16 Οκτ 2013

Ὁ Ἅγιος Νικόδημος γιὰ τὰ μνημόνια…

Ξεφυλλίζοντας τὸ «Θεοτοκάριον» τὸ ὁποῖο ἐπιμελήθηκε ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης τὸν 18ο αἰώνα, τότε ποὺ σκέπαζε τὰ πάντα ὁ φόβος τῆς Τουρκιᾶς, βλέπουμε κάποια τροπάρια πρὸς τὴν Θεοτόκο, τὰ ὁποία καὶ ταιριάζουν ἀπόλυτα μὲ τὴν σημερινὴ Μνημονιοκρατία.
Τί Τουρκοκρατία, τί Μνημονιοκρατία!
Ἡ Παναγία μας ὅμως πάντα δίπλα στὸν ταλαιπωρημένο Ἑλληνικὸ Ὀρθόδοξο λαό!

Λαόν σου ἄχραντε Δέσποινα, ἀνόρθωσον πεσόντα εἰς βάραθρον, καταδουλώσεως, ἐχθρῶν ἀπίστων, ἀλλ΄οἴκτειρον· σὺ γὰρ ἐλπὶς ἁπάντων καὶ ἡ βοήθεια.

Θεομῆτορ Πάναγνε, προστασία τῶν Χριστιανῶν· περίσωζε σὸν λαὸν πάσης ἀπειλῆς, καὶ πάσης ἁλώσεως βαρβαρικῆς, ὀργῆς καὶ θυμοῦ· πάσης κακώσεως, καὶ ἐκ πάσης κατακρίσεως.

Πανύμνητε κατάβαλε, ἐχθρῶν μιαιφονούντων ὀφρύν, καὶ τὴν λύπην, τοῦ λαοῦ σου εἰς χαράν, μετάστρεψον Παρθένε· καὶ τὴν ἰσχὺν παράσχου· ὅπως σωθέντες ἀνυμνῶμέν σε.
π.Διονύσιος Ταμπάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.