4 Απρ 2016

Ἀπάντηση στὴν ἀλβανικὴ ποδοσφαιρικὴ ὁμοσπονδία: Στὸ σπίτι τοῦ κρεμασμένου δὲν μιλᾶνε γιὰ σκοινί!

Σχόλιο ΣΦΕΒΑ: ἀναδημοσιεύουμε παρακάτω τὴν ἐμπεριστατωμένη ἀπάντηση τοῦ ΕΣΒΗ. Νὰ συμπληρώσουμε μόνο ὅτι ὄχι μόνο στὸν τομέα τοῦ ἀθλητισμοῦ, ἀλλὰ καὶ σὲ θέματα Παιδείας, Πολιτισμοῦ καὶ Ἱστορίας, τὰ ἐπίσημα ἀλβανικὰ ἔγγραφα, βιβλία καὶ ΜΜΕ βρίθουν ἀνακριβειῶν καὶ ἀνθελληνισμοῦ. Καὶ ἐπιτέλους καλοῦμε τὴν ἐπίσημη ἀλβανικὴ κυβέρνηση, ἀντὶ νὰ διαμαρτύρεται στὴ θέα τῆς σημαίας τῆς Αὐτονόμου Β. Ἤπειρου, νὰ σεβαστεῖ τὴν ὑπογραφή της στὸ Πρωτόκολλο τῆς Κέρκυρας καὶ νὰ ἀναγνωρίσει τὴν Β. Ἤπειρο ὡς αὐτόνομη, ὅπως εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ κάνει.
Δεῖτε φωτογραφίες καὶ τὴν ἀνακοίνωση…

Ἡ ἀνακοίνωση τοῦ ΕΣΒΗ:
Ἀπίστευτο θράσος διακρίνει τὴν καταγγελία τῆς ἀλβανικῆς ποδοσφαιρικῆς ὁμοσπονδίας στὴν FIFA μὲ τὴν ὁποία ἐγκαλεῖ τὴν ἑλληνικὴ πλευρὰ γιὰ «ἐμφάνιση μίας γιγαντιαίας σημαίας» στὸ γήπεδο Καραϊσκάκη κατὰ τὸν ἀγώνα Ἑλλάδα - Μαυροβούνιο, στὶς 24 Μαρτίου, ἡ ὁποία ὅπως ὑποστηρίζει, «προκαλεῖ ἕνα πνεῦμα ἀνοιχτοῦ μίσους». 
Ὅπως σημειώνει ἡ ποδοσφαιρικὴ ὁμοσπονδία τῆς ἀλβανίας «αὐτὰ τὰ ἐπεισόδια δὲν ἔχουν σχέση μὲ τὸ ποδόσφαιρο καὶ παραβιάζουν τοὺς κανόνες τῆς FIFA» καὶ ὁλοκληρώνει τὴν καταγγελία της ἀναφέροντας ὅτι «οἱ ἁρμόδιες ἐπιτροπὲς τῆς FIFA θὰ πρέπει νὰ πάρουν θέση σχετικὰ μὲ αὐτὴ τὴν ὑπόθεση προώθησης ἐθνικισμοῦ καὶ δὲν ἔχει καμία σχέση μὲ τὸ πνεῦμα τοῦ Fair Play».

Ἀφορμὴ τῆς ἐνόχλησης τόσο τῆς ἀλβανικῆς ὁμοσπονδίας ὅσο καὶ σύσσωμου τοῦ ἀλβανικοῦ τύπου, εἶναι ἡ ἀνάρτηση τῆς μεγάλης σημαίας τῆς Βορείου Ἠπείρου ἀπὸ τὸν Σύλλογό μας κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἀνάκρουσης τοῦ Ὕμνου εἰς τὴν Ἐλευθερία πρὶν τὴν ἔναρξη τῆς φιλικῆς ἀναμέτρησης, παραμονὴ τῆς ἐθνικῆς ἐπετείου τῆς 25ης Μαρτίου.

Πρὸς ὅλες τὶς πλευρὲς ἐπισημαίνουμε τὰ ἑξῆς:
1ον) Ἡ σημαία ποὺ ἀναρτήθηκε εἶναι ἡ σημαία τῆς Αὐτονόμου Πολιτείας τῆς Βορείου Ἠπείρου, ἡ ὁποία ἀναγνωρίστηκε στὶς 17 Μαΐου 1914 μὲ τὸ Πρωτόκολλο τῆς Κέρκυρας ἀπὸ τὶς Μεγάλες Δυνάμεις καὶ τὴν ἴδια τὴν Ἀλβανία, τὸ ὁποῖο δὲν ἔχει καταργηθεῖ. Συνεπῶς γιὰ ἕνα ἱστορικὸ καὶ τοπικὸ σύμβολο διεθνῶς ἀναγνωρισμένο δὲν ἔχει κανένας δικαίωμα νὰ ἰσχυρίζεται ὅτι «προκαλεῖ πνεῦμα ἀνοιχτοῦ μίσους».

