17 Νοε 2014

Ἡ ἀλὴθεια γιὰ τὸ Πολυτεχνείο

Ἡ «ὑπόθεση» πολυτεχνεῖο εἶναι μία ἀπὸ τὶς πιὸ βρώμικες σελίδες τς νεότερης Ἑλληνικῆς ἱστορίας. Ἔχει ἐπικρατήσει ἡ ἄποψη ὅτι πράγματι ὑπῆρξαν νεκροὶ μέσα στὸ πολυτεχνεῖο. Ἡ τραγικὴ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ὑπῆρξαν νεκροί, ἀλλὰ ὄχι μέσα στὸ πολυτεχνεῖο. Ὅσοι σκοτώθηκαν, σκοτώθηκαν σὲ ἀπόσταση 500 μέτρων ἀπὸ τὸ σημεῖο ποὺ διαδραματίζονταν τὰ γεγονότα, ἀπὸ πυρὰ ἐλευθέρων σκοπευτῶν, οἱ ὁποῖοι πυροβολοῦσαν στὸ ψαχνὸ ἀπὸ τὶς ταράτσες τῶν παρακείμενων πολυκατοικιῶν. 
Τὰ ὀνόματα τῶν νεκρῶν εἶναι γνωστά, ἀλλὰ κανένας δὲν ἀνέφερε ὅτι οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ (12 τὸν ἀριθμό), οἱ ὁποῖοι δὲν εἶχαν καμία σχέση μέ τους ἐξεγερμένους φοιτητές, ἄλλα οἱ περισσότεροι ἦταν μεροκαματιάρηδες, πού βρέθηκαν σὲ λάθος τόπο τὴν λάθος στιγμὴ δὲν σκοτώθηκαν μέσα στὸ πολυτεχνεῖο ἀλλὰ μακριὰ ἀπὸ αὐτό.
Τὸ μόνο ποὺ ἔκαναν ἦταν νὰ τοὺς «βαφτίσουν» «νεκρούς το πολυτεχνείου» καὶ ἔτσι νὰ λήξει ἡ τραγικὴ αὐτὴ ὑπόθεση. Ποτὲ κανεὶς ἀπὸ τοὺς γνωστοὺς «ἔγκριτους» καὶ παχυλὰ ἀμειβόμενους δημοσιογράφους, δὲν ἔκανε μία ἔρευνα γιὰ τὸ ποιοὶ ἦταν αὐτοὶ ποὺ πυροβολοῦσαν ἀπὸ τὶς ταράτσες ἐκεῖνο τὸ βράδυ. Βεβαίως ὄχι, διότι ἡ ὑπόθεση...
ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΗ. Τὸν Γενάρη τοῦ 1973, ἀνακαλύπτεται ἐκμεταλλεύσιμο κοίτασμα πετρελαίου στὴν Θάσο καὶ συγκεκριμένα στὴν θέση Πρίνος. Ἀνατολικά τῆς Θάσου (θέση Μπάμπουρας) ὑπάρχει πολὺ μεγάλο κοίτασμα πετρελαίου.
Ὁ Παπαδόπουλος ἀποφασίζει νὰ ἐξορύξει καὶ νὰ ἐκμεταλλευτεῖ μόνος του (δηλαδὴ ἡ Ἑλλάδα) τὸ κοίτασμα τοῦ Πρίνου, παρὰ τὶς πιέσεις ποὺ ὑφίσταται ἀπὸ Ἀμερικάνικες πετρελαϊκὲς ἑταιρεῖες γιὰ τὸ ἀντίθετο. Ἀπὸ τὸ σημεῖο αὐτὸ ἀρχίζει ἡ ἀντίστροφη μέτρηση γιὰ αὐτὸν καὶ τὸ καθεστώς του.
Οἱ Ἀμερικάνοι τὸν τοποθέτησαν στὴν Ἑλλάδα, μὲ τὶς γνωστὲς προηγηθεῖσες μεθοδεύσεις καὶ δὲν ὑπῆρχε περίπτωση νὰ δεχθοῦν, ἀπὸ αὐτὸν ἥ τούς ὁμοίους του, καμία μὴ ἐλεγχόμενη ἀπὸ αὐτοὺς πρωτοβουλία. Κάτι ποὺ συμβαίνει καὶ σήμερα μὲ τοὺς πολιτικάντηδές μας.
Ὅλοι θυμόμαστε ἐκεῖνο τὸ ἀμίμητο ποὺ εἶπε ὁ τότε ὑπουργὸς τῶν ἐξωτερικῶν τῶν Η.Π.Ά, στὸν ἀποσβολωμένο Μητσοτάκη, μετὰ τὴν πρωτοβουλία του νὰ καλέσει στὴν Βουλιαγμένη τοὺς ἡγέτες τῶν ἐμπολέμων στὴν Βοσνία, γιὰ νὰ συζητήσουν τὴν προοπτικὴ εἰρήνευσης.
«Μὰ κύριε πρόεδρε τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1993 θὰ ἔχετε ἐκλογές». Καὶ εἴχαμε. Ὅπως γίνεται πάντα σὲ τέτοιες περιπτώσεις, οἱ Ἀμερικάνοι μέσω τῆς C.I.A., βρῆκαν τρόπο νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ τὸν Παπαδόπουλο, ὀργανώνοντας εἰς βάρος του μία ἀκόμα “μαύρη ἐπιχείρηση”.
Χρύσανθος Λαζαρίδης,
συνεργάτης Α. Σαμαρὰ
Πρόκειται γιὰ ἐπιχειρήσεις ἀποσταθεροποίησης δικτατορικῶν ἢ ἀκόμα καὶ δημοκρατικῶν καθεστώτων, οἱ ἡγέτες τῶν ὁποίων μὲ τὶς πολιτικὲς ποὺ ἐπιλέγουν ἔρχονται σὲ ἄμεση σύγκρουση μὲ τὸ πολιτικοοικονομικὸ κατεστημένο ποὺ ἐλέγχει τὶς Η.Π.Α. Κάτι παρόμοιο εἶχαν ὀργανώσει λίγο ἀργότερα, πάλι τό 1973, καὶ εἰς βάρος τοῦ προέδρου τῆς Χιλῆς Ἀλιέντε ὅταν αὐτὸς ἀποφάσισε νὰ ἐθνικοποιήσει τὶς πολυεθνικὲς ἑταιρεῖες ἐξόρυξης χαλκοῦ (ἡ Χιλὴ διαθέτει τὰ μεγαλύτερα ἀποθέματα χαλκοῦ στὸν κόσμο τὰ ὁποία καλύπτουν τὸ 45% τῆς παγκόσμιας παραγωγῆς) οἱ ὁποῖες συμπτωματικὰ ἐξυπηρετοῦσαν Ἀμερικάνικα συμφέροντα.


