18 Νοε 2013

Ὁ τουρκικὸς στρατὸς πάσχει ἀπὸ… ὁμαδικὴ κατάθλιψη

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

Φαινόμενα ἔντονης κατάθλιψης καὶ ὁμαδικοῦ στρὲς ἔχουν παρατηρηθεῖ τοὺς τελευταίους μῆνες στὶς τουρκικὲς ἔνοπλες δυνάμεις, γεγονὸς ποὺ ἔχει ἀνησυχήσει τὴν τουρκικὴ στρατιωτικὴ ἡγεσία ἡ ὁποία παρατηρεῖ μὲ ἀμηχανία τὰ κρούσματα ποὺ συνεχῶς πολλαπλασιάζονται. Μάλιστα σύμφωνα μὲ δημοσιογραφικὲς πληροφορίες μέσα σὲ πέντε μέρες καὶ συγκεκριμένα στὸ χρονικὸ διάστημα ἀπὸ 11 ἕως 15 Νοεμβρίου 2013, πέντε ὑπαξιωματικοὶ τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ αὐτοκτόνησαν, γεγονὸς ποὺ συγκλόνισε τὶς τάξεις τῶν τουρκικῶν ἐνόπλων δυνάμεων.
Σύμφωνα μὲ ἀποκαλυπτικὸ ἄρθρο τοῦ ἀρθρογράφου τῆς ἐφημερίδας Milliyet, Tunca Bengin, στὸ φύλλο τῆς 18/11, φαινόμενα κατάθλιψης, ἄγχους, στρὲς καὶ κρούσματα αὐτοκτονιῶν, εἶναι στὴν ἡμερήσια διάταξη τὸν τελευταῖο καιρὸ στὸν τουρκικὸ στρατὸ δίνοντας μία εἰκόνα πραγματικὰ ἄκρως προβληματική. Ὅπως ἀποκαλύπτει ὁ Τοῦρκος ἀρθρογράφος, τὰ κρούσματα τῶν αὐτοκτονιῶν ἔχουν αὐξηθεῖ τὰ τελευταία χρόνια καὶ τὰ περισσότερα  σημειώνονται στὶς τάξεις τῶν ἐπαγγελματιῶν στρατιωτικῶν ἀλλὰ καὶ στὶς τάξεις τῶν κατωτέρων ἀξιωματικῶν, δηλαδὴ τῶν ὑπαξιωματικῶν τῶν τουρκικῶν ἐνόπλων δυνάμεων ὅπου ἔχει παρατηρηθεῖ κυριολεκτικὰ «καταιγίδα» αὐτοκτονιῶν.
Ἡ κατάσταση αὐτὴ ἔχει σημάνει «συναγερμὸ» στὴν τουρκικὴ στρατιωτικὴ ἡγεσία καὶ μὲ ἐντολή της στὴν....
στρατιωτικὴ ἰατρικὴ ἀκαδημία, «Gulhaner Askeri Tip Akademisi» μία ὁμάδα ἔμπειρων ψυχίατρων κλήθηκε νὰ μελετήσει τὰ φαινόμενα καὶ νὰ βροῦν τὰ αἴτια τῶν συνεχῶς αὐξανόμενων αὐτοκτονικῶν κρουσμάτων. Ὅπως δήλωσε στὸ ἴδιο ἄρθρο ὁ καθηγητὴς ψυχιατρικῆς της στρατιωτικῆς ἰατρικῆς. Nevzat Tarhan,τὰ φαινόμενα μελετοῦνται καὶ εἶναι χαρακτηριστικὸ πὼς τὰ περισσότερα κρούσματα αὐτοκτονιῶν συνεβῆκαν μὲ ἀπ’ εὐθείας ἐκπυρσοκρότηση τοῦ νόμιμου ὅπλου ποὺ βρίσκονταν στὰ χέρια τοῦ αὐτόχειρα. Ὅλα τὰ κρούσματα,  ὅπως ὑποστήριξε ὁ Τοῦρκος στρατιωτικὸς ψυχίατρος, ἐξετάζονται ὅπως καὶ τὰ φαινόμενα βαριᾶς κατάθλιψης τὰ ὁποία ἔχουν αὐξήσει τὰ τελευταία χρόνια σὲ μεγάλο βαθμὸ τὴν κατανάλωση  ψυχοφαρμάκων. Γενικὸ συμπέρασμα εἶναι πὼς ἡ τάξη ποὺ ἔχει πληγεῖ περισσότερο τὸν τελευταῖο καιρὸ ἀπὸ τὴν κατάσταση αὐτή, εἶναι ἡ τάξη τῶν ὑπαξιωματικῶν, ἕνα σῶμα ποὺ εἶναι ἡ «κολώνα» τῶν τουρκικῶν ἐνόπλων δυνάμεων  καὶ τὸ γεγονὸς αὐτὸ δημιουργεῖ ἔντονη ἀνησυχία ἀκόμα καὶ γιὰ τὴν ὁμαλὴ λειτουργία τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ
Βεβαῖα σημαντικὸ ρόλο σὲ αὐτὴ τὴν κατάσταση παίζει καὶ ἡ μεγάλη ἀπαξίωση τῶν τουρκικῶν ἐνόπλων δυνάμεων ποὺ ἔχει γίνει τὰ τελευταία χρόνια, οἱ ἀλλεπάλληλες καταδίκες καὶ φυλακίσεις ἀνωτάτων ἀξιωματικῶν του τουρκικοῦ στρατοῦ, οἱ ἀλλεπάλληλες παραιτήσεις ὑψηλόβαθμων στελεχῶν τῶν ἐνόπλων δυνάμεων καὶ παράλληλα ἡ μεγάλη «θύελλα» τῶν ἀνυπότακτων ἀλλὰ καὶ τῶν λιποτακτῶν ποὺ ἀνέρχονται σὲ ἑκατοντάδες χιλιάδες, γεγονὸς μοναδικὸ γιὰ ἐθνικὸ στρατό. Χαρακτηριστικὸ εἶναι ὅτι σύμφωνα μὲ δημοσίευμα τῆς τουρκικῆς ἐφημερίδας, Milliyet, στὶς 2/11, μέσα σὲ ἕνα μήνα εἴχαμε τὶς παραιτήσεις 2 στρατηγῶν καὶ 710 ἀξιωματικῶν τῶν τουρκικῶν ἐνόπλων δυνάμεων. Πρὶν ἀπὸ λίγες μέρες εἴχαμε τὶς παραιτήσεις δύο ἀντιναυάρχων ποὺ προκάλεσαν μεγάλο πρόβλημα στὴν ἐπετηρίδα τοῦ τουρκικοῦ ναυτικοῦ καὶ ἐν συνέχεια  νέες ἀθρόες παραιτήσεις ποὺ ἐπίσης δημιούργησαν σοβαρὰ προβλήματα στὴν εὔρυθμο λειτουργία τοῦ  κλάδου.
Αὐτὴ εἶναι ἡ πραγματικότητα μίας χώρας ποὺ θέλει νὰ προβάλλεται σὰν ὑπερδύναμη τῆς περιοχῆς. Αὐτὴ εἶναι ἡ Τουρκία ποὺ μᾶς καλλιεργεῖ μὲ τὴν συνδρομὴ τῶν διαφόρων Ἑλλήνων τουρκολάγνων φοβικᾶ σύνδρομα γιὰ νὰ ὑποχωρήσουμε σὲ ὅλα τὰ ἐθνικά μας θέματα ἀπέναντι στὴν ὁλοένα καὶ αὐξανόμενη  τουρκικὴ προκλητικότητα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.