16 Φεβ 2013

Βοηθῆστε μας Ἅγιοι, διότι μᾶς παίρνουν, αὐτοὶ οἱ μισοέλληνες καὶ ἄθρησκοι, ὅ,τι πολυτίμητον τζιβαϊρικὸν ἔχομεν. Φραγκεμένους μᾶς θέλουν τὰ τσογλάνια…

Γράφει ὁ Δρ. Βαρδάκας Κωνσταντῖνος
Βλάπτει τὸ κεφάλαιον τῆς θρησκείας μας;
Μοῦ λέγει, ἕνα θὰ σᾶς βλάψη ἐσᾶς, τὸ κεφάλαιον τῆς Θρησκείας, ὅπου αὐτείνη ἡ ἰδέα εἶναι σὲ ἐσᾶς πολὺ τυπωμένη (Ἀπομνημονεύματα Μακρυγιάννη).
 Ἀδιάψευστος ὁ Στρατηγὸς  Μακρυγιάννης ἀκούει ἀπὸ τὰ χείλη τοῦ Γάλλου περιηγητῆ Μαλὲρμπ τὴν αἰτία τῆς διαχρονικῆς κακοδαιμονίας τῆς ράτσας μας ποὺ ρίζωσε καὶ κακοφόρησε ἔχθρες, ἐπιβουλές, δολοπλοκίες ἀκόμα καὶ γενοκτονίες στὸ σύγχρονο Νεοελληνικὸ κράτος γιομίζοντας τὸ μὲ πόνο καὶ κλάμα μέχρι τὶς μέρες μας. Ἂς ὄψονται οἱ "φίλοι" ποὺ πρῶτα ἦρθαν σὰν Σταυροφόροι μετὰ σὰν φιλέλληνες καὶ στὸ τέλος σὰν Ἑταῖροι, πάντα γιὰ νὰ μᾶς "σώζουν", λὲς καὶ κάτι τοὺς τραβοῦσε μετὰ μανίας ἐπάνω μας γιὰ νὰ ξεχύνουν  σὲ αὐτὸ τὸ ὄμορφο ἁλωνάκι τὴν χολὴ τῆς μειονεξίας τους. Μὲ τὰ ψυχωμένα λόγια του ὁ κολλυβογράμματος  θεῖος Μακρυγιάννης  πιάνει καὶ  δίνει τὸ νόημα τῆς οὐσίας αὐτῶν ποὺ ὑποφέρουμε  σήμερα. Ὅταν διάβαζα τὰ Ἀπομνημονεύματά του καὶ τὸ βιβλίο του Ὁράματα καὶ Θάματα κατάλαβα πολὺ καλὰ γιατί φρόντιζαν νὰ μὴν μᾶς μάθουν ἱστορία καὶ ἀντὶ  αὐτῆς νὰ διδάσκουν μέχρι σήμερα αὐτὸ ποὺ ράψαν στὰ δικά τους μέτρα.
Ὅλοι ὅμως αὐτοὶ ἔστω καὶ ἂν φαίνεται ὅτι πέτυχαν τὸν σκοπό τους, οὐσιαστικὰ  ἀπέτυχαν,  μάλιστα καὶ μὲ πάταγο γιατί δὲν κατάλαβαν ποτὲ τοὺς ὅτι ἡ ἀληθινὴ ἱστορία εἶναι γραμμένη στὸν Οὐρανὸ καὶ στὶς καρδιές, ἐνῶ ἡ δικιά τους ἡ νοθευμένη  νοσεῖ καὶ  φαντάζει προβληματικὴ  ὥστε....

  ἡ μόνη σίγουρη ἐξέλιξή της νὰ  διαγράφει πορεία  πρὸς τὸ παγκόσμιο κενοτάφιο τῆς λήθης.
