2 Οκτ 2013

Τελικὰ ἡ οἰκονομία θὰ δύσει στὴν Δύση;

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
11 Σεπτεμβρίου 2001. Ἡ ἡμέρα ποῦ ἄλλαξε ὁ κόσμος, μετὰ ἀπὸ τὸ τρομοκρατικὸ χτύπημα στὴν καρδιὰ τῆς Νέας Ὑόρκης καὶ στὸ ἀμερικανικὸ Πεντάγωνο ποῦ στοίχισαν τὴ ζωὴ σὲ 2.973 ἀνθρώπους. Ἡ πτώση τῶν δίδυμων πύργων, ἔπειτα ἀπὸ τὴν πρόσκρουση ἀεροπλάνων ποῦ εἶχαν καταληφθεῖ ἀπὸ ἰσλαμιστὲς τρομοκράτες, πάγωσαν τὴν ἀνθρωπότητα.  Ἐπρόκειτο γιὰ τὴν μεγαλύτερη τρομοκρατικὴ ἐπίθεση ποῦ ἔχει συμβεῖ ἕως σήμερα καὶ ἀποτελεῖ κομβικὸ σημεῖο τῆς παγκόσμιας ἱστορίας, ἔχοντας προκαλέσει πολλὲς ἀλλαγὲς στὶς διεθνεῖς σχέσεις, στὴν κοινωνικὴ καὶ πολιτικὴ ζωὴ σὲ ὅλο τὸν κόσμο.
Δύο πολεμικὲς ἐπιθέσεις ποῦ ξεκίνησαν οἱ ΗΠΑ ἐνάντια σὲ Ἀφγανιστᾶν – στὶς 7 Ὀκτωβρίου τοῦ 2001 – καὶ στὸ Ἰρὰκ – στὶς 20 Μαρτίου τοῦ 2003 – στὰ πλαίσια τοῦ Πόλεμου ἐνάντια στὴν τρομοκρατία, ἦταν δύο ἀπὸ τὶς βασικὲς συνέπειες τῶν τρομοκρατικῶν ἐπιθέσεων τῆς 11ης Σεπτεμβρίου. Κάποιοι ἀπὸ ἐκείνη τὴν ἀποφράδα ἡμέρα ἕσφιξαν τὸν πλανήτη μὲ μία Στρατηγικὴ – Πολεμικὴ Τανάλια καὶ ἀπὸ τότε τὸν σφίγγουν κάθε μέρα καὶ περισσότερο.
 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στὶς  11 Σεπτεμβρίου τοῦ 2001,  ἡ γνωστὴ σὲ ὅλους μας ἐπενδυτικὴ τράπεζα  Lehman καταλαμβάνει τρεῖς ὀρόφους τοῦ Παγκόσμιου Κέντρου Ἐμπορίου, ὅπου ἕνας ἀπὸ τοὺς ὑπαλλήλους της, σκοτώθηκε στὶς....
τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις ἐκείνης τῆς ἡμέρας.  Ταυτόχρονα ὑπέστη σοβαρὲς ζημιὲς καὶ ἀπὸ τὴν πτώση τῶν συντριμμιῶν ἀχρηστεύονται κεντρικὲς ἐγκαταστάσεις της μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἐκτοπισθοῦν 6500 ἐργαζόμενοί της (πηγὴ wikipedia).  Παρόλο τὶς δυσκολίες της  στὶς 17 Σεπτεμβρίου τοῦ 2001 ἐπανακάμπτει στὶς ἀγορὲς μετοχῶν γιὰ νὰ συνεχίσει τὸ "θεάρεστο" ἔργο της!  ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΩΣΕ   μὲ τὸν ἑξῆς τρόπο...
