31 Μαρ 2013

Μήπως εἶναι ἀναγκαῖο ἕνα Νέο Ἐθνικὸ Τάμα γιὰ τὴν ἐκπλήρωση τοῦ Πρώτου;

Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Πᾶμε πίσω σὲ ἐκεῖνα τὰ ἡρωικὰ χρόνια γιὰ νὰ κεντρίσουμε τὴν ἱστορικὴ μνήμη μας μὲ ἀνεκπλήρωτες ὑποσχέσεις.   
 Ἄργος τὴν 31.7.1829 διακηρύσσεται: ΨΗΦΙΣΜΑ H΄ ἡ Δ΄ ΕΘΝΙΚΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 
"Νομίζει ἑαυτὴν εὐτυχῆ, γενομένη τὸ ὄργανον, δὶ' οὗ  τὸ ἔθνος ἐκπληροὶ τὸ πλέον ἐφετὸν τῶν χρεῶν του, τὸ νὰ ἀναπέμψη τὴν εὐγνωμοσύνην του πρὸς τὸν Θεόν, Ὅστις ἔδειξε τοσαύτα θαύματα διὰ τὴν σωτηρίαν του... H Συνέλευσις δὲν ἠδύνατο κάλλιον νὰ ἐκπληρώση τὸ χρέος τοῦτο, εἰμὴ δίδουσα τὴν πληρεξουσιότητα εἰς τὴν Κυβέρνησιν νὰ λάβη τὰ προσφυέστερα μέτρα, ὥστε νὰ διαιωνίση εἰς τὰς ἐπερχομένας γενεᾶς τὰ δείγματα τῆς εὐγνωμοσύνης τῆς Ἑλλάδος μὲ  τὴν ἀνεξάλειπτον μνήμην τῶν συμβάντων, τὰ ὁποία προητοίμασαν τὴν ἐπανόρθωσίν της.
Κατὰ συνέπειαν, Η Δ΄ Ἐθνικὴ τῶν Ἑλλήνων Συνέλευσις
Ψηφίζει:
[Ἄρθρον] Α΄. Ὅταν ἡ τοπικὴ περιφέρεια τῆς Ἑλλάδος καὶ ἡ καθέδρα τῆς Κυβερνήσεως τῆς κατασταθῶσι ὁριστικῶς καὶ οἱ οἰκονομικοὶ πόροι τοῦ κράτους ἐπιτρέψωσι, θέλει ἀνεγερθῆ κατὰ διαταγὴν τῆς Κυβερνήσεως εἰς τὴν καθέδραν αὐτῆς Ναὸς ἐπ' ὀνόματι τοῦ Σωτῆρος τιμώμενος..."
Τὸ ἐν λόγω Διάταγμα τὸ ὑπέγραψεν καὶ ὁ Ἐθνάρχης Ἰωάννης Καποδίστριας. Ὁ Γέρος τοῦ Μοριὰ καὶ οἱ ὑπόλοιποι μπαρουτοκαπνισμένοι ἀγωνιστὲς τοῦ '21 πού....
 εἶχαν ταυτίσει τοὺς  προσωπικοὺς ἀγῶνες τους γιὰ τὴν Πολυπόθητη Λευτεριὰ πάνω στὶς ἀκρογωνιαῖες ἔννοιες γιὰ ΠΙΣΤΗ καὶ ΠΑΤΡΙΔΑ εἶχαν ἤδη ψηλαφήσει τὸ ΘΑΥΜΑ ποῦ ἐπιτελεῖτο κάθε στιγμὴ μὲ τὴν ἔναρξη τῆς Παλιγγενεσίας τῆς Ρωμηοσύνης ἀπὸ ἐκείνη τὴν ἀποφράδα ἡμέρα ποῦ συνέπεσε σημειολογικὰ μὲ τὸν Εὐαγγελισμὸ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τὸν Μάρτιο τοῦ 1821.
Τὸ ΘΑΥΜΑ στὸν εὐγνώμονα πιστὸ δημιουργεῖ πάντα πνευματικὲς ὑποχρεώσεις καὶ σὰν τέτοιοι ποῦ ἦταν οἱ Ἀγωνιστὲς μᾶς ἀποτύπωσαν τὴν ὑποχρέωση τοὺς αὐτὴ στὸ παραπάνω ψήφισμα δίνοντας οὐσιαστικὰ διαχρονικὴ πληρεξουσιότητα στὴν ἑκάστοτε  Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση  ὅτι μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση νὰ ἀνοικοδομήσει στὴν ὁριστικὴ πρωτεύουσα τῆς Ἑλλάδας Μεγαλοπρεπῆ Καθολικὸ Ἱερὸ Ναὸ ἀφιερωμένο στὸν ΣΩΤΗΡΑ ΚΥΡΙΟ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ.
Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους  μέχρι σήμερα δὲν πραγματοποιήθηκε. Εἴμασθε λοιπὸν ἀχάριστοι ἐδῶ καὶ 192 χρόνια ή ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ;
Ἡ Νεώτερη Ἱστορία μᾶς κατέδειξε ὅτι ἀντὶ γιὰ μεγαλοπρεπὲς μνημεῖο στὴν Ἑλλάδα μᾶς στήθηκε τὸ ἐπιβλητικότερο ἱστορικὸ ψηφιδωτὸ διαχρονικῆς προδοσίας καὶ ὑποτέλειας σὲ Λαὸ Ἁγιοτόκο καὶ ἡρωικὸ ἀρχόμενο ἀπὸ τὴν ἄνανδρη δολοφονία τοῦ Πρώτου Κυβερνήτη  Ἰωάννη Καποδίστρια πού συμπληρώθηκε μὲ τὶς ὑπόλοιπες αἱματοβαμμένες ψηφίδες ἐθνικῶν καταστροφῶν, πτωχεύσεων, τραγωδιῶν, ἐθνικῶν γενοκτονιῶν, κατοχῆς ὑπὸ βαρβαρικῶν φυλῶν, πολιτειακῶν ἀνωμαλιῶν κ.ἃ γιὰ νὰ φτάσει μέχρι τῶν ἡμερῶν μας μὲ  πρωτόγνωρες φτηνιάρικες ἀλλὰ πονεμένες  ψηφίδες ποῦ ἀναγράφουν ἐπάνω τους τὴν φράση ΜΝΗΜΟΝΙΟ καὶ ΔΥΣΤΥΧΙΑ.  Γιὰ νὰ ρωτήσουμε λοιπὸν τώρα τοὺς Ἀγωνιστὲς τοῦ 21: Αὐτοῦ του εἴδους τὴν ἀπελευθέρωση ἐπιθυμοῦσαν γιὰ τοὺς ἀπογόνους τους; Καὶ φυσικὰ δὲν φταῖνε αὐτοὶ γιὰ τὴν πνευματικὴ ἐξαχρείωση τῆς Ἐλευθερίας μας γιατί τὴν σκυτάλη τὴν ἔδωσαν σέ μας, ἀλλὰ ἐμεῖς ἀβίαστα τὴν παραδώσαμε ἀμέσως στοὺς Βαυαροὺς καὶ στοὺς ἑκάστοτε διεθνεῖς τοκογλύφους γιὰ νὰ κάνουνε ἀνενόχλητα τὴν σκυταλοδρομία τοὺς μέσα στὸ Ἐθνικό μας γήπεδο ποῦ ἐπέφερε τόσες τραγωδίες. Καὶ φυσικὰ αὐτὰ τὰ νέα ἀφεντικὰ γιὰ δημιουργία ἐντυπώσεων ἐξέδωσαν  μάλιστα καὶ βασιλικὸ διάταγμα μὲ τὸ  ἀπὸ 3.4.1838 (ΦΕΚ υπ' αρ. 12/11.4.1838) ὅτι ἀναγνωρίζεται ὁ Ναὸς τοῦ Σωτῆρος καὶ θὰ θεωρεῖται ὠς εθνικὸ μνημεῖον, ἐκφράζον τὴν πρὸς τὸν Ὕψιστον εὐγνωμοσύνην τοῦ Ἔθνους, μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι κάθε Ἕλλην θὰ φιλοτιμηθεῖ καὶ  θὰ συνεισφέρει  στὸ θεάρεστον τοῦτο ἔργον.
