4 Μαρ 2013

Γιὰ ποιὸ κλίμα συνεργασίας μιλᾶτε; Ὁ Ἐρντογᾶν ἔκανε λόγο γιά ὁμοεθνεῖς του στὴ Δυτικὴ Θράκη καὶ γιὰ παζάρεμα στὴν ἀνακήρυξη τῆς ΑΟΖ


Ἀμηχανία προκάλεσε τὸ ἐρώτημα ποὺ ἔθεσε ἡ Τουρκάλα δημοσιογράφος στὸν πρωθυπουργό, Ἀντώνη Σαμαρὰ στὴν κοινὴ συνέντευξη Τύπου μὲ τὸν Ταγὶπ Ἐρντογᾶν. Μεταξὺ τῶν 2 ἡγετῶν, εἶχε συμφωνηθεῖ νὰ γίνει μία ἐρώτηση ἀπὸ κάθε πλευρά. Ὅταν λοιπὸν ἦρθε ἡ σειρὰ τῆς τουρκάλας δημοσιογράφου τὸ ἐρώτημα ἦταν τὸ ἑξῆς:
"Συζητήσατε τὸ θέμα τῶν στρατοπέδων τρομοκρατίας στὴν Ἑλλάδα, τὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης; Τί εἴπατε γιὰ τὴν ΑΟΖ;" Τὸ ἐρώτημα - πάσα στὸν Ταγὶπ Ἐρντογᾶν ἀπαντήθηκε ἀπὸ τὸν τοῦρκο πρωθυπουργὸ εἰδικὰ γιὰ τὸ θέμα τῆς τρομοκρατίας, ὡς ἑξῆς:
"Ἡ τρομοκρατία εἶναι κοινὸ πρόβλημά μας καὶ ἡ Ἑλλάδα ἔχει ζήσει προβλήματα παρόμοια. Οἱ ἁρμόδιοι ὑπουργοί μας θὰ εἶναι σὲ στενὴ ἐπαφὴ γιὰ τὸ θέμα αὐτό. Θὰ κάνουμε βήματα γιὰ τὴν κοινὴ ἀντιμετώπιση τῆς τρομοκρατίας." 
Ὁ Ἀντώνης Σαμαράς, προτίμησε νὰ ἀπαντήσει ξεκινώντας μὲ τὴν  Θεολογικὴ Σολὴ λέγοντας ἕνα ἀόριστο ὅτι εἶναι γνωστὲς οἱ θέσεις τῆς Ἑλλάδας. Ἡ ἀπάντησή του στὸ προκλητικὸ ἐρώτημα γιὰ τὴν τρομοκρατία, μόνο ὡς ἀμήχανη μπορεῖ νὰ ἐκληφθεῖ: "Εἶναι γνωστὲς οἱ θέσεις τῆς Ἑλλάδας γιὰ τὴ Θεολογικὴ Σχολή. Ὅσο γιὰ τὴν τρομοκρατία ἡ Ἑλλάδα ἔχει τὴ βούληση τῆς μείωσης τοῦ φαινομένου αὐτοῦ. Ἡ τρομοκρατία δὲν ἔχει ἀρνητικὰ ἀποτελέσματα μόνο....
 στὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Τουρκία ἀλλὰ ἀφορᾶ καὶ ὅλο τὸν κόσμο καὶ χρειάζεται νὰ τὴν ἀντιμετωπίσουμε μαζί."

ΠΑΖΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΟΖ
"Συζητήσαμε μὲ τὸν Σαμαρὰ γιὰ τὴν ΑΟΖ καὶ ὅτι πρέπει νὰ ὑπάρχουν ἐπαφὲς γιὰ τὸ θέμα αὐτό", δήλωσε ὁ Τοῦρκος πρωθυπουργὸς Ταγὶπ Ἐρντογᾶν. Καὶ πρόσθεσε ὅτι οἱ συζητήσεις ἔγιναν στὸ πλαίσιο τῆς λογικῆς win-win ὅπως τὴν ἀποκάλεσε ὁ Τοῦρκος πρωθυπουργός. Ὁ τοῦρκος πρωθυπουργὸς ἀναφέρθηκε ἐπίσης σὲ «ὁμοεθνεῖς» του στὴ δυτικὴ Θράκη.


