφεῖς ἐνδείξεις ὅτι ἡ Βουλγαρικὴ Κυβέρνηση θὰ συνεχίσει νὰ στηρίζει τὴν πρόοδο τῆς Δημοκρατίας τῆς Μακεδονίας, ὄχι μόνο στὴν ἐγχώρια ἀγορὰ ἀλλὰ καὶ διεθνῶς. Ἡ ἀνιδιοτελῆς αὐτὴ ὑποστήριξή σας, ἀποδεικνύει καὶ πάλι ποιοὶ εἶναι οἱ ἀληθινοὶ φίλοι καὶ ἀδερφοὶ τοῦ μακεδονικοῦ λαοῦ" - συνέχισε ὁ σχισματικὸς Ἡγούμενος.
Χαρακτηριστικὴ ἦταν ἡ στιγμὴ ὅταν ὁ Ἡγούμενος δήλωσε ὅτι "ἡ συμπροσευχὴ μεταξὺ τῶν Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας μὲ τὴν Μακεδονικὴ Ἐκκλησία θὰ δημιουργήσει καὶ πνευματικοὺς δεσμοὺς μεταξὺ τῶν δύο λαῶν. Γὶ΄αὐτὸ εὐχαριστοῦμε ἰδιαιτέρως τὸν Πατριάρχη Νεόφυτο καὶ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας".
Στὴ συνέχεια ὁ Μητροπολίτης Φιλιππουπόλεως ἀπὸ τὸν θρόνο ἐξέφρασε τὴν χαρά του, ὑπογραμμίζοντας ὅτι ἀμέσως ἐνίωσε εὐπρόσδεκτος καὶ οἰκεῖος στὸ Μοναστήρι.
"Ἡ καρδιά μου εἶναι γεμάτη μὲ πνευματικὴ χαρὰ σὲ αὐτὴ τὴν στιγμή. Ὁ Θεὸς μᾶς ἐλέησε πρὶν τὴν ἀρχὴ τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς, πρὶν τὴν περίοδο τῆς μετανοίας, νὰ ἔρθουμε ἐδῶ καὶ νὰ κλίνουμε τὰ γόνατα, τὶς ψυχὲς καὶ τὶς καρδιὲς στὴν χάρη ποὺ ἔχει αὐτὴ ἡ Μονὴ" τόνισε χαρακτηριστικὰ ὁ Μητροπολίτης Νικόλαος.
Σὲ ἄλλο σημεῖο ὁ Ἱεράρχης τῆς Ἐκκλησία τῆς Βουλγαρίας τόνισε: "Ἤρθαμε ἐδῶ μαζὶ μὲ τὸν Πρόεδρο, κάνοντας ὑπακοὴ στὸν Πατριάρχη μᾶς Νεόφυτο γιὰ νὰ συμμετέχουμε σὲ αὐτὴ τὴν πνευματικὴ χαρά. Τί ὡραῖο εἶναι ὅταν τὰ ἀδέλφια εἶναι μαζί, ὅπως λέει ὁ ψαλμωδός! Αὐτὴ τὴν χαρὰ ζοῦμε μαζί σας, καὶ σᾶς εὔχομαι νὰ ὑπηρετήσετε τὴν Ἁγία Ἐκκλησία".
Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ πὼς ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλγαρίας προσέφερε στὸν Ἡγούμενο τῆς Μονῆς, ἕνα βιβλίο τοῦ ἐπαναστάτη καὶ ἐθνικοῦ ἥρωα τῆς Βουλγαρίας Βασὶλ Λέφσκι, καθὼς καὶ μία μελέτη Βούλγαρου Πατριάρχη Κυρίλλου μὲ τίτλο: "Βουλγαρικὴ Ἐξαρχία στὴ Μακεδονία καὶ Ἀδριανούπολη μετὰ τὸν Ἀγώνα 1877-1978".
Ἱεράρχης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μιλώντας στὴν Romfea.gr καὶ σχολιάζοντας τὴν σημερινὴ ἐπίσκεψη, μεταξὺ ἄλλων ἀνέφερε: "Δυστυχῶς οἱ Βούλγαροι δείχνουν ὅτι δὲν ἔχουν ἐκκλησιαστικὴ συνείδηση".
"Νομίζω ὅτι τὰ πράγματα ἔχουν προχωρήσει ἀλλὰ καὶ ξεφύγει, εὔχομαι οἱ Ἐκκλησίες νὰ μὴν βρεθοῦν πρὸ ἐκπλήξεως" - συνέχισε ὁ Ἱεράρχης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
www.romfea.gr

3 σχόλια:

 1. Για μένα και με όσα γνωρίζω, την πιο αξιοπρεπή και Χριστιανή στάση, κρατά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία της Γεωργίας.
  Ο σημερινός Ορθόδοξος Πατριάρχης Γεωργίας είναι ένας όσιος άνδρας, στον οποίο ο Θεός έδωσε πριν χρόνια ακριβείς οδηγίες για να κτίσει ένα μεγάλο ιερό ναό στη Γεωργία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Νομίζουν οι οικουμενιστές, οι οικουμενίζοντες και οι αγαθοί τη προαιρέσει λοιποί χριστιανοί,πως ολισθαίνοντας διαρκώς μακρόθεν της πίστεως, διά της εν προφάσει ή εν αφελεία αγάπης προς τους υποκριτές διαχειριστές της παγκόσμιας σκακιέρας, νομίζουν, πως θα καταλήξουν κάπου, σε κάποιο ασφαλές αποτέλεσμα. Αποτελεσμα δε ασφαλές μπορεί να χαρακτηριστεί μόνο η ειλικρινής διάθεση επιστροφής των απάντων την οικουμένη κατοικούντων στην πίστη και Παράδοση της Μίας, Αγίας, Καθολικής, Αποστολικής Εκκλησίας, αυτής της Ορθόδοξης. Φαίνεται πως διενεργείται ανά την οικουμένη κάτι τέτοιο; Διαφαίνεται, έστω, κάτι τέτοιο; Μάλλον, προϊόντος του χρόνου, μάλλον, διαγράφεται ξεκάθαρα η πορεία προς την εποχή του Αντιχρίστου. Τίποτε δεν φανερώνει, ανθρωπίνως τουλάχιστον, κάποιο σημάδι αισιοδοξίας, κάποια κίνηση προς τη θύρα της Κιβωτού της Σωτηρίας. Έφθασε ο καιρός πλέον, που, επαναλαμβάνω, ανθρωπίνως, έκλεισε το θέμα. Η Ορθοδοξία θεατής και οι πρωτομάστορες της παγκοσμιοποίησης πρωταγωνιστές!
  Σ.Η.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Συγνὠμην δέν καταλαβαίνω,
  τί εἶναι καλύτερο διά τήν ἐκκλησία αὐτή,
  νά πάῃ μέ τό Φανάρι
  ἢ μέ τήν Βουλγαρία,
  καί διατί;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.