14 Οκτ 2017

Ὁ Μητροπολίτης Ἀμβρόσιος καλεῖ σὲ "ἐξέγερση" γιὰ τὴν ταυτότητα φύλου - Πένθιμα οἱ καμπάνες γιὰ μία ἑβδομάδα

Σὲ σύναξη κληρικῶν στὸ Αἴγιο, ὁ Μητροπολίτης Καλαβρύτων Ἀμβρόσιος κάλεσε σὲ "ἐξέγερση" καὶ ἀποφασίστηκε λήψη μέτρων διαμαρτυρίας, μετὰ τὴ ψήφιση τοῦ νόμου γιὰ τὴν ἀλλαγὴ ταυτότητας φύλου.
Στὴ σύναξη, ἀποφασίστηκε ἡ λήψη μέτρων διαμαρτυρίας, ἐκ τῶν ὁποίων καὶ τὸ πένθιμο χτύπημα ἀπὸ τὶς καμπάνες τῶν Ἱερῶν Ναῶν, γιὰ μία ἑβδομάδα, ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τὴν Κυριακή.
Ἡ σχετικὴ ἀνακοίνωση γιὰ τὸ θέμα ἀναφέρει:
"Παρόντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Ἀμβροσίου, πραγματοποιήθηκε στὸ Κέντρο Νεότητος 'Νέοι Ὁρίζοντες' σύναξη τῶν κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας, ὅπου ἀποφασίστηκε ἡ λήψη μέτρων διαμαρτυρίας μὲ ἀφορμὴ τὸ ψηφισθὲν (πλέον) Νομοσχέδιο γιὰ τὴ νομικὴ ἀναγνώριση τῆς ταυτότητας φύλου, τὸ ὁποῖο ἔρχεται νὰ προστεθεῖ σὲ μία σειρὰ ἀτυχῶν κυβερνητικῶν ἐπιλογῶν ποὺ στόχο ἔχουν τὴν ἀποδόμηση τῆς χριστιανικῆς πίστεως καὶ τὴν κατάρρευση τῶν ἠθικῶν κανόνων καὶ ἰδεωδῶν της Ἑλλάδας.
Ἀρχικὰ τὸν λόγο ἔλαβε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀμβρόσιος ὁ ὁποῖος, ὅπως ἐξήγησε, συγκάλεσε ἐκτάκτως τὴν ἱερατικὴ αὐτὴ σύναξη μὲ σκοπὸ νὰ μεταφέρει στοὺς ἱερεῖς τὴν ἀγωνία καὶ τὸν προβληματισμό του γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ τελευταῖο διάστημα ἡ Ὀρθοδοξία βρίσκεται ὑπὸ διωγμὸ στὴ χώρα μας. "Δυστυχῶς, ἡ χριστιανικὴ ἠθικὴ καταπατεῖται μὲ νόμους, ἡ Ἑλλάδα παύει νὰ εἶναι χώρα πολιτισμοῦ καὶ γίνεται χώρα ἀσυδοσίας, ἀνηθικότητας καὶ ἀνομίας. Ἡ κυβέρνηση, κοντά της καὶ τὰ ὑπόλοιπα κόμματα, περνοῦν συνεχῶς νομοσχέδια τὰ ὁποῖα εἶναι κόντρα στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ", δήλωσε μεταξὺ ἄλλων ὁ Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ πρόσθεσε:
"Τὸ μόνο ποὺ ἐπιθυμῶ εἶναι νὰ μοιραστῶ μαζί σας τὴν ἀγωνία τῆς ψυχῆς μου, ὥστε αὐτὴ τὴν ἀγωνία νὰ τὴν μετατρέψουμε σὲ μία... κίνηση διαμαρτυρίας. Προτείνω, λοιπόν, νὰ προβοῦμε, ὡς Μητρόπολις, σὲ μία δυναμικὴ ἀντίδραση, ὄχι ὅτι μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο θὰ λύσουμε τὸ πρόβλημα, ἀλλὰ θὰ ἱκανοποιήσουμε τὴ συνείδησή μας, πράττοντας τὸ καθῆκον μας. Ἔτσι, ἴσως νὰ μπορέσουμε νὰ παρασύρουμε καὶ κάποιους ἄλλους ὥστε νὰ γίνει μία… ἐξέγερση καὶ νὰ μὴν περάσουν ἀμαχητὶ καὶ σιωπηλὰ ὅ,τι προσπαθοῦν νὰ περάσουν οἱ σημερινοὶ κυβερνῶντες".
