25 Ιουλ 2013

"Ἡ Μεταπολίτευση ἦρθε μὲ προδοσία καὶ θὰ φύγει μὲ προδοσία ὡς ἔνδικη μάλιστα μισθαποδοσία τῶν πράξεών της"

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Τὸ γεωπολιτικὸ σταυρόλεξο καὶ τὸ χαράτσι
1974, ἕνας μακαρίτης ἐθνάρχης δηλώνει  "ἡ Κύπρος πέφτει μακριὰ"  γιὰ νὰ δικαιολογήσει τὸ χαράτσωμα τοῦ νησιοῦ ποὺ πέφτει στὰ χέρια τοῦ Ἀττίλα  καὶ μέχρι σήμερα καταπατᾶ τὸ 35% τοῦ Ἅγιου ἐδάφους του.
2013, ἕνας ὑποψήφιος πιθανὸς μελλοντικὰ γιὰ τὸν περιζήτητο τίτλο τοῦ  ἐθνάρχη δηλώνει ἀπὸ τὴν χώρα τοῦ Ἀττίλα "πᾶμε σὲ ἀλλαγὴ τῶν γεωγραφικῶν δεδομένων τῆς Ἑλλάδος μὲ τὴν Τουρκία".
Στὸν κ. Χαράτσι κατ' εὐφημισμὸ τοῦ ἔλαχε ὁ ἱστορικὸς λαχνὸς νὰ κλείσει τὸν φαῦλο κύκλο τῆς μεταπολίτευσης μὲ τὶς ἀτυχεῖς αὐτὲς καὶ ἀπροκάλυπτες δηλώσεις του. Φαίνεται στὴν πτήση γιὰ τὴν ΠΟΛΗ σκεπτόταν ὅτι μποροῦσε  μὲ τὴν  εὔγλωττη ἐξυπνάδα του νὰ ξεπεράσει καὶ  αὐτὴ τὴν διπλωματικὴ μαεστρία τοῦ συνονόματού του πολιτικοῦ του μεσοπολέμου  Βενιζέλου. Ὅμως ἀπὸ κοντὰ πέρασε καὶ δὲν ἀκούμπησε τὴν ἐπιτυχία, ὅπως λέει ὁ θυμόσοφος λαός μας.
Ὁ κ. Χαράτσι λοιπὸν ἀποφάσισε  νὰ χαρατσώσει ἐκτὸς ἀπὸ τὶς τσέπες τῶν Ἑλλήνων καὶ τὰ γεωγραφικὰ δεδομένα τῆς χώρας .Μέχρι καὶ ὁ κ. Νταβούντογλου πιθανῶς νὰ συγκινήθηκε γιατί  ἡ παρουσία τοῦ κ. Xαράτσι τὸν ἔκανε νὰ θυμηθεῖ τὸ ἀλήστου μνήμης ἱστορικὸ χαράτσι- κεφαλικὸ φόρο ποὺ ἔβαζαν οἱ Τοῦρκοι κατακτητὲς στοὺς....
ραγιάδες Ἕλληνες.
Ἐδῶ κ. ΥΠΕΞ   τῆς Τουρκίας κάνετε ἕνα μεγάλο λάθος. Ἄλλο ἦταν τὸ δικό  σας χαράτσι, μάλιστα μπορεῖ νὰ ἦταν καὶ ἐλαφρύτερο  καὶ ἄλλα εἶναι τὰ χαράτσια ποὺ ἐπιβλήθηκαν ἀπὸ τοὺς  Φράγκους τῆς ΕΕ καὶ τοῦ ΔΝΤ γιὰ λόγους μάλιστα δημοσιονομικῆς προσαρμογῆς, βλέπε ὑποταγῆς. Ὅμως ἐμεῖς συνηθίσαμε νὰ τὰ λέμε χαράτσια αὐτὰ καὶ τοὺς ἐμπνευστὲς αὐτῶν.  
Νὰ γιατί ὅλοι τὸν τελευταῖο καιρὸ ἔχουμε σὰν μόνιμο λογισμὸ  τὸν κ. ΧΑΡΑΤΣΙ μόλις ψάχνουνε τὶς τσέπες μας γιὰ νὰ βροῦμε τυχὸν ἐναπομείναντα κέρματα; Ἀσυναίσθητα φυσικά, ἀλλὰ φαίνεται νὰ λειτουργεῖ μέσα μᾶς μία συλλογικὴ  διαίσθηση ὅτι ὁ κ. ΧΑΡΑΤΣΙ θὰ μᾶς  "σώσει" μὲ τὴν ἐξυπνάδα τοῦ ἄθελά του. Στὴν προκειμένη περίπτωση μυρίζουμε νὰ στήνεται στὰ σκαριὰ ἕνα γεωπολιτικὸ πλάνο-συμφωνία περὶ εὐθύνης νέων γεωγραφικῶν δεδομένων ποὺ θὰ ἐξυπηρετεῖ  πρώτιστα μὲ τὶς μεταβολὲς δηλ. μὲ τὸ τυχὸν χαράτσωμα ΑΟΖ καὶ Ὑφαλοκρηπίδα μας  τοὺς κολοσσοὺς ἐνεργειακοὺς παῖκτες. 
