20 Οκτ 2017

Ὁ Δῆμος Λέρου ἐπικροτεῖ τὸ αἴτημα τῆς Μητρόπολης Λέρου γιὰ ἐπαναφορὰ τῶν περσινῶν βιβλίων Θρησκευτικῶν

ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΡΟΥ - ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
Ὁ Δήμαρχος Λέρου δηλώνει τὴν ἀμέριστη στήριξή του στὸ πρόσφατο ψήφισμα ποὺ ἐξέδωσε ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Λέρου – Καλύμνου καὶ Ἀστυπάλαιας ὅσον ἀφορᾶ στὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν σὲ ὅλες τὶς βαθμίδες, πρωτοβάθμιας καὶ δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης,
καὶ καλεῖ ὅλους τους ἐμπλεκόμενους νὰ ἀναγνωρίσουν τόσο τὴν ἀνησυχία τῆς τοπικῆς ἐκκλησίας, ὅσο καὶ τὴν ἐπαναφορὰ τῶν περσινῶν βιβλίων (περιόδου 2016-2017).
Ἐπίσης ὁ Δήμαρχος Λέρου στηρίζει τὸ δίκαιο αἴτημα τῆς ἐκκλησίας περὶ ἀναδιαμόρφωσης τῶν στόχων τοῦ Προγράμματος Σπουδῶν τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, μετὰ ἀπὸ....
οὐσιαστικὸ καὶ καίριο διάλογο μὲ τὴν ἐπίσημο Ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία καὶ νὰ τὴν δεχτοῦν ὡς ἰσότιμο συνομιλητὴ καὶ ἰσχυρὸ θεσμικὸ φορέα τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.