11 Σεπτεμβρίου 2008: Η  Lehman ἀνακοινώνει τὶς προηγούμενες ἡμέρες ζημίες ὕψους 3,9 δισ. δολαρίων καὶ τὴν πρόθεσή της νὰ πουλήσει τὴν πλειοψηφία τῶν μετοχῶν τῶν ἐπενδύσεων διαχείρισης μὲ ἀποτέλεσμα ἐκείνη τὴν ἡμέρα ἡ μετοχή της νὰ καταρρεύσει 40 τοῖς ἑκατό. Οἱ ἴδιοι κάποιοι ἀποφάσισαν τὴν ἴδια ἡμερομηνία νὰ σφίξουν  τὸν πλανήτη μὲ μία ἄλλη τανάλια , αὐτὴ τὴν φορὰ Οἰκονομικὴ
Τὸ Σεπτέμβριο τοῦ 2008 ὅταν κατέρρευσε ἡ Lehman Brothers, μία ἀπὸ τὶς πέντε μεγαλύτερες τράπεζες τοῦ κόσμου, ἐλάχιστοι ἀντιλήφθηκαν τὶς συνέπειες ποῦ θὰ εἶχε ἡ χρεοκοπία αὐτὴ τόσο στὸ διεθνὲς χρηματοπιστωτικὸ σύστημα ὅσο καὶ στὴν καθημερινὴ ζωὴ ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων ποῦ ζοῦσαν τὴν “μπὲλ ἐπόκ” τῆς δανειακῆς εὐημερίας.
Μέχρι τότε τὸ ἑλληνικὸ δημόσιο χρέος ἦταν μεγάλο ἀλλὰ ὄχι ἀνεξέλεγκτο. Μεγάλωσε ἀκόμα περισσότερο ὅταν ἡ  κυβέρνηση ἔβγαλε χρήματα ἀπὸ τὸ Δημόσιο Ταμεῖο γιὰ νὰ στηρίξει τὶς ἑλληνικὲς τράπεζες καὶ ἔγινε ἀνεξέλεγκτο ὅταν οἱ ἀγορὲς ἀνακάλυψαν ὅτι τὸ Ἑλληνικὸ Δημόσιο εἶναι ὁ πιὸ ἐπισφαλὴς δανειολήπτης στὴν ὑφήλιο. Μὲ ἄλλα λόγια οἱ τραπεζίτες ἀνακάλυψαν τὴν Ἑλλάδα ψάχνοντας τὴν ἑπόμενη Λίμαν Μπράδερς (http://www.dimos-pylou-nestoros.gr/contact/epafes-istoselidas/kontos-harry.html).
Γι' αὐτοὺς ἦταν εὔκολο γιατί τὸ σκηνικὸ στὴν Ἑλλάδα εἶχε ἤδη στηθεῖ μὲ τοὺς πολιτικοὺς πιονέρους τους. Ἀνακάλυψαν  τότε ὅτι ἡ Ἑλλάδα ὅπως καὶ ὁ ἄνεργος Ἀμερικάνος δὲν μπορεῖ νὰ ἀποπληρώσει τὰ χρέη της. Τὴ συνέχεια τὴ γνωρίζουμε καὶ τὴ βιώνουμε ὅλοι στὸ πετσὶ μᾶς καθημερινὰ ἀλλὰ μόνο οἱ Ἕλληνες  γιατί τότε οἱ Ἀμερικάνοι  εἶπαν πέρα βρέχει καὶ ἀποφάσισαν νὰ χρησιμοποιήσουν ἕνα οἰκονομικὸ ἐργαλεῖο ποῦ λέγεται ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΧΑΛΑΡΩΣΗ  καὶ ἦταν ἡ βασικὴ οἰκονομικὴ ἀπόφαση τοῦ νεοκλεγέντος τότε (4 Νοεμβρίου 2008) προέδρου τῶν ΗΠΑ κ. Ὀμπάμα.
