16 Νοε 2014

«Πότε θὰ κάμει Ξαστεριά, πότε θὰ Φλεβαρίσει…»

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας

Πότε θὰ κάμει ξαστεριά, 
πότε θὰ φλεβαρίσει, 
νὰ πάρω τὸ ντουφέκι μου, 
τὴν ἔμορφη πατρόνα, 
νὰ κατεβῶ στὸν Ὁμαλό, 
στὴ στράτα τοῦ Μουσούρου, 
ΗΧΟΣ (κλίκ)

Πότε θὰ κάμει ξαστεριὰ - Νίκος Ξυλούρης

Λοιπὸν πότε θὰ κάνει Ξαστεριά;
Γιὰ τοὺς συμπολιτευόμενους νόες, Ξαστεριὰ= Ἐκλογὴ Προέδρου =Ἀνάπτυξη.
Γιὰ τοὺς ἀντιπολιτευόμενους νόες, Ξαστεριὰ= Ἐκλογὲς =Ἀνάπτυξη
Γιὰ τοὺς ὑποψήφιους γιὰ τὸ προεδρικὸ ἀξίωμα, Ξαστεριὰ= πότε θὰ φλεβαρίσει;
Γιὰ τοὺς τοκογλύφους, Ξαστεριὰ= νέο ¨προληπτικὸ¨ μνημόνιο, νέα κέρδη, νέα ἀνάπτυξη γιὰ τὶς χῶρες τους.
Γιὰ τοὺς Τούρκους, Ξαστεριὰ= Ἀνάπτυξη μέσα στὴν Ἑλληνικὴ καὶ Κυπριακὴ ΑΟΖ 
Εἶναι ὅμως τὰ πράγματα ἔτσι;
¨Όταν σοὺ πουλᾶνε πολλὰ μέλια , ἔρχονται καὶ τὰ ξύδια¨
Ὅλα λοιπὸν γύρω μας ¨πανηγυρίζουν¨…
Τὰ δημοσιεύματα πανηγυρίζουν.
H Ἑλλάδα ἔβαλε τέλος στὴ χειρότερη...
ὕφεση ποὺ βίωσε τὰ τελευταία 50 χρόνια, ἀναφέρει τὸ Bloomberg.
«Ἡ ἀνάπτυξη στὴν Ἑλλάδα ἐπανέρχεται καὶ ξεπερνᾶ τὴν ἀνάπτυξη τῆς Γερμανίας, τῆς ἰσχυρότερης οἰκονομίας τῆς Εὐρώπης» ἀναφέρουν οἱ Financial Times.
«Ἡ ἀνάπτυξη τῆς Ἑλλάδας εἶναι ὑψηλότερη ἀπὸ τὸ 1,2% τῆς Γερμανίας καὶ ταχύτερη ἀπὸ τὸν μεγαλύτερο ἀριθμὸ τῶν χωρῶν τῆς Εὐρωζώνης, γιὰ πρώτη φορὰ ἀπὸ τὸ 2007», προσθέτουν oἱ Financial Times.
«Στὴν πραγματικότητα ἡ ἀνάπτυξη κατὰ 0,7% στὸ τρίτο τρίμηνο ἦταν ἡ μεγαλύτερη στὴν Εὐρωζώνη, ἐνῶ καὶ μεταξὺ τῶν χωρῶν τῆς Ε.Ε. ἦταν ἡ ὑψηλότερη, μὲ ἐξαίρεση τὴ Ρουμανία καὶ τὴ Βρετανία ποὺ σημείωσε τὴν ἴδια ἐπίδοση μὲ τὴν Ἑλλάδα», τονίζουν.
H Ἑλλάδα ἐξῆλθε τῆς ὕφεσης, ἀφήνοντας πίσω της τὴν κρίση ποὺ ἔθεσε σὲ κίνδυνο τὴν ἴδια τὴν ὕπαρξη τοῦ εὐρώ, σημειώνει, ἀπὸ τὴν πλευρά του, τὸ πρακτορείο Bloomberg
«Ἡ ἑλληνικὴ οἰκονομία ἀνακάμπτει μετὰ ἀπὸ ἔξι χρόνια ὕφεσης», ἐπισημαίνει ἠ Wall Street Journal, ἡ ὁποία ἐκτιμᾶ πὼς ὁ μεγαλύτερος τοῦ ἀναμενόμενου ρυθμὸς ἀνάπτυξης ὀφείλεται σὲ μεγάλο βαθμὸ στὸ ρεκὸρ ποὺ κατέγραψε φέτος ὁ τομέας τοῦ τουρισμοῦ.
