10 Νοε 2016

«Θὰ σὲ στείλω στὸν Ἔβρο»

Γράφει ὁ Θεοφάνης Μαλκίδης, Μόνιμος κάτοικος Ἀλεξανδρούπολης Ἔβρου
Ἡ φράση «θὰ σὲ στείλω στὸν Ἔβρο» ὡς ἀπειλῆ τῶν προϊσταμένων πρὸς τοὺς ὑφιστάμενους, ὡς λόγος καὶ πράξη ἐξορίας τῶν ἀνεπιθύμητων δημοσίων ὑπαλλήλων, στρατιωτικῶν καὶ ἄλλων, καταγράφει μὲ ἐπιγραμματικὸ τρόπο τὴν μεταπολεμικὴ ἀντίληψη γιὰ τὴ Θράκη καὶ εἰδικότερα γιὰ τὸν Ἔβρο, ἀντίληψη ἡ ὁποία διαμορφώθηκε μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσή της καὶ τὴν ἕνωσή της μὲ τὸν ἐθνικὸ κορμό.
Φράση καὶ τακτικὴ ποὺ πέρασε σὲ πολλὲς ἐκφράσεις τῆς σύγχρονης πολιτικῆς καὶ κοινωνικῆς ζωῆς. Ἀπὸ τὸν κινηματογράφο μέχρι τὴν πεζογραφία «…ἦταν ἡ πόλη (Ἀλεξανδρούπολη) ποὺ μάζευε τοὺς ἀνεπιθύμητούς, τους ἀποδιωγμένους, τοὺς ὑπὸ δυσμένεια, θὰ πάρεις φύσημα ἔλεγαν…. ἐξορία ποὺ δεχόταν μόνο ἀπελπισμένους», ὅπως γράφει ὁ συγγραφέας Α. Κοσματόπουλος.
Βεβαίως εἶναι ὀξύμωρο, ἀγγίζει τὰ ὅρια τῆς (πολιτικῆς) σχιζοφρένειας, νὰ ἀπειλεῖς καὶ νὰ στέλνεις τοὺς ἀνεπιθύμητους νὰ φυλάξουν τὰ σύνορα, τὴ Θράκη, τὸν Ἔβρο…. Παράλληλα ἡ ἑλλαδικὴ ἐπίσημη πολιτικὴ γιὰ τὴ Θράκη, ἦταν....
ἡ διευκόλυνση (!!!) γιὰ μετανάστευση στὴ Γερμανία, καθὼς οἱ συνεχεῖς παραχωρήσεις πρὸς τὴν Τουρκία, μὲ ἀποτέλεσμα, μεταξύ τν ἄλλων, τὸν ἐκτουρκισμὸ τῶν μουσουλμανικῶν μειονοτήτων.
Ἔτσι ἡ μεταπολεμικὴ πορεία τῆς Θράκης, πέρα ἀπὸ τὸ παραπάνω σχῆμα, χαρακτηρίζεται καὶ ἀπὸ τὸν τουρκικὸ ἐθνικισμὸ καὶ φασισμό, ὁ ὁποῖος ἔχει ξεπεράσει κάθε ὅριο. Μὲ πρωταγωνιστικὸ μοχλὸ τὸ προξενεῖο τῆς Τουρκίας στὴν Κομοτηνὴ καὶ μὲ διάφορα ὄργανα στὴ διάθεσή της, ἡ Τουρκία πραγματοποίησε καὶ συνεχίζει τὴν ὑλοποιεῖ τὴν ἐθνικιστική της πολιτική.
Τί ὑπάρχει ὡς ἀντίλογος γιὰ τὴ Θράκη καὶ τὸν Ἔβρο;
Ἡ Ἑλλάδα ποὺ ἀδιαφορεῖ, μὲ ψευτοαριστεροὺς λάτρεις τοῦ Κεμαλισμοῦ καὶ ἀρνητὲς τῆς Γενοκτονίας τῶν προγόνων μας, μὲ ψευτοπατριῶτες, πατριδοκάπηλους καὶ θεομπαῖχτες, μία πτωχευμένη πνευματικὴ καὶ πολιτικὴ τάξη, ποὺ ἀγνοεῖ προκλητικὰ τὴ Θράκη, ἀπὸ τὴν ὁποία ἀποσύρεται ἄλλοτε διακριτικὰ καὶ ἄλλοτε μὲ περισσότερο θόρυβο.
Προτείνει Εἰδικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη, “ἀναπτυξιακὴ ” δηλαδὴ πρόταση ποὺ θέλει τὴ Θράκη καὶ τὸν Ἔβρο νὰ τὴν μετατρέψει σὲ ἕνα χῶρο ποὺ νὰ μοιάζει στὴ Μανίλα, στὴ Σαγκάη καὶ τὴν πόλη τοῦ Μεξικό. Ἕνας “γάμος” ποὺ προωθεῖται ἀπὸ Γερμανοὺς πολιτικούς, τραπεζίτες καὶ ἐπιχειρηματίες καὶ ἀπὸ τὸν Ἐρντογᾶν διὰ τοῦ Τούρκου προξένου τῆς Κομοτηνῆς!
Μὲ δεδομένο τὸν τουρκικὸ ἐθνικισμὸ καὶ τὴν ἑλλαδικὴ ἀδιαφορία, τοὺς μὲ γεωμετρικὴ πρόοδο αὐξανόμενους θαυμαστές του Κεμαλικοῦ φασισμοῦ καὶ τοὺς πωλῶν τοῖς μετρητοῖς καὶ ἐπὶ πιστώσει τὸν πλοῦτο μας, οἱ εὐθύνες πέφτουν στὰ χέρια μας. Εἶναι ἄλλωστε τὸ μοναδικό, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν πίστη καὶ τὴν ἐλπίδα μας στὸ Θεό, ποὺ μᾶς ἔχει ἀπομείνει στὴ Θράκη καὶ τὸν Ἔβρο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.