16 Απρ 2013

Τὸ Ἅγιον Ὅρος ξεσηκώνεται κατὰ τῶν μεταλλείων στὴν Χαλκιδικὴ καὶ στέκεται στὸ πλευρὸ τῶν κατοίκων τῆς Ἱερισσοῦ!


Τοῦ Σάκη Ἀποστολάκη
Τὸ Ἅγιον Ὅρος μπαίνει... στὴ μάχη τῆς Ἱερισσοῦ! 
Τὸ Ἅγιον Ὅρος «μπαίνει» στὸν ἀγώνα τῶν κατοίκων τῆς ΒΑ Χαλκιδικῆς κατὰ τῆς ἐξόρυξης τοῦ χρυσοῦ. Τὸ μήνυμα κόμισε χθὲς στὴν Ἱερισσὸ καὶ στὴ συνέλευση τῶν συντονιστικῶν ἐπιτροπῶν, μὲ κάθε ἐπισημότητα, ὁ πατέρας Νικόδημος, ὁ ὁποῖος ἐμφανίστηκε καὶ μίλησε ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας τοῦ Ἁγίου Ὅρους. Ἐπὶ 24ώρου βάσεως θὰ φυλάγονται οἱ εἴσοδοι στὸ χωριὸ τῆς Ἱερισσοῦ Ἐπὶ 24ώρου βάσεως θὰ φυλάγονται οἱ εἴσοδοι στὸ χωριὸ τῆς Ἱερισσοῦ Ἦταν ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ἐκπρόσωπος τοῦ Ἁγίου Ὅρους ἐμφανίζεται σὲ συνέλευση γιὰ τὴν ἐξόρυξη τῆς Σκουριὲς καὶ ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ἡ Ἱερὰ Ἐπιστασία τοῦ Ἁγίου Ὅρους παίρνει θέση στὸ θέμα.
Ὁ π. Νικόδημος ἀνακοίνωσε στὴ συνέλευση ὅτι μεταβαίνει ἄμεσα στὴν Ἀθήνα καὶ στὸν πρωθυπουργὸ Ἀντώνη Σαμαρά, γιὰ νὰ τοῦ ἐπιδώσει ἐπιστολὴ τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας, μὲ τὴν ὁποία ζητεῖται ἡ ἄμεση ἀπελευθέρωση τῶν δύο προφυλακισμένων στὶς φυλακὲς Διαβατῶν γιὰ τὸν ἐμπρησμὸ στὶς Σκουριὲς τὸν περασμένο Φεβρουάριο καὶ στὴν ὁποία ἡ ἀπόφαση τῆς προφυλάκισης χαρακτηρίζεται «ὄχι δικαστική, ἀλλὰ τρομοκρατικὴ καὶ πολιτική». Στὴν ἐπιστολή, ἡ Ἱερὰ Ἐπιστασία τοῦ Ἁγίου Ὅρους ἐγγυᾶται γιὰ....

 τὸ ἦθος τῶν δύο συλληφθέντων, τοὺς ὁποίους οἱ μοναχοὶ γνωρίζουν καθὼς ἔχουν ἐργαστεῖ στὸν Ἀθω, καὶ ὑπογραμμίζεται ὅτι πρόκειται γιὰ ἄτομα ὑπεράνω ὑποψίας.

Ἐπίσης, ἀνέφερε ὅτι οἱ μοναχοὶ θὰ ἀντιδράσουν φανερὰ καὶ σφόδρα. Ξεκαθάρισε, ἀκόμη, ὅτι δὲν ὑπάρχει περίπτωση καμία Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Ὅρους νὰ παραχωρήσει, πουλήσει, διαθέσει ἢ ἐπιτρέψει ἀπαλλοτρίωση δασικῆς ἔκτασης ποὺ τῆς ἀνήκει στὸ δάσος τῶν Σκουριῶν γιὰ νὰ χτιστεῖ φράγμα ἀπὸ τὴν «Ἑλληνικὸς Χρυσός», σύμφωνα μὲ τὸ σχεδιασμὸ τῆς ἑταιρείας.

