21 Φεβ 2013

Ἔμμεση ἀνακήρυξη ΑΟΖ - Καταθέσαμε στὸν ΟΗΕ συντεταγμένες ὑφαλοκρηπίδας- Διάβημα ὑπουργοῦ στὴν Ἄγκυρα

Ἀρχίζουν οἱ ἐξελίξεις…;
Πρὶν ἀπὸ λίγο ἡ Ἑλλάδα κατέθεσε στὸν ΟΗΕ ρηματικὴ διακοίνωση μὲ τὴν ὁποία προσδιορίζει τὰ ὅρια τῆς ὑφαλοκρηπίδας της σὲ ὅλη τὴν περιοχὴ τῆς Α. Μεσογείου καὶ σὲ ὅλες τὶς περιοχὲς ποὺ αὐτὴ ἰσχύει.
Ἡ περιοχὴ αὐτὴ συμπίπτει μὲ τὴν περιοχὴ τῆς ἑλληνικῆς ΑΟΖ.
Ἡ ἐνέργεια αὐτὴ ἔχει ὡς σκοπὸ νὰ διασφαλίσει ὅτι τὰ ὅρια τῆς ἑλληνικῆς ὑφαλοκρηπίδας, ὅρια τὰ ὁποῖα συμπίπτουν μὲ αὐτὰ τῆς ΑΟΖ, δὲν πρόκειται νὰ ὑπονομευθοῦν ἀπὸ τὶς ἐπικείμενες τουρκικὲς ἔρευνες γιὰ κοιτάσματα ὑδρογονανθράκων σὲ περιοχὲς ἐντός της ἑλληνικῆς ὑφαλοκρηπίδας.
Πρακτικὰ πρόκειται περὶ ἀνακήρυξης ΑΟΖ.
Μὲ τὴ ρηματικὴ διακοίνωση ποὺ κατατέθηκε χθὲς στὴν ἕδρα τοῦ ΟΗΕ στὴ Νέα Ὑόρκη, ἡ Ἑλλάδα ἐνημερώνει τὸν ὀργανισμὸ γιὰ τὴν παραχώρηση ἐκ μέρους τῆς Τουρκίας, ἀδειῶν ἔρευνας σὲ περιοχὲς ἑλληνικῆς ὑφαλοκρηπίδας, προκειμένου νὰ διασφαλιστοῦν τὰ κυριαρχικὰ δικαιώματα τῆς Ἑλλάδας στὴν...
ὑφαλοκρηπίδα.

Σύμφωνα μὲ ἀνακοίνωση τοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν «ἡ ἐνέργεια αὐτή, διασφαλίζει τὶς ἑλληνικὲς θέσεις γιὰ τὴν προάσπιση τῶν κυριαρχικῶν δικαιωμάτων τῆς χώρας μας, σύμφωνα πάντοτε μὲ τὸ ἐθιμικὸ καὶ συμβατικὸ Δίκαιο τῆς Θάλασσας καὶ εἰδικότερα τὴν Σύμβαση τοῦ ΟΗΕ γιὰ τὸ Δίκαιο τῆς Θάλασσας (1982)".

Σημειώνεται ὅτι εὐθὺς μόλις εἶχαν γίνει γνωστὲς οἱ τουρκικὲς παραχωρήσεις, ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση εἶχε προβεῖ στὶς δέουσες παραστάσεις πρὸς τὴν Τουρκία.
Μὲ τὴ χθεσινὴ ἐνέργεια, ἡ Ἑλλάδα ἐνημερώνει τὸν Ὀργανισμὸ Ἡνωμένων Ἐθνῶν καὶ τὰ ἁρμόδια ὄργανά του, ἐνῶ ἡ ρηματικὴ διακοίνωση θὰ δημοσιευθεῖ στὸ Law of the Sea Bulletin.

Ἡ Ἑλλάδα ἐπιθυμεῖ σχέσεις καλῆς γειτονίας μὲ τὴν Τουρκία, καθὼς καὶ μὲ ὅλες τὶς χῶρες τῆς περιοχῆς, στὴ βάση τοῦ ἀμοιβαίου σεβασμοῦ καὶ τῆς διεθνοῦς νομιμότητας, εἰδικά, ὅταν πρόκειται γιὰ ζητήματα, ποὺ ἅπτονται κυριαρχικῶν μας δικαιωμάτων, ἀλλὰ καὶ ἀξιοποίησης τοῦ φυσικοῦ μας πλούτου.
Πρόκειται καθαρὰ γιὰ προσπάθεια νὰ προλάβουν τὰ τετελεσμένα τῆς Ἄγκυρας
Σκληρὴ γλώσσα Πάνου Παναγιωτόπουλου πρὸς τὸν Τοῦρκο ὑπουργὸ Ἄμυνας
Στὸ μεταξὺ καὶ κατὰ τὴ συνάντηση τῶν ὑπουργῶν Ἀμύνης Ἑλλάδας Πάνου Παναγιωτόπουλου καὶ Τουρκίας Ἰσμὲτ Γιλμὰζ ποὺ πραγματοποιήθηκε στὶς Βρυξέλες, στὸ περιθώριο τῆς τῆς Συνόδου τῶν Ὑπουργῶν Ἄμυνας τοῦ ΝΑΤΟ   ὁ Ἕλληνας ὑπουργὸς ἔστειλε αὐστηρὸ μήνυμα πρὸς τὴν τουρκικὴ πλευρὰ λέγοντας ὅτι παραβιάσεις καὶ παραβάσεις ὅπως πλόες  τουρκικῶν πολεμικῶν δὲν βοηθοῦν στὸ πρὸς ἐπίτευξη καλὸ κλίμα τῶν σχέσεων τῶν δύο χωρῶν.
Πιὸ συγκεκριμένα ὁ Ἕλληνας ὑπουργὸς τοῦ ἀπηύθυνε ἄτυπο διάβημα λέγοντας:
«Μὲ τὸν Τοῦρκο συνάδελφό μου, κ. Ἰσμὲτ Γιλμάζ, εἴχαμε μία μακρὰ συνομιλία, στὴν ὁποία ἡ κάθε πλευρὰ παρουσίασε τὶς θέσεις της. Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ στὴν Ἑλληνικὴ πλευρά, ξεκαθαρίσαμε ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἐπιδιώκει μὲ κάθε τρόπο σχέσεις καλῆς γειτονίας καὶ συνεργασίας καὶ ἕνα πλαίσιο ἀσφαλείας, σταθερότητας καὶ Εἰρήνης  στὴν εὐρύτερη περιοχὴ ποὺ ἀνήκουν καὶ οἱ δύο χῶρες, ἡ Ἑλλάδα καὶ ἡ Τουρκία.
Ὑπογραμμίσαμε ὅμως,  ὅτι οἱ ἐμπρηστικὲς δηλώσεις ποὺ γίνονται κατὰ καιροὺς ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῶν Τούρκων Ἀξιωματούχων, οἱ παραβάσεις καὶ παραβιάσεις στὸν ἐναέριο χῶρο τοῦ Αἰγαίου, οἱ περίεργες πλεύσεις, περίεργοι πλόες, τουρκικῶν πολεμικῶν πλοίων, δὲν βοηθοῦν πρὸς στὴ συγκεκριμένη κατεύθυνση, δηλαδὴ πρὸς τὴν καλύτερη γειτονία καὶ συνεργασία τῶν δύο χωρῶν».  
defencenet.gr

1 σχόλιο:

  1. Από τον χάρτη είναι αρκετά ικανοποιητικά τα όρια της ΑΟΖ.Αν εγκριθεί, θα πρόκειται για μεγάλη επιτυχία.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.