20 Δεκ 2017

Πολύτεκνοι Ἀγρινίου σὲ Γαβρόγλου: Δηλητηριάζετε τοὺς μαθητὲς μὲ διδασκαλίες ἀντιχριστιανικοῦ περιεχομένου

Τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν ἀποτελεῖ ἀντικείμενο ἐπιστολῆς τοῦ Συλλόγου Ἀγρινίου καὶ Περιχώρων πρὸς τὸν Ὑπουργὸ Παιδείας Κ.Γαβρόγλου. 
Ἡ ἐπιστολή:
Κύριε Ὑπουργέ,
Διαμαρτυρόμαστε ἐντονότατα ὡς Σύλλογος Πολυτέκνων Ἀγρινίου καὶ Περιχώρων ποὺ ἔχουμε στὴ δύναμή μας 5850 οἰκογένειες μέλη,  γιὰ τὴν ἀπόφασή σας νὰ ἀντικαταστήσετε τὰ ὀρθόδοξα βιβλία τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν, μὲ τετράδια γενικότερου θρησκειολογικοῦ περιεχομένου, προκαλώντας σύγχυση, ἀμφισβήτηση καὶ ἀμφιβολία στὶς ἁγνὲς ψυχὲς τῶν μαθητῶν, δηλητηριάζοντάς τες μὲ διδασκαλίες ἀντιχριστιανικοῦ περιεχομένου, ἀφοῦ ἐξισώνεται ὁ Ἀρχηγὸς τῆς πίστεώς μας ΚΥΡΙΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, μὲ τὸν Μωάμεθ, τὸν Κομφούκιο, τὸν Βούδα, καὶ ἄλλους ψευδοπροφῆτες καὶ ψευδοθεούς.
Ἡ ἐνέργειάς σας αὐτὴ εἶναι ἐντελῶς ἀδικαιολόγητη καὶ ἀνεξήγητη σὲ ἐμᾶς. Ἐπιπλέον ἀποτελεῖ πράξη ἔμπρακτης καί....
μέγιστης ἀχαριστίες πρὸς τὸν ΤΡΙΑΔΙΚΟ μας ΘΕΟ ποὺ εὐεργέτησε καὶ εὐεργετεῖ τὸ Ἔθνος μας καὶ τὸν κόσμο ὁλόκληρο. Ἂν κύριε Ὑπουργὲ ἔχετε τὴν ἀγωνία νὰ ἐμπλουτίσετε τὶς γνώσεις τῶν μαθητῶν στὸν τομέα τῆς θρησκειολογίας αὐτὸ μπορεῖτε νὰ τὸ κάνετε στοὺς μαθητὲς τοῦ Λυκείου ποὺ ἔχουν ἀναπτυγμένο κριτήριο καὶ ὄχι στὶς τρυφερὲς ἡλικίες τῶν μαθητῶν τοῦ Δημοτικοῦ.

Χωρὶς περιστροφὲς τοῦ λόγου, σᾶς καλοῦμε νὰ ἀνακαλέσετε ἄμεσα τὴν ἀπόφαση αὐτή, ποὺ προκάλεσε καὶ προκαλεῖ τὸ θρησκευτικὸ συναίσθημα τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ καὶ τοῦ συνόλου τῶν μελῶν τοῦ Συλλόγου μας. Δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶτε κύριε Ὑπουργὲ ὅτι εἶστε Ὑπουργὸς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων τῆς χώρας ποὺ ἀποτελεῖ τὸ λίκνο τῆς ὀρθοδοξίας παγκοσμίως. Ἄλλο πράγμα κύριε Ὑπουργὲ εἶναι ἡ ἀνεκτικότητα στὴ διαφορετικότητα καὶ ἡ εἰρηνικὴ συμβίωση μὲ τοὺς ἄλλους Λαοὺς καὶ τὰ πιστεύω τους καὶ ἄλλο πράγμα εἶναι ἡ συνειδητὴ ἀπεμπόληση ἀρχῶν, ἀξιῶν, ἰδανικῶν καὶ παραδόσεων τοῦ Λαοῦ μας καὶ τοῦ Ἔθνους μας, ποὺ πορεύτηκε στὸ διάβα τῶν αἰώνων καὶ μεγαλούργησε μὲ τὰ δικά του πιστεύω, μπολιάζοντας ἐπ’ ἀγαθῶ τὴν παγκόσμια κοινωνία.

Ἐν κατακλείδι ἐμεῖς διατρανώνουμε τὴν πίστη μας στὸν ΤΡΙΑΔΙΚΟ μας ΘΕΟ ὅπως τὸν ὁμολογοῦμε στὸ σύμβουλο τῆς πίστεώς μας καὶ σᾶς καλοῦμε καὶ πάλι νὰ διορθώσετε τὸ σοβαρὸ λάθος σας μὲ τὴν ἐπαναφορὰ τῶν βιβλίων τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν καὶ τὴν ἀπόσυρση τῶν τετραδίων αὐτῶν ποὺ ἐξήγειραν τὶς συνειδήσεις σχεδὸν ὅλου το Λαοῦ μας.
Ὀφείλουμε νὰ παραδώσουμε στὶς ἑπόμενες γενιὲς τὴν ἀλήθεια τῆς ὀρθόδοξης πίστεώς μας ὅπως τὴν παραλάβαμε ἀπὸ τοὺς προπάτορές μας.

Μὲ Τιμὴ
Γιὰ τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΡΙΟΣ ΝΤΑΟΥΛΑΣ      ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.