15 Σεπ 2013

Τὸ «κελὶ» τοῦ Ἀποστόλου Παύλου λένε πὼς ἀνακάλυψαν οἱ Τοῦρκοι

Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

Τὸ ἱστορικὸ κελὶ ὅπου διέμενε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος κατὰ τὴ διάρκεια  τῶν περιοδειῶν του στὴν Μικρὰ Ἀσία, στὴν περιοχὴ ὅπου εἶχε δημιουργήσει τὴν πρώτη μεγάλη ὁμάδα τῶν πιστῶν του, φέρνουν στὸ φῶς τῆς δημοσιότητας οἱ Τοῦρκοι, ὅπως ἀναφέρεται σὲ δημοσίευμα τῆς τουρκικῆς ἐφημερίδας, Yeni Safak.
Σύμφωνα μὲ τὸ δημοσίευα τῆς τουρκικῆς ἐφημερίδας, στὴ περιοχὴ τῆς Kilistra, νοτιοδυτικά του Ἰκονίου, ἡ ἀρχαιολογικὴ σκαπάνη ποὺ ἔχει προχωρήσει πολὺ τὰ τελευταία χρόνια ἔφερε στὸ φῶς τῆς δημοσιότητας μία νέα «Καππαδοκία» μὲ πολλὲς λαξευτὲς στοές. Στὴν περιοχὴ αὐτὴ πιστεύεται πὼς ἔβρισκαν καταφύγιο τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου πολλοὶ πιστοὶ χριστιανοὶ τῆς πρώτης περιόδου τῆς ἐξάπλωσης τοῦ χριστιανισμοῦ στὴν Μικρὰ Ἀσία. Ὅπως δήλωσε ἐπίσημα ὁ Τοῦρκος καθηγητὴς Ἱστορίας, Ali Boran, νοτίως  της πόλης τοῦ Ἰκονίου, βρίσκονταν ἡ ἱστορικὴ πόλη τῆς Kilistra καὶ στὴν περιοχὴ αὐτὴ ὑπῆρχε τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου κοινόβιο, στὸ ὁποῖο ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν δίδασκε τὸν χριστιανισμὸ προσηλυτίζοντας πολλοὺς ἑλληνόφωνους μικρασιάτες στὴν νέα θρησκεία ἡ ὁποία σὲ λίγα χρόνια θὰ.... κατακτοῦσε ὅλη τὴν Μικρὰ Ἀσία. Ὁ Τοῦρκος ἱστορικὸς παρομοίασε τὴν περιοχὴ τῆς Kilistras μὲ τὴν Καππαδοκία, ποὺ εἶναι παγκοσμίως γνωστὴ ἀπὸ τὶς λαξευτές της ἐκκλησίες καὶ τὶς ὑπόγειες πόλεις ποὺ προκαλοῦν τὸν παγκόσμιο θαυμασμὸ γιὰ τὸν τρόπο ποὺ λαξευτῆκαν καὶ γιὰ τὸν τρόπο ποὺ ἐπιβίωναν οἱ πρῶτοι χριστιανοὶ σὲ βάθος πολλῶν μέτρων κάτω ἀπὸ τὴν γῆ. Τὴν ἴδια σημασία καὶ ἱστορικὴ ἀξία μὲ τὴ Καππαδοκία, ὅπως ὑποστήριξε ὁ Ali Boran, ἔχει καὶ ἡ περιοχὴ ποὺ ἐρευνᾶται νοτίως του Ἰκονίου καὶ στὴν ὁποία, ὅπως δείχνουν ὅλες οἱ ἐνδείξεις, ἔζησε καὶ δίδαξε σὲ ἕνα λαξευτὸ κοινόβιο ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, ὅπως ἀναφέρει ὁ Τοῦρκος καθηγητής, θὰ συνεχιστοῦν οἱ ἀρχαιολογικὲς ἔρευνες γιὰ νὰ ἔρθει στὸ φῶς τῆς ἐπιφάνειας ὅλο τὸ ἱστορικὸ περίγραμμα τῆς περιοχῆς καὶ νὰ ἀποδοθεῖ ἡ ἱστορικὴ καὶ θρησκευτική της ἄξια στὴν  παγκόσμια κοινότητα.
Τὸ γεγονὸς αὐτὸ εἶναι ἄλλο ἕνα ἐπεισόδιο στὴ σειρὰ τῶν  ἀνακαλύψεων μὲ καθαρὰ χριστιανικὸ περιεχόμενο ποὺ τὰ τελευταία χρόνια ἀπασχολοῦν συνεχῶς τὴν τουρκικὴ ἐπικαιρότητα.  Ὅπως φαίνεται, οἱ Τοῦρκοι  ἔχουν ἀποδυθεῖ σὲ μία ἐντατικὴ προσπάθεια  νὰ ἀναδείξουν ξανὰ τὸν χαμένο χριστιανικὸ χαρακτήρα τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, παρὰ τὶς ἔντονες κατὰ καιροὺς ἐπικρίσεις ἀπὸ ἰσλαμικοὺς κύκλους, φυσικὰ  προσδοκώντας καὶ στὰ ἀνάλογα τουριστικὰ ὀφέλη. Χαρακτηριστικὴ εἶναι καὶ ἡ δήλωση τοῦ Ali Boran ὅτι τὸ κελὶ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου στὴν περιοχὴ τῆς Kilistra, μπορεῖ νὰ γίνει ἕνα μεγάλο προσκύνημα τῶν χριστιανῶν. Σύμφωνα μὲ τοὺς ἴδιους τους Τούρκους, εἶναι ἕνα μοναδικὸ ἱστορικὸ εὔρημα γιὰ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο ποὺ ὅπως εἶναι γνωστὸ πρῶτος ἀνάδειξε τὸν χριστιανισμὸ σὲ παγκόσμια θρησκεία καὶ ἡ πρώτη περιοχὴ ὅπου ὁ χριστιανισμὸς πῆρε οἰκουμενικὸ χαρακτήρα εἶναι ἡ Μικρὰ Ἀσία. Ἴσως, ὅπως ὑποστηρίζουν οἱ Τοῦρκοι, (καὶ ἐδῶ εἶναι τὸ παράδοξο), ἡ Kilistra τῆς Μικρᾶς Ἀσίας νὰ εἶναι ἡ ἱστορικὴ ἀπαρχὴ τῆς οἰκουμενοποίησης τοῦ χριστιανισμοῦ καὶ ἡ γενέτειρα τῆς Ὀρθοδοξίας.
ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.