10 Νοε 2016

Ἡ εὐλάβεια τῶν Φαρασιωτῶν καὶ ἡ προσευχητική τους διάθεση

Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Τὰ Φάρασα τῆς Καππαδοκίας», 
μνῆμες Φαρασιωτῶν γερόντων, τοῦ Λάζαρου Κελεκίδη
Οἱ Βαρασιῶτες πρὶν ἀρχίσουν ὁποιαδήποτε ἐργασία συνήθιζαν νὰ λένε τὸ «Κύριε ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστέ». Ἀκόμη καὶ ὅταν πήγαιναν στὴν βρύση γιὰ νὰ πάρουν νερό, ἔλεγαν τὸ «Κύριε ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστὲ» καὶ μετὰ τὴν ἄνοιγαν. Κάθε πρωὶ καὶ βράδυ ὁλόκληρη ἡ οἰκογένεια προσευχόταν μπροστὰ στὸ εἰκονοστάσι καὶ στὸ τέλος ἔβαζαν μετάνοια στὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ. Τὸ μεσημέρι, πρὶν ἀρχίσουν νὰ τρῶνε, ἔκαναν προσευχὴ στὸ οἰκογενειακὸ τραπέζι.
Οἱ γονεῖς ἔλεγαν στὰ παιδιά τους: «Ὅταν περνᾶτε τὸ κατώφλι, κάντε τὴν προσευχή σας καὶ μὲ τὸν Χριστὸ συντροφιὰ σας τίποτε μὴ φοβάστε, κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ σᾶς πειράξει. Ὁ Χριστὸς καὶ ἡ Παναγία ἀγαποῦν τὰ παιδιὰ ποὺ πηγαίνουν στὴν ἐκκλησία, νηστεύουν καὶ κοινωνοῦν, κάνουν τὴν προσευχή τους καὶ ἀκοῦνε τοὺς γονεῖς τους, τὰ παίρνουν στὴν ἀγκαλιά τους καὶ δὲν ἀφήνουν κανέναν νὰ τὰ πειράξη».
Ὁ Χατζεφεντὴς* καὶ στὰ μικρὰ παιδιὰ ἀκόμα δίδασκε τὴν....
νοερὰ προσευχή, τὸ «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με» ἢ «εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Παναγίας». Τοὺς ἔλεγε ἐπίσης νὰ κόβουν κομματάκια ἀπὸ κληματόβεργες, νὰ τὰ ἀρμαθιάζουν καὶ νὰ κάνουν κομπολόγια, σὰν κομποσχοίνια, γιὰ νὰ μετροῦν τὶς εὐχὲς ἢ τὶς μετάνοιες ποὺ τοὺς ἔβαζε νὰ κάνουν. Καὶ οἱ μεγάλοι τὰ κομπολόγια ποὺ κρατοῦσαν τὰ χρησιμοποιοῦσαν γιὰ νὰ προσεύχωνται.

* Ὁ Χατζεφεντὴς εἶναι ὁ Ἅγιος Ἀρσένιος ὁ Καππαδόκης 1840 – 1924, πνευματικὸς πατέρας τοῦ Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου καὶ ἑορτάζει στὶς 10 Νοεμβρίου.

Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Ἀρσενίου Καππαδόκου - Ἦχος γ'. Θείας πίστεως.
Βίον ἔνθεον, καλῶς ἀνύσας, σκεῦος τίμιον τοῦ Παρακλήτου, Ἀνεδείχθης θεοφόρε Ἀρσένιε, καὶ τῶν θαυμάτων τὴν χάριν δεξάμενος, πάσι παρέχεις ταχείαν βοήθειαν, Πάτερ Ὅσιε Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.