31 Μαΐ 2013

Δωρεὰ ὀργάνων: ἡ Ἐκκλησία ἦπιε τὸ ἀμίλητο νερό;

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Ὅπως εἶναι γνωστὸ ἀπὸ τῆς πρώτης Ἰουνίου, θὰ εἶναι σὲ ἰσχὺ ὁ νόμος ποὺ καθιστὰ ὅλους τους Ἕλληνες πολίτες ὑποχρεωτικά, (ἐὰν συναινοῦν τὰ μέλη τῆς οἰκογένειάς τους), δότες ὀργάνων σὲ περίπτωση ποὺ χαρακτηριστεῖ κανεὶς ἐγκεφαλικὰ "νεκρὸς" (ἄρθρο νόμου "περὶ εἰκαζόμενης συναίνεσης").  Ἡ μόνη περίπτωση νὰ τὸ ἀναιρέσουμε γιὰ τὸν ἑαυτό μας ἢ τὰ ἀνήλικα παιδιά μας, εἶναι νὰ ἀποστείλουμε στὸν Ε.Ο.Μ. ὑπεύθυνη δήλωση γιὰ νὰ προστεθεῖ σὲ σχετικὸ ἀρχεῖο 
Τὸ ὅλο νομοθέτημα εἶναι καθαρὰ φασιστικοῦ χαρακτήρα καὶ δὲν εἶναι δυνατὸν ἕνας νόμος νὰ παρεμβαίνει σὲ ἕνα τόσο μεγάλης σημασίας θέμα ὅπως εἶναι ἡ τύχη τῆς σωροῦ ἑνὸς νεκροῦ ὁ ὁποῖος σὲ πολλὲς περιπτώσεις ἐν ἄγνοιά του δὲν θὰ εἶχε κάνει μία ὑπεύθυνη δήλωση γιὰ νὰ τοποθετηθεῖ στὸ τόσο σημαντικὸ αὐτὸ ζήτημα. Πέραν τούτου ὅμως τὸ θέμα εἶναι ὑψίστης θρησκευτικῆς σημασίας καθὼς ὑπάρχουν πολλὲς ἀναφορὲς Πατέρων ποὺ ἔχουν τοποθετεῖ μὲ σαφῆ τρόπο ἀρνητικὰ σὲ ἕνα τέτοιο νομοθέτημα ποὺ μὲ καθαρὰ δικτατορικὸ τρόπο ἀποφασίζει νὰ γίνονται δωρεὰ τὰ ὄργανα ἑνὸς νεκροῦ, (καὶ ἐδῶ ὑπάρχει κεφαλαιῶδες ζήτημα τὸ πότε θεωρεῖτε κάποιος νεκρός). Γιὰ νὰ μὴν κάνουμε καμία ἀναφορὰ στὸ μεγάλο λαθρεμπόριο ἀνθρωπίνων ὀργάνων ποὺ ἔχουν δημιουργήσει τεράστιες  μαφίες σὲ πολλὰ μέρη τοῦ κόσμου
Σύμφωνα μὲ τὸν μεγάλο πατέρα τῆς ἐκκλησίας, τὸν Μέγα Ἀθανάσιο, ὁ ἄνθρωπος κατὰ τὴν φύση τοῦ εἶναι σύνθετο, μεικτό, ὄν. Πλάσθηκε κατ’ εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν τοῦ Θεοῦ καὶ....

