23 Απρ 2013

Διαμαρτυρία γιὰ τὸ νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν

Τὸ Νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, τὸ ὁποῖο δημοσιεύτηκε στὸ ΦΕΚ 2335/17-10-2011, τ. Β΄ καὶ ἐφαρμόζεται πιλοτικὰ ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριο 2011 δημιουργεῖ σοβαρὲς ἐνστάσεις ὡς πρὸς τὸ περιεχόμενό του. Ἐντελῶς ἐνδεικτικὰ θέλουμε νὰ ἐπισημάνουμε, ὁρισμένα ζητήματα ποὺ σχετίζονται μὲ τὸ περιεχόμενο τοῦ Νέου Προγράμματος Σπουδῶν:
1. Ὁδηγεῖ σὲ ριζικὴ ἀλλαγὴ τοῦ χαρακτήρα καὶ τοῦ προσανατολισμοῦ τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ἀπὸ τὸν συνταγματικὰ κατοχυρωμένο στὴν Ἑλλάδα ὀρθόδοξο χαρακτήρα σὲ μία θρησκειολογικὴ κατεύθυνση θρησκευτικῆς οὐδετερότητας καὶ θρησκευτικοῦ ἀποχρωματισμοῦ τῶν ἑλληνοπαίδων.
2. Σὲ μία περίοδο ποὺ οἱ νέοι μας ἔχουν ἀνάγκη τὴν πνευματικὴ ἀναβάθμιση στὶς ἀξίες καὶ στὶς παραδόσεις τοῦ γένους μας, τὸ Σχολεῖο ὀφείλει νὰ θωρακίζει τὰ παιδιὰ τῶν ὀρθοδόξων Ἑλλήνων, μὲ τὶς αἰώνιες ἀλήθειες τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς πίστης, μέσα ἀπὸ ἕνα μάθημα Θρησκευτικῶν, μὲ ἐκσυγχρονισμένο καὶ ἑλκυστικὸ λόγο, ἀλλὰ ὁπωσδήποτε καὶ μὲ λόγο καθαρὰ εὐαγγελικό, πατερικὸ καὶ ἐκκλησιαστικό.
3. Τὸ κύριο χαρακτηριστικό το Νέου Προγράμματος Σπουδῶν εἶναι ὅτι ἀλλοιώνει τὸν ὀρθόδοξο θεολογικὸ χαρακτήρα τοῦ θρησκευτικοῦ μαθήματος καὶ ἐπιβάλλει σὲ κάθε μαθησιακὴ ἑνότητα μία πανθρησκειακὴ διδασκαλία (9) θρησκειῶν ἀπὸ τὴν Τρίτη Δημοτικοῦ ἕως καὶ τὴν...
Τρίτη Γυμνασίου· καταλήγει σὲ μία πολτοποιημένη θρησκευτικὴ ἀγωγή, ἀκατάλληλη γιὰ τὸ πνευματικὸ ἐπίπεδο τῶν παιδιῶν σ΄ αὐτὴν τὴν εὔπλαστη φάση τῆς ζωῆς τους. Κάτι τέτοιο εἶναι ἀπαράδεκτο ἐπιστημονικὰ ἀπὸ πλευρᾶς θεολογικῆς, Παιδαγωγικῆς ψυχολογίας καὶ διδακτικῆς.
4. Ὁ σκοπὸς ποὺ ὑπηρετεῖται μὲ αὐτὸ τὸ Πρόγραμμα δὲν εἶναι ὁ -καθ’ ὅλα θεμιτὸς- πλουραλισμὸς γνώσεων, ἀλλὰ ἡ συγκρητιστικὴ ἀλλοίωση τῆς ὀρθόδοξης διδασκαλίας, μέσα ἀπὸ ἕνα ἀλλοπρόσαλλο «ἀνακάτεμα» θρησκευτικῶν ἐννοιῶν καὶ πληροφοριῶν. Τὸν σκοπὸ αὐτὸ ὑπηρετοῦν καὶ οἱ ἐπίμονα «προτεινόμενες δραστηριότητες» (στὴν τρίτη Δημοτικοῦ, τὴν ἕκτη Δημοτικοῦ καὶ τὴν πρώτη Γυμνασίου), ὅπως ἡ ἐπίσκεψη σὲ «Ναό, Συναγωγὴ ἢ Τέμενος»..
5. Ἄστοχη, μεταξὺ ἄλλων, εἶναι καὶ ἡ βασικὴ ἐπιδίωξη τοῦ Προγράμματος “νὰ χειραφετήσει τὸ μαθητὴ ἀπὸ ὅ,τι ὀνομάζεται “πρόσδεση στὸ παρελθὸν» (ΠΣ, σελ. 21) καὶ «νὰ οἰκοδομήσει λογικὰ τὴ θρησκευτικὴ ἀγωγὴ τῶν παιδιῶν καὶ τῶν ἐφήβων» (ΠΣ, σελ. 21), φτάνοντας μάλιστα στὸ σημεῖο νὰ χαρακτηρίζει τὸ Χριστὸ “ὡς δάσκαλο, συνοδοιπόρο καὶ ὁδηγὸ” (ΠΣ, σελ. 48) καὶ ταυτόχρονα νὰ Τὸν παραλληλίζει ἰσότιμα καὶ ἰσάξια μὲ τοὺς “μεγάλους δασκάλους θρησκειῶν τοῦ κόσμου: Μωάμεθ, Κομφούκιο καὶ Βούδα” (ΠΣ, σελ. 48), ἀποδομώντας Τον ὡς Θεάνθρωπο στὴ συνείδηση τῶν μαθητών• ἢ φτάνοντας ἐπίσης στὸ σημεῖο νὰ καταγράφει ὡς Ἁγίους ἀνθρώπους, παράλληλα καὶ ἰσότιμα μὲ τοὺς Ἁγίους τς Ἐκκλησίας μας, μεταξὺ ἄλλων, τὸ “Βούδα, Κομφούκιο, Μωάμεθ, Βισνοὺ (Κρίσνα), Δαλάϊ Λάμα, Γκάντι καὶ πολλὰ ἄλλα πρόσωπα, ἱστορικὰ καὶ μυθικά”, (ΠΣ, σελ. 57).
Ἡ μέθοδος τῆς διαθρησκειακῆς διδασκαλίας τοῦ Νέου Προγράμματος Σπουδῶν εἶναι βέβαιο ὅτι ὁδηγεῖ τὰ παιδιά μας στὴ θρησκευτικὴ σύγχυση, τὸν συγκρητισμὸ καὶ τὸν ἀγνωστικισμὸ ποὺ στὴ συνέχεια θὰ καταλήξει σὲ δικαιολογημένη ἀπέχθεια, μηδενισμὸ καὶ ἀθεϊσμό.
6. Γιὰ ὅλους τούς παραπάνω λόγους ἐκφράζουμε τὴν πλήρη ἀντίθεσή μας στὸ προτεινόμενο καὶ ἤδη πιλοτικῶς διδασκόμενο Νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν καὶ ζητοῦμε τὴν ἄμεση ἀπόσυρσή του. Καλοῦμε ὅλους τούς ἁρμόδιους ἐκπαιδευτικούς, θεολογικούς, ἐκκλησιαστικοὺς καὶ πνευματικοὺς φορεῖς (ἰδιαιτέρως δὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος, τὴν Ἱερὰ Σύνοδο καὶ τὴν πολιτικὴ ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας) νὰ συστρατευθοῦν στὸν ἀγώνα γιὰ τὴ διατήρηση τοῦ ὀρθόδοξου, θεολογικοῦ καὶ ὁμολογιακοῦ χαρακτήρα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στὴν προοπτικὴ πάντοτε τῆς ποιοτικῆς του ἀναβάθμισης .
Τρίκαλα 19 Ἀπριλίου 2013
Ὑπογράφουμε
-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΘΕΟΛΟΓΩΝ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΓΟΝΕΩΝ «Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» (Γ.Ε.Χ.Α.)-ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
-ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ»
-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ
-ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ «Ο ΕΛΕΗΜΩΝ Ο ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ»
-ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ»
-ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΟΣ»
-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝΟΡΙΤΩΝ “Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ” ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν & Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο
2. Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
3. Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Τρίκκης καὶ Σταγὼν κ. Ἀλέξιο
4. Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σταγὼν καὶ Μετεώρων κ. Σεραφεὶμ
5. Ἐξοχώτατο Πρόεδρο τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως κ. Ἀντώνιο Σαμαρὰ
6. Ἐξοχώτατο Ὑπουργὸ Παιδείας ?ἰὰ Βίου Μάθησης καὶ Θρησκευµάτων. κ. Κωνσταντῖνο Ἀρβανιτόπουλο,
7. Ἐξοχώτατο Ὑφυπουργὸ Παιδείας, κ. Θεόδωρο Π. Παπαθεοδώρου
8. Ἐξοχώτατο Γενικὸ Γραμματέα Θρησκευμάτων, κ. Γεώργιο Καλαντζὴ
9 . Βουλευτὲς Νομοῦ Τρικάλων
10. Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων
11. Ἔντυπο καὶ ἠλεκτρονικὸ τύπο.

