16 Ιαν 2014

Προβολὴ προπαγανδίζει σὲ παιδιὰ τὴν θεωρία τοῦ Δαρβίνου

Ἡ σημαντικὴ αὐτὴ εἴδηση ἀπεστάλη ἀπὸ ἀναγνώστρια τὴν ὁποία εὐχαριστοῦμε θερμῶς.
Ἐνημερώνω τὸ ἀξιόλογο ἰστολόγιό σας γιὰ μία ταινία ποὺ προβάλλεται στὸ Κέντρο Διάδοσης Ἐπιστημῶν καὶ Μουσεῖο Τεχνολογίας "Νόησις" στὴν Θέρμη Θεσσαλονίκης μὲ τίτλο: "Ὁ Δαρβίνος καὶ τὸ μυστήριο τῆς φύσης 3D". Όπως ὅλοι γνωρίζουμε ἡ θεωρία αὐτὴ τοῦ Δαρβίνου στηρίζεται στὴν ἄποψη πὼς ἡ ζωὴ στὴν γῆ ἔχει ἐξελικτικὴ πορεία καὶ τὰ εἴδη διαδέχονται τὸ ἕνα τὸ ἄλλο κατὰ ἐξελικτικὸ τρόπο. Τὸ ἴδιο καὶ ὁ ἄνθρωπος. Ἄλλωστε γνωστότερη περίπτωση αὐτῆς τῆς θεωρίας εἶναι ἡ δῆθεν ἐξέλιξη τοῦ πιθήκου σὲ ἄνθρωπο. Ἡ θεωρία αὐτὴ φυσικὰ δὲν συμφωνεῖ μὲ τὸ βιβλίο τῆς Γέννεσης τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ὅπου ἀναφέρει πολὺ συγκεκριμένα πὼς ἡ δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου ἔγινε ξεχωριστὰ ἀπὸ τὴν δημιουργία τῶν ζώων.
Τὴν ταινία αὐτὴ λοιπὸν ποὺ προβάλλεται στὸ Νόησις (ΕΔΩ) παρακολουθοῦν κυρίως παιδιὰ καὶ μάλιστα στὰ πλαίσια τῶν ἐκπαιδευτικῶν σχολικῶν ἐκδρομῶν. 'Ὅπως καταλαβαίνει κανεὶς ἀπὸ τὸν τίτλο ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸ διαφημιστικὸ βιντεάκι, πρόκειται γιὰ μία ἐντυπωσιακὴ ταινία καὶ μάλιστα τρισδιάστατη. Ἂς προσέξουν λοιπὸν οἱ γονεῖς ἂν λάβουν σημείωμα ἀπὸ τὸ σχολεῖο (τὴν ἐπισκέπτονται καὶ δημοτικὰ σχολεῖα) γι' αὐτὴν τὴν προβολή. 
Ἀναφέρω σύντομα γιὰ ὅσους δὲν τὸ γνωρίζουν τὸ περιστατικὸ ποὺ συνέβει στὸν ὀσιακὴς μνήμης Γέροντα Παΐσιο ὄταν ἦταν μικρός.
Διηγήθηκε ὁ Γέροντας:
"...Kάποιος φίλος το ἀδελφοῦ μου ὁ Κώστας τοῦ εἶπε "θὰ τὸν κάνω ἐγὼ νὰ τὰ παρατήσει ὅλα". Ἦρθε καὶ μοῦ ἀνέπτυξε τὴν θεωρία τοῦ Δαρβίνου. Κλονίστηκα τότε καὶ εἶπα: "Θὰ πάω νὰ προσευχηθῶ καὶ ἂν ὁ Χριστὸς εἶναι Θεὸς θὰ μοῦ παρουσιαστεῖ νὰ πιστέψω. Μία σκιά, μία φωνή, κάτι θὰ μοῦ δείξει". Τόσο μού ἔκοβε. Πῆγα καὶ ἄρχισα μετάνοιες καὶ προσευχὴ γιὰ ὧρες ἀλλὰ τίποτε. Στὸ τέλος τσακισμένος σταμάτησα. Μού ἦρθε τότε στὴν σκέψη κάτι πού μού εἶχε πεῖ ὁ Κώστας: "Παραδέχομαι ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι ἕνας σπουδαῖος ἄνθρωπος, δίκαιος, ἐνάρετος, τὸν ὁποῖο ἐμίσησαν ἀπὸ φθόνο γιὰ τὴν ἀρετή του καὶ τὸν καταδίκασαν οἱ συμπατριῶτες του." Τότε εἶπα: "Ἀφοῦ εἶναι τέτοιος ἄνθρωπος καὶ ἄνθρωπος μόνο νὰ ἦταν ἀξίζει νὰ τὸν ἀγαπήσω, νὰ τὸν ὑπακούσω καὶ νὰ θυσιαστῶ γι' αὐτόν. Δὲν θέλω οὔτε παράδεισο, οὔτε τίποτα. Γιὰ τὴν ἁγιότητά του καὶ τὴν καλοσύνη του ἀξίζει κάθε θυσία (καλὸς λογισμὸς καὶ φιλότιμο)."  Ο Θεὸς περίμενε τὴν ἀντιμετώπισή μου, ὕστερα ἀπὸ αὐτὸ παρουσιάστηκε ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς μέσα σὲ ἄφθονο φῶς. Φαινόταν ἀπὸ τὴν μέση καὶ πάνω. Μὲ κοίταξε μὲ πολὺ ἀγάπη καὶ μοῦ εἶπε: " Ἐγὼ εἰμὶ ἡ Ἀνάστασης καὶ ἡ Ζωή. Ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, καν ἀποθάνη ζήσεται". Τα λόγια αὐτὰ ἦταν γραμμένα καὶ στὸ Εὐαγγέλιο ποὺ κρατοῦσε ἀνοικτὸ στὸ ἀριστερὸ χέρι Του."
Τὸ γεγονὸς αὐτὸ διέλυσε στὸν δεκαπενταετῆ Ἀρσένιο τοὺς λογισμοὺς ἀμφιβολίας, ποὺ τάραζαν τὴν παιδική του ψυχή, καὶ γνώρισε μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ τὸν Χριστὸ ὡς Θεὸ ἀληθινὸ καὶ Σωτήρα τοῦ κόσμου. Βεβαιώθηκε γιὰ τὸν Θεάνθρωπο ὄχι ἀπὸ ἄνθρωπο ἢ ἀπὸ βιβλία ἀλλὰ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Κύριο ποὺ τοῦ ἀποκαλύφθηκε καὶ μάλιστα σὲ τέτοια ἡλικία. Στερεωμένος πλέον στὴν πίστη μονολογοῦσε: "Κώστα ἅμα θέλεις τώρα, ἔλα νὰ συζητήσουμε!" ("Βίος γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου", Ἱερομόναχου Ἰσαακ σελ. 50).

