4 Ιουλ 2015

Τὸ πνεῦμα τοῦ 21 μέσα στὶς ψυχὲς τοῦ 2015;

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Ὅταν παραμονὲς κρίσιμων ἐπιλογῶν ἀκοῦς τέτοια...
¨Οἱ τράπεζες δὲν θὰ ἀνοίξουν πρὶν νὰ ὑπάρξει συμφωνία - Ἂν δὲν ὑπάρξει συμφωνία ἁπλὰ δὲν θὰ ἀνοίξουν.... Μὲ ἐντολὴ SSM τοῦ μόνιμου ἐποπτικοῦ μηχανισμοῦ τῶν εὐρωπαϊκῶν τραπεζῶν δὲν θὰ ἀνοίξουν οἱ ἑλληνικὲς τράπεζες ἂν δὲν ὑπάρξει συμφωνία μὲ τοὺς θεσμούς, ἀναφέρει ἔγκυρη πηγή.  «Ἔχει ὑπάρξει ρητὴ ἐντολὴ ἀπὸ τὸν SSM νὰ μὴν ἀνοίξουν οἱ τράπεζες στὴν Ἑλλάδα ἂν δὲν ὑπάρξει συμφωνία τελικὴ καὶ ἐπίφαση ἢ πρόθεση συμφωνίας.¨ 04/07/2015 - bankingnews.gr
Τότε σὲ πιάνει ἕνα πνεῦμα, μὰ τί πνεῦμα σκέτο ¨μπαρούτι καὶ λαύρα¨ καὶ ἀναθυμᾶσαι τὸ ἡρωικὸ 21 ἐπιθυμώντας νὰ εἶσαι ¨ἁρματολὸς καὶ κλέφτης¨ γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ...
λειτουργήσουν τὰ νοσοκομεῖα, τὸ στράτευμά μας, τὰ κοινωφελῆ ἱδρύματα καὶ τόσα ἄλλα λειτουργικὰ καὶ ἀπαραίτητα γιὰ τὴν στοιχειώδη ἐπιβίωσή μας.

Θυμᾶσαι  τότε τὴν διπλὴ γιορτὴ καὶ τὸ ΧΑΙΡΕ
¨Με τοῦτα τὰ ἐμπνευσμένα λόγια ὁ φλογερὸς ποιητὴς Βερίτης μιλάει γιὰ διπλὴ μνήμη, διπλὴ γιορτή, διπλὴ χαρά, διπλὴ λευτεριά. Εὔστοχα γράφτηκε ὅτι δύο «χαῖρε» ἀποτελοῦν τὸ νόημα τῆς μεγίστης ἡμέρας ¨τοῦ ξεσηκωμοὺ¨: τὸ «Χαῖρε κεχαριτωμένη Μαρία» καὶ τὸ «Χαῖρε, ὢ χαῖρε ἐλευθεριά».
Τὸ πρῶτο προφέρεται ἀπὸ τὰ χείλη τοῦ Ἀγγέλου καὶ εὐαγγελίζεται τὴ Σάρκωση τοῦ Θείου Λόγου καὶ τὴ Λύτρωση τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῆς ἁμαρτίας, τὸ δεύτερο προφέρεται ἀπὸ τὰ χείλη τοῦ ποιητῆ τῶν Ἑλλήνων καὶ εὐαγγελίζεται τὴ Λύτρωση τοῦ Ἑλληνικοῦ Γένους ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῆς δουλείας (Ι. Θεοδωρακόπουλου, “Τὸ 21 καὶ ὁ σύγχρονος Ἑλληνισμός”, Ἀθ. 1972, σέλ. 29).¨

¨Είθε νὰ κάνουμε λοιπὸν βίωμά μας τὸ πάντα ἐπίκαιρο πνευματικὸ μήνυμα τοῦ 1821, ποὺ ἐκφράζεται ἰδιαίτερα στὴν ἑλληνορθόδοξη παράδοση. Ἄλλωστε ἡ λέξη Ἑλλάδα ἐτυμολογικὰ σημαίνει «πάμφωτη». Καὶ εἶναι ἀπαραίτητο γιὰ τὴν ἐπιβίωσή μας, καὶ γιὰ νὰ μᾶς λούζει τὸ φῶς τῆς ἀναστάσεως, νὰ εἴμαστε πάντοτε ἑνωμένοι καὶ συνεργαζόμενοι, ὅλες οἱ δυνάμεις τοῦ Ἑλληνισμοῦ, μέσα στὸ φῶς τῆς ἐθνικῆς μας παράδοσης. Γιὰ νὰ ἐπαληθεύονται οἱ ἐμπνευσμένοι στίχοι τοῦ ἐθνικοῦ μας ποιητῆ Σολωμοῦ, ποὺ τραγούδησε:
«Λάμψιν ἔχεις ὅλη φλογώδη
χεῖλος, μέτωπ’ ὀφθαλμὸς
φῶς στὸ χέρι, φῶς στὸ πόδι
κι ὅλα γύρω σου εἶναι φῶς»
egolpion.com

