16 Δεκ 2017

Γιατί ὁ Θεὸς δὲν «μιλάει» στὴ ζωή μου ;

Γέροντας Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ
''Πολλοὶ ἐκλαμβάνουν τὴ σιωπὴ τοῦ Θεοῦ, ὡς ἔνδειξη ὅτι ὁ Θεὸς «δὲν ὑπάρχει», «πέθανε». Ἂν ὅμως σκεφτόμαστε σὲ ποιὰ θέση φέρνουμε τὸ Θεὸ μὲ τὰ πάθη μας, τότε θὰ βλέπαμε ὅτι Αὐτὸς δὲν ἔχει ἄλλη ἐπιλογή, παρὰ μόνο νὰ σιωπήσει. Ζητᾶμε ἀπὸ Αὐτὸν νὰ μᾶς ὑποστηρίξει στὶς ἀδικίες μας. Δὲν μᾶς ἐνοχοποιεῖ φανερά. Μᾶς ἀφήνει νὰ πορευτοῦμε στοὺς πονηροὺς δρόμους μας καὶ νὰ θερίσουμε τοὺς καρποὺς τῶν προσωπικῶν μας ἁμαρτιῶν. Ἂν ὅμως στραφοῦμε πρὸς Αὐτὸν μὲ μετάνοια, τότε ἔρχεται γρήγορα, γρηγορότερα ἀπὸ ὅσο περιμέναμε. Γνωρίζοντας τὶς ἀνάγκες μας, πολὺ συχνὰ τὶς προλαμβάνει. Μόλις προφέρουμε στὴν προσευχὴ τὰ αἰτήματά μας, ποὺ δικαιολογοῦνται μὲ τὴν πραγματικότητα τῆς ζωῆς μᾶς μέσα στὸν κόσμο, Αὐτὸς ἤδη τὸ ἔχει ἐκπληρώσει. Συνεπῶς, ἡ σιωπὴ τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀπάντηση στὶς ἀδικίες μας ἡ πιὸ εὔγλωττη, ἡ πιὸ εὐγενική.''

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.