16 Νοε 2014

Οἰκουμενισμὸς καὶ Ἰσλὰμ στὴν ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα στὴν Τουρκία

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Τὴν ἴδια ἐποχὴ ποὺ οἱ χριστιανοὶ σφαγιάζονται στὴν Μέση Ἀνατολὴ ἀπὸ τοὺς ἐξτρεμιστὲς Τζιχαντιστὲς ποὺ στηρίζει ἡ Τουρκία, τὴν ἴδια ἐποχὴ ποὺ στὴν Τουρκία ὁ χριστιανισμὸς περνᾶ μία ἀπὸ τὶς χειρότερες περιόδους του ἀπὸ τὸ ἰσλαμικὸ καθεστὼς τοῦ Ἐρντογᾶν, ὁ προκαθήμενος τῆς Ρώμης στὸ ἐπικείμενο ταξίδι του στὴν Τουρκία, στὶς 28 Νοεμβρίου, θὰ προχωρήσει σὺν τοῖς ἄλλοις στὶς ἐκεῖ ἐπαφές του σὲ οἰκουμενιστικᾶ κηρύγματα καὶ παράλληλα σὲ ἱστορικὸ ἄνοιγμα πρὸς τὸ Ἰσλάμ, σύμφωνα μὲ τὰ τουρκικὰ δημοσιεύματα.
Ὅπως ἀναφέρει ἡ φιλοκυβερνητικὴ τουρκικὴ ἐφημερίδα, Yeni Safak, ὁ Πάπας τῆς Ρώμης, Φραγκίσκος, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐπίσκεψής του στὴν τουρκικὴ πρωτεύουσα θὰ ἔχει πολὺ «σημαντικὴ» συνάντηση μὲ τὸν θρησκευτικὸ ἀρχηγὸ τῆς Τουρκίας, γνωστὸ γιὰ τὶς πανισλαμικές του θέσεις, ἀρχιμουφτή, Mehmet Gormez. Τὸ ἐντυπωσιακὸ σὲ αὐτὴ τὴν συνάντηση εἶναι ὅτι ὁ προκαθήμενος τῆς Ρώμης, Ἀργεντινὸς τὴν καταγωγή, θὰ παραβρίσκεται καὶ ἔτσι θὰ ἀναγνωριστεῖ ἐπίσημα ὁ μουσουλμάνος θρησκευτικὸς ἡγέτη τῆς Ἀργεντινῆς, (ὑπάρχει τέτοιος ;;;), πού βρίσκεται αὐτὴ τὴν περίοδο στὴν Τουρκία στὰ πλαίσια ἑνὸς πανισλαμικοῦ συνεδρίου γιὰ τοὺς μουσουλμάνους τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς ποὺ ὀργανώνει ἡ ἀρχιμουφτεία τῆς Τουρκίας. Ἡ πρόθεση τοῦ Πάπα, ὅπως ἀναφέρουν τὰ τουρκικὰ δημοσιεύματα, εἶναι νὰ καταδείξει πὼς ὅλες οἱ θρησκεῖες ἔχουν πολλὰ κοινὰ...
στοιχεῖα, (!!!), περισσότερα ἀπὸ ὅσα τὶς χωρίζουν. Μάλιστα!

Ὁ Πάπας τῆς Ρώμης κατὰ τὴν ἄφιξή του στὴν Ἄγκυρα τὸ πρῶτο ποὺ θὰ κάνει σύμφωνα καὶ μὲ τὸ τουρκικὸ πρωτόκολλο, θὰ εἶναι νὰ ἐπισκεφτεῖ τὸ μαυσωλεῖο τοῦ Μουσταφᾶ Κεμὰλ Ἀτατούρκ, τοῦ ἱστορικοῦ σφαγέα τῶν χριστιανῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καὶ νὰ καταθέσει στεφάνι πρὸ τιμήν του. Νὰ σημειώσουμε ὅτι τὸν περασμένο Ἰούνιο ὁ Ἰρανὸς πρόεδρος, Hasan Ruhani, στὴν ἐπίσημη ἐπίσκεψή του στὴν Ἄγκυρα ἀρνήθηκε ἀγνοώντας ἐπιδεικτικὰ τὸ τουρκικὸ πρωτόκολλο, νὰ πάει νὰ καταθέσει στεφάνι στὸ μαυσωλεῖο, (ἂς ὄψωνται οἱ Ἕλληνες πολιτικοὶ ἡγέτες ποὺ ὅταν πᾶνε στὴν Ἄγκυρα καταθέτουν δουλικὰ στεφάνια στὸν σφαγέα τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας), καὶ τὸ ἐντυπωσιακὸ εἶναι ὅτι αὐτὴ ἦταν ἡ δεύτερη ἐπίσκεψη Ἰρανοὺ προέδρου στὴν τουρκικὴ πρωτεύουσα ποὺ ἀρνήθηκε νὰ πάει στὸ μαυσωλεῖο.