Ἦταν οἱ λεγόμενες «διαδηλώσεις τῆς κατσαρόλας», οἱ ὁποῖες δημιούργησαν τὸ κατάλληλο ὑπόβαθρο ( τὴν δικαιολογία) γιὰ νὰ ἐπικρατήσει λίγο ἀργότερα ἡ δικτατορία τοῦ Πινοσέτ, ὁ ὁποῖος σημειωτέον ἐπανέφερε τὰ πράγματα (ἐξόρυξη χαλκοῦ) στὴν πρότερή τους κατάσταση. Τὴν ἴδια περίοδο Νοέμβριο τοῦ 1973, καὶ αὐτὸ εἶναι κάτι ποὺ λειτούργησε προσθετικὰ εἰς βάρος τοῦ Παπαδόπουλου, ὑπάρχει σὲ ἐξέλιξη ὁ πόλεμος τῆς «ἐξιλέωσης» (Γιὸμ Κιπούρ), τὸν ὁποῖο διεξήγαγε τὸ Ἰσραὴλ ἐναντίον ὅλων τῶν Ἀραβικῶν κρατῶν (Συρία, Αἴγυπτος, Λίβανος κ.λ.π) ἀλλὰ καὶ τὸ 1967, περίοδο ποὺ ἐπεβλήθη τὸ πρῶτο πραξικόπημα τῶν συνταγματαρχῶν στὴν Ἑλλάδα, τὸ Ἰσραὴλ διεξήγαγε πάλι πόλεμο (τὸν περίφημο πόλεμο τῶν ἔξι ἡμερῶν), πάλι ἐναντίων ὅλων τῶν Ἀραβικῶν κρατῶν. Ἐπειδὴ δὲν πιστεύω στὸν Ἱστορικὸ παράγοντα τῆς σύμπτωσης, πόσο μᾶλλον στὴν συγκεκριμένη περίπτωση ποὺ ὑπάρχουν παραπάνω ἀπὸ μία καὶ διότι οἱ ἐπαναλαμβανόμενες συμπτώσεις ὑποκρύπτουν δόλο καὶ παύουν νὰ θεωροῦνται τέτοιες τότε…

Ἡ ἐξέγερση τῶν φοιτητῶν στὸ πολυτεχνεῖο δὲν ἦταν τίποτα περισσότερο παρὰ μία ἀκόμη ἐπιχείρηση ποὺ ὀργανώθηκε ἀπὸ τὴν C.I.A, μὲ σκοπὸ τὴν ἀνατροπὴ τοῦ Παπαδοπούλου. Ἂν ἀποδεχθοῦμε τὸ γεγονὸς ὅτι πράγματι οἱ φοιτητὲς λειτούργησαν αὐτοβούλως (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟ ΕΚΑΝΕ. ΒΛΑΚΕΙΑ;) καὶ ἀποφάσισαν νὰ ἐξεγερθοῦν ἐναντίον τς χούντας γιὰ μόρφωση, δουλειά, δημοκρατία κλπ., τότε πρέπει νὰ θέσουμε καὶ τὰ ἑξῆς συμπεράσματα ἐρωτήματα: 