ἀποτελεῖται ἀπὸ τὴν ψυχή, ποὺ συνιστᾶ τὸ πνευματικὸ μέρος τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὸν ἐντάσσει στὸν πνευματικὸ κόσμο, καὶ ἀπὸ τὸ σῶμα, μὲ τὸ ὁποῖο ἐντάσσεται στὸν ὑλικό, αἰσθητὸ κόσμο. Εἶναι μείξη καὶ κράση πνεύματος καὶ ὕλης, «σύνδεσμος τῆς ὁρατῆς καὶ ἀοράτου φύσεως». Καὶ τὸ μὲν σῶμα εἶναι ὑλικό, σύνθετο καὶ φθαρτό, ἡ δὲ ψυχὴ εἶναι «οὐσία ζῶσα, ἁπλή, ἀσώματος, σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς κατ' οἰκείαν φύσιν ἀόρατος, λογικὴ τὲ καὶ νοερά, ἀσχημάτιστος... ἀθάνατος» (Ἄγ. Ἰωάννης Δαμασκηνός). Ἑπομένως ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου δὲν εἶναι ἁπλὴ βιολογικὴ ἐνέργεια τοῦ σώματος, ὅπως εἶναι τῶν ζώων, τὰ ὁποία γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ εἶναι θνητόψυχα, δὲν ἐπιβιώνουν μετὰ τὸν σωματικὸ θάνατο, ἀλλὰ εἶναι οὐσία ἀθάνατη μὲ δική της ἐνέργεια. Ὁ θάνατος δὲν εἶναι παντελὴς ἐξαφάνιση τοῦ ὅλου ἀνθρώπου, ἄλλα χωρισμὸς τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὸ σῶμα, τὸ ὁποῖο στὴ συνέχεια, ὡς σύνθετο, φθείρεται καὶ διαλύεται, ἐνῶ ἡ ψυχὴ ἐξακολουθεῖ νὰ ὑπάρχει καὶ νὰ ἐνεργεῖ• «Οὒχ ἡ ψυχὴ ἐστιν ἡ ἀποθνήσκουσα, ἀλλὰ διὰ τὴν ταύτης ἀναχώρησιν ἀποθνήσκει τὸ σῶμα» 
Καὶ ἐνῶ ὑπάρχουν αὐτὲς οἱ παρακαταθῆκες ἀπὸ τὴν πατερικὴ διδασκαλία τὸ ἀπαράδεκτο εἶναι ἡ ἔνοχη σιωπὴ τῆς ἐκκλησίας, ἢ καλύτερά της ἐκκλησιαστικῆς ἱεραρχίας, (πλὴν κάποιων ἐξαιρέσεων),  ἀπέναντι σὲ αὐτὸν τὸν φασιστικὸ νόμο. Ἀντὶ νὰ πάρει σαφῆ θέση καὶ ὄχι ἀόριστα μισόλογα ἡ κεφαλὴ τῆς ἑλληνικῆς ἐκκλησίας ἀρέσκεται νὰ βγαίνει φωτογραφίες μὲ τοὺς κυρίους Βενιζέλο, Κουβέλη καὶ Σια, ποὺ ἔχουν καταστρέψει τὴν χώρα, ποὺ ἔχουν ἐξαθλιώσει τὸν ἑλληνικὸ λαὸ καὶ τώρα ἑτοιμάζονται νὰ ξεπουλήσουν ὅσο ὅσο τὴν ἐθνικὴ κυριαρχία. Οὐσιαστικὰ στὸ κεφαλαιῶδες αὐτὸ ζήτημα τῆς θρησκευτικῆς μας συνείδησης ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἱεραρχία ἤπιε τὸ «ἀμίλητο νερό». Μὲ τὴν στάση τῆς ἐπιβεβαιώνει αὐτὲς τὶς προφητεῖες τοῦ Ὅσιου Νείλου ἀπὸ τὸ Ἅγιο Ὅρος : «Θὰ ἔρθει ἡ ἐποχὴ ποὺ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ ἱερεῖς, (ἐκτὸς ὀλίγων ἐξαιρέσεων), θὰ εἶναι ἄντρες κενόδοξοι, παντελῶς μὴ γνωρίζοντες τὴν δεξιὰν ὁδὸ ἀπὸ τὴν ἀριστερὰ  καὶ οἱ ἐκκλησίες θὰ στερηθοῦν εὐλαβῶν καὶ εὐσεβῶν ποιμένων καὶ ἀλλοίμονο τότε σὲ αὐτοὺς  τοὺς χριστιανοὺς ποὺ βρίσκονται στὸν κόσμο».
Ἡ ἑλληνικὴ ἱεραρχία ἐνδιαφέρεται περισσότερο γιὰ τοὺς λαθρομετανάστες, γιὰ τοὺς μουσουλμάνους, γιὰ τὸ προδοτικὸ πολιτικὸ σύστημα, γιὰ τοὺς ἀπατεῶνες ποὺ κατέκλεψαν τὸ ἑλληνικὸ κράτος, γιὰ τοὺς ἀρτίστες καὶ γιὰ τὶς ἐμετικὲς δημόσιες σχέσεις τῆς διεφθαρμένης ἐλὶτ ποὺ ἔσυρε τὴν χώρα στὸν γκρεμό. Τέτοια ἱεραρχία δὲν ἀξίζει στὴν ἑλληνικὴ ὀρθόδοξη ἐκκλησία ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλους τους ἔνδοξους ρασοφόρους ποὺ ἔδωσαν τὸ αἷμα τους σὲ ὅλη τὴν ἑλληνικὴ ἱστορία γιὰ τὸν ἑλληνισμό.

