15 Οκτ 2014

Ποῦ εἶναι, Σόιμπλε, το κεντρί σου; Ποῦ εἶναι, Μέρκελ, ἡ νίκη σου;

Γράφει  Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Ὁ Μεγάλος "Ἐκπολιτιστής Στρατηγὸς" ἀναπόφευκτα κατεβαίνει στὸν Ἅδη… καὶ ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος φωνάζει γιὰ τοὺς "οἰκονομικοὺς δυνάστες στρατηγούς" τῶν ἡμερῶν μας:
«Ποῦ εἶναι, θάνατε, τὸ κεντρί σου; Ποῦ εἶναι, Ἅδη, ἡ νίκη σου; Πο σου, θάνατε, τὸ κέντρον; ποῦ σου, ἅδη, τὸ νίκος; ἀνέστη Χριστός, καὶ σὺ καταβέβλησαι• ἀνέστη Χριστός, καὶ πεπτώκασι δαίμονες• ἀνέστη Χριστός, καὶ χαίρουσιν ἄγγελοι• ἀνέστη Χριστός, καὶ νεκρὸς οὐδεὶς ἐπὶ μνήματος. Χριστὸς γὰρ ἐγερθεῖς ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο. αὐτῶ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων ἀμήν. (Κατηχητικὸς εἰς τὸ Ἅγιον Πάσχα)
Μήπως  ὁ Χρυσορήμων  Χρυσόστομος ἔχει ἄδικο;
1. To πάρτι στὴν Γερμανία μὲ τὰ «other peoples money» ἢ καλύτερα «other nations money» τελείωσε! Οἱ γερμανικὲς ἐξαγωγὲς καταγράφουν τὴ μεγαλύτερη πτώση ἀπὸ τὸ 2009, ἀπὸ τὸ ἀποκορύφωμα τῆς κρίσης δηλαδὴ στὶς ἄλλες χῶρες τῆς ΕΕ πλὴν τοῦ νότου ποὺ....
κορυφώθηκε τὴν ἑπόμενη τριετία. Οἱ παραγγελίες βιομηχανικῶν προϊόντων πέφτουν, πλήττοντας τὸ ἠθικό των γερμανῶν μάνατζερ ποὺ σχεδιάζουν ὅλο καὶ λιγότερες ἐπενδύσεις, τὴν ἀρχὴ γιὰ μόνιμη ὕφεση.
Τὰ στοιχεῖα γιὰ τὸ τρίμηνο Ἰουλίου-Σεπτεμβρίου, ποὺ θὰ ἀνακοινωθοῦν σύντομα, θὰ δείξουν νέα ὑποχώρηση τοῦ ΑΕΠ καὶ τότε θὰ καταρρεύσει ὁλόκληρό το γερμανικὸ «καλβινιστικὸ» οἰκονομικὸ μοντέλο τῆς «γερμανικῆς πειθαρχίας» ποὺ βέβαια πλέον θυμίζει γερμανικὸ στρατόπεδο συγκέντρωσης μὲ τοὺς αἰχμαλώτους νὰ εἶναι τὰ εὐρωπαϊκὰ ἔθνη. 
2.¨Αναστάτωση στὶς ἀγορὲς τῆς Εὐρώπης προκαλοῦν τὰ τελευταῖα στοιχεῖα ἀπὸ τὴν γερμανικὴ οἰκονομία καθὼς ἀναζωπυρώνουν τοὺς φόβους πὼς ἡ ἀτμομηχανὴ τῆς εὐρωπαικῆς οἰκονομίας χάνει τὴν ἰσχύ της.
Ἀγγελιοφόρος τῶν κακῶν εἰδήσεων εἶναι σήμερα τὸ γερμανικὸ Ἰνστιτοῦτο ZEW ποὺ ἀνακοίνωσε πὼς ὁ δείκτης οἰκονομικῶν προσδοκιῶν στὴν Γερμανία εἰσῆλθε σὲ ἀρνητικὸ ἔδαφος ἀπὸ τὸν Νοέμβριο τοῦ 2012. Συγκεκριμένα ὁ δείκτης ἔκανε βουτιὰ στὶς-3,6 μονάδες ἀπὸ τὶς 6,9 μονάδες τὸν Σεπτέμβριο, πολὺ χαμηλότερά των ἐκτιμήσεων ποὺ ἔκαναν λόγο γιὰ μείωση στὶς 0,8 μονάδες. 
