2 Νοε 2016

Ὁ Ὅσιος Δαβὶδ ὁ ἐν Εὐβοία, ἑορτάζει 1 Νοεμβρίου (φωτό)

Ὁ Ὅσιος Δαβὶδ καταγόταν ἀπὸ τὸ χωριὸ Γαρδινίτζα, ποὺ βρισκόταν κοντὰ στὸ Ταλάντιο, τόπος παραθαλάσσιος ἀπέναντι ἀπὸ τὴν Εὔβοια. Ἔζησε ὅταν Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης ἦταν ὁ Ἱερεμίας, περὶ τὸ 1519 μ.Χ. Τὸν πατέρα του ἔλεγαν Χριστόδουλο καὶ ἦταν ἱερέας, τὴν δὲ μητέρα του Θεοδώρα. Ὁ ὅσιος Δαβὶδ εἶχε ἄλλον ἕναν ἀδελφὸ καὶ δύο ἀδελφές. Ἀπὸ μικρὸς ὁ Ὅσιος ἔδειξε ἐξαίσια μορφὴ καὶ ἔμαθε ἄριστα τὰ Ἱερὰ γράμματα. Σὲ ἡλικία 15 ἐτῶν ὑποτάχθηκε σ' ἕναν ἅγιο γέροντα, τὸν Ἀκάκιο, ποὺ τὸν ἐκπαίδευσε στὶς ἀρετὲς τῆς μοναχικῆς πολιτείας καὶ ἀπὸ τότε ὁ ὅσιος Δαβὶδ κάνει μία φοβερή, σύμφωνα μὲ τὸν βιογράφο του, πνευματικὴ πορεία, διδάσκοντας τὴν ἔμπρακτη ἀρετὴ καὶ κάνοντας διάφορα θαύματα. Προεῖδε τὸν θάνατό του καὶ ἀπεβίωσε εἰρηνικὰ καὶ μὲ μεγάλη ἁγιότητα την 1η Νοεμβρίου.

Την Βιογραφία του συνέγραψε ὁ μαθητὴς του Χριστόφορος μοναχὸς καὶ Ἀκολουθία του ὁ ἐπίσκοπος Ταλαντίου Νεόφυτος ἀπὸ τὴν Ἀθήνα. Ἡ Μονὴ τοῦ Ὅσιου Δαβὶδ ὑπάρχει στὴν Εὔβοια. Ἡ Κάρα τοῦ Ἁγίου βρίσκεται στὴν ὁμώνυμη Μονὴ Ροβιῶν Εὐβοίας καὶ ἑορτάζει στὶς 1 Νοεμβρίου ἑκάστου ἔτους.
Ἀπολυτίκιον, Ἦχος γ'. Θείας πίστεως.
Μέγα εὕρατο, Εὔβοια κλέος, τὸν πανένδοξον, Δαβὶδ τὸν θεῖον, ὡς ἱερᾶς ἀρετῆς καταγώγιον, καὶ τοῦ Χριστοῦ ὀπαδὸν ἀληθέστατον, καὶ τῶν Ὁσίων ἁπάντων ἐφάμιλλον. Διὸ Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.
Δεῖτε ἀποκλειστικὸ φωτογραφικὸ ὑλικὸ ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ὁσίου Δαβίδ…


Τάφος τοῦ μακαριστοῦ Ὁσίου Γέροντος Ἰακώβου ΤσαλίκηἩ κάρα τοῦ Ὁσίου Δαβὶδ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.