24 Φεβ 2013

Καὶ ὅμως ἡ Ἑλλάδα θὰ διασωθεῖ στὸ ἔπος τοῦ 2013


Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας 
 "Μία του κλέφτη, δύο του κλέφτη, τρεῖς καὶ τὸν τσακώνουμε καὶ στὴν φυλακὴ τὸν χώνουμε".  Καὶ φυσικὰ δὲν μιλάω γιὰ τοὺς δικούς μας κλέφτες, ἄλλωστε τὸ θέμα τους δὲν ἔχει ἐξαντληθεῖ,  ἀκόμα καὶ μὲ τὴν ἀφάνταστη ταλαιπωρία ποὺ διερχόμασθε , ἀπομένει  ὅμως νὰ τὸ ἐξαντλήσει  διεξοδικὰ  στὸν κατάλληλο χρόνο ἡ Ἑλληνικὴ Δικαιοσύνη ἀλλὰ καὶ ἡ διάκριση  τοῦ ἀδικημένου λαοῦ μας.  Τώρα μιλάω γιὰ τοὺς Παγκόσμιους Διαχρονικοὺς κλέφτες τῶν ἀνθρώπινων ζωῶν, συγκεκριμένα γιὰ αὐτοὺς ποὺ αἱματοκύλισαν τὸν πλανήτη ἐπὶ δύο συνεχόμενες φορὲς μὲ ἑκατόμβες ἀνθρώπινων τραγωδιῶν. Καὶ στοὺς δύο Παγκοσμίους πολέμους ὁ σχεδιασμὸς  αὐτῶν ἦταν ἀπαράμιλλα  ἴδιος καὶ ταυτιζόταν μὲ τὸν κοινὸ στόχο νὰ μειωθεῖ δραματικὰ ὁ πληθυσμὸς τῆς Γὴς γιὰ νὰ ἐπιβληθοῦν πιὸ εὔκολα σχέδια  καὶ τακτικὲς ποὺ ἐξυπηρετοῦσαν τὸ κατεξοχὴν ἀνθρωποκτόνο ἀφεντικό τους,  τὸν ΑΚΑΤΑΝΟΜΑΣΤΟ.
Ἐπειδὴ  ὅμως ἀπέτυχαν καὶ τὶς δύο φορὲς νὰ σκοτώσουν τὸν κόσμο ποὺ ἐπιθυμοῦσαν, θέλουν τώρα σὰν τὸν κλέφτη νὰ δοκιμάσουν καὶ Τρίτη φορὰ  (φαρμακερή), βεβαιωμένοι ὅτι τώρα θὰ πετύχουν γιατί θεωροῦν τοὺς ἑαυτοὺς τοὺς καλὰ προπονημένους. Καὶ τώρα ἐρχομασθε στὰ δικά μας καὶ σὲ σχέση μὲ αὐτοὺς  τοὺς  δόλιους  σχεδιασμούς.
Ἀναλογισθήκαμε διεξοδικὰ ἐμεῖς  σὰν Ἕλληνες  ποῦ κολλᾶμε στὸ παγκόσμιο παίγνιο πού....
στήθηκε ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μας;  Ἄραγε συναισθανθήκαμε ποτὲ τὰ βάσανα τῶν προγόνων μας  στὴν διάρκεια τῶν  δύο καὶ ὄχι μόνο μεγάλων πολέμων; Ἀναλύθηκε καλὰ ἡ ΙΣΤΟΡΙΑ ἐκείνων τῶν στιγμῶν , βγῆκαν σωστὰ συμπεράσματα ἢ πᾶμε πάλι στὰ τυφλὰ γιὰ νὰ πέσουμε σὲ νέες γεωπολιτικὲς παγίδες;
Καὶ στοὺς δύο Παγκόσμιους, οἱ ἀνθρωποκτόνοι ἐργάτες τῶν πολεμικῶν σχεδιασμῶν φρόντισαν νὰ ἐμπλέξουν τὴν Ἑλλάδα  ἐπιμελημένα καὶ  μὲ δόλια μεθοδικότητα γιὰ νὰ τὴν κάνουν γρανάζι τῶν στρατιωτικῶν μηχανῶν τοὺς , τὸ ὁποῖο ἀνὰ πάσα  στιγμὴ μποροῦσαν νὰ τὸ πετάξουν καὶ νὰ τὸ ἀντικαταστήσουν  μὲ ἄλλο λαὸ-γρανάζι.

Σήμερα ὑπὸ καθεστὼς ΧΡΕΩΣΤΑΣΙΟΥ καὶ  ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, δήλ, ὑπὸ συνθῆκες  ἐν δυνάμει  ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  ποὺ φρόντισαν κάποιοι  νὰ μᾶς ὁδηγήσουν, οἱ διάδοχοι αὐτῶν ἔβγαλαν καὶ ξεσκόνισαν ἀπὸ τὸ συρτάρι  τῆς λήθης τὰ ΕΘΝΙΚΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ καὶ μᾶς τὰ μόστραραν μὲ νέες διεθνεῖς ἔννοιες καὶ ὅρους.