Καὶ μετὰ σὲ λίγο καὶ ἀπὸ ἱερὴ ἀγανάκτηση σὲ καταλαμβάνει τὸ ¨πνεύμα¨ τοῦ Καραϊσκάκη
¨Όταν ἡ Κυβέρνησις τὸν διώρισε γενικὸν διοικητὴν τῆς Στερεᾶς Ἑλλάδος, τὸν Ἰούλιον τοῦ 1826, καὶ ἦλθεν εἰς τὸ Ναύπλιον διὰ νὰ λάβη τὸν διορισμόν του, ὁ Ὑδραῖος Μπουντούρης τοῦ εἶπεν: 
—Έως τώρα, Καραϊσκάκη, δὲν ἔκαμες τὸ καθῆκόν σου πρὸς τὴν πατρίδα• ὁ Θεὸς νὰ σὲ φωτίση εἰς τὸ μέλλον. 
Τότε ὁ Ρουμελιώτης ἀρχηγὸς ἀπήντησε μὲ εἰλικρίνειαν: 
— Δὲν τὸ ἀρνοῦμαι πώς ὅταν θέλω γίνομαι ἄγγελος καὶ ὅταν θέλω διάβολος. Εἰς τὸ ἑξῆς ἀποφάσισα νὰ γίνω ἄγγελος. 
Καὶ ἔγινεν, ἀληθινὰ ἄγγελος, ὁ καλὸς ἄγγελος τῆς πατρίδος. Αὐτὸς ἔδωκε ζωὴν εἰς τὴν ἀδυνατισμένην Ἐπανάστασιν καὶ κατεσύντριψε τοὺς Τούρκους εἰς τὴν Ἀράχοβαν, εἰς τὸ Δίστομον, εἰς τὸ Κερατσίνι. Τόσον φοβερὸν εἶχε γίνη τὸ ὄνομά του μεταξὺ τῶν ἐχθρῶν, ὥστε κατήντησε νὰ λέγουν ὡς παροιμίαν:
— Τί φεύγεις σὰν νὰ σὲ κυνηγᾶ ὁ Καραϊσκάκης!
Καὶ ὠμολογοῦσαν τὴν ἀξίαν του οἱ Τοῦρκοι: ¨  myriobiblos.gr/

Ἐπειδὴ ὅμως στὶς χθεσινὲς συγκεντρώσεις μαζεύτηκαν πολλοὶ μὲ  τὰ ἴδια βάσανα ἔνθεν καὶ ἔνθεν καλὸν θὰ ἦταν νὰ ἐπικρατήσει αὐτὸ τὸ εἰρηνικὸ  πνεῦμα τῆς ψυχικῆς συνδιαλλαγῆς.
¨Πρόσεξε μήπως ψηφίζοντας «ναὶ» πεῖς «ὄχι» στοὺς φίλους καὶ τοὺς δικούς σου ἀνθρώπους. Μὰ κι ἂν διαλέξεις νὰ πεῖς «ὄχι» θέλει προσοχὴ ὥστε νὰ μὴν γίνει «ναὶ» στὸ μίσος καὶ τὴν διαίρεση. Ὅτι κι ἂν πράξουμε τὴν Κυριακὴ ἕνα πράγμα νὰ μὴν ἐπιτρέψουμε, τὸν διχασμὸ καὶ ἀλληλοσπαραγμό. Νὰ μποροῦμε τὴν Κυριακὴ τὸ βράδυ νὰ γελᾶμε καὶ νὰ ἀγκαλιάζουμε τοὺς ἀνθρώπους μας. Γιατί κάλπες θὰ ξανασυναντήσουμε στὸ τσίρκο τῆς πολιτικῆς, ἀγάπες, σχέσεις καὶ φιλίες ὅμως δὲν βρίσκεις κάθε μέρα……¨ Xaralampos Libyos Papadopoulos, facebook.com

Εἶναι ἀνάγκη νὰ παραμείνουμε μονιασμένοι καθότι τὴν μπόρα ποὺ ἔρχεται ἀπὸ τὴν Ἑσπερία πρῶτα καὶ μετὰ ἀπὸ τὴν Καθ΄ ἠμᾶς Ἀνατολὴ θὰ τὴν φάγωμεν ὅλοι μας ἀνεξαρτήτως ὅτι καὶ νὰ ψηφίσουμε.
Εἴμαστε  ἡ ἄθλια ἐφαρμογὴ σχεδιασμοῦ μίας κορυφαίας γεωστρατηγικῆς ἐπιλογῆς στὸ ἀνώτερο ἐπίπεδο λήψης της γιὰ νὰ τρέξουν ὅλα τὰ παγκόσμια γεγονότα ποὺ καθυστεροῦν ἐξ αἰτίας μας.
Στὸ τέλος θὰ τρέξει τὸ project τοῦ ΘΕΟΥ γιατί ὁ ἀνθρώπινος σκληρὸς δίσκος τῆς τοκογλυφικῆς παράφρονης ἐκμετάλλευσης θὰ ἔχει ἤδη καταστραφεῖ ἀνεπανόρθωτα.

1 σχόλιο:

  1. Γεώργιος Κιντσάκης4 Ιουλίου 2015 - 5:45 μ.μ.

    "Εἶναι ἀνάγκη νὰ παραμείνουμε μονιασμένοι καθότι τὴν μπόρα ποὺ ἔρχεται ἀπὸ τὴν Ἑσπερία πρῶτα καὶ μετὰ ἀπὸ τὴν Καθ΄ ἠμᾶς Ἀνατολὴ θὰ τὴν φάγωμεν ὅλοι μας ἀνεξαρτήτως ὅτι καὶ νὰ ψηφίσουμε": Ή όλοι μαζί θα ζήσουμε ή όλοι μαζί θα πεθάνουμε. Συν Θεώ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.