1) Γιατί ἐπέλεξαν τὴν συγκεκριμένη χρονικὴ στιγμὴ καὶ ὄχι κάποια ἄλλη, ποῦ ἡ χούντα ἦταν πιὸ «φρέσκια» στὰ πράγματα; Γιατί π.χ δὲν ἐξεγέρθηκαν τὸ 1967 ἢ τὸ 1968 ἢ τὸ 1969 ἢ τό 1970 κ.λ.π τότε ποὺ τὸ καθεστὼς τῶν συνταγματαρχῶν δὲν εἶχε ἀκόμα ἑδραιωθεῖ γιὰ τὰ καλά, ἀλλὰ ἐπέλεξαν τὸ 1973 καὶ ἐδῶ βρίσκεται τὸ ὕποπτο τς ὑποθέσεως τὸ ὁποῖο ὁδηγεῖ στὴν ἔξωθεν κατευθυνόμενη ἐπιχείρηση ἐπέμβαση, ποὺ στὸ κάτω-κάτω τς γραφῆς ἡ χούντα εἶχε ἤδη ἀρχίσει νὰ μετασχηματίζεται σὲ μία, κατ’ ἐπίφασιν ἔστω, «δημοκρατία»; 

2) Γιατί στάλθηκαν τεθωρακισμένα στὸ πολυτεχνεῖο; Ἂν ἡ χούντα δὲν ἔκανε τίποτα τί θὰ γινόταν τελικά; Μήπως ἔπρεπε νὰ δημιουργήσουν «ἥρωες»; 

3) Πέτυχε τελικά τούς στόχους της ἡ ἐξέγερση τοῦ πολυτεχνείου ποὺ ὑποτίθεται ὅτι ἦταν ἡ ἀνατροπὴ τῆς χούντας καὶ ἡ ἐγκαθίδρυση πραγματικῆς δημοκρατίας ἢ τὸ ἀποτέλεσμά της ἦταν νὰ ἐπιβληθεῖ στὴν Ἑλλάδα ἡ δεύτερη χούντα τοῦ Ἰωαννίδη; 

4) Μὲ τὴν ἄνοδο στὴν ἐξουσία τοῦ Ἰωαννίδη ἀνοίγει ὁ δρόμος γιὰ τὶς ἀμερικανικὲς ἐπιδιώξεις τόσο στὸ ἐσωτερικό τς χώρας ὅσο καὶ στὴν εὐρύτερη περιοχή. (προδοσία Κύπρου, Αἰγαῖο κ.λ.π).

Χρῆστος Παπουτσὴς
Ἐὰν ἰσχύουν καὶ εἶναι λογικὰ τὰ παραπάνω τότε τί ἀκριβῶς καὶ γιατί γιορτάζουμε τὴν 17η Νοέμβρη; Ἕνα ἀκόμα στοιχεῖο ποὺ ἀποκλείει τὸν παράγοντα σύμπτωση ὅσον ἀφορᾶ τὸ πραξικόπημα τοῦ 1967, ἀποτελεῖ ἡ διακριτικὴ παρουσία στὴν Ἑλλάδα, τοῦ ἀρχιστράτηγου τῶν Ἰσραηλινῶν δυνάμεων Μοσὲ Νταγιᾶν, τρεῖς ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὴν ἐκδήλωσή το πραξικοπήματος, ὁ ὁποῖος μάλιστα, κατὰ ὁρισμένους, εἶχε μυστικὴ συνάντηση μὲ τὸν μετέπειτα μεγαλοπαράγοντα τῆς Χούντας Ἀσλανίδη. Τὴν παρουσία τοῦ Νταγιᾶν στὴν Ἑλλάδα ἐπιβεβαίωσε καὶ ὁ γνωστὸς σκηνοθέτης Νίκος Κούνδουρος ὁ ὁποῖος τὸν συνάντησε συμπτωματικὰ στὸ ἀεροδρόμιο, λίγο πρὶν ἀναχωρήσει (ὁ Κούνδουρος) γιὰ τὸ Παρίσι. Τὸ στοιχεῖο αὐτὸ (τὴν τυχαία συνάντησή του μὲ τὸν Νταγιᾶν) ὁ Κούνδουρος, τὸ ἀνέφερε ἀπὸ τηλεοράσεως σὲ εἰδικὴ ἐκπομπὴ ποὺ ἔγινε «ἐπὶ τ ἐπετείω» τῆς χούντας. Δήλωσε στὴν ἴδια ἐκπομπὴ καὶ τὸ ἑξῆς: «Δὲν μὲ ἐνδιαφέρει, οὔτε σχολιάζω τὴν παρουσία τοῦ Νταγιᾶν στὴν Ἑλλάδα παραμονές τς χούντας. Ἐμένα μὲ ἐνδιαφέρει μόνο τὸ γεγονὸς τῆς ἐπιβολῆς τῆς χούντας».
Ἐνῶ δηλαδὴ ὑπῆρξε αὐτόπτης μάρτυς τῆς παρουσίας τοῦ Νταγιᾶν στὴν Ἑλλάδα, δὲν συσχέτισε (βλακεία ἢ σκοπιμότητα) οὔτε σχολίασε αὐτὴν τὴν παρουσία μὲ τὴν ἐπιβολὴ τῆς χούντας παρὰ τὶς ἐπίμονες ἐρωτήσεις το δημοσιογράφου.

