15 Σεπ 2013

Ἀρχαία Ἑλληνικά: Ἡ πιὸ ζωντανὴ γλώσσα τοῦ κόσμου

Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος Χολέβας, 
Πολιτικὸς Ἐπιστήμων
Ὥστε εἶναι νεκρὴ γλώσσα τὰ Ἀρχαία Ἑλληνικά! Τὸ ἀκούσαμε καὶ αὐτὸ ἀπὸ τοὺς ἐκπροσώπους τῆς ἰσοπεδωτικῆς παγκοσμιοποιήσεως. Νὰ κόψουμε κάθε δεσμὸ μὲ τὴν Ἀρχαιότητα, τὴν Ὀρθοδοξία, τοὺς ἥρωες καὶ τοὺς μάρτυρες. Μακρυὰ ἀπὸ τὰ σχολεῖα ἡ Πίστη μας, ἡ διαχρονικὴ πορεία τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἡ ἐθνικὴ συνείδηση! Διακηρύσσουν ξεκάθαρα τί ἐπιδιώκουν. Νὰ παύσουμε νὰ εἴμαστε Ἕλληνες. Νὰ μετατραποῦμε σὲ ἕναν ἄμορφο πολτὸ χωρὶς διάθεση ἀντίστασης σὲ ὁποιαδήποτε ἔξωθεν προερχομένη ἐντολή, εἰσβολὴ καὶ ἐπιβουλή.
Δικαιώνουν τὸν μακαριστὸ Χριστόδουλο ποὺ ἔλεγε ὅτι ἡ παγκοσμιοποίηση εἶναι ἕνα νεκροταφεῖο πολιτισμῶν. Παρὰ ταῦτα θὰ ἀντέξουμε καὶ θὰ ἐπιβιώσουμε. Διότι αὐτὰ τὰ πνευματικὰ ἐφόδια, ποὺ ἐνοχλοῦν τὶς θορυβώδεις μειοψηφίες, εἶναι γεμάτα ζωντάνια καὶ ἀειφόρο πνευματικὴ ἀνάπτυξη. Ἡ Ἀρχαία Ἑλληνικὴ δὲν εἶναι γιὰ μᾶς ξένη γλώσσα. Εἶναι ἡ ἱστορία τῆς ἑνιαίας ἑλληνικῆς, οἱ παλαιότερες μορφὲς τῆς δικῆς μας γλώσσας. Τὴν χρησιμοποιοῦμε ἀκόμη καὶ....
ὅταν δὲν τὸ καταλαβαίνουμε.
Εἶναι ζωντανὰ τὰ Ἀρχαία Ἑλληνικά, διότι εἶναι ἡ γλώσσα τοῦ Εὐαγγελίου, τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως, τῶν μεγάλων Πατέρων καὶ Ὑμνογράφων τῆς Ἐκκλησίας μας.
Εἶναι ζωντανὰ τὰ Ἀρχαία Ἑλληνικά, διότι οἱ περισσότερες λέξεις τῆς Νέας Ἑλληνικῆς προέρχονται αὐτούσιες ἢ παραλλαγμένες ἀπὸ αὐτά. Ὁ ἄνθρωπος, ὁ οὐρανός, ἡ θάλασσα καὶ τόσες ἄλλες λέξεις εἶναι ἴδιες καὶ ἀπαράλλακτες ἐπὶ αἰῶνες. Τὸ λατομεῖο μᾶς θυμίζει τὴν ὁμηρικὴ λέξη «λᾶς». Καθημερινοὶ γραμματικοὶ τύποι, ὅπως «τοῖς μετρητοῖς», «ἐπὶ ἴσοις ὄροις» κ.α. ἔρχονται κατευθείαν ἀπὸ τὰ Ἀρχαία. Στὰ δημόσια ἔγγραφά μας γράφουμε «ὁ αἰτῶν», «ὁ δηλῶν» καὶ σὲ ἐμπορικὲς ὀνομασίες διαβάζουμε «λέγειν καὶ πράττειν», «κατοικεῖν» κ.λπ.
Εἶναι ζωντανὰ τὰ Ἀρχαία Ἑλληνικά, διότι ἐκεῖ βασίσθηκαν οἱ λόγιοί του 19ου αἰῶνος γιὰ νὰ ἀποκαθάρουν τὴ γλώσσα μας ἀπὸ τὰ κατάλοιπα τῆς τουρκοκρατίας καὶ φραγκοκρατίας. Ἔτσι ἡ «γκαζέττα» ἔγινε ἐφημερίδα, ἔτσι καὶ ὁ «μινίστρος» ἔγινε ὑπουργός.
Εἶναι ζωντανὰ τὰ Ἀρχαία Ἑλληνικά, διότι σ’ αὐτὰ ἀναβαπτίσθηκαν οἱ μεγάλοι της Νεοελληνικῆς Λογοτεχνίας. Ὁ Κωστὴς Παλαμᾶς διάβαζε Ἀρχαίους τραγικοὺς καὶ Ἀκάθιστο Ὕμνο ἀπὸ τὸ πρωτότυπο, ὁ Σεφέρης μελετοῦσε ἀπὸ τὸ πρωτότυπο τὴν Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου.
Εἶναι ἡ πιὸ ζωντανὴ γλώσσα τοῦ κόσμου. Διδάσκονται σὲ πολυάριθμα κλασσικὰ Λύκεια καὶ Πανεπιστήμια τῆς Ὑφηλίου καὶ ἀποτελοῦν τὴ ρίζα γιὰ σύγχρονες διεθνεῖς λέξεις, ὅπως ἡ Τηλεματική. Ἂς τὰ σεβασθοῦμε!
Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 15/9/2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.