Ἀνέφερα τὸ περιστατικὸ γιατί εἶναι χαρακτηριστικό το πόσο ἐπικίνδυνες εἶναι γιὰ τὶς παιδικὲς ψυχὲς αὐτὲς αὐτὲς οἱ θεωρίες. Ἐὰν τάραξε τὴν ψυχὴ τοῦ μικροῦ τότε Ἀρσενίου ἁπλῶς καὶ μόνο αὐτὴ ἡ διήγηση, πόσο μᾶλλον μία ἐντυπωσιακὴ παράσταση ποὺ προβάλλεται σὲ παιδιὰ ποὺ πιθανότατα νὰ μὴν ἔχουν καὶ τὸ πνευματικὸ ὑπόβαθρο ποὺ εἶχε ἤδη ἀπὸ τὰ μικρά του χρόνια ὀ Γέροντας Παΐσιος.

18 σχόλια:

 1. Νομίζω θα πρέπει έστω και τώρα, το κατά τα άλλα αξιόλογο αυτό Κέντρο να λάβει υπόψη του την σύγχυση που μπορεί να προκληθεί και να διακόψει αυτή την προβολή τουλάχιστον για τους μαθητές. Άλλωστε πρόκειται για την προβολή απλώς μιας θεωρίας… Δεν αποτελεί επιστημονικό θέσφατο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Οι εκπαιδευτικοί φέρουν μεγάλη ευθύνη αλλά και μεις οι γονείς πρέπει να βρισκόμαστε σε αγωνιστική εγρήγορση. Ευχαριστούμε τους ιστολόγους για την ενημέρωη.

  Τ.Δ., Θεσσαλονίκη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Το πρόβλημα όμως είναι αλλού και βαθύτερο αγαπητοί αναγνώστες μας!Τι γίνεται με τους μεταλαγμένους "Ορθοδόξους" ως σαν τον πρώην Χιλιαστή και νυν αιρετικό και κακόδοξο κ.Νικόλα Μαυρομάγουλο και τους οπαδίσκους του,οι οποίοι προπαγανδίζουν την Χριστιανική Εξελικτική Δημιουργία;Όποιος θέλει πληροφορίες για το θέμα μπορεί να μας κάνει αίτημα να του τις δώσουμε προσωπικά!Δημόσια,θα προβάλλω φωτογραφημένα σχόλια ειδικά αυτού του κυρίου αιρετικού,ο οποίος ενεργά κυρίως διαδυκτιακά....να πάρετε παρακαλώ μία γεύση διότι η Δαρβινική θεωρία δεν απορίπτεται ειδικά απο την Ορθόδοξη Θεολογία μας,απο την Ορθόδοξη Αγιοπατερική Ανθρωπολογία μας και την Εκκλησία μας αλλά την απορίπτουν πάμπολλοι επιστήμονες Φυσικοί,Αστρονόμοι,Αστροφυσικοί,Μαθηματικοί,Μηχανικοί,Βιολόγοι....τι θέλω να πώ;Θέλω να πώ ότι οι Θετικές επιστήμες,διαφόρων κλάδων,απορίπτουν αυτήν την θεωρία με άλλα δικά τους επιστημονικά επιχειρήματα....Για να δούμε όμως τι λένε οι Μεταλαγμένοι "Ορθόδοξοι" προπαγανδιστές της Εξελικτικής Δημιουργίας και θα σας παρθέσουμεν και τα επιχειρήματά των θετικών επιστημόνων....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Το γεγονός και μόνο πως Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ μας εμφανίστηκε αλλά και μίλησε στον Γέροντα Παΐσιο για να του διαλύσει τις αμφιβολίες (και Αυτός μόνο γνωρίζει και για ποιούς άλλους λόγους) μας δείχνει ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε αυτούς τους σκανδαλισμούς των παιδιών επιπόλαια με το σκεπτικό "εε.. σιγά, μια παράσταση είναι! Σήμερα θα την δει αύριο θα την έχει ξεχάσει!"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Μια συμβουλή προς όλους τους Συνέλληνες :

  Όταν κάποιος "προοδευτικός" ξερόλας και εξυπνάκιας σας ομιλεί περί Δαρβίνου, υπάρχει επιστημονικός τρόπος να τον αποστομώσετε :

  Πρόκειται για την θεωρία της Πολυγενέσεως.

  Η Πολυγένεση είναι η νέα επιστημονική θεωρία, βασισμένη σε πάμπολλα στοιχεία, που ανατρέπει τον Δαρβινισμό και συμφωνεί περισσότερο με την Χριστιανική άποψη.

  Τι λέει αυτή η θεωρία ;;

  Πολύ απλά, ότι όλα τα ζωντανά είδη επάνω στον πλανήτη δημιουργήθηκαν ΕΞ'ΑΡΧΗΣ ως τέτοια, και δεν προήλθαν "εξελικτικά" από προηγούμενα είδη.

  Πολλά είδη φυτών και ζώων έζησαν και εξαφανίστηκαν από φυσικές καταστροφές, αλλά όλα τα υπάρχοντα είδη εμφανίστηκαν "αυτόνομα" και ΔΕΝ προήλθαν από τα εξαφανισθέντα .

