27 Απρ 2017

Ἀνοιχτὰ καταστήματα ὅλες τὶς Κυριακὲς ζητοῦν οἱ δανειστές

Ἕνα ἀκόμα μέτωπο στὶς διαπραγματεύσεις γιὰ τὸ κλείσιμο τῆς ἀξιολόγησης ἀφορᾶ στὴ λειτουργία τῶν καταστημάτων τὶς Κυριακές. Οἱ δανειστὲς ζητοῦν πλήρη ἀπελευθέρωση, ἐνῶ ἡ ἑλληνικὴ πλευρὰ ἀντιπροτείνει ἄρση ἀδικαιολόγητων περιορισμῶν καὶ δὲν συζητᾶ αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν Κυριακῶν πέραν τῶν ὀκτώ. Ἀναταράξεις στὴν ἀγορὰ φέρνει ἡ ἀπαίτηση τῶν δανειστῶν νὰ ἀπελευθερωθεῖ τὸ ἄνοιγμα τὸ μαγαζιῶν τὶς Κυριακὲς πυροδοτώντας ἐκ νέου τὴν κόντρα μεγάλων καὶ μικρῶν το ἐμπορίου.
Ὄχι στὴν πλήρη ἀπελευθέρωση, λέει ἡ κυβέρνηση. »Δὲν συζητᾶμε τὴν αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν Κυριακῶν, πέραν τῶν ὀκτώ. Συζητᾶμε μόνο τὴν ἄρση ἀδικαιολόγητων περιορισμών’’, ἐπισημαίνουν κύκλοι τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν.
Ἡ ἑλληνικὴ πλευρὰ βάζει στὸ τραπέζι τὴν κατάργηση τοῦ περιορισμοῦ νὰ ἀνοίγουν μετὰ ἀπὸ ἀπόφαση του κάθε ἀντιπεριφερειάρχη μόνο τα μαγαζιὰ ποὺ εἶναι κάτω ἀπὸ 250 τμ, καὶ δὲν ἀνήκουν σὲ ἁλυσίδες κάτι ποὺ....
προβλέπεται μὲ νόμο ἀπὸ τὸ 2013, ἀλλὰ νὰ δίνεται ἡ δυνατότητα σὲ ὅλα τα ἐμπορικὰ μαγαζιὰ νὰ ἀνοίγουν στὰ πλαίσια λειτουργίας τοῦ ἀνταγωνισμοῦ.
Ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ ΕΣΕΕ παραπέμποντας στὴν ἀπόφαση τοῦ Ἀνώτατου Δικαστηρίου λέει ὅτι τὸ θέμα τῶν Κυριακῶν ἔχει ἐπιλυθεῖ ὁριστικά.
»Ἡ λειτουργία τῶν καταστημάτων καὶ τὶς 52 Κυριακὲς θὰ σημάνει ἐξόντωση τοῦ κλάδου, περισσότερα λουκέτα, περισσότερη ἀνεργία, περισσότερους μισθοὺς πείνας στὶς μεγάλες ἐπιχειρήσεις καὶ στὶς πολυεθνικές», ὑπογραμμίζει ἡ Ὁμοσπονδία Ἰδιωτικῶν Ὑπαλλήλων Ἑλλάδας.
Ἔγγραφο πρὸς τὸν ὑπουργὸ Οἰκονομίας καὶ Ἀνάπτυξης Δημήτρη Παπαδημητρίου, μὲ αἴτημα συνάντησης γιὰ τὸ ζήτημα τῆς λειτουργίας τῶν καταστημάτων τὶς Κυριακές, ἀπέστειλε ἡ Ὁμοσπονδία Ἰδιωτικῶν Ὑπαλλήλων Ἑλλάδος (ΟΙΥΕ).
Ὅπως ἐπισημαίνει ἡ Ὁμοσπονδία στὸ ἐν λόγω ἔγγραφο, «ὁποιαδήποτε ἀπόφαση γιὰ ἄνοιγμα τῶν καταστημάτων τὶς Κυριακές, χωρὶς περιορισμούς, θὰ εἶναι σὲ ἀπόλυτη ἀντίθεση μὲ τὴν πρόσφατη ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας γιὰ τὸ ζήτημα τῶν Κυριακῶν, ἡ ὁποία, βάσει τῶν συμφωνηθέντων, στὸ πλαίσιο τοῦ τρίτου μνημονίου, θὰ λαμβανόταν ὑπόψη γιὰ τὶς ὅποιες ἀποφάσεις».
Πηγή: ΕΡΤ1