 Ἔτσι δίχως νὰ τὸ καταλάβουν ὁριοθετοῦν  τὰ πολιτικά μας λουλούδια  τὸ τέλος τῆς μεταπολίτευσης ποὺ τοὺς ἔθρεψε τὸ οἰκονομικὸ μάννα τῶν Εὐρωπαικῶν  πακέτων. Βιάζονται φυσικὰ νὰ περάσουν τόσα ἄλλα "ἀναπτυξιακὰ"  νομοσχέδια γιατί τοὺς λείπουν κάποιοι  "ἐπενδυτικοὶ" κρίκοι ἀπὸ τὶς ἁλυσίδες ποὺ θέλουν νὰ φορέσουν  στὴν Ἑλλάδα. ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΦΤΑΣΟΥΝ!  Γιατί ἔρχεται ὁ Τοῦρκος "ἐπενδυτὴς"  νὰ κάνει πράξη στὴν κυριολεξία τὴν δήλωση τοῦ κ. ΧΑΡΑΤΣΙ ἀνεξάρτητα ἂν ὁ τελευταῖος μίλησε στὴν γλώσσα τῆς  διπλωματίας καὶ τοῦ ξέφυγαν αὐτὲς οἱ ὑπερβολὲς μέσα σὲ ἕνα πανδαιμόνιο κολακείας καὶ ὑποχωρητικῆς  ἀγαπητολογίας πρὸς τοὺς Ἀγαρηνούς. Ὅμως ὁ  Τοῦρκος δὲν καταλαβαίνει ἀπὸ τέτοια. Καὶ μάλιστα σήμερα ποὺ κατανοεῖ ὅτι τὸν ἔχουν δώσει ὅλοι οἱ πρώην φίλοι του ποὺ τὸ παίζουν μάλιστα καὶ ἐνεργειακοὶ παῖκτες εἰς βάρος του.  Ἱστορικὸ παράδειγμα τῆς Τούρκικης κουτοπονηριᾶς εἶναι καὶ τὸ γεγονὸς  ὅτι ὅταν ἄκουσε τὸν λόγο τοῦ Μακαριστοῦ Μακαρίου στὸν ΟΗΕ  "ἐπένδυσε" τὸν Ἰούλιο τοῦ 74  δίχως χρονοτριβῆ στὸ 15% τῆς Κυπριακῆς Γής. Σὲ λίγες μέρες γνωρίζοντας τὶς προθέσεις τοῦ νεόφερτου Ἐθνάρχη τῆς Μεταπολίτευσης "ἡ Κύπρος πέφτει μακριὰ" ἐπένδυσε σὲ ἕνα ἄλλο 20% αἱματοποτισμένου κομματιοῦ ΓΗΣ τῆς Μεγαλονήσου. Θὰ κολλήσει λοιπὸν τώρα ποὺ ἄκουσε ὅτι  "πᾶμε σὲ ἀλλαγὴ τῶν γεωγραφικῶν δεδομένων τῆς Ἑλλάδος μὲ τὴν Τουρκία".
Ὁ λαὸς λέει ὅτι τὸ αἷμα ξεπλένεται μὲ αἷμα! Καὶ στὴν σύγχρονη γεωπολιτικὴ τῶν παγκοσμιοποιητῶν  ἰσχύει ὅτι ἡ προδοσία ὁλοκληρώνεται μὲ ἄλλη προδοσία!
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ. Ἡ Μεταπολίτευση ἦρθε μὲ προδοσία καὶ θὰ φύγει μὲ προδοσία ὡς ἔνδικη μάλιστα μισθαποδοσία τῶν πράξεών της. Ὁ Ἐφιάλτης πρόδωσε τὴν πατρίδα του δὲν γνώριζε ὅμως, ὅτι ἀναδείκνυε μὲ τὴν προδοσία αὐτὴ τὴν συγκλονιστικότερη στιγμὴ τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας. Ὁ Ἰούδας προδιδε τὸν ΔΙΔΑΣΚΑΛΟ γιὰ τριάκοντα ἀργύρια δὲν γνώριζε ὅμως, ὅτι καὶ ἡ παραφροσύνη τῆς ἀπληστίας τοῦ ἔφερε τὸ μοναδικὸ σωτήριο γεγονὸς τῆς Παγκόσμιας Χαρᾶς τῆς ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ  ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ μᾶς.
Οἱ συντελεστὲς τῆς Μεταπολίτευσης καὶ τὰ ἀποπαίδια τους δὲν γνωρίζουν ὅτι μὲ τὶς πράξεις, τὶς παραλείψεις, τὶς ἀπιστίες τοὺς , τὶς κλεψιές, τὶς ἀπάτες  καὶ τὶς δολιότητές τους θὰ ἐπιβεβαιώσουν τελικὰ τὸ διαχρονικὸ γεγονὸς ὅτι Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ. Πρὸς στιγμὴ ὅμως φαίνεται ὅτι πεθαίνει καὶ ψυχορραγεῖ  μὲ αὐτὰ ποὺ τῆς  κάνουν τὰ διεθνῆ μίσθαρνα ὄργανα τοῦ ἀντίδικου. Τώρα ζοῦμε αὐτὸ τὸ ψυχορράγημά της καὶ τρομαγμένοι ἀπὸ τὸ θέαμα παγώνουμε καὶ δὲν  ἀντιδροῦμε γιὰ νὰ τὴν ἐπαναφέρουμε στὴν ζωή.
 ΟΜΩΣ Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΜΑΣ δὲν θέλει  νὰ ξαναγυρίσει στὴν ζωὴ τῶν βδελυκτῶν χρόνων τῆς μεταπολίτευσης. Προτιμάει νὰ Σταυρωθεῖ ἔστω καὶ μὲ προδοσία γιὰ νὰ ΑΝΑΣΤΗΣΕΙ τὰ πραγματικὰ παιδιά της στὴν ΖΩΗ τοῦ Διαχρονικοῦ Ἱστορικοῦ Κάλλους της.
Υ.Γ Εὐχαριστῶ τὸν κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟ ποὺ μὲ ἔκανε ΤΟΥΡΚΟΓΛΟΥ  μὲ τὶς ἀτυχεῖς δηλώσεις του καὶ ξύπνησε μέσα μας τὸν Νικηταρὰ τὸν Τουρκοφάγο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.