  Αυτό ακριβώς λέει και ο Χριστιανισμός : ο Θεός δημιούργησε όλα τα είδη ΚΑΙ τον Άνθρωπο ΕΞ'ΑΡΧΗΣ ως έχουν σήμερα, χωρίς "ενδιαμέσους" κρίκους.

  Η Πολυγένεση ΔΕΝ χρειάζεται "ενδιαμέσους" κρίκους - όπως ο Δαρβινισμός - διότι αφ'ενός μεν τέτοιοι κρίκοι δεν έχουν βρεθεί, αφετέρου δε οι χρονικές αποστάσεις ανάμεσα στους "κρίκους" και σ'εμάς είναι χιλιάδες χρόνια και ο Δαρβινισμός αδυνατεί να εξηγήσει πώς φτάσαμε στα σημερινά είδη.

  Ένα θεωρητικό μοντέλο υπήρξε ο Δαρβινισμός και τίποτε περισσότερο.

  Πολυγένεση λοιπόν, αυτό να απαντάτε στους Δαρβινιστές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Φίλε μου συγγνώμη αλλά όπως καταλαβαίνω και η μία είναι θεωρία και η άλλη θεωρία. Αν σήμερα βασιστούμε στην νέα θεωρία , ίσως αύριο να έρθει μια άλλη να την ανατρέψει. Νομίζω πως στο μόνο που μπορούμε να βασιστούμε είναι η αλήθεια του Ευαγγελίου μας. Στην Παλαιά διαθήκη το διαβάζουμε ξεκάθαρα και στην Καινή Διαθήκη δεν υπάρχει καμία διαφορετική θέση για την δημιουργία του κόσμου. Εδώ όμως δεν πρόκειται γι αυτό αλλά για την εγρήγορση που πρέπει ΠΑΣΗ ΘΥΣΙΑ να αποκτήσουν οι γονείς σε ότι αφορά την διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Μας στέλνουν σημειώματα στο σπίτι και μας ρωτάνε αν συμφωνούμε. ΕΧΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΑΝ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ ΕΠΙΠΟΛΑΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΕΛΕΤΑΜΕ ΠΡΟΣΕΧΤΗΚΑ ΤΟ ΘΕΜΑ.
   Με την ευκαιρία να αναφέρω πως υπάρχει και άλλη μια προβολή που πρέπει να προσεχθεί (δεν ξέρω αν παίζεται ακόμα) είναι ταινία του Υπουργέιου Παιδείας με θέμα τον ρατσισμό που επίσης επισκέπτονται σχολεία (αν θυμάμαι καλά στον κινηματογράφο "Ολύμπιον") Δεν την έχω δει οπότε δεν έχω προσωπική άποψη αλλά αν κάποιος την έχει δει ας μας πει μερικά λόγια σχετικά με αυτήν την ταινία γιατί οπωσδήποτε είμαστε επιφυλακτικοί πια με ότι προβάλλει το υπουργείο παιδείας...

   Διαγραφή
  2. Φίλε μου 1:22 συμφωνώ, γι'αυτό και εξ'αρχής δηλώνω ότι αυτή την θεωρία πρέπει να την λέμε στους αθέους "προοδευτικούς" και όχι στους πιστούς Ορθοδόξους Χριστιανούς.

   Οι πιστοί δεν έχουν ανάγκη από θεωρίες, αφού αποδέχονται το Ευαγγέλιο.

   Αλλά οι άπιστοι κατηγορούν συνεχώς τους χριστιανούς ότι είναι "σκοταδιστές" και δεν ξέρουν τίποτα από "επιστήμη".

   Γι'αυτό λέω ότι πρέπει να απαντούμε έτσι στους αθέους ξερόλες.

   Διαγραφή
 6. ΜΕΡΟΣ 1 -- @Παναγιώτης Νούνης Το θέμα εξελίξεως είναι επιστημονικό και όχι θεολογικό. Η εκκλησία όχι μόνο δεν καταδικάζει την εξέλιξη (το θέμα σχέσης εξέλιξης με την πίστη μας είναι επισήμως θεολογούμενο) αλλά και μεγάλοι Ορθόδοξοι γέροντες και θεολόγοι υπήρξαν εξελικτές, όπως ο π. Ιωάννης Ρωμανίδης (που μίλησε για τη Ρωμανία πιο πολύ από κάθε άλλον), καθώς και ο μητροπολίτης Μεσογαίας - ακόμα και χαρισματούχοι γέροντες που γνωρίζω προσωπικά. Ο μητροπολίτης Ιερόθεος Βλάχος, που θεωρεί τον εξελικτή π. Ρωμανίδη ως Πατέρα της Εκκλησίας, αν και δεν έχει μιλήσει άμεσα για το θέμα εξέλιξης (φοβούμενος τους ακραίους προφανώς), σε απομαγνητοφωνημένη ομιλία του που υπάρχει και στην ΟΟΔΕ του Ν. Μαυρομάγουλου που αναφέρατε, λέει ότι θεωρεί τον Φράνσις Κόλλινς στην Αμερική ως μεγάλο επιστήμονα (ο οποίος είναι γνωστός πιστός εξελικτικός βιολόγος και μάλιστα έχει ένα ίδρυμα που προσπαθεί να δει το πώς συμβιβάζεται η επιστήμη της εξέλιξης με την Χριστιανική πίστη). Μήπως και όλοι αυτοί οι πατέρες και γέροντες είναι αιρετικοί κ. Νούνη; Γνωρίζετε ότι το 51% των Ορθοδόξων με επίσημα στατιστικά στοιχεία είναι εξελικτές; Πώς τολμάτε να μιλάτε για "αιρετικούς" σε θέμα θεολογούμενο; Πού η ταπείνωση και η αγάπη; Γέροντες μη καταρτισμένοι σε επιστημονικά θέματα συχνἀ μπορεί να κάνουν λάθος σε αυτά και σε πολλά άλλα θέματα, όχι μόνο επειδή ουδείς αλάθητος, ιδίως σε τέτοια θέματα, μια και δεν είναι επιστήμονες, αλλά και επειδή στους γέροντες τους
  φωτισμένους κοιτούμαι τι είπαν σε πνευματικά θέματα, όχι σε επιστημονικά. Δηλαδή, επειδή ο π. Παίσιος ήταν ανορθόγραφος, θα πρέπει να καταδικάσουμε τη γραμματική; Το πώς ταιριάζουν αυτά τα θέματα με την επιστήμη και την πίστη μας όμως θα τα δείξει η Εκκλησία εν καιρώ. Ας μη δογματίζουμε πριν την ώρα. Σεβαστή η κάθε άποψη, αλλά ο δογματισμός και ο φανατισμός (αυτός είναι αιρετικός! κλπ) είναι κάτι το μη Ορθόδοξο. Ιδίως μάλιστα όταν ο ίδιος ο υπεύθυνος του ανταιρετικού αγώνα στην Ελλάδα κ. Τσουρός γνωρίζει τον κ. Μαυρομάγουλο και δεν τον θεωρεί καθόλου
  αιρετικό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όποιος Χριστιανός Ορθόδοξος υποστηρίζει και προπαγανδίζει δημόσια, την ουμανιστική ανθρωπολογία της πιθηκοδημιουργίας είναι ΑΙ-ΡΕ-ΤΙ-ΚΟΣ!