Ὅλοι ἔχουν ἀντιρρήσεις γιὰ διάφορους λόγους. Πάντως, ὄχι ἐπειδὴ εἶναι Ὀρθόδοξοι χριστιανοί! 
Ἀνησυχίες - εὔλογες, συζητήσεις -ἀναγκαῖες, ἀπόψεις -σεβαστές, γνῶμες -δεκτές, διαφωνίες - προσπελάσιμες, συμφωνίες - παμπόθητες, ἀντιρρήσεις -  καὶ τελικὰ ψήφιση νόμων γιὰ τὸ παραπάνω θέμα, ὅπως ἐπιθυμεῖ ἡ κρατοῦσα καὶ ὄζουσα κατάσταση. 
Λὲς καὶ ὅλα αὐτὰ συμβαίνουν σὲ κάποια χώρα, ποὺ ποτὲ δὲν εἶχε παρελθόν. Σὲ μιὰ χώρα , ποὺ ἔπεσε ξαφνικὰ ἀπὸ κάποιον ἄλλο πλανήτη.  Δὲν ξέρει, δὲν ἄκουσε, δὲν ἔμαθε ποτέ, δὲν ἀντιλήφθηκε τίποτε τόσους αἰῶνες περὶ τῆς κυριακάτικης ἀργίας. 
Ά, ἔτσι ἦταν τόσους αἰῶνες; Ά, μάλιστα. Ἴσως ἀπὸ …συνήθεια! Γιὰ ποιὸν ἄλλον λόγο ἄραγε; Ἴσως γιατί ἔπρεπε ἁπλῶς νὰ ξεκουραζόμαστε, μετὰ ἀπὸ ἕξι ἡμέρες ἐργασίας. κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Ποῦ ἡ ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ; Ποῦ ἡ ὑπακοὴ στὴν Ἐκκλησία; Ποῦ ὁ σεβασμὸς στὰ ἱερά; Πουθενά το θεῖο. Πουθενὰ ἔστω μιὰ ἀναφορὰ στὴν παράδοση τῆς φυλῆς μας, τοῦ γένους μας. 
Λησμοσύνη ἐγκληματική το ἴδιου το λαοῦ. Ἀκόμη καὶ οἱ ἁπλοὶ ἐργαζόμενοι, οἱ βιοπαλαιστές, οἱ μεροκαματιάρηδες, ποὺ μεταφέρονται  μ` αὐτοὺς τοὺς νόμους σὲ ἄλλες ἐποχές, δουλείας, ἐκμετάλλευσης καὶ καταρράκωσης τῆς ἀνθρώπινης προσωπικότητας, ἀκόμη κι αὐτοὶ ἐπικαλοῦνται λόγους … ἄλογους καὶ παράλογους. Ναί. Ἀρκεῖ νὰ εἶναι ἔξω ὁ Θεός! Νὰ μὴν ἀκουστεῖ τὸ ὄνομά Του. 
Ἢ δὲν πιστεύει πιὰ ὁ Ἕλληνας ἢ ξέχασε ποιὸς εἶναι. Ὅποιο κι ἂν ἰσχύει, τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ἡ βέβαιη καταστροφή. Δὲν ἐλπίζουμε στοὺς ἄρχοντες τοῦ τόπου. Περιμένουμε ἀπὸ τὴ βάση: «Δὲν δουλεύουμε τὴν Κυριακή, διότι εἶναι ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ. Ἡ Κυριακὴ εἶναι ἡμέρα ἀφιερωμένη στὸν Κύριο, γιὰ προσευχή, γιὰ ἐκκλησιασμὸ καὶ ἀνάπαυση. Ἔτσι ἔκανε ἡ μητέρα μου, ὁ πατέρας μου, ὁ παππούς μου, ὁ προπάππος μου καὶ ὅλοι οἱ πρόγονοί μου, ἔτσι θὰ συνεχίσω καὶ ἐγώ». 

4 σχόλια:

 1. Μήπως θυμόσαστε την δολοφονία του Κοσμά του Αιτωλού για το ΘΈΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ,από τους εβραίους?
  Δείτε τι λέει ο Φρυζής
  ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΑΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟ ΔΟΞΑ ΤΟ ΘΕΟ
  https://www.youtube.com/watch?v=Hji1gNu_IP0
  2.Ας δούμε τι λέει και ο εβραίος Κίσινγκερ
  «Ο ελληνικός λαός είναι δυσκολοκυβέρνητος και γι΄ αυτό πρέπει να τον πλήξουμε βαθιά στις πολιτισμικές του ρίζες. Τότε ίσως συνετισθεί. Εννοώ δηλαδή να πλήξουμε τη γλώσσα,τη θρησκεία,τα πνευματικά και ιστορικά του αποθέματα, ώστε να εξουδετερώσουμε κάθε δυνατότητά του να αναπτυχθεί, να διακριθεί,να επικρατήσει, για να μη μας ενοχλεί στα Βαλκάνια,να μη μας παρενοχλεί στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή, κτλ. ».

