3 Οκτ 2014

Τὸ τουρκικὸ κοινοβούλιο ψήφισε γιὰ Συρία μὲ σκοπὸ νὰ ἀποτρέψει τὴν σύσταση Κουρδιστάν;

Γράφει   Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Ὅταν βγαίνει ἡ ἀλεποῦ στὸ γεωστρατηγικὸ παζάρι μόνο ἀταξίες ξέρει νὰ κάνει. Καὶ τώρα ἀρχίζει τὸ μεγάλο μπέρδεμα  τῶν Δυτικῶν στὴν Συρία ποὺ τὸ μάτι τοὺς μὲν βλέπει Ἄσσαντ ἀλλὰ δὲν ξέρουν ὅτι τὸ μάτι τῶν συμμάχων   Τούρκων ¨γυάλισε ¨ ὅταν ἄκουσαν τὴν σύσταση Κουρδικοὺ Κράτους σὲ πρώτη φάση  στὸ Βόρειο Ἰρὰκ πρὶν λίγο καιρό. Τελικὰ ποιὸς θὰ πολεμάει μὲ ποιὸν στὴν Συρία;
Τὸ τουρκικὸ κοινοβούλιο ψήφισε 298-98, ὄχι μόνο  γιὰ νὰ περάσει ὁ τουρκικὸς στρατὸς τὰ σύνορά της Συρίας στὴν μάχη  ἐναντίον τῆς ISIS ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ  ἐξαλείψει  τὶς  ἀπειλὲς  ποὺ προέρχονται ἀπὸ ὁποιαδήποτε τρομοκρατικὴ ὀργάνωση στὸ Ἰρὰκ καὶ τὴ Συρία. Ἡ διάθεση τῶν ἡγετῶν τῆς Τουρκίας ἄλλαξε τὶς τελευταῖες ἡμέρες. Ο πρωθυπουργὸς τῆς Τουρκίας ζήτησε ἀπὸ τὸ Κοινοβούλιο νὰ....
ἐξετάσει τὸ ἐνδεχόμενο στρατιωτικῆς δράσης αὐτὴ τὴν ἑβδομάδα, ὑποβάλλοντας μιὰ πρόταση δηλώνοντας ὅτι ἡ Τουρκία ἀπειλεῖται σοβαρὰ ἀπὸ τὸ χάος στὴ Συρία καὶ τὸ Ἰράκ, ὅπου  ἡ ISIS προσπαθεῖ νὰ ἱδρύσει ἕνα ἰσλαμικὸ χαλιφάτο. 
Ἀπὸ ποιὸ χάος καὶ ποιὰ τρομοκρατικὴ ὀργάνωση ἀπειλεῖται ἡ Τουρκία στὴν Συρία καὶ τὸ Ἰράκ; Μήπως δὲν εἶναι ἡ ISIS καὶ εἶναι οἱ Κοῦρδοι μαχητὲς ποῦ οὐσιαστικὰ  ἀναγορεύτηκαν ἀπὸ τοὺς Δυτικοὺς σὲ φίλιες χερσαῖες δυνάμεις ποῦ πολεμοῦν ἐναντίον τῆς ISIS;
Ὅπως δήλωσε  στρατηγὸς  Martin Dempsey την Παρασκευὴ ποὺ μᾶς πέρασε ὅτι θὰ συστήσει στὸν Πρόεδρο Μπαρὰκ Ὀμπάμα  ὅ, τί εἶναι ἀπαραίτητο γιὰ νὰ καταστρέψει τὴν ISIS  μὲ τὴν συμμετοχὴ συνδυασμοῦ χερσαίων δυνάμεων  ποὺ θὰ μπορέσουν νὰ ἐξουδετερώσουν τὶς ἐξτρεμιστικὲς ὁμάδες Αὐτὲς οἱ χερσαῖες δυνάμεις  θὰ προέρχονται ἀπὸ Ἰρακινοὺς, Κούρδους  καὶ μετριοπαθεῖς ἀντάρτες τῆς Συρίας. 

