2 Φεβ 2018

Πάνω ἀπὸ 1 ἑκατομμύριο πολίτες ὑπολογίζεται ὅτι θὰ πᾶνε στὸ συλλαλητήριο. Δημοσιογραφίσκοι σᾶς γυρίσαμε τὴν πλάτη!

Αὐτὴ εἶναι ἡ ἐκτίμηση τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς
Μὲ προσεκτικὸ τρόπο παρακολουθεῖ ἡ κυβέρνηση τὶς ἐξελίξεις σχετικὰ μὲ τὸ συλλαλητήριο κατεβάζοντας κατακόρυφα τούς τόνους τῆς ἀντιπαράθεσης καὶ τοὺς χαρακτηρισμοὺς περὶ γραφικῶν καὶ ἀκροδεξιῶν. Οἱ τελευταῖες ἐκτιμήσεις γιὰ τὴν συμμετοχὴ στὸ συλλαλλητήριο τῆς Κυριακῆς ἀνεβάζουν τὶς προσδοκίες γιὰ μεγάλη συμμετοχή. Ἐὰν τελικὰ 1 ἑκατ. πολίτες πᾶνε στὴν πλατεία Συντάγματος γιὰ νὰ διαμαρτυρηθοῦν σχετικὰ μὲ τὸ ὄνομα τῶν Σκοπίων θὰ πρόκειται γιὰ τὸ μεγαλύτερο συλλαλητήριο - συγκέντρωση τῶν τελευταίων δεκαετιῶν. Μία συγκέντρωση ποὺ κανένα κόμμα στὴν Ἑλλάδα, ὄχι μόνο δὲν μπορεῖ νὰ πλησιάσει, ἀλλὰ καὶ ὅλα τὰ κόμματα μαζὶ νὰ διοργανώσουν ἕνα παρόμοιο συλλαλητήριο. Σύμφωνα μὲ τοὺς διοργανωτές, τὸ παλλαϊκὸ συλλαλητήριο ἔχει εἰρηνικὸ καὶ συλλογικὸ χαρακτήρα χωρὶς κόμματα καὶ θέλουν νὰ...
μετατραπεῖ σὲ μία μεγάλη γιορτὴ ποὺ θὰ στείλει ξεκάθαρο μήνυμα ἐνάντια στὸν ἀλυτρωτισμὸ ποὺ ἐπιδεικνύουν τὰ Σκόπια. 

Ἔτσι, τριπλάσιος κόσμος ἀπὸ τὸ συλλαλητήριο τῆς Θεσσαλονίκης, ἤτοι ἄνω τοῦ ἑνὸς ἑκατομμυρίου διαδηλωτῶν, ἐκτιμᾶ ἡ ὀργανωτικὴ ἐπιτροπὴ ὅτι θὰ συμμετάσχει στὴ συγκέντρωση τῆς Κυριακῆς, θέλοντας νὰ στείλει τὸ μήνυμα ὅτι «Μακεδονία σημαίνει Ἑλλάδα»! Ὁ καιρὸς θὰ εἶναι καλὸς καὶ ἤπιος καὶ στὴν Ἀθήνα δὲν πρόκειται νὰ βρέξει τὸ μεσημέρι τῆς Κυριακῆς. Κεντρικοὶ ὁμιλητὲς θὰ εἶναι ὁ Μίκης Θεοδωράκης καὶ ὁ Γιῶργος Κασιμάτης, ἐνῶ χαιρετισμὸ ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας θὰ ἀπευθύνουν οἱ μητροπολίτες Σύρου, Χίου καὶ Δράμας. Σύντομο χαιρετισμὸ θὰ ἀπευθύνουν ἐκπρόσωποι φορέων ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα, μὲ περιορισμένο ὅμως ἀριθμό.

