16 Οκτ 2013

Τουρκικὸ πλιάτσικο στὰ ἐρείπια τῆς Συρίας

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Τὴν προσφιλῆ τους μέθοδο τοῦ πλιάτσικου τὴν ὁποία ἐφάρμοσαν μὲ ἄριστο τρόπο οἱ Τοῦρκοι στὴν Κωνσταντινούπολη τὸ 1955 καὶ στὴν  Κύπρο τὸ 1974, ἐφαρμόζουν τώρα καὶ στὴν γειτονική τους Συρία. Τὸ τουρκικὸ πλιάτσικο ὀργιάζει σὲ περιοχὲς ποὺ ὁ ἐμφύλιος πόλεμος ἔχει καταστρέψει τελείως τὴν οἰκονομικὴ ζωὴ καὶ ἔχει ἀφήσει ἀμέτρητα ἐρείπια σὲ βιομηχανικὲς ζῶνες ἐνῶ τὸ παράνομο ἐμπόριο καυσίμων στὰ σύνορα τῶν δύο χωρῶν μὲ τζίρο δισεκατομμύρια δολάρια ἀνθεῖ ἀπὸ τὴν τουρκικὴ μαφία. 
Σύμφωνα μὲ ἀποκαλυπτικὸ δημοσίευμα τῆς τουρκικῆς ἐφημερίδας, Taraf, ἀπὸ τότε ποὺ ἄρχισε ὁ ἐμφύλιος πόλεμος στὴν Συρία ἡ τουρκικὴ μαφία καθὼς καὶ πολλὲς ἄλλες ὁμάδες Τούρκων παρακρατικῶν καὶ παρανόμων ἐνόπλων ἔχουν στήσει ἕνα τεράστιο κύκλωμα πλιάτσικου εἰσβάλοντας ἀνεξέλικτα στὰ ἐδάφη τῆς Συρίας καὶ ἁρπάζουν ὅτι βροῦν γιὰ νὰ τὸ μεταφέρουν στὴ συνέχεια στὴν Τουρκία μέχρι τὴν Κωνσταντινούπολη, ὅπου πουλοῦν τὰ πάντα σὲ ἐντόπιους καὶ ξένους ἐνδιαφερόμενους. Τὸ πιὸ ἐπικερδὲς παράνομο ἐμπόριο γίνεται στὰ καύσιμα μεγάλες ποσότητες τῶν ὁποίων μὲ ἐδικὰ φορτηγὰ  μεταφέρονται παράνομα στὴν Τουρκία κάτω ἀπὸ τὴν ἀδιάφορη στάση τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ ποὺ παρακολουθεῖ χωρὶς νὰ ἐπεμβαίνει. Πέραν ὅμως τοῦ παράνομου ἐμπορίου τῶν  καυσίμων, οἱ Τοῦρκοι ἔχουν ἐπιδοθεῖ σὲ πραγματικὸ ξήλωμα ὁλόκληρων ἐργοστασίων ποὺ ὑπῆρχαν στὶς βόρειες περιοχὲς τῆς Συρίας, ὅπου πρὶν ἀπὸ τὸν ἐμφύλιο εἶχε ἀναπτυχτεῖ μία ἀρκετὰ ἐπικερδῆ βιομηχανικὴ ζώνη. Ὅπως ὁμολογεῖ καὶ ἡ ἴδια ἡ τουρκικὴ ἐφημερίδα, ὁλόκληρα  ἐργοστάσια...
κάθε εἴδους ἀπὸ παράγωγης ὑποδημάτων μέχρι  κάθε λογὴς μηχανημάτων τὰ ἔχουν κυριολεκτικὰ ξηλώσει καὶ τὰ μεταφέρουν κομμάτι κομμάτι στὴν Τουρκία. Παράλληλα μεγάλες ποσότητες βιομηχανικῶν καὶ βιοτεχνικῶν ἐγκαταλειμμένων προϊόντων ποὺ ἔχουν κλαπεῖ ἀπὸ τοὺς Τούρκους ἔχουν μεταφερθεῖ στὴν Κωνσταντινούπολη γιὰ νὰ πουληθοῦν σὲ ἄκρως συμφέρουσες τιμὲς χωρὶς νὰ ὑπάρχει καμία ἐπέμβαση τοῦ ἐπισήμου τουρκικοῦ κράτους σὲ ὅλη αὐτὴ τὴν λεηλασία.  Ἐνδεικτικό τς κατάστασης εἶναι ὅτι ὁ ἴδιος ὁ πρόεδρος τῆς «Ὁμοσπονδίας Ὑποδηματοποιῶν τῆς Τουρκίας», Ibrahim Bugur, κατήγγειλε δημόσια αὐτὸ τὸ παράνομο ἐμπόριο μὲ κλεμμένα ὑποδήματα ἀπὸ τὴν Συρία ποὺ ἔχουν κατακλύσει τὴν τουρκικὴ ἀγορά.  Ibrahim Bugur ἀνέφερε ὅτι  ἐξ’ αἰτίας τοῦ ἐμφυλίου τς Συρίας ὁτιδήποτε ἔχει ἀξία ἀπὸ τὴν συριακὴ πλευρὰ γίνεται στόχος τῶν διαφόρων συμμοριῶν τῆς τουρκικῆς μαφίας καὶ ἄλλων παρανόμων. 