Τέλος θὰ πρέπει νὰ διευκρινιστεῖ ὅτι δὲν ὑπάρχει καμία περίπτωση νὰ ταχθοῦμε ὑπὲρ ἀναλόγων μὴ δημοκρατικῶν καθεστώτων καὶ ἰδεολογιῶν ἀλλὰ ὡς Δάσκαλοι καὶ Παιδαγωγοὶ θὰ πρέπει ὄχι μόνο νὰ γνωρίζουμε τὴν ἀλήθεια ἀλλὰ καὶ νὰ τὴν μεταλαμπαδεύουμε στοὺς μαθητές μας, διότι ἀλλιῶς δὲν ἔχει κανένα νόημα αὐτὸ ποὺ διαλέξαμε καὶ κληθήκαμε νὰ ἐπιτελέσουμε.
Δεῖτε καὶ σχετικὸ ἄρθρο ΕΔΩ

22 σχόλια:

 1. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ17 Νοεμβρίου 2014 - 3:29 μ.μ.

  Συγχαρητήρια στο Ρωμέικο Οδοιπορικό που είχε το ΘΑΡΡΟΣ να αναρτήσει αυτό το άρθρο.

  Οι πληροφορίες του άρθρου είναι 100% σωστές.

  Το Πολυτεχνείο είναι το μεγαλύτερο ιστορικό ΠΑΡΑΜΥΘΙ της νεότερης Ελληνικής Ιστορίας.

  Ο Μύθος του Πολυτεχνείου στήθηκε και καλλιεργήθηκε από το μεταπολιτευτικό καθεστώς για να δικαιολογηθεί η καταστροφή της Ελλάδας από τους "δημοκράτες" πολιτικούς.

  Η περιβόητη "γενιά του Πολυτεχνείου" κατέστρεψε την Ελλάδα μέσα σε 40 χρόνια.

  Υπάρχει κανείς που να διαφωνεί σοβαρά με αυτό ;;

  Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος ανετράπη από τους Αμερικανούς για 3 πολύ συγκεκριμένους λόγους :

  ΠΡΩΤΟΝ, διότι ξεκίνησε την εξόρυξη των Ελληνικών πετρελαίων προς όφελος της Ελλάδος και μόνον.

  ΔΕΥΤΕΡΟΝ, διότι αρνήθηκε να παραχωρήσει στους Ισραηλινούς την βάση της Σούδας στον πόλεμο του Γιομ Κιππούρ.

  ΤΡΙΤΟΝ, διότι αρνήθηκε να ανατρέψει τον Μακάριο στην Κύπρο, διαβλέποντας ότι κάτι τέτοιο θα έδινε στους Τούρκους την αφορμή που ήθελαν για να εισβάλλουν ( όπως και έγινε ).

  Οι Αμερικάνοι λοιπόν αποφάσισαν να απαλλαγούν από τον Παπαδόπουλο. Η Αμερικάνικη πρεσβεία οργάνωσε την δήθεν "αυθόρμητη" εξέγερση και έφερε στην εξουσία τον προδότη Ιωαννίδη.

  Θα έρθει μια μέρα που η Ιστορία θα γραφτεί αντικειμενικά και θα δικαιώσει τον Γεώργιο Παπαδόπουλο.

  Το μόνο λάθος του - αυτό θα του καταλογίσει η Ιστορία - είναι το ότι υπέκυψε στις αμερικανικές πιέσεις και απέσυρε την Ελληνική Μεραρχία από την Κύπρο.

  Αλλά σε επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης, τάξης, ασφάλειας και χρηστής διοικήσεως, η σύγκριση του Γεωργίου Παπαδοπούλου με τους πολιτικάντηδες της μεταπολιτεύσεως είναι συντριπτικώς υπέρ αυτού.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ ελληνορθόδοξε ο καθένας μπορεί να έχει την δική του άποψη για το ότι συνέβαινε τότε. Κανείς όμως δεν μπορεί να εξυμνεί έναν φασίστα, από τον οποίο τόσο υπέφερε ο λαός της Ελλάδος μας. Θα σε παρακαλούσα να διαβάσεις λίγο ιστορία. Ποιος στήριξε τον Παπαδόπουλο όταν έκανε το πραξικόπημα και με ποιου την εντολή τον ανέτρεψε ο Ιωαννίδης; Επίσης στο πολυτεχνείο υπήρξαν 24 θύματα. Οι συνταγματάρχες, που λατρεύεις, αναγνώρισαν τα 4, εσύ γιατί δεν αναγνωρίζεις ούτε ένα; Μήπως είσαι πιο φασίστας από τους συνταγματάρχες ; Και για να γνωρίζεις υπήρξαν πολλές αντιδράσεις και πριν το πολυτεχνείο. Το ρωμαϊκό οδοιπορικό πρέπει να ντρέπεται που φιλοξενεί ένα τέτοιο ανθελληνικό άρθρο…

   Διαγραφή
  2. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ19 Νοεμβρίου 2014 - 2:29 μ.μ.