Εὐτυχῶς πού οἱ Βαυαροκρατία δὲν μᾶς ἐφτίαξε τότε μεγαλοπρεπὲς τέμενος γιὰ νὰ τὸ ἐγκαινιάσει ὁ γερμανόφωνος βασιλιὰς  Ὄθωνας! Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ Ἐθνικὸ ὄνειδος γλιτώσαμε ἐπίσης ἀπὸ τὸ γεγονὸς  νὰ μᾶς ζητοῦν καὶ τὰ ἔξοδα τῆς ἀνέγερσής  του μὲ τοὺς ὀφειλόμενους τόκους συμπεριλαμβάνοντας τὰ στὰ τωρινὰ μνημόνια!! Ἔχω καὶ ἐγὼ ἕνα παράπονο ὅπως καὶ ἄλλα παιδάκια τῆς δεκαετίας 60-70 τὸ ὅτι ὀφείλουν σὲ ἐμένα προσωπικὰ οἱ ἑπόμενοι σκυταλοδρόμοι τῶν ἐθνικῶν περιπετειῶν μας, βλέπε ἑπταετία καὶ ἐπερχόμενη μεταπολίτευση δέκα ὁλόκληρες Ἑλληνικὲς δραχμὲς μὲ τοὺς ἀναλογοῦντες  τόκους ὑπερημερίας ὅταν μαθητὴς τοῦ δημοτικοῦ ἔσπασα τὸν κουμπαρά μου γιὰ νὰ συνεισφέρω τὸν ὀβολό μου στὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους!! Ἂς προσεχα.
Ὅμως ἂς σταθοῦμε εὐλαβικὰ σὲ κάποιες φράσεις τοῦ ἀνωτέρου ψηφίσματος καὶ ἂς προσπαθήσουμε νὰ ψηλαφήσουμε ἀλήθειες ποῦ ταυτίζονται μὲ τοὺς θρύλους μας.
Ἄλλωστε κανένας ἀνιστόρητος δὲν μπορεῖ νὰ μᾶς τὸ ἀπαγορεύσει... διαβάζουμε δηλαδὴ στὸ ψήφισμα μὲ τὴν ἀνεξάλειπτον μνήμην τῶν συμβάντων, τὰ ὁποία προητοίμασαν τὴν ἐπανόρθωσιν τῆς Ἑλλάδος.
Οἱ συντάκτες τοῦ παραπάνω κειμένου δὲν μιλοῦσαν γιὰ τὴν Λευτεριὰ κάποιου περιορισμένου ἐθνικοῦ ζωτικοῦ χώρου, ἀλλὰ γιὰ τὴν ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ τῆς Ἑλλάδας, δηλ. τὴν πλήρη ἀποκατάστασή της στὴν πάλαι μορφὴ καὶ ἔκτασή της. Αὐτὸ ἄλλωστε διατυπώνει καὶ ὁ βυζαντινολόγος Στῆβεν Ράνσιμαν ὅταν ἀναφέρεται στοὺς Ἀγωνιστὲς τοῦ 21 ὅτι ὅταν ξεκίνησαν τὴν Ἐπανάσταση στὸ μυαλό  τους δὲν εἶχε ἐγκλωβισθεῖ ἡ ἰδέα ἑνὸς κρατικοῦ μορφώματος μέχρι τὴν Θεσσαλία, ἀλλὰ στὴν ψυχὴ τοὺς κυριαρχοῦσε ἡ ἰδέα τοῦ ΠΟΘΟΥΜΕΝΟΥ γιατί μὲ τὰ δημώδη ἄσματα περὶ αὐτοῦ ἀνδρώθηκαν στὰ 400 χρόνια της βάρβαρης Τουρκοκρατίας. Προσωπικὴ ἐκτίμησή μου εἶναι ὅτι στὴν θέση τοῦ Ποθούμενου προσδιόριζαν στὸ ψήφισμά τους καὶ τὴν Ὁριστικὴ  Πρωτεύουσα τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως σύμφωνα μὲ τὴν φράση...  καὶ ἡ καθέδρα τῆς Κυβερνήσεως τῆς κατασταθῶσι ὁριστικῶς... Τὸ γεγονὸς ὅτι πρὶν ἀπὸ τὴν φράση αὐτὴ ἀναφέρουν... Ὅταν ἡ  τοπικὴ περιφέρεια τῆς Ἑλλάδος... ἐνισχύει τὴν ἄποψη ποῦ εἴχανε γιὰ τὸν περιορισμένο ζωτικὸ χῶρο ποῦ ἀπελευθέρωσαν μέχρι ἐκείνη τὴν στιγμή.
Μήπως ὅμως οἱ συντάκτες αὐτοῦ του ψηφίσματος κυριολεκτοῦσαν ἐπακριβῶς περιγράφοντας καὶ τὴν μελλοντικὴ οἰκονομικὴ δυσπραγία τῶν ἡμερῶν μας ὅταν λένε... καὶ οἱ οἰκονομικοὶ πόροι τοῦ κράτους ἐπιτρέψωσι, θέλει ἀνεγερθῆ κατὰ διαταγὴν τῆς Κυβερνήσεως εἰς τὴν καθέδραν αὐτῆς Ναὸς ἒπ ὀνόματι τοῦ Σωτῆρος τιμώμενος...
