7 Μαρ 2013

Πανελλήνιο Ἐπιστημονικὸ Συνέδριο γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν 11-12 Μαρτίου 2013 στὴν Θεσσαλονίκη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ 
11-12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ἡ θρησκευτικὴ ἐκπαίδευση ἀποτελοῦσε ἀνέκαθεν ἀντικείμενο εὐρείας δημόσιας συζήτησης καὶ ἀντιπαραθέσεων. Τελευταία, ἐνισχύονται οἱ φωνὲς πού, διαχρονικά, τάσσονται ἐναντίον τοῦ χαρακτήρα καὶ τοῦ περιεχομένου τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, ἀκόμα καὶ ἐναντίον αὐτῆς τῆς ὕπαρξής του, ἐπιδιώκοντας μὲ ἄμεσο ἢ ἔμμεσο τρόπο τὴν οὐσιαστικὴ κατάργησή του. Στὰ πλαίσια αὐτά, τὸ 2011 συντάχτηκε -καὶ ἔκτοτε ἐφαρμόζεται πιλοτικὰ σὲ ὁρισμένα σχολεῖα τῆς χώρας- ἕνα Πρόγραμμα Σπουδῶν ποὺ δίνει στὸ Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν κοινωνιολογικὸ - θρησκειολογικὸ χαρακτήρα καὶ περιεχόμενο, προκαλώντας πολλαπλὲς καὶ ἔντονες ἀντιδράσεις στὸ θεολογικό, ἀκαδημαϊκὸ καὶ ἐκκλησιαστικὸ χῶρο. Ἡ πολλαπλότητα καὶ ἡ ἔνταση τῶν ἀντιδράσεων αὐτῶν ἔχουν ἐκ τῶν πραγμάτων καταστήσει προβληματικὴ τὴν ἐφαρμογὴ αὐτοῦ το Προγράμματος.
Ὅλα αὐτὰ συμβαίνουν σὲ μία περίοδο ὅπου τὸ Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, προσαρμοσμένο στὰ στοιχεῖα ἐκεῖνα ποὺ συνιστοῦν τὴν Ταυτότητα τοῦ ἑλληνικοῦ Ἔθνους, εἶναι ἀπαραίτητο γιὰ τὴν -ὁλοένα καὶ φτωχότερη, ἀπὸ πλευρᾶς πνευματικῆς, κοινωνικῆς καὶ πολιτισμικῆς- Ἀγωγὴ τῶν παιδιῶν.
Λαμβάνοντας ὑπόψη αὐτὰ τὰ δεδομένα, τὸ Ἐργαστήριο Παιδαγωγικῆς – Χριστιανικῆς Παιδαγωγικῆς το Τμήματος Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας Α.Π.Θ. διοργανώνει...
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ...
διήμερο Πανελλήνιο Ἐπιστημονικὸ Συνέδριο μὲ θέμα «Τὸ Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν: Προβληματισμοὶ - ἐπισημάνσεις - προτάσεις», στὴ Θεσσαλονίκη (Αἴθουσα Τελετῶν ΑΠΘ & Αἴθουσα Ἐκδηλώσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης), στὶς 11 καὶ 12 Μαρτίου 2013, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.
Στὸ Συνέδριο θὰ συμμετάσχουν Εἰδικοὶ Ἐπιστήμονες Πανεπιστημιακοί, Παιδαγωγοί, Νομικοί, Ψυχολόγοι, Ἱστορικοί, Πολιτειολόγοι, Σχολικοὶ Σύμβουλοι τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, Θεολόγοι Ἐκπαιδευτικοί τς Πρωτοβάθμιας καὶ Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης καθὼς καὶ Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Διευκρινίζεται ὅτι τὸ Συνέδριο αὐτὸ δὲν ἀφορᾶ γενικὰ σὲ θέσεις ἢ ἀντιθέσεις σχετικὰ μὲ τὸ Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ἀλλὰ προσανατολίζεται συγκεκριμένα στὴν ἀνάδειξη τῶν πολλαπλὰ ἐκφρασμένων προβληματισμῶν, ἀπέναντι στὴ μελλούμενη πορεία τοῦ Μαθήματος.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ---- 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ.
Κτίριο Θεολογικῆς Σχολῆς (4ος ὄρ.) 54124 Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 997103, Fax. 2310 997113, Mail: plab.past.auth.gr@gmail.com
W: plab.past.auth.gr, B: plab-epopsis.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.