 Ὁ Ἐρντογᾶν δήλωσε πὼς «οἱ ὁμοεθνεῖς μας στὴ δυτικὴ Θράκη καὶ οἱ Ρωμιοὶ πολίτες μας στὴν Κωνσταντινούπολη θὰ εἶναι μία γέφυρα φιλίας. Ὅσο οἱ συνθῆκες διαβίσωσής του θὰ εἶναι καλὲς αὐτὴ ἡ γέφυρα θὰ ἰσχυροποιεῖται». Ὁ τοῦρκος πρωθυπουργὸς ἀναφέρθηκε στὸ Κυπριακὸ καὶ τόνισε πὼς «ὡς ἐγγυήτριες χῶρες ἡ Ἑλλάδα καὶ ἡ Τουρκία πρέπει νὰ κάνουν αὐτὸ ποὺ τοὺς ἀναλογεῖ γιὰ νὰ φτάσουμε σὲ λύση»
Ἀπὸ τὸ σημεῖο αὐτὸ καὶ μετὰ ὁ Ἐρντογᾶν ἀναφέρθηκε πὼς ἡ Ἑλλάδα ἐπένδυσε περίπου 6.5 δισεκατομμύρια δολάρια στὴν Τουρκία τὰ τελευταία δέκα χρόνια. Ὁ τοῦρκος πρωθυπουργὸς ἐνημέρωσε ἐπίσης πὼς οἱ ἐμπορικὲς συναλλαγὲς ἀνάμεσα στὶς δύο χῶρες θὰ ἔφτασαν τὰ 5 δισεκατομμύρια δολάρια. Μὲ τὶς ἑλληνικὲς ἐξαγωγὲς πρὸς τὴν Τουρκία νὰ φτάνουν τὰ 3.5 δισεκατομμύρια δολάρια.
Νωρίτερα ὁ κ. Ἐρντογᾶν εἶπε ὅτι σήμερα ὑπογράφηκαν 25 συμφωνίες καὶ αὐτὸ ἀποτελεῖ ἔνδειξη συνεργασίας μεταξὺ τῶν δύο χωρῶν. Πρόσθεσε μάλιστα μὲ νόημα ὅτι "Τὰ τελευταία χρόνια νομίζω ὅτι οἱ σχέσεις μᾶς βαίνουν πρὸς τὸ καλύτερο, κάθε ἡμέρα". Ὁ κ. Ἐρντογᾶν, ἀναφέρθηκε στὸ θέμα τῶν μειονοτήτων λέγοντας ὅτι τὰ μέλη τους καὶ στὶς 2 χῶρες ἀξίζουν εἰρηνικὲς συνθῆκες διαβίωσης.


 Ὁ Τοῦρκος πρωθυπουργός, εἶπε ἐπίσης ὅτι οἱ ἐπιχειρηματίες τῶν δύο χωρῶν ἐπιτελοῦν μεγάλης σημασίας ἔργο, ἐνῶ γιὰ τὴν ὑποψηφιότητα τῆς Τουρκίας γιὰ ἔνταξη στὴν ΕΕ εἶπε ὅτι "Ἡ Ἑλλάδα δὲν φείδεται προσπαθειῶν πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση". Ὁ Ἀντώνης Σαμαράς, χαρακτήρισε τὴν συνάντησή του μὲ τὸν Τοῦρκο Πρωθυπουργὸ χρήσιμη καὶ ἐποικοδομητική. Εἶπε μάλιστα ὅτι "Σήμερα εἶναι μία καλὴ μέρα γιὰ τὶς ἑλληνοτουρκικὲς σχέσεις".
Πρόσθεσε ὅτι "Ἡ Ἑλλάδα ἔχει στηρίξει καὶ στηρίζει τὴν εὐρωπαϊκὴ προοπτική της Τουρκίας" καὶ εὐχήθηκε: "Ἡ ἱστορία ποὺ θὰ γράφουμε ἀπὸ ἐδῶ καὶ μπρὸς ἂς ἀνοίγει κεφάλαια εἰρήνης καὶ προόδου"
newsit.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.