2 Οκτ 2014

Βίντεο: Ἑλληνορθόδοξος κηδεύεται μὲ τιμὲς ἥρωα στὴ Συρία!


Πορφύρης Δ. Σταφυλά Π.
Οἱ ἑλληνορθόδοξοι κηδεύουν τὸ νεκρό τους ἥρωα μὲ μπάντες καὶ τιμητικὰ πυρὰ ποὺ κροταλίζουν καταιγιστικά. Ὑψώνουν τὸ φέρετρο μπροστὰ΄στὴν ἐκκλησιὰ κι ἀρχίζουν καὶ χορεύουν κυκλικὰ ἕναν πυρρίχιο ὑπόσχεση καὶ ὅρκο.
Εἶναι κι αὐτοὶ ποὺ δὲν ἄντεξαν τὴ φρίκη τοῦ πολέμου κι ἔφυγαν καὶ διηγοῦνται τὶς θηριωδίες καὶ τὰ μαρτύρια.  Issam Hakim εἶναι ἕνας χριστιανὸς τῆς Συρίας. Μαζὶ μὲ τὴ γυναίκα του ἔμεναν μέχρι πρόσφατα στὸ Χαλέπι. Κατέφυγαν στὴν Εὐρώπη. Ἄφησαν πίσω μιὰ κόρη ἀπὸ τὴν ὁποία δὲν ἔχουν νέα της. Οἰκογένειες διασκορπίστηκαν... Περιγράφουν τὶς συνθῆκες διαβίωσής τους στὸ πολιορκημένο Χαλέπι.
«Ζούσαμε μέσα στὸ φόβο. Τὸ Χαλέπι ἦταν περικυκλωμένο ἀπὸ τζιχαντιστές».  Issam εἶναι καθολικὸς ἡ γυναίκα του ἡ Nada εἶναι ὀρθόδοξη. «Ὁ ἐμφύλιος μετεξελίχθηκε σὲ θρησκευτικὸ πόλεμο καὶ ἡ χριστιανικὴ μειονότητα ἔπρεπε ἢ νὰ προσηλυτιστεῖ ἢ νὰ....
φύγει ἢ νὰ πεθάνει» ἐξηγεῖ ὁ Issam. Βόμβες, ἀπαγωγές, δολοφονίες ἡ λίστα τῶν βιαιοπραγιῶν στὶς ὁποῖες ὑποβλήθηκαν οἱ χριστιανοὶ εἶναι μακροσκελής. Δίπλα ἡ γυναίκα του ξεσπάει σὲ κλάματα: «Δὲν ἔβγαινα πιὰ ἀπὸ τὸ σπίτι... Κοιμόμασταν στοὺς διαδρόμους των σπιτιῶν μακριὰ ἀπὸ τὰ παράθυρα. Τὸ μπαλκόνι τοῦ ἀπέναντι σπιτιοῦ ἀνατινάχθηκε μπροστὰ στὰ μάτια μου. Τὰ παιδιὰ δὲν ἔβγαιναν ἔξω καὶ τὰ περισσότερα σχολεῖα ἦταν κλειστά. Δὲν ὑπῆρχε ἠλεκτρικὸ καὶ ὑπῆρχε ἔλλειψη τροφίμων. Παρὰ τὶς βιαιότητες καὶ τὶς ἀπαγωγὲς τῶν κληρικῶν, οἱ ἐκκλησίες στὴ συνοικία μας ἦταν ἀνοιχτές. Αὐτὲς διένεμαν τροφή, νερὸ καὶ σούπα. Οἱ ἀκολουθίες πραγματοποιοῦνταν κανονικὰ ἀλλὰ σὲ αὐτὲς λίγα ἄτομα πλέον παρευρίσκονταν ἀπὸ τὸ φόβο μὴν σκοτωθοῦν κὰθ΄ὁδόν».  Nada καταθέτει ἐπίσης «ζούσαμε μὲ διαρκὲς στρές. Χάσαμε δικούς μας ἀνθρώπους καὶ γείτονες ἀπὸ τὶς βόμβες. Φίλοι μας κρατήθηκαν ὅμηροι καὶ ἐπέστρεψαν τραυματισμένοι. Ἕναν ἀπὸ αὐτοὺς τὸν εἶχαν δεμνένο σὲ μιὰ καρέκλα γιὰ μιὰ βδομάδα μὲ μπανταρισμένα τα μάτια καὶ τὸν βασάνιζαν μέχρι νὰ καταβάλει ἡ οἰκογένειά του τὰ λύτρα. Στὸν Issam καὶ τὴ γυναίκα του δὲν ἀσκήθηκε ἄμεσα σὲ αὐτοὺς τοὺς ἴδιους βία ἀλλὰ ὅπως καταγγέλουν: «Χριστιανοὶ σφαγιάσθηκαν καὶ ἄλλοι σταυρώθηκαν ἔξω ἀπὸ τὴν πόλη». Αὐτὴ μιλάει γιὰ τὴν θέση τῆς γυναίκας στὸ Χαλέπι μετὰ τὴν εἰσβολὴ τῶν τζιχαντιστῶν.
«Πρὶν τὴν ἄφιξη τῶν τζιχαντιστῶν ἤμασταν ἐλεύθερες. Οἱ νέες ἔβγαιναν μέχρι τὶς 2 τὰ μεσάνυχτα. Σήμερα στὶς 5 ἡ ὥρα τὸ ἀπόγευμα οἱ δρόμοι εἶναι ἄδειοι. Οἱ νέες γυναῖκες δὲν τολμοῦν νὰ βγοῦν μόνες ἢ μὲ αὐτοκίνητο. Ἂν στὸν δρόμο τοὺς διασταυρωθοῦν μὲ τζιχαντιστὴ αὐτὸς τὶς σκοτώνει καὶ τοὺς κλέβει καὶ τὸ ἁμάξι στὴν περίπτωση ποὺ ἐπιβαίνουν σὲ κάποιο ὄχημα».  Issam καὶ ἡ Nada ἔχουν 2 κόρες. Ἡ μιὰ ἀπὸ αὐτὲς κατέφυγε στὴν Ἱσπανία ἐνῶ ἡ ἄλλη ἔμεινε πίσω. Δὲν ἔχουν πιὰ νέα της. Ἡ σιωπὴ τῶν δυτικῶν κάνει τὸν Issami νὰ ἐπαναστατεῖ: «Κανεὶς δὲν ἐνοχλεῖται. Οἱ ἐκκλησίες καλοῦν σὲ προσευχὴ ἀλλὰ αὐτὲς ὀφείλουν νὰ ἀσκήσουν πιέσεις στὶς κυβερνήσεις». Δὲν εἶναι πεπεισμένος ὅπως λέει ὅτι μιὰ στρατιωτικὴ ἐπέμβαση θὰ δώσει τὴ λύση. (bonnenouvelle.ch 2/10/14)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.