7 σχόλια:

 1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΩΜΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ:H EKKΛΗΣΙΑ ΗΠΙΕ ΤΟ ΑΜΙΛΗΤΟ ΝΕΡΟ ;
  3000 + ΒΑΛΕ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ:H EKKΛΗΣΙΑ ΗΠΙΕ ΤΟ ΑΜΙΛΗΤΟ ΝΕΡΟ ;
  ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ-ΠΑΠΙΣΜΟΣ-ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΛΠ:H EKKΛΗΣΙΑ ΗΠΙΕ ΤΟ ΑΜΙΛΗΤΟ ΝΕΡΟ ;
  ΠΡΟΔΟΣΙΑ-ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1981 (ΕΤΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ο.Κ):H EKKΛΗΣΙΑ ΗΠΙΕ ΤΟ ΑΜΙΛΗΤΟ ΝΕΡΟ ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μα γιατί το γράφετε έτσι , αφού έγκυρες ιστοσελίδες αναφέρουν ότι μετά από τη μεσολάβηση της Ιεράς Συνόδου, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει μεταμόσχευση οργάνων χωρίς τη συναίνεση των οικείων ενός ανθρώπου;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ωραία αφού στηρίζεσαι σε υποσχέσεις, λόγια του αέρος, προφορικές "διαβεβαιώσεις" (σε μια Εκκλησία που με αυτό τον τρόπο σε λίγα χρόνια της φάγανε το 96% της περιουσίας της) και "ευσεβείς" συνήθειες (και αν θα γίνουν) και οι οποίες δεν υπάρχει περίπτωση (ως τέτοιες) να κρατήσουν ούτε πάνω από δυό χρόνια (για να μην πω δυό μήνες) παρά σε σαφή νομοθετήματα τι να σου πω...

   Τίποτα καταγεγραμμένο έχεις να μας παρουσιάσεις για να μας πείσεις ότι πάντοτε θα ζητείται η συναίνεση των οικείων;

   Και στο κάτω κάτω ποιοί είναι οι οικείοι που μέχρι σήμερα αποφαίνονται για το τι θα γίνει το σώμα μου; Δεν είναι καλύτερα να ορίσω εγώ;

   (Απάντηση στην Ηλιόφερτη 31 Μαΐου 2013 10:29μ.μ.)

   Διαγραφή
  2. ΚΑΛΑ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΠΩΣ Ο ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΕΧΕΙ ΤΑ ΚΟΤΣΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ? ΕΝΑΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΑΛΛΑ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΤΟΝ ΠΗΡΕ Ο ΘΕΟΣ["Η ΜΗΠΩΣ ΤΟΝ ΦΑΓΑΝΕ?] ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΙ? ΦΥΣΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ...

   Διαγραφή
  3. ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΑΖΙ ΣΑΣ! ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΙ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΤΩΡΑ? ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ "ΕΦΥΓΕ" Ο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ,ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ,ΔΥΣΤΥΧΩΣ Ο ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ [ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΠΟΨΗ] ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΓΙ ΑΥ-
   ΤΗΝ ΤΗ ΘΕΣΗ...

   Διαγραφή
 3. ιπε στοσελιδες ομως δεν εχει δυνατοτητα ολος ο κοσμος να διαβαζει και εγω νομιζω οτι η φωνη της εκκλησιας επρεπε να ειναι ηδη πιο δυνατη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Καλούμε λοιπόν κάποιον υπεύθυνο της Ιεράς Συνόδου από αυτήν την "πύλη" να ενημερώσει. Εγώ ήδη έχω έτοιμη στον υπολογιστή μου προς εκτύπωση τη δήλωση άρνησης , αν είναι ανάγκη να την καταθέσω. Ας μιλήσει επιτέλους κάποιος από την Εκκλησία με έγγραφα , να δούμε τι πέτυχε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.