30 Απρ 2014

Ἡ βεβήλωση τῆς Ἁγίας Σοφίας τέσσερις μέρες μετὰ τὶς ἐκλογὲς στὴν Ἑλλάδα;

Γράφει  Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας 
Δύο ἐνδεχόμενα ὑπάρχουν ἢ νὰ τὸ δοῦμε καὶ αὐτὸ καὶ νὰ "βάλουμε μυαλὸ" ἐκ τῶν ὑστέρων μὲ ὅλη τὴν συναισθηματικὴ φόρτιση ἢ κάποιοι νὰ μὴν προλάβουν νὰ τὸ δοῦνε καὶ νὰ τὸ χαροῦνε! Ἀπὸ τὸν περασμένο Νοέμβριο σκόρπιες εἰδησεογραφικὲς πληροφορίες ἀπὸ τὴν γείτονα χώρα ἀπεκάλυπταν σὲ δόσεις τὴν ὑπόσχεση ποὺ ἔδωσε ὁ ἴδιος τοῦρκος πρόεδρος νὰ "μεταποιήσει" σὲ τέμενος τὴν Ἁγία Σοφία τὴν ἡμέρα ποὺ θὰ συνέπιπτε μὲ τὶς ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις ἀφιερωμένες στὴν ἅλωση τῆς Πόλης ἀπὸ τὸν Μωάμεθ τὸν πορθητή.
"Εάν ἀληθεύει τὸ δημοσίευμα τῆς τουρκικῆς ἐφημερίδας «Ραντικάλ», τότε ὁ φίλος καὶ κουμπάρος Ἑλλήνων πολιτικῶν, ἑτοιμάζεται γιὰ τὴν ἀπόλυτη πρόκληση, ὄχι μόνο ἀπέναντι στὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν ὀρθοδοξία, ἀλλὰ καὶ ἀπέναντι σέ ὁλόκληρο τὸν πολιτισμένο κόσμο, σὲ ἀνατολὴ καὶ δύση. Ὁ Ἐρντογᾶν φέρεται νὰ ἔχει βάλει στόχο νὰ ὀργανώσει μουσουλμανικὴ θρησκευτικὴ τελετὴ στὸ ἀπόλυτο σύμβολο τῆς....
ὀρθοδοξίας, τὴν ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Σοφίας, προσκαλώντας μάλιστα καὶ τοὺς ἡγέτες ἄλλων ἰσλαμικῶν χωρῶν, καθὼς στὴν τελετὴ θὰ παραβρεθεῖ καὶ ὁ ἴδιος. Στόχος τοῦ «πολυχρονεμένου» εἶναι νὰ ἐντάξει τὴν προκλητικὴ αὐτὴ ἐνέργεια στὸ πλαίσιο των ετήσιων ἑορτασμῶν γιὰ τὴν Ἄλωση τῆς Κωνσταντινούπολης ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανοὺς τὸ 1453…"(defence-point.gr 29/04/2014 13:43).
Φαίνεται ὅτι οἱ τοῦρκοι ἑτοιμάζονται ¨πυρετωδώς¨ γιὰ νὰ στήσουν μία τεράστια χολιγουντιανὴ θεατρικὴ σκηνὴ ποὺ θὰ συμπεριλαμβάνει τὴν τελετὴ βεβήλωσης καὶ καθοσίωσης τοῦ Ἱστορικοῦ-Ἐκκλησιαστικοῦ-Πολιτισμικοῦ Σεβάσματος τῆς ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ.
Παράλληλα "κεντάνε" μὲ τὴν προκλητικότητα καὶ ἐπιθετικότητά τους σὲ ὅλα τα ἀνοικτὰ μέτωπα σὰν νὰ θέλουν νὰ κλείσουν ἱστορικοὺς λογαριασμοὺς πρὶν τὴν "μεγάλη στιγμή".
Ναυτικὲς προκλήσεις ἀνοικτά της Κρήτης, στὴν Κῶ, "δῆθεν ἔρευνες" στὴν Χίο, καθημερινὲς προκλήσεις στὸν Ἐθνικὸ Ἐναέριο χῶρο μας, σφετερισμὸς τῆς Κυπριακῆς Ὑφαλοκρηπίδας στὰ Κατεχόμενα – Κύπρος, σεισμολογικὲς ὑποθαλάσσιες ἔρευνες σὲ ὅλη τὴν Αν. Μεσογειακὴ λεκάνη συνθέτουν τὸ  σώου ποὺ πᾶνε νὰ στήσουν παράλληλα μὲ τὴν "γιορτή".
Εἴχαμε σημειώσει παλαιότερα ὅτι ἡ μετατροπὴ τῆς Ἁγίας Σοφίας σὲ τέμενος θὰ σηματοδοτήσει τὴν ἔναρξη ἐπιθετικότερης συμπεριφορᾶς ἐκ μέρους τῶν γειτόνων σὲ ὅλα τα μέτωπα καὶ ὅσο πλησιάζουμε στὴν  τελετὴ τοῦ σώου το γεγονὸς αὐτὸ  θὰ ἐπαληθεύεται καθημερινά.
