18 Μαΐ 2015

Πῶς βυθίζεις ἕνα στόλο πού φτάνει στὰ Ἑξαμίλια τῶν χερσαίων Ἑλληνικῶν Ἐδαφῶν;

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Ὁ Ὑπουργὸς  Ἄμυνας τῆς Ρωσίας ἔκλεψε τὶς καρδιὲς τῶν ρώσων μὲ μιὰ μόνο κίνηση…ἔκανε τὸ σταυρὸ του κατὰ τὴν ἐπιθεώρηση τοῦ στρατεύματος στὴν Κόκκινη πλατεία τῆς Μόσχας, μιὰ χειρονομία ποὺ ἐμπεριέχει βαθύτατο συμβολισμό.  Τί γνωρίζουμε;
 «Οἱ Τοῦρκοι θὰ φύγουν, ἀλλὰ θὰ ξανάρθουν πάλι καὶ θὰ φθάσουν ὡς τὰ Ἑξαμίλια. Στὸ τέλος θὰ τοὺς διώξουν εἰς Κόκκινη Μηλιά. Ἀπὸ τοὺς Τούρκους τὸ 1/3 θὰ σκοτωθῆ, τὸ ἄλλο τρίτο θὰ βαπτισθῆ καὶ μονάχα τὸ 1/3 θὰ πάη στὴν Κόκκινη Μηλιά».  (Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς – Προφητεῖες τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης κ. Αὐγουστίνου Καντιώτου)
Ποιοὶ μᾶς ἐπισκέφτηκαν πρόσφατα σὰν ἀπρόσκλητοι μουσαφίριδες;
"Μιὰ τεράστια τουρκικὴ ἁρμάδα μὲ πάνω ἀπὸ 70 πολεμικὰ πλοῖα «κοκκίνισε» τὸ γαλάζιο Αἰγαῖο στὶς ὀθόνες τοῦ Ἐθνικοῦ Κέντρου Ἐπιχειρήσεων σήμερα. Τὰ τουρκικὰ πολεμικὰ πλοῖα εἶχαν ἀναπτυχθεῖ ἀπὸ....
τὰ λίγα μίλια νότια του Ἁγίου Ὅρους μέχρι τὴν περιοχὴ νότια των Κυθήρων!
«Αὐτὸ δὲν ἔχει ξαναγίνει σὲ τέτοια ἔνταση», σχολίαζε ἀνώτερος ἀξιωματικός του Π.Ν. καὶ συνέχισε λέγοντας «Ὑπάρχει σὲ ἐξέλιξη ἡ ἄσκηση DENIZKURDU-15 ἀλλὰ εἶναι σαφὲς ὅτι τὸ τουρκικὸ Ναυτικὸ ἐπιχειρεῖ ἐπίδειξη ὑψηλῆς διαθεσιμότητας τῶν σκαφῶν του».
Πραγματικὰ σήμερα στὸ Αἰγαῖο δὲν ὑπῆρχε περιοχὴ ποὺ νὰ μὴν ἦταν ὁρατά τα τουρκικὰ πολεμικὰ σκάφη, ἐνῶ στὸ κεντρικὸ βόρειο καὶ ν.α. Αἰγαῖο τα τουρκικὰ πλοῖα ξεκινοῦσαν ἀπὸ τὶς τουρκικὲς ἀκτὲς καὶ ἔφταναν μέχρι τὶς ἑλληνικές.