   Αγαπητέ ανώνυμε 11;04 :

   Κατ'αρχήν σε ευχαριστώ που μου αναγνωρίζεις το δικαίωμα να έχω την δική μου άποψη για τα γεγονότα.

   Βλέπεις, στην σημερινή δήθεν "δημοκρατική" Ελλάδα κινδυνεύει να πάει φυλακή όποιος αμφισβητεί αυτά τα ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ όπως το Πολυτεχνείο.

   Αυτά που γράφω αγαπητέ μου δεν είναι προσωπικές εκτιμήσεις, αλλά ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ που έχω από ανθρώπους με καίριες θέσεις στις υπηρεσίες πληροφοριών.

   Περισσότερα γι'αυτό δεν μπορώ να γράψω και ο νοών νοείτω.

   Επίσης, δεν "εξυμνώ" κανέναν. Είμαι όμως αντικειμενικός και δεν τρώω εύκολα το κουτόχορτο που μας τα'ί'ζουν επί 40 χρόνια οι "δημοκράτες" που κατέστρεψαν την Ελλάδα.

   Για ποιον "φασίστα" μιλάς αγαπητέ μου ;; Ξέρεις τι είναι ο φασισμός ;; Έχεις διαβάσει τι ήταν το φασιστικό κίνημα ;;

   Ο φασισμός αγαπητέ μου εξόντωνε όλους τους αντιπάλους του - όπως και ο κομμουνισμός άλλωστε - ενώ ο Παπαδόπουλος μοίραζε διαβατήρια σε όλους τους πολιτικάντηδες για να κάνουν "αντίσταση" από το εξωτερικό, και έδωσε χάρη ακόμα και στον Παναγούλη που προσπάθησε να τον σκοτώσει.

   Για ποια "βάσανα" του Ελληνικού λαού μιλάς αγαπητέ μου ;;

   Έχεις ακούσει για την αύξηση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων επί Παπαδοπούλου ;; Έχεις ακούσει ότι ο Παπαδόπουλος διέγραψε όλα τα χρέη των αγροτών και διπλασίασε την τιμή της σταφίδας ;; Ξέρεις πόσος κόσμος έφαγε ψωμί και έχτισε σπίτια τότε ;; Μήπως έχεις ακούσει για τα έργα, τους δρόμους και τις τηλεπικοινωνίες που έφτιαξε ο Παπαδόπουλος ;; Μήπως άκουσες ποτέ ότι ο Παπαδόπουλος επέβαλλε στην πράξη την δωρεάν Παιδεία και ανάγκασε τους καθηγητές Πανεπιστημίου να δίνουν δωρεάν τα συγγράματα στους φοιτητές ;;

   Μήπως άκουσες ποτέ ότι αν δεν ήταν ο Παπαδόπουλος θα είχαμε ακόμα τους καμπινέδες στα χωράφια, διότι αυτός καθιέρωσε δια νόμου να χτίζονται μέσα στα σπίτια οι τουαλέτες ;;

   Για ποιες αντιδράσεις του λαού ομιλείς ;; Κανένας δεν αντέδρασε, εκτός από κάποιους αμετανόητους κομμουνιστές.

   Εάν ο Παπαδόπουλος έκανε ελεύθερες εκλογές το 1968, θα έπαιρνε άνετα 80% με τα φιλολα'ικά μέτρα που είχε πάρει.

   Σου λέω ποιο ήταν το μόνο λάθος του - το ότι υπέκυψε στις αμερικανικές πιέσεις και απέσυρε την Ελληνική Μεραρχία από την Κύπρο.

   Αλλά τα "δημοκρατικά" παραμύθια της μεταπολίτευσης περί του "στυγνού δικτάτορα" και του λαού που δήθεν υπέφερε, λυπάμαι αλλά δεν τα μασάω.

   Τώρα εσύ μπορείς να με αποκαλείς όπως θέλεις, αλλά σε διαβεβαιώνω πως δεν με ενδιαφέρει ΚΑΘΟΛΟΥ.

   Άλλωστε τις δικές σου απόψεις ακούμε 24 ώρες το 24ωρο από τους "δημοκράτες" των τσοντοκάναλων....Επέτρεψέ μας να έχουμε - εδώ τουλάχιστον - τις δικές μας.