Τὸ ψήφισμα:
Ἔπειτα ἀπὸ τὴν εἰσήγηση τοῦ Μητροπολίτη Ἀμβρόσιου, ἡ Σύναξη τῶν Ἱερέων ἀποφάσισε ὁμόφωνα νὰ ἐκδώσει τὸ κάτωθι ψήφισμα διαμαρτυρίας:
"Οἱ κληρικοὶ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας παρακολουθοῦμε μὲ ἀγωνία καὶ ἀγανάκτηση τὶς μεθοδεύσεις τοῦ κυβερνητικοῦ σχήματος καὶ τοῦ πολιτικοῦ κόσμου γενικότερα διὰ τὴν ἀποδόμηση τῆς παραδοσιακῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, ἀναπόσπαστο κομμάτι τῆς ὁποίας ἱστορικὰ ὑπῆρξε ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.
Διαμαρτυρόμαστε μὲ ὅλη τὴ δύναμη τῆς ψυχῆς μας γιὰ τὸ ἀντιχριστιανικὸ καὶ ἀνθελληνικὸ Νομοθέτημα, ὅπου δίνεται ἡ δυνατότητα γιὰ τὴ 'νομική ἀναγνώριση τῆς ταυτότητας φύλου'.
Εἶναι ἐξωφρενικὴ ἔμπνευση νὰ ἀλλάζει κανεὶς τὸ φύλο του μὲ ἁπλὴ αἴτηση, σὲ λίγα λεπτά, πράγμα ποὺ εἶναι ἀντίθετο ἀπὸ ἐκεῖνο ποὺ χάρισε ὁ Θεὸς στοὺς ἀνθρώπους καὶ μάλιστα ὅταν γίνεται ἀπὸ τὴν ἐφηβικὴ ἡλικία, τὴν πιὸ εὐαίσθητη ἡλικία γιὰ τὸ μέλλον κάθε ἐφήβου.
Ἔτσι πλέον δημιουργεῖται ἀναστάτωση καὶ σύγχυση μὲ τὴν τόσο ἐπιπόλαιη θεσμοθέτηση Νόμου, ὁ ὁποῖος ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν φυσιολογία, ὀντολογία καὶ βιολογία τοῦ ἀνθρώπου καὶ ποὺ ὁδηγεῖ στὸ βδελυρὸ ἁμάρτημα τῆς ὁμοφυλοφιλίας.
Μετὰ τὸ 'σύμφωνο συμβίωσης' γιὰ τὰ ἑτερόφυλα καὶ ὁμόφυλα ζευγάρια, τὴν καθιέρωση τῆς θεματικῆς ἑβδομάδος περὶ 'ἐμφύλων ταυτοτήτων', ἀφιερωμένη στὴν κάθε εἴδους κτηνώδη διαστροφή, τώρα πλέον μὲ μία ἁπλὴ αἴτηση μπορεῖ κάποιος νὰ δηλώνει τὸ ἐπιθυμητὸ φύλο.
Μπροστὰ σ’ αὐτὴ τὴν ἀντιχριστιανικὴ καὶ βιολογικὴ τραγωδία:
Ζητοῦμε τὴν ἄμεση ἀπόσυρση τοῦ Νόμου ποὺ ἀφορᾶ τὴν ἀλλαγὴ φύλου στοὺς δεκαπεντάχρονους μὲ βάση τὴν κάτωθι τεκμηρίωση τῆς Παιδοψυχιατρικῆς Ἑταιρείας Ἑλλάδος – Ἕνωση Ψυχιάτρων Παιδιῶν καὶ Ἐφήβων: 'Σύμφωνα μὲ τὴν Ἐπιστήμη καὶ τὸ Δίκαιο ὁ ἀνήλικος κάτω τῶν 18 ἐτῶν ἔχει περιορισμένο ποινικὸ καταλογισμὸ καὶ περιορισμένη ἱκανότητα νὰ ἐλέγχει τὶς ὑποθέσεις του, διότι θεωρεῖται ὅτι δὲν ἔχει ἀκόμα τὴν ὡριμότητα νὰ ἀποφασίζει ὡς ἐνήλικος.
