21 Δεκ 2017

Μητρόπολη Διδυμοτείχου: «Οἱ φάκελοι τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν κρίνονται ἀπαράδεκτοι, ἀκατάλληλοι καὶ ἐπικίνδυνοι»

Μὲ ὁμόφωνο Ψήφισμά τους οἱ κληρικοὶ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὀρεστιάδος καὶ Σουφλίου, στὴν Ἱερατικὴ Σύναξη, ποὺ πραγματοποιήθηκε στὶς 20 Δεκεμβρίου ε.ε. στὸ Διδυμότειχο, ἐκφράζουν τὴν ἀγωνία τους γιὰ τὴν ἐνεστώσα κατάσταση στὴν περιοχὴ καὶ στὴν χώρα γενικότερα. Τὸ Ψήφισμα δημοσιεύεται στὴ συνέχεια.
Ἐπίσης οἱ κληρικοὶ μας ἐνημερώθηκαν ἐκτενῶς, παρουσία τοῦ Διοικητοῦ τῆς XVI Μ/Κ Μεραρχίας Πεζικοῦ Στρατηγοῦ Δημητρίου Μπονώρα, ἀπὸ τὸν Ἐπιτελάρχη της Συνταγματάρχη Θεόδωρο Χατζηγεωργίου γιὰ τὸ ἀξιόμαχο τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, τὸ κοινωνικό τους ἔργο καὶ τὴν προσφορά τους στὴν τοπικὴ κοινωνία.

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α      Ι Ε Ρ Α Τ Ι Κ Η Σ      Σ Υ Ν Α Ξ Ε Ω Σ
Στὶς 20 τοῦ μηνὸς Δεκεμβρίου, τοῦ σωτηρίου ἔτους 2017, στὴν Ἱερατικὴ Σύναξη, ποὺ πραγματοποιήθηκε στὸ Διδυμότειχο, μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Ποιμενάρχου μας κ. Δαμασκηνοῦ, οἱ κληρικοὶ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Διδυμοτείχου Ὀρεστιάδος καὶ Σουφλίου, μετὰ ἀπὸ συζήτηση, ἀποφασίσαμε ὁμόφωνα νὰ....
δημοσιοποιήσουμε τὴν ἀγωνία μας, γιὰ ὅσα συμβαίνουν στὴν Πατρίδα μᾶς τὸν τελευταῖο καιρό.

Ὡς Ἕλληνες πολίτες, ποὺ ταχθήκαμε ἀπὸ τὴν Πατρίδα νὰ φρουρούμε Συνορα και Θερμοπυλες στον ἀκριτικὸ Ἔβρο, καὶ ὡς ὀρθόδοξοι κληρικοί, ποὺ ἐπωμισθήκαμε νὰ διακονοῦμε ἐδῶ καὶ χρόνια τὸν πιστὸ λαό μας σὲ παραμεθόρια, ἀπομακρυσμένα χωριὰ καὶ πόλεις τοῦ Βορείου Ἔβρου, βλέποντας καὶ ζωντας τὰ τεκταινόμενα στὴ χώρα μας τὸν τελευταῖο καιρό, καταθέτουμε κραυγὴ διαμαρτυρίας ἀπὸ τὸ ἱστορικὸ Διδυμότειχο καὶ φωνὴ ἀγωνίας τοῦ λαοῦ μας, τὸν ὁποῖο, λόγω τῆς ἰδιότητάς μας, καθημερινὰ τὸν ἀφουγκραζόμεθα, τὸν πονᾶμε  καὶ τὸν ἐκφράζουμε.

Α.      Πρωτίστως ἀγωνιοῦμε γιὰ τα εθνικὰ μας θέματα, ἰδιαίτερα μετὰ τὶς προκλητικὲς ἀξιώσεις τοῦ ἀνώτατου ἄρχοντα τῆς γείτονος χώρας, κατὰ τὴν πρόσφατη ἐπίσκεψή του στὴ Θράκη, γιὰ ἐπικαιροποίηση τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάνης, ἐμμένοντας γιὰ ὕπαρξη ἐθνικῆς μειονότητας στὴ Θράκη καὶ ὄχι θρησκευτικῆς, ὅπως ὁρίζει ἡ Συνθήκη.