   Διαγραφή
 2. H ΝΤΠ φοβάται παρελάσεις για εθνικές γιορτές καθως και γιορτές σαν την 17 Νοεμβρίου ,γιαυτό το λογο υπαρχουν φετος ατέλειωτα άρθρα που παρουσιάζουν οτι η 17 Νοεμβρίου ηταν μια υπόθεση συνωμοσίας και μονο ,πολλοί απο τους εμπλεκομενους διευθαρηκαν αρα δεν πρεπει να γιορτάζουμε αυτή την εξέγερση.Κατα τον ίδιο τροπο το 1821 μπορεί να θεωρηθεί με την μετέπειτα πορεία κάποιων απο τους επαναστατημένους ως ανάξιο εορτασμού.
  Η υπόθεση της νόμικης καθώς και του Πολιτεχνειου ηταν σοβαρές εκρήξεις εναντιον της χούντας.Όλοι πιστεύαμε τοτε οτι γκρεμίζεται τελειωτικα η χούντα .Φυσικά όπως πολύ σωστα το γραφετε παντα υπήρχε και υπάρχει ο ξένος δάκτυλος στην Ελλάδα .
  Ωστόσο οι νέοι και γενικότερα οι Ελληνες εκείνες τις στιγμές νοιωσαμε ελπίδα ,.για πρωτη φορά αμφισβητητο ο ζυγός των δικτατορων.Είναι λοιπον μεγαλο λάθος να τα ισοπεδωνουμε και να παίζουμε το παιχνιδι των κατακτητών που προσπαθουν σημερα να μας πείσουν οτι ο εορτασμός πρεπει να καταργηθει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οἱ κατακτητές θέλουν νά καταργήσουν τίς μαθητικές καί στρατιωτικές παρελάσεις καί τίς ἐθνικές ἐορτές,ΟΧΙ ΟΜΩΣ τίς παρελάσεις τῶν ὁμοφιλοφύλων καί τούς πανηγυρισμούς τῆς ''δημοκρατίας''πού μᾶς ἔφεραν μέ τήν δῆθεν ἐξέγερση τοῦ Πολυτεχνεῖου καί τήν μεγάλη τους ἡρωϊδα Δαμανάκη.
   Καλλιόπη

   Διαγραφή
  2. Μόνο και μόνο ότι οι παραπάνω απόψεις, οι οποίες είναι κανονικές από άποψη περιεχομένου, αλλά εκφράζουν ήρεμα μία άποψη , γίνονται από ανώνυμο και όχι επώνυμο, είναι ύποτπο. Αν κάποιος ήθελε να βρίσει ή να εκφραστή προκλητικά, θα έλεγα θέλει "να τα χώσει" σώνει και καλά, αλλά επειδή φοβάται τις συνέπειες επιλέγει το ανώνυμος. Η 17 Νοεμβρίου ήταν καθαρά μία προβοκάτσια, στημένη περίπτωση και οι πρωτερ-γάτες όλοι αμείφθηκαν αδρότατα όλοι με τις καριέρες τους και τις ξεπληρώνουν ακόμα με την συνεχιζόμενη υποχωρητική και μειωτική στα εθνικά θέματα στάση τους. Η παραπάνω άποψη του ανώνυμου υποστηρίζει (γιατί έτσι είναι το συμφέρον του /της)αυτό και όχι ότι εξυπηρετεί το γενικό - εθνικό συμφέρον.

   Διαγραφή
  3. Τι λέτε ἀγαπητέ ἐπώνυμε;;
   Καλλιόπη

   Διαγραφή
 3. -Ο μύθος της μεταπολίτευσης είναι το λεγόμενο "Πολυτεχνείο".
  Τι εορτάζεται άραγε; Η πτώση του Μαρκεζίνη και η άνοδος του Ταξίαρχου Δ. Ιωαννίδη;
  Ο "εορτασμός" του Πολυτεχνείου ,διχάζει τον ελληνικό λαό διότι η αριστερή προπαγάνδα διασπείρει το μίσος κατά των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.
  Δυστυχώς στην Ελλάδα, την ιστορία την γράψανε οι ηττημένοι στα μέτρα τους...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δυστυχώς οι ένοπλες δυνάμεις επι χούντας δεν έδειξαν τον καλλυτερο εαυτό τους.Χούντα ειχαμε.Βασανίστηκε κόσμος μην τα ξεχναμε αυτά.Η λογοκρισία σε ειδήσεις θυμιζαν και τις ημερες μας.
   Αυτό φυσικά δεν σημαίνει οτι σήμερα ο Ελληνας δεν καμαρώνει και σέβεται τις Ένοπλες Δυναμεις

   Διαγραφή
  2. Κόσμος βασανίστηκε,ναί.Ἦταν ἡ ἐποχή τῆς κουμουνιστοφαγίας.
   Μήν ξεχνᾶμε ὁμως τό ἀδελφικό αἷμα πού χύθηκε,5 ὁλόκληρα χρόνια (1944-1949)
   ὅταν -γιά λόγους πού δέν καταλαβαίνω ἐφ΄ὅσον οἱ ''''ισχυροί''εἶχαν ἤδη μοιράσει τόν κόσμο
   καί ἡ ΕΣΣΔ μᾶς εἶχε παραχωρήσει στούς Ἐγγλεζοαμερικάνους
   ὅταν λοιπόν οἱ ΚΚΕ ἤθελαν διά τῆς βίας νά φέρουν ....ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ;;στήν Ἑλλάδα.
   ΚΑΙ ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ πώς τώρα ἐπιτέλους,ἐπικράτησαν οἱ κουμουνιστές.
   Καί εἴμαστε ὅλοι πολύ εὐτυχισμένοι ΑΑΑ κακιά χούντα πού τούς κυνήγαγες......
   Καλλιόπη