Εἰδικά, μέχρι τὴν ἡλικία τῶν 15 ἐτῶν, στὸ μὲν ἀστικὸ δίκαιο τὸ μόνο ποὺ μπορεῖ νὰ πράξει, ὅμως μὲ τὴν συναίνεση τῶν προσώπων ποὺ ἔχουν τὴν ἐπιμέλειά του, εἶναι νὰ ἐργαστεῖ καὶ νὰ διαθέσει ἐλεύθερα τὸν μισθό του, στὸ δὲ ποινικὸ δίκαιο, ὁ ἀνήλικος ποὺ ἔχει συμπληρώσει τὸ 15ο ἔτος τῆς ἡλικίας τοῦ περιορίζεται σὲ εἰδικὸ Κατάστημα Κράτησης, μόνο ἂν τελέσει ἰδιαίτερα σοβαρὸ ἀδίκημα, ὅπως φόνο ἢ ἀπόπειρα φόνου καὶ ὅμοια βαριὰ ἀδικήματα.
Ἐφ’ ὅσον, λοιπὸν τὸ δίκαιο ἀναγνωρίζει ὅτι ὁ ἀνήλικος δὲν διαθέτει τὴν ὡριμότητα νὰ ἀντιληφθεῖ τὴν βαρύτητα τῶν πράξεών του καὶ νὰ ὑποστεῖ τὸν ποινικὸ σωφρονισμὸ ποὺ προβλέπεται γιὰ τοὺς ἐνηλίκους, πόσο μᾶλλον εἶναι ἱκανὸς νὰ ἀντιληφθεῖ τὸν ὁριστικό του σεξουαλικὸ προσανατολισμό, ὅταν μάλιστα ἡ ἐπιστήμη δέχεται ὅτι αὐτὴ ἡ διεργασία εἶναι ρευστὴ ἕως καὶ ἀρκετὰ μετὰ τὸ 18ο ἔτος ἡλικίας'.
Καλοῦμε ὅλους τους πολιτικούς της χώρας μας νὰ ἀκυρώσουν τὸ συγκεκριμένο Νόμο.
Καλοῦμε τοὺς γονεῖς νὰ ἀντισταθοῦν στὴν μεθοδευμένη διαστροφὴ τῶν παιδιῶν μας σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ἐκκλησία μας, ἡ ὁποία διαφυλάσσει τὸ ἦθος καὶ σέβεται τὴν προσωπικότητα τοῦ κάθε ἀνθρώπου ὅπως τὴν δημιούργησε ὁ Θεός. Ὡς κατ’ εἰκόνα Θεοῦ πλασμένοι, δὲν ἔχουμε δικαίωμα στὸν γενετήσιο αὐτοπροσδιορισμό, γιατί εἶναι πράξη ἐγωιστικὴ καὶ ἀποτελεῖ ἄρνηση τοῦ Δημιουργοῦ μας Τριαδικοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος μᾶς ἔπλασε μὲ τόση σοφία καὶ χάρη. Ὅποιος ἔχει 'δυσφορία γιὰ τὸ φύλο' ποὺ τοῦ χάρισε ὁ Θεὸς πάσχει ἀπὸ ψυχικὴ ἀσθένεια.