Ὑπὸ τὸν τίτλο «Ἡ ἑλληνικὴ οἰκονομία βγῆκε ἀπὸ τὴν ὕφεση», το Reuters αναφέρει ὅτι τὰ στοιχεῖα ποὺ ἀνακοινώθηκαν γιὰ τὸ ΑΕΠ δείχνουν ὅτι αὐξήθηκε κατὰ 0,8% στὸ πρῶτο τρίμηνό του 2014 (σὲ σύγκριση μὲ τὸ προηγούμενο τρίμηνο) καὶ ὅτι ἦταν ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ἡ οἰκονομία ἀναπτύχθηκε μετὰ τὸ δεύτερο τρίμηνό του 2009. bankingnews.gr 14/11/2014
Ἔτσι  αὐτὴ ἡ καινοφανὴς ἀνάπτυξη στὴν Ἑλλάδα συνοδεύτηκε καὶ μὲ ἕνα ἄλλο πρωτόγνωρο μετακατοχικὸ φαινόμενο,  οἱ κάδοι τῶν ἀπορριμμάτων στὶς μεγαλουπόλεις ¨νὰ ἀδειάζουν ¨ πρὶν καλὰ-καλὰ γεμίσουν.
Γιατί ἄραγε νὰ εὐημεροῦν οἱ ἀριθμοὶ καὶ τὰ κακόμοιρα ἀδέσποτα νὰ πεθαίνουν τῆς πείνας  γιατί δὲν ἔχουν νὰ φᾶνε τίποτε   ἐξ αἰτίας τοῦ γεγονότος  ποῦ ¨ ἄλλοι μὴ ἐνεργοὶ πολίτες¨ ἀδειάζουν τὸ περιεχόμενο τῶν κάδων;
Οἱ δεῖκτες ¨πανηγυρίζουν¨
¨Κατὰ 32,000 αὐξήθηκαν οἱ ἀπασχολούμενοι σὲ σχέση μὲ πέρυσι, ἀλλὰ τὴν ἴδια στιγμή, κατὰ  29,000 αὐξήθηκαν οἱ “οἰκονομικὰ μὴ ἐνεργοί”.
Στὸ 25,9% ἡ ἀνεργία τὸν Αὔγουστο. Στὸ 25,9% ὑποχώρησε τὸ ἐποχικὰ διορθωμένο ποσοστὸ ἀνεργίας τὸν Αὔγουστο τοῦ 2014, ἀπὸ 27,8% ποὺ ἦταν τὸν Αὔγουστο τοῦ 2013 καὶ 26,1% τὸν Ἰούλιο τοῦ 2014, σύμφωνα μὲ τὴν ΕΛΣΤΑΤ. Οἱ ἀνεργοι διαμορφώθηκαν σὲ 1.242.219 ἄτομα, μειωμένοι κατὰ 112.186 ἄτομα σὲ σχέση μὲ τὸν Αὔγουστο τοῦ 2013 (-8,3%) καὶ κατὰ 20.398 ἄτομα σὲ σχέση μὲ τὸ Ἰούλιο τοῦ 2014 (-1,6%). Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, οἱ ἀπασχολούμενοι ἐκτιμᾶται ὅτι ἀνῆλθαν σὲ 3.551.148 ἄτομα, σημειώνοντας αὔξηση κατὰ 32.636 ἄτομα σὲ σχέση μὲ τὸν Αὔγουστο τοῦ 2013 (+0,9%) καὶ μείωση κατὰ 15.698 ἄτομα σὲ σχέση μὲ τὸ Ἰούλιο τοῦ 2014 (-0,4%). Οἱ οἰκονομικὰ μὴ ἐνεργοί, δηλαδὴ τὰ ἄτομα ποὺ δὲν ἐργάζονται οὔτε ἀναζητοῦν ἐργασία, αὐξήθηκαν κατὰ 29.196 ἄτομα σὲ σχέση μὲ τὸ Αὔγουστο τοῦ 2013 (+0,9%) καὶ κατὰ 31.709 ἄτομα σὲ σχέση μὲ τὸ Ἰούλιο τοῦ 2014 (+1,0%) καὶ ἔφτασαν τὰ 3.334.759 ἄτομα¨. Posted by olympiada   14 Νοεμβρίου 2014