   Και γιατί άραγε;

   Διότι απλά, η Ορθόδοξη Θεολογία, έχει Θεανθρώπινη Ανθρωπολογία!

   Δεν είναι αιρετικός αυτός ο οποίος εκφράζει και προβληματίζει τις επιστημονικές θεωρίες!

   ΑΙ-ΡΕ-ΤΙ-ΚΟΣ είναι αυτός που προσπαθεί με την ιδιότητα του Χριστιανού Ορθοδόξου να περάσει, αλλόδοξες και κακόδοξες ουμανιστικές ανθρωπολογίες και θεωρίες εντός της Ορθοδόξου Θεολογίας και Εκκλησίας μας!

   ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ φίλε Πέτρο!

   Και πίστεψε με δεν είναι δική μου γνώμη και άποψη, αλλά άποψη του Μεγίστου των Πατέρων μας, Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά!

   Ο Μαυρομάγουλος και ο Ζηζιούλας καθώς κ.α., που προσπαθούνε μάταια, να μας προπαγανδίσουν, την πιθηκοδημιουργία και τον Δαρβινισμό εντός Ορθοδόξου Θεολογίας και Εκκλησίας, ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ!

   Η ΑΙΡΕΣΙΣ ΤΟΥΣ, ΕΙΝΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΗ μάλιστα!

   Η αίρεσις αυτή, έχει καταδικασθεί υπό της Αγίας Θ΄ Οκουμενικής Συνόδου, ως Βαρλααμισμός!

   Άρα οι σημερινοί συμβατιστές του Νεοδαρβινισμού, αυτοί οι προτεσταντόπληκτοι κύριοι (κληρικοί και λαϊκοί) είναι οι λεγόμενοι Νεοβαρλααμιστές!

   Ο μακαριστός Ιωάννης Ρωμανίδης, ΔΕΝ ήταν Νεοδαρβινιστής, τόσα λέτε όσα αμαθώς γνωρίζετε!

   Πολύ αμφιβάλω εάν τον μελετήσατε καθόλου!

   Η ομιλία που αναφέρεστε ήτο προφορική, σε ακαδημαϊκή διάλεξη, και την χρησιμοποιεί ο Μαυρομάγουλος, αδέξια, ως κλασικός "Ορθόδοξος" Χιλιαστής, για να προσεγγίσει οπαδίσκους, οπίσω αυτού!

   Τα υπόλοιπα περι χαρισματικών, δήθεν, γεροντάδων και Μητροπολίτων, τα ακούω βερεσιέ!

   Ανοίξτε τους Αγίους Πατέρες, να τους μελετήσετε και μετά ξαναμιλούμεν!

   Λάβε σοβαρά υπόψιν σου, θεολόγουμεν θέματα δεν υπάρχουσιν στην Ορθόδοξη Θεολογία!

   Το θέμα εισαγωγής στην Ορθόδοξη Θεολογία, ουμανιστικών θεωριών, και δή του παπόφιλου Νεοδαρβινισμού είναι θεολογικό, δογματολογικό και σωτηριολογικό θέμα και όχι καθώς νομίζετε εσείς άκριτα και ανόητα ως δήθεν "θεολογούμενο"....και ο λόγος;

   Εάν αποδεχθούμε τις αιρετικές αμπελοφιλοσοφίες του Ζηζιούλα και του Μαυρομάγουλου, αυτό σημαίνει ότι ο Θεάνθρωπος μας, έλαβεν σώμα πιθηκανθρώπου, το οποίο ακόμα εξελίσεται... ή όχι;

   Και εάν έλαβε ο Χριστός μας, σώμα πιθηκανθρώπου πρό 2014 ετών, το οποίο εικάζω, σύμφωνα με τις παραμυθολογίες σας, να εξελίσετε ακόμα, ε;

   Εκτός και εάν το παραμύθι αυτό, πρόσκρουσε στην ενσάρκωση Του;

   Πώς τότε, θα με σώσει εμένα και τους αδελφούς μου, μας λές;

   Μια και εφόσον, οι ανθρωπότητα μετά απο 2014 χρόνια εξελίσεται ακόμα, γονιδιακά..., άρα κατά τους αγίους μας Πατέρες μας, "Το απρόσληπτον και αθεράπευτον...", μια και δεν έχουμε το ομοούσιο ανθρώπινο σώμα με εκείνο των προγόνων μας προ 2014 ετών(;!!!) ΑΡΑ, ο Θεάνθρωπος Χριστός μας, θα σώσει μόνον, όσους έχουνε τον ίδιο γονιδιακό σωματότυπο του προ 2014 ετών(!), μια και δεν έλαβε την σάρκα του ανθρώπου εν έτη 2014 η οποία είναι προϊόν εξέλιξεως ακόμα!