Δηλώνουμε ἀπερίφραστα ὅτι ἡ ὁμοφυλοφιλία δὲν εἶναι 'διαφορετικότητα', ἀλλὰ εἶναι θανάσιμο ἁμάρτημα ποὺ ἐπισύρει τὴν ὀργὴ τοῦ Θεοῦ. Ὁδηγεῖ στὴν παράχρηση τοῦ σώματος καὶ δημιουργεῖται ἕνα νέο εἶδος ἀνθρώπου, ποὺ δὲν εἶναι ἄνθρωπος, ἀλλὰ ὑποχείριό της ἁμαρτίας καὶ τοῦ διαβόλου.
Ἡ Ἐκκλησία μας ὡς πνευματικὴ Μητέρα, κι ἐμεῖς οἱ κληρικοὶ ποὺ ἀφουγκραζόμαστε τὰ ὑπαρξιακὰ προβλήματα τῶν ἀνθρώπων, δηλώνουμε ἀπερίφραστα ὅτι δὲν μισοῦμε τὸν ἁμαρτωλὸ ἄνθρωπο ἀλλὰ τὴν ἁμαρτία. Φοβόμαστε, ὅμως, ὅτι γρήγορα θὰ ψηφισθεῖ καὶ ἄλλος νόμος γιὰ τὴν τεκνοθεσία ἀπὸ τὰ ὁμόφυλα ζευγάρια.
Φτάνει πιά!!! Ἂς μετανοήσουμε, κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, γιὰ τὶς ὑποχωρήσεις μας στὴν μεθοδευμένη ἀπεμπόληση τῆς ἑλληνοχριστιανικῆς παραδόσεως, τῆς ἱστορίας καὶ τῆς γλώσσας μας, ποὺ κατὰ τρόπο προκλητικὸ πολεμοῦνται ἀπὸ τὴ Μασονία καὶ ὅλες τὶς σκοτεινὲς δυνάμεις. Σκοπός τους νὰ διαλύσουν τὸν οἰκογενειακὸ θεσμὸ ποὺ ἀποτελεῖ ὕψιστο ἰδανικό της πατρίδος μας καὶ ἀνέδειξε Ἥρωες καὶ Ἁγίους.
Προσευχόμαστε στὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, τὸν ἀρχηγὸ τῆς Πίστεώς μας, τὴν Παναγία μας καὶ ὅλους τους Ἁγίους της Ἐκκλησίας μας, νὰ δώσουν δύναμη σὲ ὅλους μας, ὥστε νὰ διαφυλάξουμε τὰ ζώπυρα τῆς Πίστεως καὶ τῆς Πατρίδος μας.
Ἀποφασίζουμε:
Ά) Ἀπὸ τὴν Κυριακὴ 15 Ὀκτωβρίου ἕως τὸ Σάββατο 21 Ὀκτωβρίου νὰ κτυποῦν οἱ καμπάνες τῶν Ἱερῶν Ναῶν πένθιμα καθημερινὰ καὶ περὶ ὥρα 12.00 τὸ μεσημέρι γιὰ τρία λεπτά.
Β) Νὰ ἀναρτηθοῦν πανὸ διαμαρτυρίας σὲ κεντρικὰ σημεῖα τῆς πόλεως τοῦ Αἰγίου μὲ ἀνάλογα συνθήματα.
Γ) Τὴ δημοσίευση τοῦ παρόντος ψηφίσματος καὶ τὴν ἀποστολή του στὸν Ἐξοχότατο Πρόεδρο τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας καὶ στὰ Μέσα".

3 σχόλια:

 1. Ευχαριστούμε πάτερ, και όλους τους πατέρες για την εγρήγορση και αυτή την απόφαση.
  να καταπολεμηθεί επιτέλους η απάθεια και η αδράνεια με όποιο τρόπο (ειρηνικό φυσικά και ένθεο)
  μπορούμε (ο καθένας από μας και όλοι μαζί)
  μ.π

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ ΛΕΠΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΑ ΧΤΥΠΟΥΝ ΠΕΝΘΙΜΑ ΟΙ ΚΑΜΠΑΝΕς. ποιον κοροιδευουν;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Τό λίγο λίγο,γίνεται πολύ......
  Καλόν ἀγῶνα γιά ὅλους,ἀπό 'κεῖ πού βρίσκεται ὁ καθένας μας....
  ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ.
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.