Φυσικὰ ὅλος ὁ σχεδιασμὸς εἶχε στηθεῖ ἐδῶ καὶ πολὺ καιρὸ καὶ δὲν εἶναι καθόλου τυχαῖο ὅτι μετὰ τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐκλογῶν στὴν Ἑλλάδα  θὰ πρέπει ἡ χώρα μας νὰ διαχειρισθεῖ  αὐτὸ τὸ μεῖζον Ἱστορικὸ- Ἐθνικὸ καὶ Πολιτισμικὸ "ἔγκλημα".
Οἱ τοῦρκοι παίζουν μὲ τὸ συναίσθημα καὶ τὶς ἐντυπώσεις πρὸς ὅλες τὶς πλευρὲς καὶ ξέρουν ὅτι ἡ βεβήλωση τῆς Ἁγιᾶς Σοφιᾶς θὰ λογισθεῖ ἀπὸ τὸν ἤδη  ψυχισμὸ τοῦ καταπονημένου ἀπὸ τὰ μνημόνια  Ἕλληνα σαν μιὰ δεύτερη ἄλωση σημειολογικά. 
Ποιοὶ θὰ τὸ διαχειριστοῦν ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα;
Οἱ κρατοῦντες τί οὐσιαστικὸ ἔκαναν μέχρι τώρα πάνω σε αὐτὸ τὸ θέμα; Σὰν Φορεῖς, Σύλλογοι καὶ  Λαὸς ἐνεργοποιηθήκαμε συγκεκριμένα ἢ μείναμε σὲ λόγια καὶ εὐχολόγια; Ἂν ἡ πατρίδα ἦταν δυνατὴ καὶ ὄχι "παλιοψαθα" τῶν τοκογλύφων ποὺ ἄνοιξαν τὴν κερκόπορτα τῆς προδοσίας δὲν θὰ ¨ἐξισορροποῦσε¨ ἀνάμεσα στην¨ διάσωση τῶν μισθῶν καὶ τῶν συντάξεων¨ καὶ στὸ πιθανὸ "ἀσβέστωμα" τοῦ ψηφιδωτοῦ της Πλατυτέρας.
Ἡ  πρόθεση βεβήλωσης   τῆς Ἁγίας Σοφίας ἐκ μέρους τῶν τούρκων  ξεκίνησε σχεδὸν  δύο μῆνες πρὶν ξεσπάσουν τὰ συγκλονιστικὰ γεγονότα στὴν Οὐκρανία ποὺ κυοφοροῦν ἀποκαλυπτικὲς γεωπολιτικὲς ἀνατροπές. Βλέπετε "ἀγαπάει ὁ Θεὸς τὸν κλέπτη, ἀγαπάει καὶ τὸν νοικοκύρη".
Ἡ ἀποκορύφωση τοῦ δράματος τῆς βεβήλωσης τῆς Ἁγίας Σοφίας προγραμματίζεται ἀπὸ τοὺς ἀντίχριστους 4 ἡμέρες  μετὰ  τὰ ἀποτελέσματα τῶν Ἑλληνικῶν ἐκλογῶν καὶ ὅταν τὸ Εὐρωπαικὸ κοινοβούλιο πιθανῶς νὰ μὴν ἔχει συγκροτηθεῖ σὲ σῶμα γιὰ νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὸ πολιτισμικὸ αὐτὸ ἔγκλημα.
Οἱ πονηριὲς  τῶν γειτόνων  ἦταν  πάντα καλοδουλεμένες.
Σὲ αὐτὸ τὸ χάλι ποὺ φτάσαμε μόνο ἐνεργώντας σὰν ἄτομα καὶ σὰν προσωπικότητες Ὀρθόδοξες καὶ Ρωμαίικες μποροῦμε νὰ συνεγείρουμε τὸν διπλανό μας .
Δηλ. ὑγιῆ κοινωνικὰ κύτταρα μπορεῖ νὰ πολλαπλασιασθοῦν καὶ νὰ δώσουν ὑγιῆ κοινωνικὸ ἱστὸ καὶ μεδούλι "ρωμαίικο".
Τὸ δράμα τῆς ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ μὲ τὸ δράμα τῆς μνημονιακῆς Ἑλλάδος  συναντιόνται καὶ  ἀποκορυφώνονται  μαζὶ τὴν στιγμὴ ποὺ ἡ  ΘΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ σαλεύει τὰ σαθρὰ θεμέλια τῆς νέας τάξης πραγμάτων.
ΖΕΙ  ΚΥΡΙΟΣ  Ο  ΘΕΟΣ  καὶ κάνει  ζωντανὰ θαύματα μὲ τοὺς λαούς. Τὴν στιγμὴ  ὅμως τοῦ θαύματος  πρὶν καὶ μετὰ ἀπὸ αὐτὸ χρειαζόμαστε ὅμως καὶ ἐμεῖς κατὰ τὸ "σὺν Ἀθηνᾶ καὶ χείρα κίνει"!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.