   Ε; Πώς είπατε; Αυτό ειναι; Κατάλαβα καλά;

   Το σώμα που προσέλαβε ο Κύριος μας, αυτό και μπορεί να σώσει!

   Εκτός και εάν εννοείται, το άλλο...;

   Ότι ο Χριστός μας, δεν ήταν τέλειος άνθρωπος(άρα και πάλιν αίρεση!) και ακόμα εξελίσεται γονιδιακά ως Θεάνθρωπος(και πάλιν αίρεσις), και έτσι ίσως και να μπορέσει να σώσει και εμάς, οι οποίοι είμαστε στο έλεος της Πιθηκοεξελίξεως....!

   ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΔΟΥΛΕΜΑ;;;

   Διαγραφή
  2. Ωστόσο, θεωρώ ότι είστε συκοφάντες και ψευδολογείτε ασύστολα, διότι έχω διαβάσει σχεδόν ΑΠΑΝΤΑ τα βιβλία και τις μελέτες του Μητροπολίτη Ναυπάκτου, καθώς πολύ ειδικά και τα συγγράμματα του οσίου διδασκάλου της Εκκλησίας μας, μακαριστού πατέρα Ιωάννη Ρωμανίδη!...

   Και ΠΟΥΘΕΝΑ δεν κάνουν, αμφότεροι, είτε έμμεση είτε άμεση, αναφορά ή έστω αποδοχής, ετούτων των ανοησιών!

   Θεωρώ επίσης, ότι είστε χειρώτεροι των αιρετικών Γιαχωβάδων, μια και εμμένετε εις την "Ορθόδοξη" Πιθηκοδημιουργία ενώ παράλληλα, προσπαθείτε να τεκμηρειώσετε Πατερικά την αθεολόγητη στάση σας!

   Το θέμα είναι σοβαρά θεολογικό, είναι θέμα πίστεως και δογματικό, και η Ορθόδοξη Δογματική διδασκαλίας της Ορθοδόξου Καθολικής και Πατερικής Εκκλησίας μας, έχει ξεκάθαρη και σαφέστατη απάντηση στο εν λόγω ζήτημα!

   Υπάρχει η Θεανθρώπινη Ορθόδοξη Ανθρωπολογία, την οποία πάτε εσείς οι κρυπτο-Οικουμενιστές να την μπαζώσετε!

   Καθώς υπάρχει, εν τη Εκκλησία μας, η Θεανθρώπινη άγια Εξέλιξη των πιστών, πράγμα που αναχαιτίζει πνευματολογικά, θεολογικά και σωτηριολογικά, τις όποιες ανόητες ασυναρτησίες μερικών ψευδολόγων επιστημόνων!

   Η Θεανθρώπινη εξελιξιολογία μας ενδιαφέρει στα Εκκλησιολογικά και Θεολογικά πράγματα και όχι οι ΒΛΑΚΕΙΕΣ ΣΑΣ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Διαγραφή
  3. "Το θέμα εξελίξεως είναι επιστημονικό και όχι θεολογικό"

   Αν είναι το θέμα της εξελίξεως "επιστημονικό" και όχι θεολογικό, ΤΟΤΕ ΓΙΑΤΙ κύριε Μαυρομάγουλε (Πέτρος) ασχολείστε με αυτό, μια και δεν είναι το επάγγελμά σας;

   Είστε επιστήμων; Και εάν ναι; Σε ποιάν ειδικότητα;

   Επιστήμων των καρβούνων στην Σαλαμίνα; Ή επιστήμων των κουραφέξαλων;

   ΑΣΦΑΛΕΣΤΑΤΑ και είναι θέμα των Θετικών Επιστημών, αλλά, όταν οι Αρχιοικουμενιστές Φαναριώτες, ο άγιος Περγάμου λόγου χάρην, και ένας πρώην Γιαχωβάς, προσπαθούν να εισαγάγουν επιστημονικές θεωρίες ΕΝΤΟΣ της Ορθοδόξου Θεολογίας και Ορθοδόξου Εκκλησίας μας τότε, το θέμα δεν μεταβάλλεται σε
   ΘΕ-Ο-ΛΟ-ΓΙ-ΚΟ;

   Περνάτε τους Ορθοδόξους για χαϊβάνια, κύριοι αιρετίζοντες;

   Δογματισμός είναι η στάση μου, που κάνω διάκριση, στις ανθρωπολογίες που προσπαθείτε άστοχα να μαγειρέψετε; Ή δογματισμός είναι η στάση σας να συκοφαντείτε άπαντες για να εμπεδώσετε αιρέσεις και θεωρίες εντός της ιεράς Θεολογίας μας;

   Τέλος, τολμώ να μιλώ για αιρετικούς, διότι, είναι η ενασχόληση και το αντικείμενο της Εκκλησιαστικής διακονίας μου!

   Θέλετε να μας πείτε κύριε Μαυρομάγουλε, ότι όταν μιλούσαν κατά των αιρετικών οι άγιοι Πατέρες μας, και τους υποδείκνυαν την αίρεσή τους, δεν είχαν ταπείνωση και αγάπη;

   Εάν Ορθόδοξοι Γέροντες και Μητροπολίτες εκφράζονται υπέρ της Πιθηκοεξελίξεως, σε κηρύγματά των, σε διδαχές των προς το ποίμνιό των κλπ, ΑΣΦΑΛΕΣΤΑΤΑ και είναι ΑΙ-ΡΕ-ΤΙ-ΚΟΙ αυτοί, καθώς και τα ανόητα παπαγαλάκια και φερέφωνά των, που άκριτα και αδιάκριτα, επαναλαμβάνουν αυτές τις ανόητες πλάνες και αιρέσεις εντός Εκκλησίας!