Οἱ Τοῦρκοι παρουσιάζουν τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα στὴν Τουρκία ἐκτὸς τῶν ἄλλων, σὰν μία εὐκαιρία νὰ προωθήσουν σὲ διεθνὲς ἐπίπεδο τὶς θέσεις τους σὲ διάφορα ζητήματα μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ἡ ἐνταξιακὴ πορεία τῆς Τουρκίας στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἡ ὁποία τὸν τελευταῖο καιρὸ ἔχει παρουσιάσει ρωγμὲς ἐξ’ αἰτίας τῆς τουρκικῆς προκλητικότητας στὴν κυπριακὴ ΑΟΖ. Ἀναμένουν δέ, ὅπως ἀναφέρεται, ὁ ἴδιος ὁ Πάπας νὰ κάνει ἐπίσημη δήλωση ὅτι ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση δὲν εἶναι Χριστιανικὴ Ἕνωση ἀλλὰ καθαρὰ Πολιτικὴ Ἕνωση ὅπου ἔχουν ἐπίσημη θέση οἱ μὴ χριστιανοὶ μὲ πρῶτο καὶ καλύτερο τὸ Ἰσλάμ. «Βούτυρο» δηλαδὴ στὴν ἰσλαμοποίηση τῆς εὐρωπαϊκῆς ἠπείρου ποὺ προχωρεῖ μὲ γοργοὺς ρυθμοὺς προκαλώντας ἀκόμα καὶ ἀντιδράσεις ἀπὸ τοὺς εὐρωπαϊκοὺς λαούς.

Ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἐπίσκεψη καὶ τὴν συνάντηση τοῦ Πάπα στὸ Φανάρι μὲ τὸν Πατριάρχη, οἱ Τοῦρκοι κάνουν αὐτὸ ποὺ θὰ ἔκαναν, δηλαδὴ τὴν παρουσίαση τῆς ἐπίσκεψης αὐτῆς σὰν ἐπίσκεψη τοῦ προκαθήμενου τῆς Ρώμης στὸν ἡγεμόνα μίας θρησκευτικῆς μειονότητας ποὺ ὑπάγεται στὴν νομαρχία Κωνσταντινούπολης. Ὅσον ἀφορᾶ τὸ ἴδιο τὸ Φανάρι σὲ σχέση μὲ τὸ Ἰσλάμ, οἱ Τοῦρκοι εἶναι καταφανῶς ἱκανοποιημένοι ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο ποὺ τηρεῖ σιγὴ ἰχθύος γιὰ τὶς σφαγὲς τῶν χριστιανῶν στὴν Μέση Ἀνατολή, ἐνῶ ὁ ἴδιος ὁ Πατριάρχης ἔχει χαρακτηρίσει δημόσια καὶ ἐπίσημα πὼς τὸ Κοράνι εἶναι…ἱερὸ βιβλίο!

Ἐκτὸς δηλαδὴ ἀπὸ τὴν προώθηση τῆς ἕνωσης τῶν «ἐκκλησιῶν» στὴν ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα στὴν Τουρκία, ὅπως ἀναφέρουν οἱ δημοσιογραφικὲς πληροφορίες, θὰ ἔχουμε ἕνα ἀκόμα βῆμα πρὸς τὴν θρησκευτικὴ πολτοποίηση τῆς Εὐρώπης καὶ παράλληλα νέα ὤθηση στὴν ἰσλαμικὴ ἐπέκτατικοτητα πρὸς τὸν χριστιανικὸ κόσμο. Ὅλα δηλαδὴ βαίνουν ἄριστα γιὰ τὴν Νέα Τάξη καὶ τὴν Παγκοσμιοποίηση. Ἄλλωστε ὁ Πάπας ξέρει πολὺ καλὰ τὴν «δουλειά» του καὶ ὅπως φαίνεται ὁ Πατριάρχης συνεργάζεται ἄριστα μαζί του. Ἔτσι μέ… ἕνα σμπάρο δύο τρυγόνια!
Ἀλλοίμονό μας!

2 σχόλια:

  1. O Πατριάρχης θα απομονωθει πλήρως με τις αντί ορθόδοξες κινήσεις .Ηδη είναι μόνος και ερημος .Μωραινει ο Κύριος

    ον βουλεται απωλεσαι    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Ο ΠΑΠΑΣ ΟΠΟΥ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΔΙΝΕΙ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΟΥΝ...............

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.