   Διαγραφή
  3. -Αγαπητέ Ανώνυμε 17 Νοεμβρίου 2014 - 7:58 μ.μ.,
   Οι Ένοπλες Δυνάμεις υπακούν στις διαταγές των ανωτέρων τους διότι έχουν δώσει όρκο στην πατρίδα τους και όχι σε έννοιες που ο καθένας τις ερμηνεύει όπως αυτός θέλει π.χ. "ελευθερία", "δημοκρατία" κλπ.
   Ο μοναδικός ένοχος που έγινε το κίνημα του 1697 ήταν οι πολιτικοί που έκαναν ότι περνούσαν από το χέρι τους για να προκαλέσουν την επέμβαση του Στρατού με την ασυνεννοησία τους. Ο ολετήρας Ανδρέας Παπανδρέου με τον Ασπίδα (1965) και οι ανόητοι Λαμπράκηδες νόμιζαν ότι θα κάνουν ένα νέο 1946-49.
   Ένα κόμμα έχει βεβαρημένο ποινικό μητρώο και δεν είναι άλλο από το Κ.Κ.Ε. το οποίο από το 1944-1949 έσφαξε δεκάδες αξιωμ-κους και οπλίτες του Στρατού και της χωροφυλακής προκειμένου ΔΙΑ ΤΩΝ ΌΠΛΩΝ, να επιβάλλει τη δικτατορία του προλεταριάτου.Απέτυχε και πήρε τη ρεβανς Μεταπολιτευτικά. Τη βιώνουμε όλοι μας...
   Το θέμα είναι ότι η γενιά του "Πολυτεχνείου" μέσα σε 40 χρόνια κυριαρχίας της σε όλους τους τομείς του δημοσίου βίου, ΔΙΈΛΥΣΕ και ΚΑΤΆΣΤΡΕΨΕ την Ελλάδα μας.Και αυτό είναι που έχει αξία, ότι χάνεται η πατρίδα μας. Όλα τα άλλα είναι κούφια λόγια....

   Διαγραφή
 4. .. Ο Τάλμποτ ήταν ιδιαίτερα οργισμένος... Αργότερα αποκαλύφθηκε πως ο Τάλμποτ γνώριζε για ένα άλλο πραξικόπημα που ετοίμαζαν οι Στρατηγοί με τη σύμφωνη γνώμη των ΗΠΑ. Απλά οι Συνταγματάρχες πρόλαβαν τους Στρατηγούς! Ο βασιλιάς ζήτησε από τον Τάλμποτ την αποστολή δυνάμεων των ΗΠΑ για την αποκατάσταση του πολιτεύματος.
  Ο Τάλμποτ συνέχισε να είναι εκνευρισμένος με τους Συνταγματάρχες. καθώς είχε ετοιμότητα για κίνημα που θα γινόταν στις 25 Μάη 1967, από τους Στρατηγούς, 4 μέρες πριν από τις εκλογές. Ήταν τέτοια η οργάνωση του κινήματος, που τις πρώτες ώρες ο Τάλμποτ δεν γνώριζε τελικά ποιος έκανε το πραξικόπημα.

  ("Οι 10 Ιστορίες που συγκλόνισαν την Ελλάδα τον 20ο Αιώνα / εκδόσεις ΑΡΧΕΤΥΠΟ)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Τό ΚΚΕ ἐφώναζε πώς γέμισε πράκτορες τό Πολυτεχνεῖο.....ΜΕΤΑ;;
  Μπῆκε μπροστά.....καί ἡρωποιήθηκε....
  Ἡ Ἐβραία Δαμανάκη μαζί μέ τήν φίλη της,κόρη τοῦ Μοσέ Νταγιάν,ἡγήθηκαν
  καί ὁδήγησαν τό φοιτητιό κίνημα,ἐκεῖ πού ἤθελαν-πού ἤθελε τό Ίσραήλ καί οἱ ΗΠΑ....
  ....στήν πτώση τοῦ μισητοῦ τους Παπαδόπουλο-εἶχαν λύση ἕτοιμη,τόν Ἰωαννίδη,σύζυγο Ἐβραίας κατά τύχην,
  καί εἴτε τόν ξεγέλασαν εἴτε ἤξερε τί ἔκανε,πρόδωσε τήν πατρίδα,ἔδωσε ἔδαφος στούς Τούρκους,ἔφερε
  τόν ''ἐθνάρχη''καί τόν δόκτωρ Ζιβάγγο,ἦρθε ἡ ''δημοκρατία'''καί ἡ ''ἀλλαγή'''.
  Στήν Ἑλλάδα γιορτάζαμε τήν δημοκρατία ἐνῶ ἡ Κύπρος πού ''ἔκειτο μακράν'''μάτωνε.
  Ἀφήσαμε τά ἀδέλφια μας στήν φωτιά καί πανηγυρίζαμε τόν ἐρχομό τοῦ ἐθνάρχη!
  μᾶς ἐξαπάτησαν,μᾶς πρόδωσαν,μᾶς γελοιοποίησαν....
  ΚΙ ΕΜΕΙΣ;;εἴδαμε τό τυρί μέ λαιμαργία ἀλλά τήν φάκα δέν τήν εἴδαμε.
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Παρεμπιπτόντως,ὁ γαλλικός ΜΆΗΣ τοῦ ΄68
  γιά ποιόν λόγο ἔγινε κι αὐτός;;καί τί σκοπούς εἶχε καί τί πέτυχε;;
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟ ΦΥΝΤΑΝΙ ΤΩΝ ΄΄ΌΙΚΟΛΟΓΩΝ΄¨ΤΟΝ ΚΟΝ ΜΠΕΝΤΙΤ.ΕΠΕΙΤΑ ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΓΚΡΕΜΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΙΟΥΚΟΣΛΑΒΙΑΣ