   Δεμ με απασχολούσιν τα διάφορα επίθετα που με στολίζεις, διότι και αλήθεια να είναι, θα πρέπει να το αποδείξεις αλλά ωστόσο, ο καθείς μπορεί να εκφράσει το ίσιο και για σένα...! Γι΄αυτό εν πρώτης σε ευχαριστώ και αποδέχομαι άπαντες τους χαρακτηρισμούς, πλήν του αιρετικού, διότι δεν είμαι και μπορώ να το αποδείξω...., ενώ εσύ που προσπαθείς να δικαιολόγησεις την αίρεση του συμβατισμού της πιθηκοδημιουργίας, βγάζεις μάτι και οι αναγνώστες μας έχουν κριτήρια...!

   ΚΛΕΙΝΩ ΜΕ ΑΥΤΟ:

   Γράφεις: "ο υπεύθυνος του ανταιρετικού αγώνα στην Ελλάδα κ. Τσουρός γνωρίζει τον κ. Μαυρομάγουλο και δεν τον θεωρεί καθόλου
   αιρετικό."

   Μάθε ότι δεν με ενδιαφέρει η προσωπική γνώμη και άποψη του κυρίου Τσούρου, διότι δεν είναι κριτήριο αυθεντίας της Ορθοδόξου Θεολογίας μας ο διάκονος του Ευαγγέλιου!

   Είναι υπέρ των αιρέσεων του Ζηζιούλα και Μαυρομάγουλου και ο αντιαιρετικός κ. Τσούρος;
   Πείτε μας αυτό τουλάχιστον...!
   Και μάθε άθλιε Μαυρομάγουλε, ότι υπεύθυνος για τον αντιαιρετικό αγώνα στην Ελλάδα αλλά και Οικουμενικά, είναι ο ΠΙΣΤΟΣ και ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!!!

   Υπεύθυνος για την αντιαιρετική δράση στην Εκκλησία Του, είμαστε άπαντα να ενεργά μέλη η Συνείδηση της Εκκλησίας μας, κλήρος και λαός!

   Τράβα να μάθεις Ορθόδοξη Θεολογία και κόψε επί τέλους τους "Ορθόδοξους" Γιαχωβισμούς σου, διότι δεν περνάνε σε μας, κύριε Μαυρομάγουλε, σε πείραμε χαμπάρι καιρό τώρα!

   ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΕΣ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Διαγραφή
  4. Είσαι αιρετικός και σίμωνας.