Στὸ μεταξύ, οἱ Ἱερισσιῶτες ἀνοίγουν ἀπὸ σήμερα τὰ μπλόκα στὶς εἰσόδους τοῦ χωριοῦ, ἀλλὰ ἐγκαθιστοῦν φυλάκια ἐπὶ 24ώρου βάσεως. Ἀνοίγεται μόνο ἡ μία λωρίδα κυκλοφορίας τῶν δρόμων ποὺ ὁδηγοῦν στὸ χωριό, ἀλλὰ οἱ κάτοικοι θὰ φυλοῦν σκοπιὰ ὅλη τὴ μέρα μὲ βάρδιες, ὥστε νὰ μὴν ἐπαναληφθεῖ αἰφνιδιαστικὴ εἰσβολὴ τῆς Ἀστυνομίας.

Οἱ κάτοικοι, ποὺ ἀντιδροῦν στὴν ἐξόρυξη στὶς Σκουριές, βρίσκονται σὲ ἐπικοινωνία μὲ μπλὸγκ στὸν Καναδά, τὸ ὁποῖο ἀναδημοσιεύει στὰ ἀγγλικὰ καὶ διανέμει τὶς ἀνακοινώσεις τους, ἐνῶ θὰ χρησιμοποιήσουν καὶ τὸ ὅπλο τῆς πτώσης τῆς μετοχῆς τῆς «Eldorado Gold» στὸ χρηματιστήριο τοῦ Τορόντο.

Ἐπίσης, ὕστερα ἀπὸ αἴτημα καναδικοῦ χρηματιστηριακοῦ ἐντύπου, θὰ φιλοξενήσουν στὴν Ἱερισσὸ ἀπεσταλμένο δημοσιογράφο του, ὁ ὁποῖος θὰ ἐνημερώνει μὲ τὶς ἀνταποκρίσεις του γιὰ τὸ πῶς διαμορφώνεται ἡ κατάσταση μὲ τὶς ἀντιδράσεις στὴν ἐπένδυση τῆς «Eldorado Gold» στὶς Σκουριές.

Μία ἱστορία γιὰ ἀπληστία, βία καὶ δισεκατομμύρια

«Ἕνας τόπος στὶς φλόγες» εἶναι ὁ τίτλος ἐκτενοῦς θέματος στὸ περιοδικὸ τῆς ἐφημερίδας «Suddeutsche Zeitung» γιὰ τὴν Ἱερισσό, τὰ ὀρυχεῖα χρυσοῦ της Hellas Gold καὶ τὴν ἀντίσταση τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς. «Στὴ Χαλκιδικὴ ὑπάρχει τεράστιος ὀρυκτὸς πλοῦτος», ἀναφέρει τὸ ἄρθρο τῶν Ἀλέξανδρου Στεφανίδη καὶ Φέρυ Μπατζόγλου. «Τώρα ἡ διαμάχη γιὰ τὰ εὐρήματα ὁδηγεῖ σχεδὸν σὲ ἐμφύλιο πόλεμο. Μία ἱστορία γιὰ ἀπληστία, διαφθορά, βία καὶ τὰ δισεκατομμύρια ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ σώσουν τὴν Ἑλλάδα».