2ον) Σύσσωμη ἡ ἀλβανικὴ κοινωνία (πολιτικοί, λαός, ΜΜΕ) πανηγύρισε ἔξαλα τὴν ἐμφάνιση μεγάλης σημαίας μὲ τὸν χάρτη τῆς "μεγάλης ἀλβανίας" πάνω ἀπὸ τὸ γήπεδο τῆς Παρτιζᾶν Βελιγραδίου κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ἀγώνα Σερβία - Ἀλβανία στὶς 14 Ὀκτωβρίου 2014. Ὁ συγκεκριμένος χάρτης, τὸν ὁποῖο οἱ ἀλβανοὶ ποδοσφαιριστὲς ὑπερασπίστηκαν μὲ πάθος κατὰ τὰ ἐπεισόδια ποὺ ἀκολούθησαν, περιεῖχε ἐδάφη τῆς Ἑλλάδας, τῶν Σκοπίων, τῆς Σερβίας καὶ τοῦ Μαυροβουνίου, ἐνῶ τὴν ἑπομένη ὁ πρόεδρος τῆς ἀλβανικῆς δημοκρατίας ὑποδέχτηκε μεγαλοπρεπῶς τοὺς διεθνεῖς τῆς χώρας του στὸ προεδρικὸ μέγαρο. Προφανῶς γιὰ τοὺς ἀλβανοὺς τὰ γεγονότα αὐτὰ εἶχαν μεγάλη σχέση μὲ τὸ ποδόσφαιρο καὶ δὲν παραβίαζαν τοὺς κανόνες τῆς FIFA...

3ον) Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ποδοσφαιρικοῦ ἀγώνα Ἀλβανία - Ἑλλάδα στὰ Τίρανα στὶς 4 Σεπτεμβρίου 2004, ἀλβανοὶ ὀπαδοὶ στὶς κερκίδες ἀνέμιζαν πανὸ ποὺ ἀναφέρονταν στὴν "τσαμουριὰ" καὶ στὶς "ἡνωμένες πολιτεῖες ἀλβανίας", ἐνῶ ἀνέμιζαν καὶ σημαῖες τοῦ ψευδοκράτους στὴ βόρειο Κύπρο. Γιὰ τοὺς ἀλβανοὺς ὅμως αὐτὲς οἱ εἰκόνες δὲν ἀποτελοῦσε "ὑπόθεση προώθησης ἐθνικισμοῦ"...

4ον) Πρὶν τὴν ἔναρξη τοῦ ποδοσφαιρικοῦ ἀγώνα Σκεντερμπέου - ΑΠΟΕΛ στὴν Κορυτσὰ στὶς 13 Ἰουλίου 2011 γιὰ τὰ προκριματικά τοῦ Τσάμπιονς Λίγκ, ἀπὸ τὰ μεγάφωνα τοῦ γηπέδου ἀκούγονταν ἀλβανικὰ ἐθνικιστικὰ τραγούδια μὲ ἀλυτρωτικὲς ἀναφορὲς εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδας καὶ ἄλλων γειτονικῶν χωρῶν. Ἐπίσης ὀπαδοὶ τῶν γηπεδούχων ὕψωσαν πλακὰτ ποὺ ἔγραφε "ἡ Κύπρος εἶναι τουρκική"!

Ἀλλὰ γιὰ τὴν ἀλβανικὴ πλευρὰ οἱ συγκεκριμένες κινήσεις ἦταν στὸ πλαίσιο τοῦ πνεύματος τοῦ Fair Play...
Κατόπιν ὅλων αὐτῶν συμπεραίνουμε ὅτι ἡ ἀλβανικὴ πλευρὰ ἀκολουθώντας ὅπως πάντα τὴν τακτικὴ «τὰ δικά μας δικά μας καὶ τὰ δικά σας δικά μας» ἔχει ἀπύθμενη θρασύτητα καὶ δὲν δικαιοῦται νὰ κάνει ἐνστάσεις περὶ «μίσους» καὶ «πνεύματος fair play», ἀφοῦ ὅπως λέει καὶ μία σοφὴ ἑλληνικὴ παροιμία «στὸ σπίτι τοῦ κρεμασμένου δὲν μιλᾶνε γιὰ σκοινί».
Καλοῦμε παράλληλα τὴν Ἑλληνικὴ Ποδοσφαιρικὴ Ὁμοσπονδία καὶ τὶς ἁρμόδιες ἑλληνικὲς ἀρχὲς νὰ μὴν ὑποχωρήσουν ἀπέναντι στὶς ἰταμὲς καὶ ἀδικαιολόγητες ἀλβανικὲς προκλήσεις.


1 σχόλιο:

  1. Έφταιξε τότε και η Ελληνική Κυβέρνηση που όταν η ΜΑΒΗ (οργάνωση με τα ιδεώδη της φυλής μας) οργανώθηκε για να ελευθερώσει την Βόρειο Ήπειρο προδώθηκε από τους πράκτορες που υπήρχαν στα υπουργεία εκείνης της εποχής και έσβησε η ΜΑΒΗ άδικα. Φταίμε κι εμείς γιατί επί κυβερνήσεως Ανδρέα Παπανδρέου φοβόμασταν να μιλήσουμε για Βόρειο Ήπειρο γιατί η κυβέρνηση τότε έλεγε για Νότιο Αλβανία. Πληρώνουμε τις δικές μας μειοδοσίες και προδοσίες.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.