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Η αργία της Κυριακής είναι εντολή του Θεού και την περιέχει ο Θεός στις δέκα εντολές που έδωκε στον Μωϋσή. Ακόμη και οι Εβραίοι τηρούν την αργίαν του Σαββάτου ,που για τους Ορθοδόξους Χριστιανούς είναι η Κυριακή. "Έξ ημέρας εργά ,τη δε ημέρα τη εβδόμη Σάββατα Κυρίω τω Θεώ σου". Δηλαδή παραγγέλλει ο Θεός στον άνθρωπον να εργάζηται έξ ημέρες και την εβδόμην να την αφιερώνει στον Κύριον και Θεόν του, επειδή του έδωκεν υγείαν να ημπορή να εργάζηται. Επομένως η παράβασις της εντολής του Θεού είναι αμαρτία. Μίαν άλλην εντολήν του Θεού παρέβη ο πρωτόπλαστος Αδάμ και η Εύα και εξεδιώχθησαν του Παραδείσου κι ήλθεν ο θάνατος στον άνθρωπον "ίνα μη το κακόν αθάνατον γένηται".Η Κυριακή είναι η ημέρα της ευγνωμοσύνης προς τον Θεόν ,η ημέρα της οικογενείας και η ημέρα της φιλανθρωπίας και αναπαύσεως.Γι΄αυτό "μή μέταιρε όρια αιώνια , ά έθεντο οι Πατέρες ημών", δηλαδή να μη μετακινής κι αλλάζης τα πατροπαράδοτα όρια. Όταν είμαστε παιδιά μας έλεγαν μια πολύ ωραία και διδακτική ιστορία ,που και τώρα θεωρώ ότι ωφελεί :"Κάποιος βασιλεύς/άρχοντας έδωκε σε κάποιον επτά χρυσές λίρες ως δώρον. Αλλά μετά του ζήτησε να του δώση τη μία χρυσή λίρα, αλλά εκείνος την κράτησε για τον εαυτόν του και δεν την έδωκε πίσω".Η αλληγορική αυτή ιστορία δηλώνει ότι Ο Θεός/Βασιλεύς έδωκε στον άνθρωπον επτά ημέρες. Αλλά ζήτησε για τον Εαυτόν Του τη μία, την Κυριακή. Τί κάνει όμως ο αχάριστος άνθρωπος ; Θέλει να την κρατήση κι αυτή ,να τη χρησιμοποιήση δήθεν για την εργασία του και για το βιοπορισμό του. Αλλά δεν ακούει τη φωνή του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού ,που έδωκε την ζωήν του γι΄αυτή, που βοά ότι "το κέρδος της Κυριακής είναι όλεθρος, φωτιά και καταστροφή και δεν είναι ευλογημένον". Γι΄αυτό οι αρμόδιοι να σταματήσουν τα δήθεν επιχειρήματα ,για να καταργήσουν την αργίαν της Κυριακής. Χριστός Ανέστη, αληθώς. Δρ. Δέσποινα Κοντοστεργίου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ξέρουμε μόνο να κατηγορούμε τους ποιμένες μας. Ναι,δεν αντιστέκονται σθεναρώς με συναίσθηση του ύψους των ευθυνών της διακονίας τους. Ναι, έχουν ευθύνη για την αδιαφορία μας και την πνευματκή μας νάρκη. Αλλά, όταν βλέπουν πως δεν έχουν έρεισμα στο λαό του Θεού, πώς και πού να στηριχτούν, για να σηκώσουν μπαϊράκια και να βγουν στην αντεπίθεση; Το:"Οίος ο λαός, τοιούτος και ο αρχηγός" έχει εδώ τη θέση του, σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον.Και σ` αυτήν την περίπτωση διακρίνεται ακόμη πιο ξεκάθαρα.

   Διαγραφή
  2. Το χάλι το μαύρο (και στην ιεραρχία και στο λαό) εμφανίστηκε ΑΜΕΣΩΣ μετά τη δολοφονία του Χριστοδούλου. Δεν μπορεί να άλλαξε τόσο ξαφνικά ο λαός... Απλά ο λαός δεν είχε πια κανέναν για να τον καθοδηγήσει και τίποτα για να πιαστεί. Και, φυσικά, οι ίδιοι οι ιεράρχες μας δεν θέλουν να υπάρχει κανείς καθοδηγητής. Γι αυτό και έβγαλαν τον Ιερώνυμο, που ούτε θέλει, ούτε μπορεί (λόγω γήρατος) να κάνει τίποτα μόνος του (χωρίς να τον σέρνουν άλλα άτομα). Και, προφανώς, ούτε εθελοντές ιεράρχες δεν υπάρχουν για να τον σύρουν να κάνει κανένα καλό. Το μόνο που κάνει η ιεραρχία μας τελευταία είναι να προσπαθεί να χαροποιεί και να μην στεναχωρεί τους μη-χριστιανούς της Ελλάδος. Οι χριστιανοί είναι τελευταίας προτεραιότητας...

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.