5 Σεπ 2013

Ὁ Ταΐπ Ἐρντογᾶν κατεβάζει κομάντος στοὺς δρόμους καὶ χτυπᾶ «κόκκινο» στὸ Αἰγαῖο

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Τὴν ἐντυπωσιακὴ ἀποκάλυψη ὅτι ὁ Τοῦρκος πρωθυπουργὸς Ταΐπ Ἐρντογᾶν, διακατεχόμενος ἀπὸ ἔντονο φόβο ἐπικείμενων μεγάλων ταραχῶν καὶ ἐπιχειρήσεων ἀποσταθεροποίησης τῆς Τουρκίας ἑτοιμάζει εἰδικὰ σώματα κομάντος γιὰ νὰ κατέβουν στοὺς δρόμους τῶν τουρκικῶν πόλεων πρὸς ἀντιμετώπιση ἀντικυβερνητικῶν διαδηλώσεων, κάνει ἡ γνωστὴ τουρκικὴ ἐφημερίδα, Aydnlk.
Γεγονὸς εἶναι ὅτι σύμφωνα μὲ τὶς δημοσιογραφικὲς πληροφορίες ἔχουν παρουσιαστεῖ στὸ πρωθυπουργικὸ γραφεῖο τοῦ Ἐρντογᾶν ἀλλεπάλληλες ἀναφορὲς τῶν τουρκικῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν ὅτι μέσα στὸ Φθινόπωρο ἀναμένονται μεγάλες κινητοποιήσεις ἀποσταθεροποίησης τῆς Τουρκίας. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ὁ ἴδιος ὁ Ἐρντογᾶν ἔχει ἀποφασίσει ὅτι ἡ τουρκικὴ ἀστυνομία δὲν ἐπαρκεῖ νὰ ἐλέγξει ἀποτελεσματικὰ τὴν κατάσταση καὶ ἔχει δώσει ἐντολὴ τὸ δυνατὸν συντομότερο νὰ ἑτοιμαστοῦν εἰδικὰ σώματα κομάντος ποὺ θὰ βγοῦν στοὺς δρόμους γιὰ νὰ πατάξουν τὶς ταραχὲς ποὺ ἀναμένεται νὰ ξεσπάσουν. Ἐδικὰ γιὰ τὴν Κωνσταντινούπολη, ὅπου ἀναμένεται τὸ μεγαλύτερο κύμα ταραχῶν μέσα στὸ Φθινόπωρο, ἔχουν δοθεῖ κυβερνητικὲς ἐντολὲς νὰ εἶναι ἕτοιμο ἕνα σῶμα ἀπὸ 5.000 κομάντος. Οἱ κομάντος αὐτοὶ θὰ εἶναι  εἰδικευμένοι σὲ συγκρούσεις μὲ διαδηλωτὲς ἀκόμα καὶ σὲ ἀνταρτοπόλεμο πόλεων, γεγονὸς ποὺ δείχνει πὼς ἡ κατάσταση εἶναι ἔκρυθμη καὶ ἀποδῶ καὶ μπρὸς ὅλα εἶναι πιθανά.
Ἄλλα ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη, τὴν Σμύρνη καὶ τὴν Ἄγκυρα καὶ στὴν νοτιοανατολικὴ Τουρκία ἀναμένεται ἔνταση καθὼς τὸ κουρδικὸ ἔχει περιέλθει σὲ ἀδιέξοδο. Οἱ Κοῦρδοι φέρονται ἐξοργισμένοι μὲ τὴν...
Ἄγκυρα ἐξ’ αἰτίας τῆς συνεχιζόμενης τουρκικῆς βοήθειας στοὺς ἰσλαμιστὲς ποὺ πολεμοῦν τοὺς Κούρδους στὴν βορειοανατολικὴ Συρία. Ὅπως ἀποκάλυψε καὶ ἡ ἴδια ἡ τουρκικὴ ἐφημερίδα, Taraf, ἀπὸ τὶς 16/8 ἕνας ἀπὸ τοὺς σημαντικότερους Κούρδους ἡγέτες, ὁ Murat Karaylan, κατήγγελλε μὲ ἔμφαση τὴν τουρκικὴ κυβέρνηση ὅτι βοηθᾶ τοὺς ἰσλαμιστὲς τῆς Al Kaida καὶ τὸ παρακλάδι της, Al Nusra, ποὺ πολεμᾶ ἐνάντια του PYD, κουρδικοῦ σκέλους τοῦ ΡΚΚ στὴν Συρία.  Ἡ συνεχιζόμενη αὐτὴ ὑποστήριξη τῆς Τουρκίας πρὸς τοὺς ἰσλαμιστές, ὅπως δήλωσε χαρακτηριστικὰ ὁ Murat Karaylan, ἀποτελεῖ ἐχθρικὴ πράξη ἐναντίον τῶν Κούρδων γενικότερα καὶ σίγουρα θὰ ἔχει ἐπιπτώσεις καὶ στὶς ἐξελίξεις στὸ κουρδικὸ στὴν ἴδια τὴν Τουρκία. Ἀλλὰ γιὰ τὴν συνεχιζόμενη συνεργασία Τουρκίας καὶ Al Kaida γιὰ τὴν Συρία, ὑπάρχουν πολλὲς ἀναφορὲς στὸν τουρκικὸ τύπο ὅπως ἡ πιὸ χαρακτηριστικὴ στὴν τουρκικὴ ἐφημερίδα Aydnlk, στὶς 25/8, ὅπου ἀποκαλύπτεται πὼς τὸ κύριο ἀρχηγεῖο τῆς Al Kaida ποὺ ὀργανώνει τὶς ἐπιθέσεις κατὰ τοῦ καθεστῶτος Ἄσαντ βρίσκεται στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ συγκεκριμένα στὴν περιοχὴ τοῦ Maltepe.