   Διαγραφή
 7. http://filonoi.gr/2014/11/17/mia-allh-matia-gia-to-edo-polytexneio/

  Μία ἄλλη ματιὰ γιὰ τὸ «Ἐδῶ Πολυτεχνεῖο»….
  «…Με βάση όλα τα παραπάνω η Κυβέρνηση Μαρκεζίνη υπό την σκέπη του Γεωργίου Παπαδόπουλου έπρεπε να πέσει…. Μετρούσε ημέρες μετά τον Οκτώβριο του 1973!
  Και το ήθελαν πολλοί αυτό….
  Και πρώτη από όλους η Κυβέρνηση των ΗΠΑ.
  Είχαν άλλωστε άμεσους αντικαταστάτες είτε του Παπαδόπουλου (στην θέση του ισχυρού άνδρα του καθεστώτος) είτε του Πρωθυπουργού.
  Επρόκειτο γιά τους Ταξίαρχο Δημ.Ιωαννίδη και τον αμερικανοτραφή Αδαμάντιο Ανδρουτσόπουλο.
  Το μόνο που έλειπε ήταν η αφορμή γιά την μεταβολή των προσώπων και όχι του Καθεστώτος.
  Εκείνη την εποχή ήταν γνωστό τοις πάσι ότι με την χαλάρωση των μέτρων επιβολής του Καθεστώτος, μετά από 6 ολόκληρα χρόνια από την αναρρίχησή του στην εξουσία και την επίδειξη μέτρων επιεικίας προς τους αντιφρονούντες – με τα γνωστά μέτρα Αμνηστείας (τα οποία γεύθηκε μέχρι και ο παρ’ ολίγον δολοφόνος του Γ.Παπαδόπουλου, Αλέκος Παναγούλης) – οι κινήσεις απείθειας και αντίστασης προς το Καθεστώς είχαν ενταθεί. Πρωτεργάτες οι καθοδηγούμενοι από Αριστερές ευρισκόμενες εν παρανομία οργανώσεις, φοιτητές και σπουδαστές…»

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. τί παράξενα πράγματα!!Εμένα κάτι άλλο μου βρωμάει,πείτε με καχύποπτη,αλλά να ρωτήσω κάτι απλό;Γιατί ξαφνικά τώρα λένε ότι ήταν όλα ψέματα με το πολυτεχνείο;;Γιατί τόσα χρόνια δεν μιλούσε κανείς,παρά μόνο τώρα γίνεται έντονος βομβαρδισμός γύρω απο τα γεγονότα του "δήθεν πολυτεχνείου";;;;μήπως κάτι άλλο συμβαίνει εδώ;διερωτώμαι..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ποιός τολμοῦσε νά ἀμφισβητήσει τό Πολυτεχνεῖο τῶν ὑπερηρώων δημοκρατῶν και ἀντιφασιστῶν;;ΤΩΡΑ πού πιά οἱ συνέπειες τῆς δημοκρατίας τους εἶναι καί ἀπό στραβούς ὀρατές,ἀρχίζουν νά ξεσκεπάζονται τά ψέματα καί οἱ ἀπάτες ἤ μᾶλλον,ὅσοι σιωποῦσαν τόσα χρόνια ἤ τά ἔλεγαν σιγά,ΤΩΡΑ τό φωνάζουν....
   Καλλιόπη

   Διαγραφή
 9. ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΑΝ ΤΗΝ ΜΑΣΩΝΙΚΗ ΧΟΥΝΤΑ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ποιές οργανώσεις;;
   ρωτῶ γιατί δέν κατάλαβα.....
   Καλλι

   Διαγραφή
  2. ΣΩΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗ. ΧΕΡΙ ΧΕΡΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΞΟΥΣΙΑ

   Διαγραφή
 10. Ε εντάξει αφού οι νεκροί ήταν σε απόσταση 500 μέτρων και όχι μέσα στο Πολυτεχνείο, νοου προμπλεμ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.