3. Ὁ Λάρι Σάμερς δὲν εἶναι μιὰ τυχαία φυσιογνωμία. Θεωρεῖται ἕνας ἀπὸ τοὺς κορυφαίους οἰκονομολόγους τῶν ΗΠΑ, κατεῖχε τὴ θέση τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν ἐπὶ προεδρίας Κλίντον καὶ εἶχε προταθεῖ ἀπὸ τὸν Μπαρὰκ Ὀμπάμα γιὰ τὴ θέση τοῦ ἐπικεφαλῆς τῆς Fed. Μιλώντας στὴ γερμανικὴ ἐφημερίδα Handelsblatt, σημειώνει πὼς εἶναι πολὺ πιθανὸ ἕνα νέο -τρίτο κατὰ σειρὰ- κύμα ὕφεσης. Ὁ Σόμερς θεωρεῖ πὼς ὑπαίτια αὐτῆς τῆς κατάστασης εἶναι ἡ Γερμανία, τὴν ὁποία κατηγορεῖ εὐθέως γιὰ μονολιθικότητα καὶ ἐμμονὴ γύρω ἀπὸ τὸ θέμα τῆς δημοσιονομικῆς προσαρμογῆς. Στὴν ἀνάλυση ποὺ κάνει σημειώνει πὼς ἡ Γερμανία ὁδηγεῖται σὲ ἕνα «σημαντικὸ σφάλμα» καὶ ὁδηγεῖ τὴν Εὐρώπη σὲ μιὰ ἀποπληθωριστικὴ κρίση τύπου Ἰαπωνίας.
4. Σύμφωνα μὲ σημείωμα τῆς Capital Economics, ἡ εὐρωπαϊκὴ οἰκονομία συνιστᾶ ἕναν ἀπὸ τοὺς τέσσερις παράγοντες ἀποσταθεροποίησης τῆς παγκόσμιας οἰκονομίας.
Ὅπως χαρακτηριστικὰ ἐξηγεῖ ἡ ἀμερικανικὴ τράπεζα, «ὁ πρῶτος καὶ κυριότερος παράγοντας ἀναταραχῆς ἔγκειται στὴν πιθανὴ ἀναβίωση τῆς οἰκονομικῆς κρίσης τῆς Εὐρωζώνης». 
Μάλιστα, οἱ φόβοι πλέον δὲν ἐντοπίζονται στὴν «ἁμαρτωλὴ» περιφέρεια ἀλλὰ ἀντίθετα, στὸν «πυρήνα» τῆς Εὐρωζώνης, τὴ Γερμανία.
5. Το οἰκονομικὸ περιβάλλον ἔχει ἐπιδεινωθεῖ", διεμήνυσε ὁ Γερμανὸς ἀξιωματοῦχος, τονίζοντας τὴν ἀνάγκη νὰ αὐξηθοῦν - ἀλλὰ καὶ νὰ ἐφαρμοστοῦν - οἱ ἐπενδύσεις. "Ἡ Εὐρωζώνη πρέπει νὰ ἐπικεντρωθεῖ στὴν ἐφαρμογὴ ἐπενδυτικῶν projects", πρόσθεσε. Ταυτόχρονα ὁ Schaeuble κατέστησε σαφὲς πὼς κάθε ἐπενδυτικὸ ἐργαλεῖο θὰ πρέπει νὰ χρησιμοποιηθεῖ ἀποτελεσματικά, πρὸς ὄφελος τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας.
Καὶ τώρα  ματαιότης ματαιοτήτων τὰ πάντα οἰκονομικὴ ἠλιθιότης;
Μὲ τὴν μόνη διαφορὰ ὅτι ἡ Ἑλλάδα θρηνεῖ ἑκατόμβες ἀθώων θυμάτων, κοινωνικὴ ἀποσάθρωση καὶ στέρηση ἀξιοπρεποῦς βιοτῆς καὶ ὅλα αὐτὰ γιὰ νὰ πραγματοποιηθοῦν τὰ ὄνειρα τῶν οἰκονομικῶν γερμανῶν στρατηγῶν.
Αὐτοὶ οἱ γερμανοὶ μὲ τὰ οἰκονομικὰ σχέδια τοὺς θέλησαν νὰ μᾶς στερήσουν τὸ ΦΩΣ τῆς ζωῆς καὶ ἔρχεται σήμερα ἡ Μακεδονίτισσα Γῆ μὲ τὸ ψηφιδωτό της Ἀμφίπολης καὶ  μᾶς δίνει πίσω τα χρώματα τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς ποὺ θέλησαν νὰ μᾶς στερήσουν.
Νὰ γιατί τὸ Ἑλληνικὸ Πνεῦμα ἦταν ἀπὸ παλιὰ ἕτοιμο νὰ δεχτεῖ τὸ Ζωοποιὸ Φῶς τῆς Ἀναστάσεως  ποὺ χρωματίζει καὶ νοηματοδοτεῖ τὴν ζωὴ τῆς ἀνθρωπότητας καὶ νὰ φωνάξει μαζὶ μὲ τὸν Ἱερὸ Χρυσόστομο  ¨ἀνέστη Χριστός, καὶ σὺ καταβέβλησαι• ἀνέστη Χριστός, καὶ πεπτώκασι δαίμονες• ἀνέστη Χριστός, καὶ χαίρουσιν ἄγγελοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.