Καὶ ξαφνικὰ μπαίνουν στὸ χορὸ οἱ Τοῦρκοι!
"Καὶ βλέπουμε στὴν ἐπικαιρότητα νὰ κυκλοφοροῦν βίντεο καὶ φωτογραφίες ντοκουμέντα ποὺ δείχνουν  ἰσλαμιστὲς ἀνενόχλητους καὶ μὲ συνοδεία Τούρκου στρατιώτη νὰ εἰσέρχονται  στὰ τουρκοσυριακὰ σύνορα γιὰ νὰ πᾶνε νὰ πολεμήσουν ἐναντίον τῶν Κούρδων τῆς Συρίας στὶς μάχες τῆς πόλης Κομπανί.
Οἱ Κοῦρδοι καταγγέλλουν ὅτι οἱ ἐγκληματίες ἰσλαμιστὲς τοῦ ΙSIL είχαν ἔρθει μὲ τρένο τῆς Τουρκίας στὰ σύνορα καὶ πέρασαν μὲ τὴν βοήθεια τῶν Τούρκων στὴν Συρία καὶ τώρα ἀπειλοῦν μὲ γενοκτονία τοὺς Κούρδους τῆς περιοχής".
Οἱ μὲν Δυτικοὶ θέλουν ἐξ ἅπαντος νὰ τελειώνουν μὲ τὸν πρόεδρο Ἄσσαντ καὶ νὰ δημιουργήσουν ἐδῶ καὶ τώρα ἕνα νέο Κράτος κομβικὸ ρυθμιστὴ τῆς ἐνεργειακῆς πολιτικῆς τους στὴν Μέση Ἀνατολὴ μὲ τὴν ὀνομασία Κουρδιστᾶν.
Οἱ μὲν Τοῦρκοι δὲν θέλουν τὸν Ἄσσαντ καὶ ταυτόχρονα ὀνειρεύονται τὴν δημιουργία  "ἐνεργειακοῦ χαλιφάτου" στὶς παλαιὲς κτήσεις τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας στὴ περιοχὴ γιὰ αὐτὸ καὶ ἔγιναν τὸν τελευταῖο καιρὸ εὐαίσθητοι  μὲ τὸν  τάφο τοῦ γενάρχη τῶν Σελτζούκων ποὺ βρίσκεται στὸ ἔδαφος τῆς Συρίας. Καὶ φυσικὰ δὲν θὰ ἤθελαν νὰ δοῦνε τὴν δημιουργία Κουρδικοὺ ἰσχυροῦ κράτους ὅσα  καὶ ἂν "ἀνταποδοτικὰ ἐνεργειακὰ τέλη"  τυχὸν πάρουν στὴν Μεσόγειο.
Σὲ λίγο καιρὸ οἱ Δυτικοὶ δὲν θὰ πρέπει νὰ ἐξουδετερώσουν μόνο το γεωπολιτικὸ ζόμπι τῆς ISIS ἀλλὰ καὶ τοὺς  σχεδιασμοὺς τῆς τουρκικῆς μηχανῆς ποὺ φαίνεται νὰ κινοῦνται σὲ ἄλλο ἐπίπεδο ἀπὸ αὐτὸ τῆς Συμμαχίας τῶν Δυτικῶν.
Ἂν στὴν παραπάνω ἐξίσωση βάλουμε  καὶ α) τὸν παράγοντα Ρωσία ποὺ δήλωσε διὰ τοῦ ΥΠΕΞ τῆς ὅτι θὰ συνδράμει τὴν Συρία σὲ περίπτωση ποὺ δεχτεῖ ἐπίθεση και β) τὴν δήλωση τοῦ νεοδιορισθέντος ἐπικεφαλὴ τοῦ ΝΑΤΟ Jens Stoltenberg   στὴν πρώτη συνέντευξή του  ὅτι ἡ συμμαχία θὰ συνδράμει τὴν Τουρκία σὲ περίπτωση ποὺ δεχτεῖ ἐπίθεση.
Ἄραγε ἀπὸ ποιοὺς κινδυνεύει ἡ Τουρκία; Τότε ἡ ἐξίσωση ὄχι μόνο λύνεται ἀλλὰ "ἀνατινάζει" καὶ ὅλη τὴν εὐρύτερη περιοχή. Ποιὰ ἐλλείμματα καὶ ποιὰ πλεονάσματα; H ΝΔ καὶ τὸ Πασοκ ἑτοιμάζονται νὰ πιάσουν τὴν γεωπολιτικὴ καυτὴ πατάτα τῶν ἡμερῶν μας ποὺ πιθανῶς κάποιοι θὰ τοὺς πετάξουν. Μήπως τὸ σενάριο γιὰ κυβέρνηση ἐθνικῆς ἑνότητας παίζει καὶ πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση;
Ὁ  Τοῦρκος  ἂν τοῦ χαλάσουν  τὸν σχεδιασμὸ  στὴν Συρία θὰ ἐκτονωθεῖ ἀλλοῦ; Καὶ φυσικὰ δὲν θὰ ἀφήσει τὴν ἐργολαβία  νὰ πάει χαμένη ἀλλὰ θὰ πάρει  "ἐνεργειακὴ ἀντιπαροχὴ" ὅπου αὐτὸς θέλει. Τότε θὰ εἶναι ἡ ὥρα ποὺ ἡ  ἀλεποῦ ἀπὸ τὶς ἐξυπνάδες της θὰ πηδήξει μὲ τὰ τέσσερα ἀλλὰ θὰ πιαστεῖ σὲ ¨  καλοστημένες δαγκάνες¨. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.