Σενάριο τῆς τουρκικῆς ἄσκησης.
Ἀποκοπῆ τῶν νήσων τοῦ Αἰγαίου μὲ ἀνάπτυξη πολὺ ἰσχυρῆς δύναμης ἐπὶ τοῦ 25ου μεσημβρινοῦ ἀλλὰ καὶ δυτικὰ αὐτοῦ καὶ ὄχι ἀνατολικὰ δηλαδὴ πρὸς τὴν πλευρὰ τῶν χερσαίων ἑλληνικῶν ἐδαφῶν".
Τί μπορεῖ νὰ πετάξει  πάνω ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς θρασύτατους ἐπισκέπτες;
Τὸ ρωσικὸ βομβαρδιστικὸ Τu-160 Blackjack εἶναι ἕνα ὑπερηχητικὸ ἀεροσκάφος μεταβλητῆς γεωμετρίας πτερύγων τὸ ὁποῖο σχεδιάστηκε σὲ διαμόρφωση παρόμοια μὲ τὸ ἀμερικανικὸ Β-1Β Lancer. Οἱ διαστάσεις του εἶναι ἐντυπωσιακὲς καὶ τὸ κατατάσσουν στὴν πρώτη θέση ἀπὸ ἄποψη μεγέθους ἀναφορικὰ μὲ πολεμικὰ ἀεροσκάφη, ἐκτός των μεταφορικῶν. To Tu-160 εἰσῆλθε σὲ ὑπηρεσία τὸ 1987 μὲ τὸ 184ο Σύνταγμα Βομβαρδιστικῶν στὴν ἀεροπορικὴ βάση Priluki.To περιθώριο κίνησης τῶν μεταβλητῶν πτερύγων ἔχει δύο θέσεις στὶς 20 καὶ στὶς 65 μοῖρες ὀπισθόκλισης. Στὸ σημεῖο συνάντησης πτερύγων καὶ ἀτράκτου ἀκολουθεῖται ἡ τεχνική των μικτῶν ἐπιφανειῶν. Οἱ πτέρυγες διαθέτουν ὁλοκινούμενα slats καθ' ὅλο το μῆκος τους, ἐνῶ τὰ πτερύγια καμπυλότητας εἶναι διπλῆς σχισμῆς καὶ ὅλα αὐτὰ ἐλέγχονται ἀπὸ τὸ ἠλεκτρονικὸ σύστημα ἐλέγχου πτήσης. Τὸ ἀεροσκάφος προωθεῖται ἀπὸ τέσσερις πανίσχυρους κινητῆρες Kuznetsov NK-32-1 ὁ κάθε ἕνας ἐκ τῶν ὁποίων ἀποδίδει μέγιστη ὤση 55.000 λιβρῶν μὲ μετακαύση καὶ 32.000 λιβρῶν σὲ ξηρὴ ὤση, οἱ ὁποῖοι προσδίδουν μέγιστη ταχύτητα στὸ ἀεροσκάφος 2+ mach, καθιστώντας τὸ ταχύτερο στρατηγικὸ βομβαρδιστικὸ σὲ ὑπηρεσία σήμερα. Τὸ ἀεροσκάφος εἶναι ἐξοπλισμένο μὲ χοάνη γιὰ ὑποδοχὴ καυσίμου ἀπὸ εὔκαμπτο σωλήνα, ἂν καὶ δὲν χρησιμοποιεῖται πολὺ συχνά. To Tu-160 μπορεῖ νὰ δεχθεῖ ἕνα φορτίο καυσίμου γύρω στοὺς 130 τόνους κάτι ποὺ τοῦ δίνει αὐτονομία περὶ τὶς 15 ὧρες, μὲ οἰκονομικὴ ταχύτηταπλευσης 850 χλμ./ὥρα στὰ 9.145 μ. Αὐτὸ μεταφράζεται σὲ ἐμβέλεια 12.300 χλμ. καὶ φορτίο ἕξι βλημάτων Χ-55. Ἂν καὶ τὸ ἀεροσκάφος σχεδιάστηκε μὲ προοπτική το χαμηλὸ ἠλεκτρομαγνητικὸ καὶ ὑπέρυθρο ἴχνος, δὲν θὰ μποροῦσε νὰ χαρακτηριστεῖ σὰν stealth. To Τu-160 διαθέτει ραντὰρ ναυτιλίας ἐπίθεσης Obzor Κ, ραντὰρ παρακολούθησης τοῦ ἐδαφικοῦ ἀνάγλυφου καὶ ἀστροαδρανειακὸ σύστημα ἀεροναυτιλίας μεγάλης ἐμβελείας. Στὸ κάτω μέρος τοῦ ρύγχους τοῦ ἀεροσκάφους εἶναι τοποθετημένη μιὰ εἰδικὴ TV κάμερα μὲ σκοπὸ τὴν