Ὅλοι αὐτοὶ  ἐκμεταλλευόμενοι τὴν κατάσταση ποὺ ὑπάρχει εἰσβάλουν ἀνενόχλητοι ἀπὸ τὰ ἀφύλαχτα σύνορα καὶ ἁρπάζουν ὅτι βροῦν καὶ τὸ μεταφέρουν στὴ συνέχεια στὴν Τουρκία γιὰ νὰ τὸ πουλήσουν.  Ἐδικὰ στὴν περίπτωση τοῦ Χαλεπίου, ὅπου ὑπῆρχαν πρὶν ἀπὸ τὸν ἐμφύλιο ἀξιόλογα ἐργοστάσια παραγωγῆς μηχανημάτων καὶ ἄλλου εἴδους μηχανικοῦ ἐξοπλισμοῦ, οἱ Τοῦρκοι κυριολεκτικὰ τὰ ἔχουν ξηλώσει καὶ τὰ κομμάτια τους τὰ ἔχουν μεταφέρει στὴν τουρκικὴ συνοριακὴ περιοχὴ τοῦ Hatay καὶ σὲ ἄλλες πόλεις τῆς Τουρκίας. Μάλιστα ὁ Ibrahim Bugur κατηγόρησε τὶς  τουρκικὲς ἀρχὲς γιατί ἀδιαφοροῦν σὲ ὅλη αὐτὴ τὴν λεηλασία ποὺ ἔχει πλήξει καὶ τὸν κλάδο τῶν Τούρκων ὑποδηματοποιῶν καθὼς μὲ τὰ κλεμμένα ὑποδήματα ἔχουν ρίξει τὶς τιμὲς στὴν τουρκικὴ παραγωγὴ ὑποδημάτων. 

Ὅλα αὐτὰ ἂν μὴ τί ἄλλο θυμίζουν τὴ λεηλασία τοῦ ἀνθελληνικοῦ πογκρὸμ τῆς Κωνσταντινούπολης τοῦ 1955, ὅταν τὰ ἑλληνικὰ καταστήματα τῆς Πόλης εἶχαν λεηλατηθεῖ καὶ τὰ ἐμπορεύματά τους εἶχαν γίνει στόχος ἁρπαγῆς ἀπὸ τὸν τουρκικὸ ὄχλο. Τόσα χρόνια πέρασαν καὶ ὅπως φαίνεται τίποτα δὲν ἔχει ἀλλάξει ἀπὸ τὴν τουρκικὴ τακτική το πλιάτσικου, ὅπως ἔγινε καὶ τὸ 1964 στὴ Κύπρο ὅπου ἑκατοντάδας ἅγιες εἰκόνες μεγάλης ἀξίας βρέθηκαν μετὰ τὴν εἰσβολὴ ἀπὸ Τούρκους ποὺ τὶς εἶχαν κλέψει σὲ δημοπρασίες ἔργων τέχνης σὲ δυτικοευρωπαϊκὲς πρωτεύουσες. Ἐντύπωση προκαλεῖ καὶ ἡ στάση τοῦ «Συριακοῦ Ἀπελευθερωτικοῦ Στρατοῦ» τῶν ἀνταρτῶν ποὺ κυριολεκτικὰ κάνει τὰ στραβὰ μάτια σὲ ὅλη αὐτὴ τὴν λεηλασία, ἐνῶ ἡ ἰσλαμικὴ Al Nusra,  ποὺ ἐλέγχετε ἀπὸ τὸν τουρκικὸ στρατὸ καὶ ἐνισχύεται οἰκονομικὰ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Ἐρντογᾶν, ὄχι μόνο ἐπιτρέπει τοὺς Τούρκους νὰ λεηλατοῦν τὴν χώρα ἀλλὰ συχνά τούς βοηθᾶ φυσικὰ μὲ τὸ ἀζημίωτο. 

Ἔτσι συχνὰ παρατηρεῖται τὸ φαινόμενο ὁλόκληρα φορτηγὰ ἀπὸ τὴν Τουρκία νὰ περνοῦν στὸ συριακὸ ἔδαφος σὲ περιοχὲς ποὺ ἐλέγχονται ἀπὸ τοὺς ἀκραίους ἰσλαμιστὲς τῆς Al Nusra  καὶ ἀνενόχλητα νὰ φορτώνουν ὅτι βροῦν καὶ στὴ συνέχεια νὰ τὸ μεταφέρουν στὴν Τουρκία γιὰ νὰ κάνουν «χρυσὲς δουλειές». Καὶ μετὰ ὁ Ἐρντογᾶν μᾶς κηρύττει πὼς ἐνδιαφέρεται γιά… τὴν δημοκρατία στὴν Συρία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.