Καὶ ἂν κάποιος δικαιολογημένα ἀντιλέξει καὶ ἰσχυρισθεῖ ὅτι στὴν οἰκονομικὴ διαδρομὴ τοῦ Ἔθνους στὰ τελευταῖα χρόνια ὑπῆρχαν περίοδοι παχέων ἀγελάδων ποῦ μᾶς ἔριχναν... τὸν παρὰ τὸν πολύ, κατὰ τὸν ΑΓΙΟ ΚΟΣΜΑ τὸν Αἰτωλὸ καὶ θὰ μποροῦσε μὲ τὸ ὑστέρημα τῶν ὑπερτιμολογήσεων τῶν Ὀλυμπιακῶν ἔργων νὰ ἐκπληρωθεῖ καὶ ἡ ὑποχρέωση μᾶς αὐτή, θὰ ἰσχυριζόμασθαν καὶ ἐμεῖς μὲ τὴν σειρά μας ὅτι οἱ ἀγωνιστὲς τοῦ 21 Κλῆρος καὶ Λαὸς γνώριζαν ὅτι οἱ Περίβλεπτες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησιὲς καὶ τὰ Μοναστήρια μᾶς γεννήκανε μὲ καθαρὰ Ρωμέικα χρήματα  Ρωμηῶν Αὐτοκρατόρων , δωρεὲς Ρωμηῶν Ἀρχόντων καὶ τὸ δίλεπτό της χήρσς καὶ φυσικὰ οἱ συντάκτες τοῦ ἀνωτέρου ψηφίσματος δὲν γνώριζαν γιὰ τὸν πακτωλὸ τῶν ἐπιδοτούμενων Εὐρωπαικῶν προγραμμάτων ποῦ θὰ ἔπεφταν ἐπὶ τῶν κεφαλῶν μας.
Αὐτὸ τὸ ΑΓΙΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ μᾶς πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ γίνει γιατί κάθε γενιὰ ποῦ περνᾶ  τὸ χρωστάει στὴν ἄλλη.
Ὁ λαὸς λέει μὴ τάξεις σὲ παιδὶ καὶ σὲ Ἅγιο πόσο μᾶλλον στὸν ἴδιον μας τὸν  ΚΥΡΙΟ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ καὶ ΣΩΤΗΡΑ μᾶς ποῦ ὑπέγραψε προσωπικὰ γιὰ τὴν Λευτεριά μας ὅπως ἔλεγε ὁ Κολοκοτρώνης.
Εἶναι καιρὸς νὰ ἀνανεώσουμε αὐτὴν τὴν ὑπόσχεσή μας μὲ ἕνα ΝΕΟ ΤΑΜΑ ποῦ δὲν χρειάζεται οἰκοδομικὰ ὑλικὰ  καὶ χρήματα ἀλλὰ κυρίως ἀπαιτεῖ ἀδούλωτη Ρωμαίικη Ἑλληνικὴ καρδιὰ πού θὰ πρωταγωνιστήσει στὰ σημερινὰ παγκόσμια δρώμενα τῆς ἐπερχόμενης καταδυνάστευσης τῶν λαῶν τῆς γὴς ἀπὸ τὴν σύγχρονη Ἱερὰ συμμαχία τῶν σατανοκίνητων  μελλών της.
Ἡ Θεία Οἰκονομία προγνώριζε ὅτι καὶ σήμερα θὰ φτάναμε σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο νὰ κινδυνεύει καὶ πάλι ἡ Ἐθνική μας Ὑπόσταση ἀπὸ χίλιες δύο αἰτίες. Τώρα ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ΤΑΜΑ τοῦ ΕΘΝΟΥΣ χρωστᾶμε στὸν ΣΩΤΗΡΑ μᾶς ΧΡΙΣΤΟ  καὶ τὸ ΤΑΜΑ τῆς προσωπικῆς μετανοίας καὶ τῆς ἐπιστροφῆς μας στὶς πανανθρώπινες ἀξίες οὐσιαστικὸ λιθαράκι γιὰ τὴν Ἐθνικὴ Ἐπιβίωσή μας. Μόνο ἔτσι λεβέντικα μποροῦμε νὰ ἐκπληρώσουμε τὶς ὑποσχέσεις μας στὸν  ΑΓΙΟ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ καὶ ΑΥΤΟΣ συγκαταβατικὰ νὰ ὁλοκληρώσει τὴν Ἐπανόρθωση τῆς Ἑλλάδος σύμφωνα μὲ τὸ παραπάνω ψήφισμα τῶν Ἀγωνιστῶν τοῦ 21.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.