14 Ιαν 2017

Σημαντικὴ Ἡμερίδα στὴ Θεσσαλονίκη μὲ θέμα: «Ἡ θέση τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογίας στὸ Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν»

Ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων, τὸ Παράρτημα τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων Θεσσαλονίκης, καὶ τὸ Ἐργαστήριο Παιδαγωγικῆς – Χριστιανικῆς Παιδαγωγικῆς τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ. συνδιοργανώνουν ΗΜΕΡΙΔΑ ὑπο την αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης τὸ Σάββατο 14 Ἰανουαρίου 2017 καὶ ὥρα 17.00 - 20.00 στὴν Αἴθουσα ἐκδηλώσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης (Βογατσικού 7) μὲ θέμα: «Ἡ θέση τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογίας στὸ Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν»
***
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
Σάββατο 14 Ἰανουαρίου 2016
Ὥρα 17.00
Α’ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Πρόεδρος: Κωνσταντῖνος Χρήστου, Καθηγητής, Πρόεδρος τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς...
Θεολογίας
17.00-17.20: Χαιρετισμοὶ
17.20-17.30: Ἡρακλῆς Ρεράκης, Καθηγητής, «Ὀρθόδοξη Θεολογία η Θρησκευτικος συγκρητισμὸς στὸ Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν»
17.30-17.40: Ἰωάννης Κογκούλης, Ὁμότιμος Καθηγητής, πρὸ-Κοσμήτωρ Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ., «Τὸ καλούμενο Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ὡς μάθημα αὐθεντικῆς παιδείας καὶ ἑλληνορθόδοξης κληρονομιᾶς»
17.40-17.50: Μαρία Ράντζου, Ἐπίκουρη Καθηγήτρια, «Οἱ ἐμπειρίες τῶν παιδιῶν, ὡς «πηγὴ» διαμόρφωσης τῶν Ἀναλυτικῶν Προγραμμάτων τῶν Θρησκευτικῶν»
17.50-18.00: Ἰωάννης Φύκαρης, Ἐπίκουρος Καθηγητής, «Ρήσεις καὶ προβληματισμοί επι του Προγράμματος τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν»
18.00-18.10: Εὐάγγελος Πεπές, Διδάκτωρ, «Ταυτότητα καὶ ἑτερότητα στὸ Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν κατα την Ὀρθόδοξη Θεολογία»
18.10-18.30: Συζήτηση
18.30-18.40: Διάλειμμα

~*~

Β’ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Πρόεδρος: Μιχαὴλ Τρίτος, Καθηγητής, προ-Κοσμήτωρ Θεολογικῆς Σχολῆς,
18.40-18.50: Ἰωάννης Κουρεμπελές, Καθηγητής, «Ἐν Θεώ και εν δήμω (Τὸ πρόβλημα τῆς σύγχρονης ἀποδόμησης τοῦ θεολογικού λογου)»
18.50-19.00: Ἀθανάσιος Στογιαννίδης, Ἐπίκουρος Καθηγητής,
«Ἀρχή σοφιας η των ονοματων επισκεψις» - Ἐννοιολογικὲς ἐπισημάνσεις ἀναφορικά με τον όρο: «Ὁμολογιακό Μαθημα Θρησκευτικῶν»
19.00-19.10: Κωνσταντῖνος Σπαλιώρας, Διδάκτωρ, «Ἡ ἀφετηρία τῆς θρησκειοποίησης τοῦ Χριστιανισμού στον Εὐρωπαϊκό Διαφωτισμο: Ἐπιρροὲς στὸ Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν»
19.10-19.20: Ἐπιμέλεια κειμένων ἀπο μέλη τῆς Ἐρευνητικῆς Ὁμάδας τοῦ Ἐργαστηρίου Παιδαγωγικῆς*, «Παραινέσεις τῶν Ἁγίων Ἰουστίνου Πόποβιτς καὶ Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἀγωγή, τὶς Χριστιανικὲς Ὁμολογίες καὶ τὶς θρησκεῖες»
19.20-19.30: Ἐπιμέλεια ἠχητικού αποσπασματος ἀπο μέλη τῆς Ἐρευνητικῆς Ὁμάδας τοῦ Ἐργαστηρίου Παιδαγωγικῆς*, «Ἡ Ὀρθοδοξία ὡς μοναδική αληθεια καὶ οἱ θρησκεῖες, κατα τον Άγιο Πορφύριο τὸν Καυσοκαλυβίτη»
19.30-20.00: Συζήτηση

***

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
•ΚΟΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ὁμότιμος Καθηγητής, προ-Κοσμήτωρ Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ., •ΚΟΥΡΕΜΠΕΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς •ΠΕΠΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Διδάκτωρ Θεολογίας, Θεολόγος Ἐκπαιδευτικός, •ΡΑΝΤΖΟΥ ΜΑΡΙΑ, Ἐπίκουρη Καθηγήτρια Θεολογικῆς Σχολῆς •ΡΕΡΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ, Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς, Δ/ντῆς Ἐργαστηρίου Παιδαγωγικῆς - Χριστιανικῆς Παιδαγωγικῆς, Τμήματος Ποιμαντικῆς & Κοινωνικῆς Θεολογίας Α.Π.Θ. •ΣΠΑΛΙΩΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Διδάκτωρ Θεολογίας, Θεολόγος Ἐκπαιδευτικός, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ενωσης Θεολόγων •ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Ἐπίκουρος Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς •ΦΥΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ἐπίκουρος Καθηγητὴς Παιδαγωγικῆς Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΟΥΡΕΜΠΕΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Καθηγητής, ΡΑΝΤΖΟΥ ΜΑΡΙΑ, Ἐπίκουρη Καθηγήτρια,
ΡΕΡΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ, Καθηγητής, ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Ἐπίκουρος Καθηγητὴς

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
•ΑΪΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, Μτπ φοιτήτρια Χριστιανικῆς Παιδαγωγικῆς, •ΒΑΤΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Μτπ φοιτήτρια Χριστιανικῆς Παιδαγωγικῆς, •ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Μτπ φοιτητὴς Χριστιανικῆς Παιδαγωγικῆς, •ΧΡΟΝΑΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, Μτπ φοιτήτρια Χριστιανικῆς Παιδαγωγικῆς, •ΚΑΛΟΤΑΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, Μτπ φοιτήτρια Χριστιανικῆς Παιδαγωγικῆς, •ΠΑΤΡΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ, Μτπ φοιτήτρια Χριστιανικῆς Παιδαγωγικῆς

*ΜΕΛΗ ΕΚ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
•ΜΑΤΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Θεολόγος, Ὕπ. Διδάκτωρ •ΠΑΚΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ, Θεολόγος - Κοινωνιολόγος, Ὕπ. Διδάκτωρ •ΣΙΣΚΟΥ ΓΙΟΛΑΝΤΑ, Διδάκτωρ Θεολογίας, Θεολόγος Ἐκπαιδευτικός, •ΨΑΛΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Θεολόγος - Ἀρχαιολόγος, Ὕπ. Διδάκτωρ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
Τ Μ Η Μ Α Π Ο Ι Μ Α Ν Τ Ι Κ Η Σ Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Θ Ε Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ
Θ Ε Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Α.Π.Θ.
-----------------------------------------------------------------------
Διευθυντής: Ἡρακλῆς Ρεράκης
Καθηγητὴς Παιδαγωγικῆς – Χριστιανικῆς Παιδαγωγικῆς
Τήλ. Fax: 2310997103 Τήλ. γραφείου: 2310997113
Email: plab.past.auth.gr@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.