18 Δεκ 2013

Σήμερα εἶναι ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Σεβαστιανοῦ καὶ τῶν σὺν αὐτῷ

Ὁ Μάρτυς Σεβαστιανὸς καταγόταν ἀπὸ τὴν πόλη Μεδιόλανο, συγκλητικὸς στὸ ἀξίωμα. Ἦταν ζηλωτὴς τῆς Πίστεως τοῦ Χριστοῦ καὶ μὲ τὸ ἅγιο παράδειγμά του γύρισε πολλοὺς στὴν θεογνωσία. Ὅταν δὲ κινήθηκε διωγμὸς κατὰ τῶν Χριστιανῶν ἐπὶ τῆς βασιλείας τοῦ Διοκλητιανοῦ καὶ τοῦ Μαξιμιανοῦ, τὸν ἔπιασαν, τὸν κατεκέντησαν μὲ πολλὰ – πολλὰ βέλη καὶ τὸ σῶμα του τὸ κατατσάκισαν καὶ τὸ ἔκαμαν κομμάτια μὲ ρόπαλα. Ἔτσι παρέδωσε στὸν Θεὸ τὸ πνεῦμα του, τὸ ἔτος 288. Μαζί του μαρτύρησαν καὶ ἄλλοι, ἀφοῦ ὑπέμειναν διάφορα βασανιστήρια, τελειώθηκαν ἐν Κυρίῳ. Τὰ ὀνόματά τους εἶναι: Μαρκελλίνος, καὶ Μάρκος τὰ ἀδέρφια, Τραγκυλίνος καὶ Μαρκία οἱ γονεῖς τους, Νικόστρατος καὶ Ζωή ἡ σύζυγός του, Τιβούρτιος, Κλαύδιος, Κάστουλος καὶ Κάστωρ. 
Τὶς πρεσβεῖες καὶ τὶς εὐχές τους νὰ ἔχουμε, ἀμήν.

3 σχόλια:

  1. βάλτε και το απολυτίκιο................

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Δεν υπάρχει απολυτικιο στο Μηναίον, σου γράφω ένα κάθισμα ήχος α'. Τον τάφον σου Σωτήρ. ---Τω βίω τω φαιδρώ, συναστράπτοντα έχων, τον λόγον ιερώς, εφειλκύσω αγέλας, πιστών προς ευσέβειαν. μεθ' ών χαίρων ενήθλησας, πάσαν κάκωσιν, υπενεγκών των Τυράννων. όθεν σήμερον την παναγίαν σου μνήμην, τελούντες υμνούμέν σε.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  3. "Συγκλήτου σφαλλομένης παριδών τα συνέδρια ,Σεβαστιανέ.....κλπ"

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.