27 Οκτ 2017

Τὸ ἠρωϊκὸ ΟΧΙ τῶν Ἑλλήνων γονέων στὰ νέα Θρησκευτικὰ

Οἱ ὀρθόδοξοι γονεῖς καὶ ὅλος ὁ ὀρθόδοξος ἑλληνικὸς λαὸς προβάλλουν ἕνα ἡρωικὸ ΟΧΙ  στὸν πανθρησκειακὸ γενιτσαρισμὸ ποὺ ἐπιβάλλει τὸ Ὑπουργεῖο παιδείας  στοὺς ὀρθόδοξους μαθητὲς μὲ τὰ νέα ἀντορθόδοξα, πολυθρησκειακὰ Θρησκευτικὰ  καὶ κλιμακώνουν τὶς ἀντιδράσεις τους  γιὰ τὸν πανθρησκειακὸ ἀκταρμὰ τῶν νέων Θρησκευτικῶν. 
Μεγαλειώδης διαδήλωση χιλιάδων ἀνθρώπων, ἐνάντια στὰ νέα Θρησκευτικὰ ποὺ εἰσήγαγε ἡ Κυβέρνηση στὰ σχολεῖα, τὴν ὁποίαν συνδιοργάνωσαν μὲ ἐπιτυχία ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων, ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν, ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη, καὶ ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Φίλων των Πολυτέκνων, πραγματοποιήθηκε στὸ Δημαρχεῖο Ἁμαρουσίου, στὶς 23 Ὀκτωβρίου 2017. Πάνω ἀπὸ 5.000 ἄτομα, συμμετεῖχαν εἰρηνικά, ἀλλὰ μὲ ἀγωνιστικὸ φρόνημα, στὴ μεγαλύτερη διαδήλωση ποὺ ἔχει διεξαχθεῖ μέχρι σήμερα στὸ Μαρούσι, σύμφωνα μὲ ἀστυνομικὲς πηγές. Βασικὸ αἴτημα αὐτῆς τῆς παλλαϊκῆς - εἰρηνικῆς συγκέντρωσης - πορείας ἦταν ἡ ἀπόσυρση τῶν νέων πανθρησκειακῶν Προγραμμάτων Σπουδῶν καὶ τῶν νέων βιβλίων – Φακέλων τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. 
Μὲ τὴν ἐκδήλωση αὐτὴ ἐκφράστηκε ἡ λαϊκὴ διαμαρτυρία καὶ ἡ συμπαράσταση στοὺς γονεῖς, οἱ ὁποῖοι σὲ ὁλόκληρη τὴ χώρα σταδιακὰ ἐπαναστατοῦν καὶ διαμαρτύρονται μὲ ποικίλους τρόπους, διαβάζοντας τὴν ἀπαράδεκτη καὶ ἐπικίνδυνη ὕλη ποὺ προσφέρεται στὰ ὀρθόδοξα παιδιά τους στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, μὲ τὴν ὁποία μὲ μὴ παιδαγωγικὸ καὶ μὴ θεολογικὸ τρόπο ἀναμειγνύεται καὶ ἐξισώνεται ἡ ὀρθόδοξη πίστη μὲ τὰ....
εἴδωλα τῶν θρησκειῶν. Ἔτσι, μὲ αὐτὰ τὰ Προγράμματα καὶ τὰ βιβλία, ἐπιδεικνύεται ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας μηδενικὸς σεβασμὸς στὴν ταυτότητα καὶ στὴν ἰδιαιτερότητα τῶν ὀρθοδόξων παιδιῶν, σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ σεβασμὸ ποὺ ἐπιδεικνύεται, ὡς πρὸς τὴ διδασκαλία τῆς οἰκείας θρησκευτικῆς ἀγωγῆς τῶν παιδιῶν τῶν θρησκευτικῶν μειονοτήτων τῆς χώρας μας. 