 Τί εἶναι ἡ ποσοτικὴ χαλάρωση; Ἰσοδυναμεῖ μὲ τύπωμα χρήματος; Στὴν ἐποχή μας οἱ κεντρικὲς τράπεζες δὲν χρειάζεται νὰ ἐκτυπώσουν χαρτονομίσματα ἀφοῦ πλέον ὅλα αὐτὰ γίνονται πλέον ἠλεκτρονικά. Ὑπάρχουν ὡστόσο οἰκονομολόγοι ποῦ ὑποστηρίζουν πῶς ἡ ποσοτικὴ χαλάρωση εἶναι οὐσιαστικὰ τὸ ἴδιο μὲ τὸ τύπωμα χρήματος καθὼς ἀποτελεῖ μία ἐσκεμμένη ἐπέκταση τοῦ ἰσολογισμοῦ τῆς κεντρικῆς τράπεζας καὶ τοῦ νομισματικοῦ συστήματος.
Ποῦ νὰ ἀκούσει τέτοιο πράγμα ἡ Γερμανίδα Καγκελάριος κ. Μέρκελ, τῆς σηκώνεται ἡ τρίχα γιατί θέλει ἕνα εὐρὼ δυνατό. Ἔτσι λοιπὸν δείχνει στὸν  Εὐρωπαικὸ χῶρο τὴν μεθοδικότητα τῆς σκληρῆς Γερμανικῆς μηχανῆς πάνω στὴν ἀνθρώπινη καθημερινότητα ἰδίως τῶν χωρῶν τοῦ νότου.  Εἶναι ὅμως ἔτσι τὰ πράγματα; Ἢ ἁπλῶς φαίνονται; Γιατί ἐμεῖς ἀντιλαμβανόμαθε ὅτι γιὰ νὰ λειτουργήσει πιὸ ἀποτελεσματικὰ ἡ παραπάνω ἀναφερθεῖσα  Οἰκονομικὴ Τανάλια στὸν Πλανήτη πρέπει νὰ ἀνοιγοκλείνει σωστά. Καὶ ἐξηγούμασθε...
Στὶς μὲν  ΗΠΑ μὲ τὴν ποσοτικὴ χαλάρωση ἀνοίγει, στὴν δὲ ΕΕ μὲ τὶς Εὐρωπαικὲς συνθῆκες τῶν μεταρρυθμιστικῶν μέτρων κλείνει. Ἡ Συνθήκη τοῦ Μάαστριχτ δὲν ἐπιτρέπει, γιὰ παράδειγμα, στὰ κράτη μέλη τῆς ΕΕ νὰ χρηματοδοτοῦν τὰ δημόσια χρέη τοὺς τυπώνοντας «νέο» χρῆμα Πολὺ εὔκολο ἐρώτημα πρὸς ὅλους! Ποῦ λειτούργησε πρώτη φορὰ αὐτὴ ἡ Οἰκονομικὴ Τανάλια σίγουρα καὶ ἀποτελεσματικά;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΙΤΣΑ ΜΑΣ.