Αὐτὸ  ποὺ καταλαβαίνουμε σήμερα  εἶναι ὅτι ὁ  κὺρ-Γιάννης τῆς καρδιᾶς τοῦ Γένους μας δηλ. ὁ Μακρυγιάννης ἀναδεικνύεται ὁ γνησιότερος ἱστορικὸς ποὺ φρόντισε νὰ δέσει μὲ γερὲς γέφυρες ὀρθόδοξης  ἁγιοπνευματικὴς  ζωῆς  τὴν ἄρρηκτη  συνέχεια τῶν ναμάτων τῆς καθαρῆς ἱστορικῆς παράδοσης καὶ διαδρομῆς ἀπὸ τὰ χρόνια του χιλιόχρονου  Ρωμαίικου μέχρι καὶ σήμερα. Ἔτσι ἔχουμε  ἀπὸ κάπου νὰ πιασθοῦμε καὶ νὰ παρηγορηθοῦμε.
Τώρα   μάλιστα ποὺ ἀπέκαμε  καὶ ἡ ψύχη μας ἀπὸ τὰ  τεχνητὰ ἀδιέξοδα ποὺ τῆς στήσανε οἱ χαλκευτὲς τῶν ἀνθρώπινων ἀξιῶν, ἂς θωροῦμε  ἐκεῖ ψηλὰ στὸν Οὐρανὸ τὸν Μακρυγιάννη  νὰ κάνει αὐτὸ ποὺ πάντα ἔκανε καὶ τώρα μάλιστα πρεσβευτικὰ γιὰ ἔμας.
"Καὶ ἐπῆγα πάλιν εἰς τοὺς φίλους μου τοὺς Ἁγίους. Ἄναψα τὰ καντήλια καὶ ἐλιβάνισα λιβάνιν καλὸν ἁγιορείτικον. Καὶ σκουπίζοντας τὰ δάκρυά μου τοὺς εἶπα: «Δὲν βλέπετε ποῦ θέλουν νὰ κάμουν τὴν Ἑλλάδα παλιοψάθα; Βοηθῆστε, διότι μᾶς παίρνουν, αὐτοὶ οἱ μισοέλληνες καὶ ἄθρησκοι, ὅ,τι πολυτίμητον τζιβαϊρικὸν ἔχομεν. Φραγκεμένους μᾶς θέλουν τὰ τσογλάνια…"
Ἀπὸ αὐτὴ τὴν ζωὴ ὁ Μακρυγιάννης ἔφυγε μὲ πολλὰ παράπονα γιατί κατάλαβε τὴν ἀδικία ποὺ ἔγινε στὸ λαό του καὶ δυστυχῶς συνεχίζεται νὰ γίνεται ἀμείωτα.  Αὐτὸ ἄλλωστε μᾶς  περιγράφει καὶ  ἄλλο ἐπίγραμμα τῶν σκέψεών του .    "Ὅταν ὁ φτωχὸς ὁ Ἕλληνας τὸν Τοῦρκο καταπολέμησε ξυπόλητος καὶ γυμνός, τότε καταπολέμαγε καὶ μὲ σένα τὸν χριστιανόδυτικο μὲ τὶς ἀντενέργειές σου, καὶ τὸν δόλο σου καὶ τὴν ἀπάτη σου κι ἐφοδίασμα τὶς πρῶτες χρονιὲς τῶν τούρκικων κάστρων. Ἂν δὲν τὰ ἐφοδίαζες ἐσὺ ὁ Εὐρωπαῖος ἤξερες  ποὺ θὰ πηγαίναμε  μὲ ἐκείνη τὴν ὁρμή".  Κατὰ τὸν Μακρυγιάννη ἐκείνη ἡ ὁρμὴ ποὺ θὰ μᾶς ὁδηγοῦσε παρὰ στὸ ΠΟΘΟΥΜΕΝΟ τοῦ Γένους μας.