παροχὴ πρόσθετων ὀπτικῶν πληροφοριῶν γιὰ ὑποβοήθηση στὴ σκόπευση (ὀπτικὸ σύστημα βομβαρδισμοῦ ΟΡΒ-15Τ). Φέρει σύστημα αὐτοπροστασίας Baykai, μὲ παρεμβολεῖς, δέκτη προειδοποίησης καὶ ἀναγνώρισης ποὺ παρέχει πληροφορίες διόπτευσης καὶ τοῦ τύπου τῆς ἀπειλῆς μὲ μεγάλη ἀντοχὴ στὰ ἠλεκτρονικὰ ἀντίμετρα. Γιὰ τὴν καλύτερη λειτουργία τῶν συστημάτων τοῦ ἀεροσκάφους ὑπάρχουν 100 ἐπεξεργαστὲς ἀπὸ τοὺς ὁποίους οἱ 12 εἶναι γιὰ τὸν ἔλεγχο τῶν ὅπλων. Τὸ πλήρωμα εἶναι τετραμελὲς καὶ ἀποτελεῖται ἀπὸ τὸν κυβερνήτη, τὸν συγκυβερνήτη, τὸν ἀξιωματικὸ ναυτιλίας καὶ τὸν ἀξιωματικὸ χειριστὴ ὁπλικῶν συστημάτων. Στὰ ἔγκατα τοῦ ἀεροσκάφους βρίσκονται δυὸ ἀποθῆκες βομβῶν ἢ κάθε μιὰ μὲ μῆκος 11,28 μ. καὶ πλάτος 1,92 μ.
Σὲ αὐτὲς μποροῦν νὰ μεταφερθοῦν μέχρι 6 βλήματα Χ-55 σὲ ἕνα ἑξαπλὸ κυλινδρικὸ ἐκτοξευτὲς MKU-6-5U, ἢ ἕξι Kh-15 ἢ τέλος ἕξι Χ-101 συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς ἔκδοσης Χ-102 μὲ πυρηνικὴ κεφαλή. Ἡ συνήθης διάταξη εἶναι γιὰ τοὺς μὲν Χ-55 στὴν ἐμπρὸς καταπακτὴ ὁπλισμοῦ, ἐνῶ γιὰ τὰ Kh-15 καὶ Χ-101 /102 στὴν πίσω.
Πόσο μακριὰ μποροῦν νὰ πᾶνε  οἱ "ξανθοὶ Ἀρχάγγελοι";
Ἀναμφισβήτητα ὅμως τὸ γεγονὸς ποὺ ἀπασχόλησε τὰ διεθνῆ μέσα ἐνημέρωσης ἦταν ἡ ἀποστολὴ τὸ Σεπτέμβριό το 2008 ὅταν δύο Tu-160 τὸ «Aleksandr Molodchyi» μὲ ἀριθμὸ 07 καὶ «Vasilyi Sen'ko» μὲ ἀριθμὸ 11 πραγματοποίησαν πτήση πρὸς τὴ Βενεζουέλα ὅπου σύμφωνα μὲ τὸ ρωσικὸ ὑπουργεῖο ’μυνας τὰ ἀεροσκάφη ἐκτελοῦσαν ἐκπαιδευτικὴ ἀποστολή. Τὰ δύο Tu-160 πέταξαν ἀπὸ τὴ μητρικὴ ἀεροπορική τους βάση Engels καὶ μέσω τοῦ Βόρειου Ἀρκτικοῦ Ὠκεανοῦ προσγειώθηκαν ὕστερα ἀπὸ 13 ὧρες πτήσης στὴ Βενεζουέλα. Ἡ παραμονή τους στὴ νοτιοαμερικανικὴ αὐτὴ χώρα κράτησε 3 ἡμέρες καὶ ἀφοῦ ἐκτέλεσαν σειρὰ ἐκπαιδευτικῶν πτήσεων ἐπέστρεψαν στὴ Ρωσία. Virtual Aviation Reference
REDSTAR DALYNAYA AVIACIYA (Α) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Τὸ γεωπολιτικὸ ξεκλείδωμα τῶν ἡμερῶν μᾶς τὸ ἔκανε ἡ προσάρτηση τῆς Κριμαίας στὴν Ρωσία. Ἀπὸ αὐτὸ τὸ  μπαλκόνι οἱ Ρῶσοι χαζεύουν πιὸ σιμὰ τὸν Βόσπορο, τὰ Στενά, τὴν Κωνσταντινούπολη καὶ τὸ Αἰγαῖο καὶ μποροῦν νὰ στείλουν ἀπὸ ἐκεῖ τους πολεμικοὺς Ἀρχαγγέλους τους.