Γιατί φρόντισαν οἱ ἐδῶ οἱ φωστῆρες νὰ μᾶς βάλλουν ἀνάμεσα στὰ δύο σκέλη της, δὴλ. στὸ ΔΝΤ καὶ στὴν ΕΕ. Νὰ λοιπὸν τὸ καθημερινὸ ξεζούμισμά μας. Ὅμως ἀπὸ τὸ ἄνοιγμα καὶ τὸ κλείσιμο κάπου τους χάλασε ἡ τανάλια αὐτὴ σὰν οἰκονομικὸ ἐργαλεῖο.  Ὁ Ἄσμουσεν εἶχε ἤδη δηλώσει καὶ οἱ πρῶτες φοβίες ἐκδηλώθηκαν  στὶς 11 Σεπτεμβρίου τοῦ 2013 ἡ μεταβολὴ τῆς πολιτικῆς ποσοτικῆς χαλάρωσης τῆς Fed στὶς ΗΠΑ ἴσως ἔχει μεγαλύτερες συνέπειες ἀπὸ τὸ 1994
Οἱ πιθανὲς συνέπειες τῆς ἀπόφασης τῆς ὁμοσπονδιακῆς κεντρικῆς τράπεζας τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς νὰ μειώσει τὸ ἐπίπεδό της νομισματικῆς τόνωσης τῆς ἀμερικανικῆς οἰκονομίας μὲ τὶς ἀγορὲς ἀξιόγραφων στὶς ὁποῖες προχωρᾶ ὑπάρχει ὁ κίνδυνος νὰ εἶναι μεγαλύτερες τώρα ἀπὸ ὅ,τι ἦταν τὸ 1994, ὅταν ἡ Fed εἶχε προχωρήσει σὲ παρόμοια ἀλλαγὴ πολιτικῆς μὲ ἀποτέλεσμα οἱ ἀγορὲς ὁμολόγων νὰ κατακρημνιστοῦν, ἐκτίμησε σήμερα ὁ Γὲργκ Ἄσμουσεν, μέλος τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τράπεζας (ΕΚΤ).
Καὶ ἐνῶ ἡ Fed ἐξέπληξε τοὺς πάντες διατηρώντας τὴν ἴδια οἰκονομικὴ πολιτική, ξαφνικὰ ἡ Οἰκονομικὴ αὐτὴ  Τανάλια ΣΤΡΑΒΩΣΕ στὸ ἕνα σκέλος τῆς  μετατρέποντας τὴν  Ποσοτικὴ Χαλάρωση  σὲ shutdown ἐφιάλτη.
Τί εἶναι τὸ shutdown στὶς ΗΠΑ; Τέρμα τὰ λεφτὰ σὲ ἐλεύθερη μετάφραση. Τὸ οἰκονομικὸ ἔτος στὶς ΗΠΑ ἔληγε τὴ Δευτέρα τὰ μεσάνυχτα. Σύμφωνα μὲ τὴν ἀμερικάνικη νομοθεσία, κάθε χρόνο τὸ νομοσχέδιο ποῦ περιλαμβάνει τὴ χρηματοδότηση γιὰ τὸ ἑπόμενο ἔτος πρέπει νὰ «περάσει» ἀπὸ τὴ Βουλὴ τῶν Ἀντιπροσώπων, τὴ Γερουσία καὶ τὸν Πρόεδρο. Φέτος αὐτὸ δὲν ἔχει συμβεῖ ἀκόμα.
Ἀλλὰ τὸ shutdown δὲν εἶναι τὸ μοναδικὸ πρόβλημα τῆς κυβέρνησης τῶν ΗΠΑ. Τὸ ἀνώτατο ὅριο τοῦ χρέους εἶναι ἀκόμη ἕνα, καθὼς ἡ κυβέρνηση στὰ μέσα Ὀκτωβρίου ἀναμένεται νὰ ἀγγίξει τὸ ὅριο αὐτό. Ἐὰν μέχρι τότε δὲν ἔχει ἐπιτευχθεῖ συμφωνία, οἱ ΗΠΑ κινδυνεύουν νὰ χρεοκοπήσουν. Η Moody’s ὑπολογίζει ὅτι ἕνα shutdown δύο ἑβδομάδων ἀντιστοιχεῖ σὲ μείωση τοῦ ΑΕΠ κατὰ 0,3%, ἐνῶ ἂν τὸ shutdown διαρκέσει πάνω ἀπὸ ἕνα μήνα θὰ «στερήσει» ἀπὸ τὸ ΑΕΠ τῶν ΗΠΑ ἕως καὶ τὸ 1,4%.