Οἱ Τοῦρκοι ¨πανηγυρίζουν¨
Στὶς 15 Νοεμβρίου ἡ τουρκικὴ φρεγάτα «TCG Gelibolu» καὶ τὸ ὑποβρύχιο «TCG Burakreis» θὰ ἐπισκεφθοῦν τὸ λιμάνι  της Κερύνειας, ἐνῶ ἡ πυραυλάκατος «TCG Bora» θὰ βρίσκεται στὴν Ἀμμόχωστο στὸ ἐμπορικὸ λιμάνι καὶ θὰ εἶναι ἀνοικτὴ γιὰ τους  επισκέπτες.
Σύμφωνα μὲ ἀνακοίνωση τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου,  θὰ πραγματοποιηθεῖ ἐκδήλωση  για τὴν 31η  επέτειο τῆς ἀνακήρυξης τοῦ Ψευδοκράτους, στὴν Κερύνεια ἀπὸ Τούρκους ἀστέρες, τὸ Σάββατο 15 Νοεμβρίου στὶς 15:30 μπροστὰ στὸ μνημεῖο τοῦ Κεμὰλ Ἀτατούρκ, στὴν ὁποία θὰ παρακολουθήσουν, στρατιῶτες καὶ τὰ πληρώματα τῶν σκαφῶν, σημειώνει τὸ δημοσίευμα τοῦ Ντενὶζ Χαμπέρ.
Στὸ πλαίσιο τῆς διμεροῦς συνεργασίας μεταξύ τῆς Ἀλβανίας καὶ τῆς Τουρκίας,  πραγματοποιεῖται ἐπίσκεψή του, 62 μετρων καὶ 45 ἀνδρῶν, ὑποβρυχίου «TCG Sakarya» στὸ λιμάνι τοῦ Δυρραχίου, γράφει τὸ τούρκικο δημοσίευμα. echedoros-a.gr
Πότε ὅμως θὰ πανηγυρίσει ὁ Ἕλληνας, πότε θὰ κάνει ξαστεριὰ στὴν ψυχή του, πότε θὰ δεῖ  τὴν πραγματικὴ ἀνάπτυξη;
Γιὰ τοὺς χειμαζόμενους Ἕλληνες μένουν οἱ ὑπόλοιποι στίχοι τοῦ τραγουδιοὺ¨ νὰ πάρω τὸ ντουφέκι  μου …νὰ κατεβῶ στὸν Ὁμαλό…¨ .
Ὁ Ἕλληνας θὰ  πάρει  στρατιωτικὸ  ντουφέκι  γιὰ νὰ ὑπερασπισθεῖ τὴν πατρίδα του.
Ὅμως  γιὰ νὰ ¨κατέβει¨ στὴν στράτα τοῦ Ὁμαλοῦ δηλ. τῆς ὁμαλότητας πρέπει  πρῶτα νὰ βγεῖ ἀπὸ τὴν μπόχα τῆς δυσώδους γάγγραινας τῶν σκανδάλων ποὺ μὲ αὐτὰ ἡ πατρίδα του βρέθηκε ἁλυσοδεμένη δούλα στὰ Διεθνῆ σκλαβοπάζαρα τῶν τοκογλύφων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.