Ψήφισμα
Μετὰ τὸ συλλαλητήριο οἱ ὀργανωτὲς θὰ ἐκδώσουν ἕνα ψήφισμα, ὅπως καὶ στὴ Θεσσαλονίκη, τὸ ὁποῖο θὰ παραδώσουν στὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, τὸν πρωθυπουργὸ καὶ τὸν Πρόεδρο τῆς Βουλῆς. Ἡ ὀργανωτικὴ ἐπιτροπὴ λαμβάνει μηνύματα ἀπὸ πολλὰ μέρη τῆς Ἑλλάδας καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ γιὰ τὶς χιλιάδες κόσμου ποὺ θὰ συμμετέχουν στὸ συλλαλητήριο, ἐνῶ τὰ μέλη της ξεκαθαρίζουν ὅτι ἔχουν μιλήσει μὲ τὶς ἑλληνικὲς ἀρχὲς καὶ ἔχουν ἐμπιστοσύνη στὴ Ἀστυνομία. «Ἔχουμε ἐμπιστοσύνη στὶς ἑλληνικὲς ἀρχὲς καὶ διαβεβαιώσεις ὅτι ὅλα θὰ πᾶνε καλά. Ἐμεῖς δὲν μποροῦμε νὰ ἐπέμβουμε, ὡστόσο θὰ ἔχουμε μικρὲς ὁμάδες περιφρούρησης κοντὰ στὴν ἐξέδρα γιὰ τὴν προστασία τῶν ὁμιλητῶν», εἶπε ὁ ὑπεύθυνος τῆς διοργάνωσης, Μιχάλης Πιατσίκας ,καὶ συνέχισε ὅτι «τὸ συλλαλητήριο θὰ στείλει ἕνα δυνατὸ μήνυμα ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδας».

Ὁ πρόεδρος τῆς Πανελλήνιας Ὁμοσπονδίας Πολιτιστικῶν Συλλόγων Μακεδόνων, Γιῶργος Τάτσιος, ἐξέφρασε «ἀγωνία ὅτι ἂν ὑπάρξει ἡ λέξη Μακεδονία στὴν ὀνομασία θὰ ζητηθεῖ ἡ αὐτονόμησή της. Τὸ ἔδαφος προετοιμάζεται ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια γι’ αὐτό». Ὁ ἴδιος σχολίασε ὅτι «οἱ ἑλληνικὲς κυβερνήσεις ἔκαναν τραγικὰ λάθη. Δὲν εἴμαστε ἐδῶ γιὰ νὰ ἀπολογηθοῦμε γιὰ κανένα κόμμα ἢ κυβέρνηση. Εἴμαστε ἐδῶ ὡς ἐκπρόσωποι φορέων γιὰ νὰ ἐκφράσουμε τὴν ἀγωνία μας».

Τὰ ἔξοδα
Ὁ ὑπεύθυνος γιὰ τὰ οἰκονομικὰ ζητήματα, Μίλτος Κοτζαγερίδης, σημείωσε ὅτι «οἱ οἰκονομικὲς ἀνάγκες τοῦ συλλαλητηρίου καλύπτονται ἀπὸ ὅλη τὴν ὁμογένεια καὶ κυρίως τὴν ὁμογένεια τῶν ΗΠΑ, καθὼς καὶ ἀπὸ Μακεδόνες, ἐταιρίες καὶ φυσικὰ πρόσωπα, ποὺ θέλησαν νὰ ὑποστηρίξουν αὐτὴ τὴν προσπάθεια. Τὰ χρήματα αὐτὰ θὰ διατεθοῦν γιὰ τὰ ἔξοδα τῆς διοργάνωσης, ὅπως τὴν τοποθέτηση ἐξέδρας καὶ ἠχητικῆς ἐγκατάστασης, ἡ ὁποία θὰ προσπαθήσει νὰ ἔχει καλὴ ἀκουστικὴ στὴν Πανεπιστημίου, στὴ Βασιλίσσης Σοφίας, στὴ Φιλελλήνων, στὴ Σταδίου». Τὰ λεωφορεῖα ποὺ θὰ διατεθοῦν γιὰ τὴ μεταφορὰ τῶν ἐνδιαφερόμενων θὰ πληρωθοῦν ἀπὸ ἐκκλησιαστικοὺς καὶ πολιτιστικοὺς συλλόγους.
Σύμφωνα μὲ τὴν Τροχαία, τὰ λεωφορεῖα θὰ ἀποβιβάσουν τὸν κόσμο στὰ ἀρκετὰ προστατευμένα παρκινγκ στὸ Μπάντμιντον, στὸ Τάε Κβὸν Ντὸ καὶ στὸ ΟΑΚΑ, χωρητικότητας μέχρι καὶ 1.000 ὀχημάτων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.