Ἀλλὰ ἔχουν καὶ τὴν εὐκαιρία νὰ μὴν περάσουν σὲ πρώτη φάση ἀπὸ τὸν Ἐθνικὸ Ἐναέριο χῶρο τῆς Τουρκίας , νὰ χρησιμοποιήσουν τὸν Ἐθνικὸ χῶρο τῆς Βουλγαρίας καὶ μέσω Δύτ. Θράκης νὰ πιάσουν καρφὶ τὸν 25 Μεσημβρινὸ στὸ Αἰγαῖο γιὰ νὰ ρίξουν τὰ ¨κουφέτα¨τους.
Ἐπίσης ἔχουν τὴν δυνατότητα σὲ αὐτὸ τὸ ¨ταξίδι¨ νὰ κάνουν μιὰ στάση γιὰ καφὲ στὴν Αἴγυπτο τοῦ Σίσι καὶ μετὰ ἐπιστροφὴ μέσω τῶν Στενῶν του Βοσπόρου γιὰ νὰ ἐλαφρώσουν ἐντελῶς ἀπὸ τὸ ὑπόλοιπο  φονικὸ φορτίο τους.
Ἂν αὐτὸ φαντάζει σὰν ἕνα σενάριο ἐμπλοκῆς τῶν Ρώσων στὸ Αἰγαῖο ἐπειδὴ θὰ βλέπουν ὅτι διακυβέυονται τὰ ἄμεσα γεωπολιτικὰ συμφέροντά τους στὴν εὐρύτερη περιοχή…
ΤΟΤΕ τί ἦταν αὐτὸ ποῦ μᾶς προανήγγειλε ὁ ΟΣΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ ὁ Ἁγιορείτης πρὶν δεκαετίες;
«Ὅταν ὁ τουρκικὸς στόλος ξεκινήσει νὰ κατευθύνεται κατὰ τῆς Ἑλλάδος καὶ φθάσει στὰ ἕξι μίλια, πράγματι θὰ καταστραφεῖ. Θὰ εἶναι ἡ ὥρα ποὺ θὰ ἔχουν τὰ κόλλυβα στὸ ζωνάρι τους. Ἀλλά, αὐτό, δὲ θὰ γίνει ἀπὸ ἐμᾶς. Αὐτὸ θὰ εἶναι τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Τὸ «Ἑξαμίλι» θὰ εἶναι ἡ ἀρχὴ τοῦ τέλους». ( ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ ΟΣΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ 1924 – 1994, ΤΟΜΟΣ Α΄ 7η ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΙΟΤΟΚΟΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ)
Κάνετε τὸν ΣΤΑΥΡΟ σᾶς ὅπως τὸν ἔκανε ὁ Ὑπουργὸς Ἐθνικῆς Ἄμυνας τῆς Ρωσίας… Αὐτὸ θὰ εἶναι τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Τὸ «Ἑξαμίλι» θὰ εἶναι ἡ ἀρχὴ τοῦ τέλους».

1 σχόλιο:

 1. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ20 Μαΐου 2015 - 2:17 π.μ.

  Παρακολούθησα ζωντανά την Ρωσική μεγαλειώδη παρέλαση της 9ης Μα'ί'ου .

  Είδα ακριβώς την στιγμή που ο Ρώσος Υπουργός Αμύνης Σεργκέι Σο'ι'γκού έκανε τον Σταυρό του.

  Αμέσως μετά η κάμερα του σκηνοθέτη εστίασε στην Εικόνα του Χριστού που βρισκόταν στην αψίδα πάνω από τον υπουργό.

  Κάποιοι - οι γνωστοί συνήθεις ξερόλες - είπαν ότι όλο αυτό ήταν θεατρικό και στημένο.

  Όμως εγώ - που το είδα ζωντανά - είμαι σίγουρος ότι ο υπουργός ενήργησε αυθόρμητα και από καρδίας.

  Έκανε το Σημείο του Σταυρού ταπεινά και ευλαβικά - όχι επιδεικτικά.

  Εκείνη την στιγμή φάνηκε ότι η Ρωσία ζητάει την βοήθεια του Θεού γι'αυτά που έρχονται.

  Και είναι βέβαιον πως θα την έχει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.