Τελικά, αὐτὸ ποὺ στὴν οὐσία ἐπιδιώκεται καὶ μεθοδεύεται μέσω τοῦ σχολείου, εἶναι ἕνας θρησκευτικὸς γενιτσαρισμὸς σὲ βάρος τῆς μεγάλης πλειονοψηφίας τῶν ὀρθοδόξων μαθητῶν οἱ ὁποῖοι εἶναι οἱ μόνοι μαθητές, πού, ἀντὶ νὰ ἀναπτύσσεται ἡ πίστη τους, μεθοδεύεται παρανόμως ὁ ἐμποτισμός τους μὲ τὸ δηλητήριο τοῦ θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ καὶ τῆς θρησκευτικῆς σύγχυσης ποὺ ἀποδεδειγμένα προκαλεῖ τὸν μηδενισμὸ καὶ τὴν ἀθεΐα. 

Μὲ ἀγανάκτηση καὶ ἀποφασιστικότητα πραγματοποιήθηκε ἡ κεντρικὴ συγκέντρωση ἔξω ἀπὸ τὸ Δημαρχεῖο τοῦ Ἁμαρουσίου, ὅπου οἱ φορεῖς τῆς διοργάνωσης εἶχαν τὴν εὐκαιρία νὰ ἀπευθύνουν σύντομο χαιρετισμὸ-κάλεσμα στοὺς παρευρισκόμενους κληρικοὺς καὶ λαϊκούς. Ἀπὸ τὴν "Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν" χαιρέτησε τὴν ἐκδήλωση ὁ π. Σαράντος Σαράντης, ἀπὸ τὴν "Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων" ὁ Γενικὸς Γραμματέας της κ. Παναγιώτης Τσαγκάρης, ἀπὸ τὴν "Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη" ὁ Πρόεδρός της κ. Νικόδημος Καλλιντέρης καὶ ἀπὸ τὴν "Πανελλήνια Ἕνωση Φίλων τν Πολυτέκνων" ὁ κ. Ἰωάννης Θαλασσινός. 

Πλῆθος φορέων καὶ ὀργανώσεων ἐπίσης, χαιρέτησαν τὴν ἐκδήλωση καὶ δήλωσαν τὴ συμπαράστασή τους στὰ δίκαια αἰτήματα τῶν συγκεντρωμένων πολιτῶν ποὺ διαδήλωσαν εἰρηνικά, ἀλλὰ καὶ σθεναρά, ὑπὲρ τῆς κατάργησης καὶ ἀπόσυρσης τῶν ἐκτρωματικῶν βιβλίων Θρησκευτικῶν ὅλων τν βαθμίδων τοῦ Ἑλληνικοῦ Σχολείου, ποὺ ἐπέβαλε τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, χωρὶς νὰ προϋπάρξει διάλογος γιὰ τὴν συγγραφή τους μὲ τὴν ἐκπαιδευτικὴ κοινότητα καὶ κυρίως μὲ τὴν Ἐκκλησία. 

Ἡ πορεία ποὺ εἶχε τίτλο: «Ὄχι στὰ Νέα Θρησκευτικά», ξεκίνησε στὶς 5 μ.μ., ἀπὸ τὸ Δημαρχεῖο τοῦ Ἁμαρουσίου πρὸς τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, ὅπου μέλη τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς διαδήλωσης, παρέδωσαν ψήφισμα στὸν Γενικὸ Γραμματέα τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας κ. Γεώργιο Ἀγγελόπουλο καὶ στὸν Γενικὸ Γραμματέα Θρησκευμάτων κ. Γεώργιο Καλαντζή, ἐνῶ, ὅπως δήλωσαν ὅλοι οἱ συμμετέχοντες, οἱ ἐκδηλώσεις διαμαρτυρίας θὰ κλιμακωθοῦν. 
Σημειώνεται ὅτι γιὰ πρώτη φορά, σύμφωνα μὲ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, διαδήλωσε τόσο μεγάλη μερίδα ἀνθρώπων ἐνάντια στὸ νέα Θρησκευτικά, ὅπως ἄλλωστε ἀποδεικνύεται καὶ ἀπὸ τὶς παρακάτω φωτογραφίες καὶ τὰ βίντεο. 

Τὸ ΔΣ τῆς ΠΕΘ1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.