Τονίζουμε συναφῶς ὅτι οἱ Ἕλληνες τῆς Θράκης, χριστιανοὶ καὶ μουσουλμάνοι, δεκαετίες τώρα, ζοῦμε ἁρμονικὰ καὶ ἀδελφικὰ στὴ θρακικὴ γῆ, καὶ ἀποτελοῦμε ὑπόδειγμα ἀλληλοσεβασμοῦ, εἰρηνικῆς καὶ ὁμαλῆς συμβίωσης, χωρὶς φυλετικὲς ἢ θρησκευτικὲς διακρίσεις. Γι΄ αὐτὸ θεωροῦμε ἀπαράδεκτη τὴν ἀναμειξη  τοῦ Τουρκικοῦ Προξενείου Κομοτηνῆς, ποὺ προσπαθεῖ ἐξαγοράζοντας συνειδήσεις, μὲ ποικίλους τρόπους νὰ μᾶς διχάσει ὑπηρετώντας ἀλλότρια συμφέροντα.

Β.      Ἀγωνιοῦμε διότι ἡ ὕπαιθρος καὶ ἰδιαίτερα ἡ περιοχὴ τοῦ Κεντρικοῦ καὶ Βορείου Ἔβρου ἀργοσβήνει λόγω τοῦ δημογραφικοῦ προβλήματος. Τά χωριὰ μας ἐρημώνουν, τὰ σχολεῖα μας τὸ ἕνα μετὰ τὸ ἄλλο κλείνουν ἐλλείψει μαθητῶν. Δυστυχῶς, ἐκ μέρους τῆς Πολιτείας εἰσπράττουμε καθημερινὰ τὴν ἀδιαφορία της γιὰ ζωτικὰ θέματα ἐπιβίωσης τῶν ἀκριτῶν μας, γιὰ τὶς οἰκογένειες, ποὺ παλεύουν τίμια νὰ μὴν ξεριζωθοῦν ἀπὸ τὸν τόπο τους, ποὺ θέλουν νὰ ἀποκτοῦν καὶ νὰ μεγαλώνουν παιδιά. Ζητοῦμε ἀπὸ τὴν Πολιτεία νὰ ἐνισχύσει τὶς δομὲς κοινωνικῆς Πρόνοιας (π.χ. Νοσοκομεῖο Διδυμοτείχου) νὰ δημιουργήσει θέσεις ἐργασίας καὶ νὰ ἐνισχύσει οἰκονομικὰ τὶς ἀδύναμες καὶ πολύτεκνες οἰκογένειες, ἀντὶ νὰ σπαταλᾶ ὑπέρογκα ποσὰ ἐνισχύοντας τὶς τριακόσιες χιλιάδες ἐκτρώσεων, ποὺ γίνονται κάθε χρόνο στὴ χώρα μας. Διότι μὲ ἱστορικὴ νομοτέλεια θὰ ἐπαληθευθεῖ ὁ λόγος τοῦ Θεοὺ «ἐλαττωνούσι φυλᾶς ἁμαρτίαι, δικαιοσύνη ὑψοὶ ἔθνη».

Γ. Ἀγωνιοῦμε ἐπίσης γιατί μὲ θλίψη διαπιστώνουμε ὅτι ἐπιχειρεῖται συστηματικὰ ἠ αποδόμηση θεμελιωδῶν θεσμῶν καὶ δομῶν τς ἑλληνικῆς κοινωνίας καὶ ἡ προκλητικὴ καταπάτηση διαχρονικῶν ἀξιῶν τοῦ Γένους μας. Καὶ συγκεκριμένα:

α. Ἡ οικογένεια καὶ ὁ ἱερός θεσμός το γάμου τορπιλιζονται μὲ τὸ σύμφωνο ἐλεύθερης συμβίωσης.
β. Ἐπιχειρεῖται ἠθικὴ μετάλλαξη τῆς νεολαίας μὲ τις «ἔμφυλες ταυτότητες», ποὺ διδάσκονται στὰ σχολεῖα καὶ ὁλοκληρώνεται ἡ ἀποδόμηση τῆς προσωπικότητας τῶν νέων μας μὲ τὴ δυνατότητα ἀλλαγῆς φύλου ἀπὸ τὴν ἡλικία τῶν δεκαπέντε ἐτῶν.
γ. Παραχαράσσεται, πλαστογραφεῖται, «ἀναθεωρεῖται» ἡ βαμμένη μὲ τὸ αἷμα τῶν προγόνων μας ιστορία τοῦ ἑλληνισμοῦ καὶ διδάσκεται ἀρχαία καὶ νεότερη, μὲ προκρούστειες μεθόδους καὶ τακτικές.
δ. Τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν καὶ ἠ ορθόδοξη ἀγωγή τῶν νέων μας ἔχασαν τὸν ὁμολογιακὸ καὶ ἠθοπλαστικὸ χριστιανικὸ χαρακτήρα τους. Οἱ φάκελοι τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν ποὺ διανεμήθηκαν στοὺς μαθητές, ἐν πολλοῖς, κρίνονται ἀπαράδεκτοι, ἀκατάλληλοι καὶ ἐπικίνδυνοι ἀπὸ τοὺς ἀγανακτισμένους γονεῖς, ἀπὸ τὰ ἀπογοητευμένα παιδιὰ καὶ ἀπὸ τοὺς προβληματισμένους ἐκπαιδευτικούς, διότι ἀποτελοῦν θρησκειολογικὸ μεῖγμα, παραλείπουν βασικὲς ἀλήθειες τῆς ὀρθόδοξης πίστης,  διαστρεβλώνουν,  παραπλανοῦν καὶ ἀποδομοῦν τελικὰ  τὴ διδασκαλία τοῦ μαθήματος.

Τὸ καράβι ποὺ λέγεται Ἑλλάς, «τὸ τρελοβάπορο», ποὺ ὁ νομπελίστας ποιητὴς μας Ὀδυσσέας Ἐλύτης παρουσιάζει ὡς γερὸ σκαρί, ποὺ ἀρμενίζει περήφανα σὲ πέλαγα Ἀνατολῆς καὶ Δύσης σκορπώντας τὰ φῶτα τοῦ πολιτισμοῦ, τώρα φαίνεται νὰ βουλιάζει σὲ ἑλληνικὰ ὕδατα, διότι ναῦτες, λοστρόμοι, μοῦτσοι καὶ καπεταναῖοι προκαλοῦν ρωγμές, φθορὲς ἐκ τῶν ἔνδον καὶ πετοῦν στὴ θάλασσα τῆς λήθης τοὺς θησαυροὺς ποὺ κουβαλᾶ, τὰ τζιβαέρικα τοῦ Γένους, ἢ τὰ πουλᾶνε «ἀντὶ πινακίου φακῆς» καὶ μάλιστα αὐτὸ ἀλαζονικά το καυχῶνται. Αυτές οἱ ἑλληνορθόδοξες ἀξίες τῆς φυλῆς μας ἦταν καὶ εἶναι τὸ «ἀγλαόκαρπο δένδρο», ποὺ τρέφονταν γενεὲς γενεῶν Ἑλλήνων ποὺ μεγαλούργησαν.

Αὐτὸ τὸ αἰωνόβιο δένδρο ποὺ λέγεται «Ἑλλὰς» τὰ τελευταῖα χρόνια κάποιοι ἅρπαξαν τσεκούρια καὶ  πριόνια  καὶ κόβουν τὰ κλαδιά του καὶ ροκανίζουν τὸν κορμό του καὶ μὲ βουλιμία θέλουν καὶ τὶς ρίζες του νὰ ξεριζώσουν.

Κάνουμε ἔκκληση πρὸς ὅλους καὶ ζητᾶμε· νὰ σταματήσει τὸ θλιβερὸ ὀλίσθημα τῆς χώρας, διότι φθάσαμε στὸ χεῖλος τοῦ γκρεμοῦ καὶ τοῦτο γιατί τὸ ἀπαιτοῦν οἱ καιροί·  τὸ ζητὰ ὁ λαός·  τὸ περιμένουμε καὶ τὸ ἐπιθυμοῦμε ὅλοι μας.

Τέλος, ἐν ὄψει τῶν ἡμερῶν τοῦ ἁγίου Δωδεκαημέρου ἀπευθύνουμε σὲ ὅλους χαιρετισμὸ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΕΝΟΤΗΤΟΣ, ΕΛΠΙΔΟΣ καὶ ΑΓΑΠΗΣ καὶ ἀπὸ καρδίας εὐχόμεθα τὸ Ἄστρο τοῦ ἐν Βηθλεὲμ Τεχθέντος Χριστοῦ νὰ χαρίζει ὑγεία καὶ εἰρήνη σ’ ὅλο τὸν κόσμο καὶ νὰ φωτίζει τὴν πορεία τοῦ καθ’ ἑνὸς καὶ ἰδιαίτερά του λαοῦ μας.
Οἱ κληρικοὶ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καὶ Σουφλίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.