 Ὑπάρχουν ὅμως καὶ οἱ ἐπιπτώσεις τοῦ shutdown στὴν πετρελαϊκὴ ἀγορά. Ἄσχημες ἐπιπτώσεις θὰ ἔχει ἡ διακοπὴ λειτουργίας τῶν ἀμερικανικῶν ὁμοσπονδιακῶν ὑπηρεσιῶν, τὸ λεγόμενο shutdown, στὶς πετρελαϊκὲς ἑταιρεῖες, σύμφωνα μὲ ρεπορτὰζ-σχόλιο τοῦ Rigzone. Ἂν ὄντως ὑπάρξει shutdown, τότε θὰ ὑπάρξει ἀναστολὴ ἔκδοσης νέων ἀδειῶν. Χωρὶς ἄδειες, δὲν θὰ πραγματοποιηθοῦν γεωτρήσεις πετρελαίου σὲ ὁμοσπονδιακὰ ἢ ὑπεράκτια ἐδάφη. Γιὰ τὴν ἔναρξη γεωτρήσεων ἀπαιτοῦνται στὶς ΗΠΑ 3 διαφορετικὲς ἄδειες. Φανταστεῖτε τί ἐπίδραση θὰ ἔχει ὅλο αὐτὸ στὴν παγκόσμια πετρελαϊκὴ ἁλυσίδα ἐφοδιασμοῦ καὶ τὴν παγκόσμια παραγωγή, σημειώνει ἡ Kathy Hardy, γεωφυσικός του EPL Oil and Gas (πηγὴ capital.gr).
Εἶναι δυνατὸν ὅμως αὐτοὶ ποῦ παίζουν τὶς ζωές μας στὰ δάκτυλα τῶν ποδιῶν τους σὰν κλωτσοσκούφι νὰ μὴν ξαναφτιάξουν αὐτὴ τὴν παγκόσμια οἰκονομικὴ τανάλια; Τί θὰ κάνουν δίχως αὐτήν; Πῶς θὰ σφίγγουν τοὺς Λαούς; Ἀλλὰ καὶ ἂν τὴν ξαναφτιάξουν τὸ σίγουρο εἶναι ὅτι δὲν θὰ μπορέσουν  νὰ τὴν ρεγουλάρουν σωστὰ μὲ ἀποτέλεσμα νὰ χαλαρώσει καὶ ὁ ἄλλος βραχίονάς της πρὸς τὴν πλευρὰ τῆς ΕΕ. Καὶ τότε ποῖος ἀκούει τὴν κ. Μέρκελ!
Καὶ τότε πῶς θὰ σφίγγουν τοὺς Λαούς; Ὑπάρχει ἐναλλακτικὴ λύση; Ἂς μὴν ξεχνᾶμε ὅτι ὑπάρχει σὲ εὐρεία ἐφαρμογὴ καὶ τὸ Στρατιωτικὸ Ἀνταλλακτικὸ αὐτῆς τῆς Τανάλιας σὲ πλήρη μάλιστα δράση, ἕτοιμο νὰ φέρει τὰ πάνω –κάτω σὲ ὅλο τὸν Πλανήτη. Ἤδη τὸ κάνει σὲ πολλὲς γωνιὲς τοῦ δείχνοντας τὸ βδελυκτὸ προσωπεῖο τῆς βαρβαρότητας.
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΥΤΗ Η ΤΑΝΑΛΙΑ ΘΑ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΘΕΙ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΠΟΥ ΚΡΥΒΕΙ ΤΟ ΠΛΑΣΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.
 Ὅμως ὅτι καὶ νὰ συμβεῖ σὲ ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνες, ὁ Ἥλιος τῆς ρωμαίικης ψυχῆς πάντα θὰ βγαίνει ἀπὸ τὸν πολιτισμικὸ ὁρίζοντα τῆς Κὰθ ἠμᾶς Ἀνατολῆς, ἐνῶ ἡ  οἰκονομικὴ πλεονεξία τῆς Δύσης  θὰ τελειώνει στὸν φυσικό της ὁρίζοντα ΣΤΗΝ ΔΥΣΗ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.