   Διαγραφή
 7. ΜΕΡΟΣ Β' -- Μήπως οι θέσεις του πατρός Μυτηλιναίου ότι ο Αδάμ αρχικά ήταν άψυχο πήλινο άγαλμα και ότι το εμφύσημα του Θεού ήταν η ψυχή δεν έχουν καταδικαστεί έμμεσα από τους Πατέρες; Ο ίδιος ο άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ λέει σε κατάσταση θεώσεως, ότι το εμφύσημα ήταν οι άκτιστες ενέργειες του Αγίου Πνεύματος και όχι
  κάποια ψυχή τάχα, και ότι ο Αδάμ ήταν ήδη ψυχοσωματική ενότητα πριν λάβει το εμφύσημα. Δηλαδή αναιρεί ξεκάθαρα αυτή την τοποθέτηση του π. Μυτηλιναίου (που διαδίδουν κάποια ιστολόγια), την οποία όμως πολλοί σήμερα την αποδέχονται λανθασμένα! Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι ο π. Μυτηλιναίος ήταν αιρετικός, επειδή έκανε ένα λάθος! Αυτά τα λέω γιατί κάποιοι πολλοί εύκολα κατηγορούν. Επιστρέφοντας στο θέμα του π. Παϊσίου, έχουμε το εξής γεγονός.
  Κάποιος λέει στον πατέρα Παϊσιο ένα ψέμα, ότι η εξέλιξη συνεπάγεται ότι ο άνθρωπος έγινε τυχαία χωρίς Θεό. Φυσικά αυτό είναι ψέμα γιατί η φυσική επιλογή καταρχήν είναι ΜΗ ΤΥΧΑΙΑ διαδικασία, επομένως δεν υπάρχει πρόβλημα να
  κατευθύνεται από το Θεό (αν και φυσικά αυτό δεν μπορεί να αποδειχθεί στο εργαστήριο, όπως προσπαθούν να δείξουν κάποιοι ανόητοι). Άλλωστε, ο άνθρωπος, ως Ιερεύς της Κτίσεως, πρέπει να έχει και κάποια βιολογική επαφή με αυτήν, αλλιώς οδηγούμαστε σε ανθρωπομονισμό, που διαιρεί τον άνθρωπο από την υπόλοιπη κτίση. Εν πάσει περιπτώσει, ο π. Παϊσιος αρχίζει να έχει αμφιβολίες, νομίζοντας ότι αυτό που του είπαν ισχύει. Τελικά ο Χριστός του εμφανίζεται και του λέει ότι υπάρχει ο ίδιος για να μη χάσει την πίστη του ο μικρός τότε γέροντας. Έτσ,ι οι αμφιβολίες του γέροντα φεύγουν. Μένει όμως η κακή εντύπωση για την εξέλιξη, λόγω του ψέματος που του είχαν πει (άλλωστε τότε ήταν μικρός και τι θα καταλάβαινε ό,τι και αν του έλεγαν;) Έτσι λοιπόν μετά πολύ σωστά απομακρύνεται απο την εξέλιξη, νομίζοντας
  ότι πρόκειται για κάποια αθεϊστική φιλοσοφική θεωρία. Παρομοίως στην πρώην σοβιετική ένωση, πολλοί απομακρύνθηκαν από την εξέλιξη επειδή την είχαν ταυτίσει με τον αθεϊσμό, ως ήθελε η σοβιετική προπαγάνδα. Φυσικά, αυτό δεν έχει καμία σχέση με τη σωτηρία της ψυχής τους. Άλλωστε, έχουμε γέροντες που ασχολήθηκαν εν αγνοία τους με "εναλλακτικές" ψευτοθεραπείες. Διάβασα σε ένα βιβλίο π.χ. για τον γέροντα Παίσιο ότι, ενώ σωστά είχε καταλήξει να απορρίψει την ομοιοπαθητική, είπε να ακολουθούμε τη βοτανολογία π.χ. και όχι εναλλακτικές θεραπείες. Μάλιστα. Μόνο που κάποιος άλλος γέροντας (εν αγνοία του) του πάρασε το όνομα "Μπαζαίος" και ο γέροντας (εν αγνοια του) συμφώνησε. Μόνο που ο γνωστός στην Ελλάδα Μπαζαίος είναι και αυτός εναλλακτικός (μέλος του μη αναγνωρισμένου AANC), και πολλά περί βοτάνων που γράφει δεν έχουν επιστημονική βάση. Φυσικά, που να το ξέρει αυτό ο γέροντας! Στο Άγιο Όρος όταν πηγαίνω, κάθε φορά σχεδόν θα βρω κάποιο θέμα επιστημονικό στο οποίο θα διορθώσω (εάν ξέρω σχετικά) τους γέροντες. Αλοίμονο αν δεχόμουν ό,τι λένε οι γέροντες σε τέτοια θέματα. Φυσικά και θα δεχτώ τη λέει η
  Ορθόδοξη Επιστήμη στον κάθε τομέα της, και δεν θα ακολουθήσω τους ψευδοεπιστήμονες, ουτε φυσικά θα θεωρήσω τους γέροντες αλάθητους σε θέματα επιστήμης!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΜΕΡΟΣ Γ' Επίσης η λέξη "θεωρία" στην επιστήμη δεν έχει την έννοια της υπόθεσης ή φιλοσοφικής θεωρίας. Η εξέλιξη είναι μία "επιστημονική θεωρία" και όχι μία κάποια εικασία. Παράδειγμα "επιστημονικής θεωρίας" ήταν η Νευτώνεια βαρυτική θεωρία, η οποία έδωσε τη θέση της στην επιστημονική βαρυτική θεωρία του Αϊνστάιν. Παρόλο που η πρώτη θεωρία δεν χρησιμοποιείται πια, καταφέραμε να πάμε μέχρι τη σελήνη με αυτήν. Και παρόλο που σήμερα έχουμε την πληρέστερη θεωρία του Αϊνστάιν, δεν έπαψε στο μεταξύ να υφίσταται η βαρύτητα ως γεγονός. Έτσι λοιπόν, η εξέλιξη είναι και γεγονός και υπάρχουν θεωρίες για αυτήν. Ούτε συνεπάγεται η εξέλιξη τον αθεϊσμό, όπως η σοβιετική προπαγάνδα προσπαθούσε να περάσει παλιά για ιδεολογικούς σκοπούς. Η εξέλιξη συνεπάγεται τον αθεϊσμό όσο η ... ηλιακή βαρύτητα συνεπάγεται τον αθεϊσμό. Όσο μπορεί κανείς να αποδείξει ότι δεν υπάρχει Θεός μέσα από την ύπαρξη βαρύτητας, τόσο μπορεί και να το ... αποδείξει με την εξέλιξη. Πατέρας της σύγχρονης εξελικτικής βιολογἰας υπήρξε μάλιστα προς τιμήν μας και Ορθόδοξος Χριστιανός, ο Θεοδόσιος Ντομπζάνσκυ. Όσο για τους επιστήμονες που δεν αποδέχονται την εξέλιξη, αυτοί αποτελούν το 0,01% ανά τον κόσμο και οι περισσότεροι από αυτούς (τα 3/4) δεν είναι καν ειδικοί. Εκτός αυτού, επιδεικνύεται και στο εργαστήριο η εξέλιξη, και η μελέτη της θα βοηθήσει στο μέλλον στην
  καταπολέμηση των ιώσεων. Θα πρόσεχα και ποιον αποκαλείτε ως αιρετικό κ. Νούνη διότι ο κ. Ν. Μαυρομάγουλος γράφει απλώς θεολογικές ερμηνευτικές, και μάλιστα από ό,τι θυμάμαι αναφέρει ότι το θέμα είναι θεολογούμενο, από το αντίστοιχο άρθρο της βικιπαίδειας. Έχοντας επικοινωνήσει με τον π. Τσουρό γνωρίζω ότι δεν τον θεωρεί καθόλου αιρετικό. Η λίστα των επιστημονικών ομίλων που καταδικάζουν τον δημιουργισμό/ευφυή σχεδιασμό (δηλ. των προτεσταντικών παραφυάδων που προωθούν ψευδοεπιστημονικές θέσεις για να αποδείξουν τις προκαθορισμένες
  θέσεις τους που ουσιαστικά είναι να αποδείξουν ότι υπάρχει ο Θεός... επιστημονικά, και που αποτελούν το αντίστοιχο της ομοιοπαθητικής για την ιατρική ή το αντίστοιχο του λιακόπουλου για την Ιστορία) είναι τεράστια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Και ποιός έδωσε το δικαίωμα στον πρώην Γιαχβιστή και νυν αιρετικό Νικόλαο Μαυρομάγουλο να γράφει θεολογικές ερμηνείες;

   Έχει τέτοιο διακόνημα, επίσημα ως θεολογών απο κάποιαν Ιερά Μητρόπολη; Έστω απο την Μητρόπολή του;
   Έστω απο κάποιο ακαδημαϊκό θεολογικό κέντρο;

   Οι αιρετικοί και κακόδοξοι λυκοποιμένες μας;

   Έ μά, γιατί δεν μας το λέτε τόσην ώρα;

   Όσο, και να προσπαθείτε να μας δικαιόγήσετε τον κακόδοξο Μαυρομάγουλο, παραθέτοντας μας, ονόματα αξιόλογων κυρίων δεν μας πείθετε, διότι σας απαντήσαμε και πιό πάνω τους λόγους!