 Ὁ γνήσιος λόγος τοῦ γίνεται ὁ καλύτερος ἐκφραστὴς τῆς Ἑλληνικῆς  Ψυχῆς  ποὺ ἀποστρέφεται τὴν ἀτιμία τῶν ἡγετῶν "τῶν μεγάλων δυνάμεων" καὶ θεμελιώνει  στήριγμα ἐμπιστοσύνης στὴν Δικαιοσύνη τοῦ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ. "Ὅμως τοῦ κακοῦ κοπιάζεται. Ἂν δὲν ὑπάρχει σὲ ἐσᾶς ἀρετή, ὑπάρχει ἡ Δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ, τοῦ ἀληθινοῦ Βασιλέα. Ὅτι ἐκείνου ἡ δικαιοσύνη μᾶς ἔσωσε καὶ θέλει μᾶς σώσει, ὅτι ὅσα εἶπε αὐτὸς εἶναι ὅλα ἀληθινὰ καὶ δίκαια-καὶ τὰ δικά σας ψέματα δολερά. Καὶ ὅλοι οἱ ΤΙΜΙΟΙ Ἕλληνες δὲν θέλει  κανένας οὔτε νὰ σᾶς ἀκούσει, οὔτε νὰ σᾶς ἰδῆ, ὅτι μᾶς φαρμάκωσε ἡ κακία σας, ὄχι τῶν φιλανθρώπων  ὑπηκόων σας, ἐσᾶς  τῶν ἀνθρωποφάγων απ' ὅλους ζωντανοὺς τρῶτε τοὺς ἀνθρώπους καὶ περασπίζεται  τοὺς ΑΤΙΜΟΥΣ καὶ παραλυμένους καὶ καταντήσατε τὴν κοινωνία παραλυσία".
Μήπως ὁ Μακρυγιάννης ζεῖ στὶς μέρες μας καὶ δὲν τὸ ξέρουμε;  Γιατί αὐτὰ ποὺ προφητικὰ προδιετύπωσε ἀφοροῦν τὴν οἰκτρὴ καθημερινότητα ἐν ἔτει 2013. Φοβερὸς ὁ λόγος του. Χωρὶς περιστροφὲς  παρασημοφορεῖ  μὲ τὸ παράσημο τῆς ΑΤΙΜΙΑΣ ὅσους χωρὶς ἐθνικὴ ἀξιοπρέπεια ἀσπάζονται  τὰ ξενόφερτα ἤθη ποὺ ὁδηγοῦν στὴν ἠθικὴ παραλυσία.
Ἂν ζοῦσε ὁ Μακρυγιάννης στὶς μέρες μας θὰ καθόταν στὸ καναπὲ τοῦ σπιτιοῦ του; Σίγουρα ὄχι. Αὐτὲς τὶς μέρες  ὁ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΙΑΝΝΗΣ κυκλοφορεῖ στὸ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ἄλλωστε τοῦ ἀνήκει τὸ τοπωνύμιο, ὄχι φυσικὰ ὁ ἴδιος ἀλλὰ ἡ φωνή του ποὺ διαπερνᾶ εἰρηνικὰ τὰ αὐτιὰ τῶν Νεοελλήνων μὲ τὸν ἱκετευτικὸ ψίθυρό της "ὅταν οἱ ὀλίγοι ἀποφασίζουν νὰ πεθάνουν καὶ ὅταν κάνουν αὐτείνη τὴν ἀπόφασιν, λίγες φορὲς χάνουν καὶ πολλὲς κερδαίνουν".
Φυσικὰ καὶ δὲν βλάπτει τὸ Κεφάλαιο τῆς Θρησκείας  ὅπως διατυπώθηκε στὴν ἐπικεφαλίδα γιατί εἶναι  ἡ Χρυσὴ Κορῶνα  τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματός μας καὶ ἡ Δωρεὰ  Σφραγὶς τοῦ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ποὺ συνέχει καὶ συγκρατεῖ  τὴν αἱματοβαμμένη πορεία τοῦ Γένους ἀνάμεσα σὲ λύκους καὶ προβατόσχημους τέτοιους. Αὐτὸ μας λέει  καὶ ὁ ΘΕΙΟΣ Μακρυγιάννης "Ὅτι ἀρχὴ καὶ τέλος, παλαιόθεν καὶ ὡς τώρα, ὅλα τὰ θεριὰ πολεμοῦν  νὰ μᾶς φᾶνε καὶ δὲν μποροῦνε, τρῶνε ἀπὸ ἐμᾶς καὶ μένει καὶ μαγιά".
ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ ΑΞΙΟΜΑΚΑΡΙΣΤΕ ΑΔΕΛΦΕ ΗΜΩΝ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣ ὁ ἀναγνώστης σου παιδιόθεν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.