Τὸ θέμα ξεκινᾶ μὲ τὸ βασανισμὸ τοῦ Θεολόγη Μπαντῆ ἀπὸ τοὺς ἄνδρες τῶν δυνάμεων ἀσφαλείας, ἐπὶ σχεδὸν ἐννέα ὧρες, τὸν Φεβρουάριο καὶ στὴ συνέχεια περιγράφει τὴν κατάσταση στὴν περιοχὴ τοῦ Δήμου Ἀριστοτέλη, μὲ τὴ μόνιμη πλέον παρουσία ἰσχυρῶν δυνάμεων τῆς Ἀστυνομίας καὶ τῆς Ἀντιτρομοκρατικῆς. Ἡ ἐξέγερση τῶν κατοίκων, ἀναφέρουν οἱ συντάκτες, ξεκίνησε ὕστερα ἀπὸ τὴν οἰκολογικὴ καταστροφὴ ποὺ προκάλεσε ἡ λειτουργία τῶν ὀρυχείων στὴ δεκαετία τοῦ '80. Τώρα οἱ κάτοικοι εἶναι ἀποφασισμένοι νὰ μὴν ἐπιτρέψουν νὰ ξανανοίξει τὸ ὀρυχεῖο. Οἱ συντάκτες μίλησαν μὲ κατοίκους τῆς περιοχῆς, μὲ ἐργαζομένους στὰ ὀρυχεῖα καὶ μὲ παράγοντες, ὅπως ὁ δήμαρχος τοῦ Ἀριστοτέλη, Χρῆστος Πάχτας, ποὺ ὅταν ρωτήθηκε γιὰ τὶς φῆμες ὅτι ἡ οἰκογένεια Μπόμπολα ἐξασφάλισε μὲ δωροδοκίες τὴν εὔνοια τῶν κυβερνώντων, ἀπάντησε «οὐδὲν σχόλιο».
enet.gr

3 σχόλια:

 1. Μπορούν να μας πούνε οι γεροντάδες που θα βρούνε δουλειά οι άνεργοι οικογενειάρχες της περιοχής όταν στα Μεταλλεία της Ιερισσού τους παρουσιάζετε η τελευταία ευκαιρία για να βάλουν ένα εισόδημα στο σπίτι τους και να ταΐσουν τα παιδιά τους;
  Εκτός αν ισχύει ακόμη στις ήμερες μας το: "ουκ επ άρτω μόνο ζήσετε άνθρωπος"( Ματθαίον 4,4)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. 1)Οι ανεργοι της Ιερισσου κ ολης της Ελλαδος εν γενει,να σταματησουν να ψηφιζουν πα.σο.κ,ν.δ κλπ κομματα των μνημονιων κ να κατεβουν στο μεγαρο Μαξιμου να ζητησουν το λογο απο τους εθνοπροδοτες κυβερνωντες για το οτι ειναι ανεργοι.
   2)Καλα κανουν κ δεν σκυβουν το κεφαλι στους Καναδο-Μπομπολες που τους ταζουν ενα πιατο φαι απ τη μια κ ενα ποτηρι καρκινο απ την αλλη.
   3)Ισχυει κ θα ισχυει εις τους αιωνας των αιωνων..αλλα επι παντι ρηματι εκπορευομενω δια στοματος Θεου.

   Διαγραφή
 2. ΚΑΛΕ ΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΕ, ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΤΑ ΞΕΡΕΙΣ ΚΑΛΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ. ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ. ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΝΕΡΓΙΑ, ΠΑΡΑ ΝΑ ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ ΣΕ ΛΙΓΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ.ΜΕΘΑΥΡΙΟ ΤΙ ΘΑ ΛΕΝΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ; OTI ΣΤΑΘΗΚΑΜΕ ΔΕΙΛΟΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΛΕΨΑΜΕ, ΘΑ ΛΕΝΕ ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ. ΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΤΙΜΙΑ. Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΞΟΡΥΞΗ ΕΙΝΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΔΕΙΤΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ, ΕΛΑΤΕ ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΕΡΙΓΡΑΠΤΗ ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ..ΚΙ ΥΣΤΕΡΑ ΤΑ ΛΕΜΕ.
  Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΟΥ ΔΟΥΛΕΥΕ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΣΡΑΤΩΝΙΟΥ..ΜΕ ΣΠΟΥΔΑΣΕ, ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΩ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΝΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ..ΚΙ ΟΧΙ ΠΙΟΝΙ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΩΝΤΕΣ ΕΧΟΥΝ 1000% ΔΙΚΙΟ.
  ''ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΟΥ ΤΟ ΑΓΑΠΑΩ, ΤΟ ΠΟΝΩ ΔΕΝ ΤΟ ΠΟΥΛΑΩ''
  ΚΑΝΕ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ. ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΓΚΗ.
  ΚΑΝΕ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΑΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΕΒΑΛΑΝ ΜΕΣΑ...
  ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ.
  ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΤΑΣΗ...ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ...ΑΜΗΝ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.