8 Νοε 2016

Τὸ θαῦμα τοῦ Πανορμίτη τῆς Σύμης στὸ ἐκ γενετῆς τυφλὸ παιδί!

Διηγεῖται ὁ κύριος Ἀργύρης Μαλιδάκης, 91 ἐτῶν, κάτοικος Καλύμνου
Τὸ θαῦμα ποὺ ἔζησε σὰν αὐτόπτης μάρτυρας στὸ μοναστήρι τοῦ Πανορμίτη τῆς Σύμης κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἀρχαγγέλου πρὶν 50 περίπου χρόνια:
Ἑτοιμάστηκα μὲ τὴ γυναίκα μου καὶ τὰ παιδιά μου, γιὰ νὰ πᾶμε νὰ προσκυνήσουμε τὸν Ταξιάρχη στὴ Σύμη γιὰ τὴν γιορτή του ἀπὸ τὴν Κάλυμνο, ἀλλὰ δὲν ὑπῆρχε μέσο. Τὸ λιμεναρχεῖο μᾶς ἐνημέρωσε ὅτι θὰ περνοῦσε ἕνα πλοῖο, ποὺ μετέφερε ξύλα καὶ μπετόβεργες γιὰ τὸ μοναστήρι στὴ Σύμη καὶ ὅτι αὐτὸ μόνο θὰ μποροῦσε νὰ μᾶς πάρει. Ἐπιβιβαστήκαμε στὸ πλοῖο, στὸ ὁποῖο ἐπέβαινε ἤδη μιὰ γυναίκα μὲ τὸ τυφλὸ παιδί της, ἡ ὁποία πήγαινε γιὰ προσκύνημα ὅπως καὶ ἐμεῖς καὶ ἔτσι γνωριστήκαμε στὸ ταξίδι.
Ὅταν φτάσαμε στὸν Πανορμίτη, ὑπῆρχε πολὺς κόσμος καὶ ἦταν δύσκολο νὰ βροῦμε μέρος νὰ κοιμηθοῦμε. Τελικὰ βρήκαμε ἕναν κρέβατο καὶ βάλαμε τὰ παιδιά, μαζὶ καὶ...
τὸ τυφλὸ παιδί, νὰ κοιμηθοῦν ἐκεῖ.
Κατὰ τὰ μεσάνυχτα ἀκούσαμε ὅτι εἶχε λειτουργία στὸν ναὸ καὶ ἡ μητέρα τοῦ παιδιοῦ τὸ σήκωσε λέγοντάς του; «Πᾶμε παιδί μου νὰ σὲ κάνει ὁ Ἅγιος καλά»!  Μὲ αὐτὴν τὴν ἀφορμὴ σηκωθήκαμε καὶ ἐμεῖς καὶ πήγαμε ὅλοι στὴ Θ.Λειτουργία.
Πρῶτα προσκύνησε τὸ τυφλὸ παιδὶ μὲ τὴν μητέρα τοῦ τὴν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου καὶ μετὰ ἐμεῖς καὶ ἔπειτα καθίσαμε, γιὰ νὰ παρακολουθήσουμε τὴ Θ.Λειτουργία.  Μετὰ ἀπὸ 10 λεπτά το παιδὶ ἄρχισε ξαφνικὰ νὰ κάνει κάτι ἀπότομες καὶ περίεργες κινήσεις μὲ τὰ χέρια καὶ νὰ φωνάζει; 
«Μαμά, μαμά, μαμά, μαμά, βλέπω»! 
Τὸ θαῦμα εἶχε γίνει! Ἡ μητέρα του τότε ἄρχισε νὰ τραβάει τὰ μαλλιά της καὶ νὰ φωνάζει;«Τὸ παιδί μου βλέπει, τὸ παιδί μου βλέπει , τὸ παιδί μου βλέπει»! 
Πῆγε στὴν εἰκόνα τοῦ Πανορμίτη, τὴν ἀγκάλιασε καὶ μετὰ συνέχισε νὰ φωνάζει καὶ νὰ πανηγυρίζει ! Ὁ κόσμος ποὺ βρισκόταν ἐκεῖ, σήκωσε τὸ παιδὶ στὰ χέρια (βλέπε φωτο) καὶ πῆγε μπροστὰ στὴν εἰκόνα καὶ τὴν φιλοῦσε! Μετὰ ἔφτιαξαν ἕνα αὐτοσχέδιο κρεβάτι, ἔβαλαν πάνω τὸν μικρὸ καὶ τὸν γυρνοῦσαν!
Τὸ νέο διαδόθηκε γρήγορα καὶ ἐρχόντουσαν τὶς ἑπόμενες ἡμέρες καὶ ἀπὸ ἄλλα μέρη, γιὰ νὰ δοῦν τὸ παιδί, ποὺ θεραπεύτηκε καὶ νὰ προσκυνήσουν τὸν Μέγα Ἀρχάγγελο!
Κάλυμνος, 6 Νοεμβρίου 2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.