Οἱ ἀποκαλύψεις αὐτὲς πυροδοτοῦν νέα ἔνταση μεταξύ τς τουρκικῆς ἀρχῆς καὶ τῶν Κούρδων, ἀλλὰ καὶ πολλῶν ἄλλων ἐσωτερικῶν παραγόντων ὅπως οἱ Ἀλεβῆτες, ποὺ ἀντιτίθενται σφοδρὰ σὲ μία ἄμεση ἀνάμειξη τῆς Τουρκίας στὸν πόλεμο τῆς Συρίας καὶ κυρίως ἀντιτίθενται σὲ κάθε εἴδους βοήθεια πρὸς τοὺς ἀκραίους Ἰσλαμιστές. Εἰδικὰ γιὰ τοὺς Ἀλεβῆτες, ἡ ἐφημερίδα Milliyet σὲ ἄρθρο της στὶς 4 Σεπτεμβρίου ἐπισημαίνει ὅτι μία πιθανὴ ἀνάμειξη τῆς Τουρκίας σὲ πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις ἐνάντια στὸ καθεστὼς Ἄσαντ, μπορεῖ νὰ προκαλέσει ἐμφύλιο μέσα στὴν ἴδια τὴν Τουρκία καθὼς Ἡ μειονότητα τῶν Ἀλεβητῶν θεωρεῖται συγγενικὴ μὲ τοὺς Ἀλεβῆτες τῆς Συρίας ποὺ εἶναι τὸ βασικὸ στήριγμα στὸ καθεστὼς Ἄσαντ καὶ ἀναμένεται νὰ ἀντιδράσουν ἔντονα.

Τὸ πιὸ ἐπικίνδυνο ὅμως γιὰ ἐμᾶς σὲ ὅλα αὐτά, εἶναι ὅτι ὅσο αὐξάνονται οἱ τάσεις ἀποσταθεροποίησης τῆς Τουρκίας ἡ τουρκικὴ προκλητικότητα μετὰ ἀπὸ ἕνα διάστημα ἐκεχειρίας, κτυπάει «κόκκινο» στὸ Αἰγαῖο μὲ ἀλλεπάλληλες ἀεροπορικὲς ἐμπλοκές. Παράλληλα τελευταία ἐκδηλώνονται  καὶ προκλητικὲς κινήσεις τόσο στὴν δυτικὴ Θράκη ὅσο καὶ στὰ Δωδεκάνησα, ὅπου πρόσφατα ἡ Τουρκία ἀνακάλυψε νέα «τουρκικὴ μειονότητα». Ἄραγε σὲ ὅλα αὐτὰ ἔχει δοθεῖ ἡ ἀνάλογη προσοχὴ ἀπὸ τὴν μνημονιακὴ - κατοχικὴ κυβέρνηση τῶν Ἀθηνῶν; Πολὺ ἀμφιβάλουμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.