   Λάβε σοβαρά υπόψιν, οι προσωπικές ερμηνευτικές θεολογικές εκτιμήσεις του Μαυρομάγουλου, εμπίπτουν στην αίρεση του προτεσταντισμού και αυτές, διότι προσωπικές ερμηνείες στα Ορθόδοξα Θεολογικά θέματα, δεν εκφράζουμε, διότι έχουμε την Αγιοπατερική μας διδασκαλία και μας αρκεί για μιά αιωνιότητα και βάλε!

   Απο προτεσταντική αίρεση δεν βγήκε ο Μαυρομάγουλος;

   Προτεσταντιλίκια εκφράζει και διαδίδει, ως μη ώφειλε!

   Για πείτε μας, κύριε συνήγορε του διαβόλου Μαυρομάγουλου, εσείς πιστεύετε ότι ο παππούς η γιαγιά σας, η μάνα και ο πατέρας σας κατάγονται απο τον πίθηκο;

   Τότε γιατί δεν πάτε στην ζούγκλα να ζήσετε, μαζί με τους προγόνους σας;

   Σε αυτό ειδικά θέλω μία απαντήση!!!

   Διαγραφή
 9. ΜΕΡΟΣ Δ' (ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ) -- Στην Αμερική μόνο, καταδικάζεται επίσημα από τον Αμερικανικό Όμιλο για την Προώθηση των Επιστημών (του μεγαλύτερου επιστημονικού ομίλου στον κόσμο με πάνω από 10 εκατομμύρια μέλη), τον Αμερικανικό Όμιλο Καθηγητών Πανεπιστημίου, τον Αμερικανικό Αστρονομικό Σύλλογο, τον Αμερικανικό Σύλλογο
  Χημικών, την Αμερικανική Ένωση Γεωφυσικών, το Αμερικανικό Ινστιτούτο Φυσικής, τον Αμερικανικό Σύλλογο Ψυχολόγων, τον Αμερικανικό Αγρονομικό Σύλλογο, τον Αμερικανικό Σύλλογο Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας, τη Βοτανολογική
  Εταιρεία Αμερικής, την Ομοσπονδία Αμερικανικών Συλλόγων για την Πειραματική Βιολογία, τον Εθνικό Όμιλο Δασκάλων Βιολογίας και την Εθνική Ακαδημία Επιστημών των ΗΠΑ (επίσημου συμβουλάτορα του έθνους). Στην Αυστραλία,
  σχετική πρωτοβουλία για να αποδοκιμάσει τις ψευδοεπιστημονικές θέσεις εμφανίστηκε από τον επιστημονικό συνασπισμό από πάνω από 70.000 Αυστραλούς επιστήμονες και δασκάλους επιστήμης, με υπογραφές από την Αυστραλέζικη Ακαδημία Επιστημών, την Ομοσπονδία Αυστραλέζικων Επιστημονικών και Τεχνολογικών Συλλόγων καθώς και από τον Σύνδεσμο Αυστραλών Δασκάλων Επιστήμης. Στον Καναδά, ο Βασιλικός Αστρονομικός Όμιλος του Καναδά τα ίδια, και άλλοι όμιλοι. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο πασίγνωστος και διεθνούς φήμης Βασιλικός Όμιλος της Μεγάλης Βρετανίας αποδέχεται την εξέλιξη και καταδικάζει την κακομεταχείριση αυτού του μαθήματος σε κάποια σχολεία (προτεσταντών) και τονίζει ότι η θεωρία της εξέλιξης υποστηρίζεται από το βάρος των επιστημονικών ενδείξεων,
  σε αντίθεση με τη θεωρία του δημιουργισμού/ΕΣ. Στην Ευρώπη γενικώς, έχουμε το Συμβούλιο της Ευρώπης να καταδικάζει επίσημα τον δημιουργισμό και τον ευφυή σχεδιασμό (ΕΣ) το 2007 σε ειδική δήλωσή της Επιτροπής Πολιτισμού, Επιστήμης και Μάθησης. Διεθνώς, βρίσκουμε το Ίδρυμα Ανθρωπότητας Έλι Ουήσελ με την
  Πρωτοβουλία Νομπελιστών, μιας οργάνωσης που περιλαμβάνει 38 Νομπελίστες, που έγραψε στο διοικητικό συμβούλιο της πολιτείας του Κάνσας (που αποτελούνταν από τους γνωστούς λευκούς ρεπουμπλικάνους δημιουργιστές προτεστάντες των ΗΠΑ) για να απορρίψουν τον ΕΣ που είχαν περάσει ως νόμο με πονηρία. Σε διεθνές
  επίπεδο επίσης, βρίσκουμε και τη Δήλωση του Διακαδημαϊκού Πάνελ για τη Διδασκαλία της Εξελίξεως να αποτελεί μία βαρυσήμαντη δήλωση υπέρ της διδασκαλίας της εξέλιξης. Πρόκειται για δήλωση που εκδόθηκε από τις εθνικές
  επιστημονικές ακαδημίες 67 χωρών, συμπεριλαμβανομένου και του περίφημου Βασιλικού Ομίλου της Μεγάλης Βρετανίας, η οποία προειδοποιεί ότι ορισμένοι ψευδοεπιστημονικοί κύκλοι διαρκώς «απέκρυπταν, αρνούνταν ή μπέρδευαν» διάφορες επιστημονικές ενδείξεις σχετικές με την προέλευση της ζωής. Κοκ. Κοκ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΤΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΣ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΜΕ ΛΕΣ;

   ΓΙΑΤΙ σώνει και καλά να μας ενδιαφέρουσιν όλα αυτά;

   ΓΙΑΤΙ σώνει και καλά να ενισχύσουμε την Ορθόδοξη Θεολογία μας με προτεσταντιλίκια;

   Το Ευαγγέλιο μας είναι πλήρες, και δεν θέλει τις ανόητες και κακόδοξες διορθώσεις σας!

   ΚΑΤΑΝΟΗΤΟΝ;

   Διαγραφή
 10. ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΝ ΘΕΟΛΟΓΟ ΝΟΥΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.