26 Αυγ 2016

Ξύπνησε ἀπὸ κῶμα μὲ ὑπερήχους

«Ἐπανεκκίνηση» τοῦ ἐγκεφάλου χάρη σὲ εἰδικὴ συσκευή ἐπετεύχθη στὶς ΗΠΑ
Ἕνας 25χρονος ἄνδρας, ποὺ βρισκόταν σὲ κῶμα λόγω σοβαροῦ τραυματισμοῦ στὸν ἐγκέφαλο, ἀνέκτησε τὶς αἰσθήσεις του μετὰ τὴ χρήση πρωτοποριακῆς συσκευῆς ὑπερήχων, ἡ ὁποία φαίνεται ὅτι βοήθησε τὴν «ἐπανεκκίνηση» τοῦ ἐγκεφάλου του. Τὴν ἐπαναστατικὴ μέθοδο ἀνακάλυψαν ἐπιστήμονες τοῦ πανεπιστημίου τῆς Καλιφόρνιας στὸ Λὸς Ἀντζελὲς -τοῦ φημισμένου UCLA- καὶ ἐνδέχεται νὰ βοηθήσει ἀσθενεῖς ποὺ βρίσκονται σὲ κῶμα, ἐξαιτίας σοβαρῶν ἐγκεφαλικῶν τραυματισμῶν, νὰ ἀνακτήσουν τὶς αἰσθήσεις τους, σύμφωνα μὲ τοὺς Ἀμερικανοὺς ἐρευνητές.
Στὸ παρελθὸν ὁ μόνος τρόπος γιὰ νὰ ἐπιχειρηθεῖ κάτι ἀνάλογο ἀπαιτοῦσε τὴν τοποθέτηση ἠλεκτροδίων ἀπευθείας στὸν ἐγκέφαλο τοῦ ἀσθενοῦς, διαδικασία ποὺ χαρακτηρίζεται ἀπὸ τοὺς εἰδικοὺς «ἐπικίνδυνη». Ὡστόσο ἡ χρήση ὑπερήχων ἐπέτρεψε στοὺς ἐπιστήμονες νὰ φέρουν τὸ ἴδιο ἀποτέλεσμα χωρὶς τὴν ἀνάγκη χειρουργικῆς ἐπέμβασης, σὲ μία διαδικασία ποὺ θεωρεῖται ἡ πρώτη παγκοσμίως.
Τὸ ἑπόμενο βῆμα τῶν ἐρευνητῶν εἶναι ἡ δοκιμὴ τῆς νέας τεχνικῆς καὶ σὲ ἄλλους ἀσθενεῖς ποὺ βρίσκονται σὲ ἐλάχιστη συνειδητὴ κατάσταση. Σὲ περίπτωση ποὺ οἱ δοκιμὲς στεφθοῦν μὲ...
ἐπιτυχία, θὰ ἀνοίξει ὁ δρόμος γιὰ τὴ δημιουργία μίας φορητῆς συσκευῆς ποὺ θὰ «ξυπνᾶ» ὅσους βρίσκονται σὲ κωματώδη κατάσταση.

Οἱ γιατροὶ προειδοποίησαν πάντως ὅτι ὁ 25χρονος ἀσθενὴς μπορεῖ νὰ ξύπνησε συμπτωματικὰ τὴν ὥρα τῆς διαδικασίας καὶ ὄχι ὡς ἀποτέλεσμα αὐτῆς. Ὡστόσο, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ἀνέκτησε τὶς αἰσθήσεις του ὁ νεαρὸς ἄνδρας, οἱ ἐρευνητὲς περιέγραψαν τὶς ἀλλαγὲς στὴν κατάστασή του ὡς «ἀξιοσημείωτες».

Σύμφωνα μὲ τοὺς γιατρούς, πρὶν ἀπὸ τὴ χρήση τῆς μεθόδου μὲ τοὺς ὑπερήχους ὁ ἀσθενὴς εἶχε ἐλάχιστες αἰσθήσεις, ἀνεπαρκῆ κατανόηση τοῦ λόγου ἐνῶ μποροῦσε νὰ ἐκτελέσει μόνο μικρὲς καὶ περιορισμένες κινήσεις. Μία ἡμέρα μετὰ τὴ θεραπεία οἱ ἀπαντήσεις του παρουσίαζαν σημαντικὴ βελτίωση καὶ τρεῖς ἡμέρες ἀργότερα ὁ ἀσθενὴς εἶχε ἀνακτήσει τὶς αἰσθήσεις του, εἶχε πλήρη κατανόηση τῆς γλώσσας καὶ μποροῦσε νὰ ἐπικοινωνήσει μὲ ἀξιοπιστία κουνώντας τὸ κεφάλι του γιὰ «ναὶ» ἢ γιὰ «ὄχι». Εἶχε μάλιστα τὴ δυνατότητα νὰ κουνήσει τὸ χέρι του, χαιρετώντας τοὺς γιατρούς!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.