2 σχόλια:

 1. Ενδιαφέρουσα η ανακοίνωση των Χριστιανικών συλλόγων.Όμως για να μη τρέφουν αυταπάτες η σηνερινή δειλή Ν.Δ. κυριολεκτικά σέρνεται πίσω από την αριστερή και άθεη Δημάρ και τους ολετήρες του ΠΑΣΌΚ και πιστεύω ότι δεν πρόκειται να κάνει κάτι για να το αλλάξει.

  Δείτε τι έγινε πριν λίγο καιρό με το "Γένος" το οποίο το εξαφάνισαν από την Εισαγωγή των υπψηφίων για τις Ενοπ.Δυνάμεις και τα Σωματα Ασφαλείας.
  Προβλέπω ότι το θέμα των Θρησκευτικών δεν θα τους ακουμπίσει καν αφου για να συμβεί κάτι τέτοιο χρειάχεται φιλότιμο.
  Χρόνια τώρα οι " Πατέρες του έθνους" κοιτάζουν να ξεθεμελιώσουν τα πάντα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΕΧΟΥΝ ΙΣΟΠΕΔΩΣΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΠΙΑ!ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΟΥΝ ΚΑΘΕ ΤΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ.ΜΕΓΑ ΕΓΚΛΗΜΑ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΝΑ ΚΟΙΜΩΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ!ΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΕΥΘΗΝΗ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΑΛΙΑ!ΛΑΟΣ,ΚΛΗΡΟΣ,ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ!ΚΑΙ ΕΡΧΟΝΤΕ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ!Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΜΑΣ ΛΥΠΗΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΛΘΟΥΜΕ!ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.