Καλὰ περίμεναν πρῶτα νὰ παγώσουμε καὶ νὰ πεινάσουμε καὶ μετὰ νὰ σκεφθοῦν ΕΘΝΙΚΑ καὶ ΕΛΛΗΝΙΚΑ;

Ἀκόμα καὶ τὰ  ὑποσιτιζόμενα παιδιὰ τοῦ Δημοτικοῦ, σήμερα γνωρίζουν ὅτι κάποιοι τρέχουν πίσω ἀπὸ τὴν οὐρὰ τῶν ἐποχούμενων γαιδάρων ἀπὸ τοὺς τοκογλύφους  δανειστὲς μαζεύοντας τὶς καβαλίνες τους. Καὶ αὐτὴ ἡ σκληρὴ πραγματικότητα τῆς ἐξαχρείωσης  καὶ  τῆς  ἐκτεταμένης κοινωνικῆς ἐξαθλίωσης ὅσο καὶ νὰ πονάει , ὅμως  ξυπνάει ἀντανακλαστικὰ ἐπιβίωσης καὶ  δίχως  νὰ τὸ θέλει φρεσκάρει τὴν ἱστορικὴ μνήμη μας   σὲ σύγχρονες τραγωδίες τοῦ νεώτερου Ἑλληνικοῦ Κράτους.

Οἱ σχεδιαστὲς τῶν πολεμικῶν βιομηχανιῶν φαίνεται ὅτι πρῶτα θὰ θελήσουν νὰ ἀνοίξουν τὸν πόλεμο στὴν Μεσόγειο (γι' αὐτὸ κουβαλᾶνε  ἐδῶ τόσα πλοῖα) καὶ μετὰ  μὲ τὴν ἄνεσή τους θὰ ἐξορύξουν καὶ θὰ λεηλατήσουν τοὺς ἐνεργειακοὺς θησαυροὺς τῆς περιοχῆς. Φυσικὰ κούνια ποὺ τοὺς κούναγε! Γιατί ὁ Ἕλληνας δὲν ἀντέχει ἄλλη ἐξαθλίωση καὶ ἄλλη προδοσία,  καὶ ἡ μεγαλύτερη μερίδα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ δὲν θὰ ἐπιθυμοῦσε νὰ ξαναπέσει στὶς ἴδιες δαιμονικὲς παγίδες ποὺ τοῦ στήσανε πρὶν ξεσπάσουν οἱ δύο προηγούμενοι Παγκόσμιοι πόλεμοι. 

Αὐτὸ σήμερα εἶναι καὶ τὸ θαῦμα τοῦ διαδικτύου ποὺ μαθαίνει ἐκ τῶν ὑστέρων τὴν ἱστορία στὸν Ἕλληνα μὲ πλουραλιστικὸ τρόπο γιὰ νὰ μὴν μένει κανένας παραπονεμένος καὶ ἀπληροφόρητος!!!

Ἔτσι οἱ περισσότεροι ἔχουμε μυρισθεῖ αὐτὸ ποὺ παίζεται. Τὴν στιγμὴ δηλαδὴ ποὺ μᾶς πῆραν καὶ τὰ σώβρακα μὲ τοὺς δυσβάστακτους φόρους (νὰ μὲ συμπαθᾶτε γιὰ τὶς ἐκφράσεις), τὴν ἴδια στιγμὴ κατὰ φαντασία θέλουν νὰ μᾶς φορέσουν εὐρύχωρες κελεμπίες γιὰ αἰσθανθοῦμε  πετρελαιοπαραγωγοί!! Αὐτὴ ἡ βιασύνη τῆς τελευταίας στιγμῆς θυμίζει τὶς ἀπευθείας ἀναθέσεις τῶν  τότε  Ὀλυμπιακῶν ἔργων γιὰ νὰ προλάβουν δῆθεν  τὸ  προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα ποὺ κάποιοι φρόντισαν νὰ  τὸ παραβιάσουν γιὰ τὶς γνωστὲς  ἀνάγκες τῆς  τσέπης τους.

Φαίνεται ὅτι κάποιοι σοβαροὶ λόγοι θὰ μᾶς ἀνασηκώσουν ἀπὸ τὰ ἀνάκλιντρα τοῦ ἐφησυχασμοῦ καὶ  τέτοια θὰ εἶναι ἡ ἐπιβεβαίωση τῶν γεγονότων ποὺ θὰ ἐπιθυμοῦσα νὰ μὴν μεταλλαχθεῖ  σὲ πετροβόλο ὀργή, ἀλλὰ νὰ μετουσιωθεῖ σὲ αὐθόρμητη γνήσια ἔκφραση προάσπισης τῆς Συνταγματικῆς Νομιμότητας, σὲ ἐπιτακτικὴ ἀνάδειξη τοῦ ὑπερέχοντος  Ἐθνικοῦ Συμφέροντος ἀλλὰ καὶ τῆς Κοινῆς Λογικῆς ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ Λαὸ γιὰ  νὰ μπορέσει νὰ ἀπαντήσει μὲ ὁλοκληρωμένες  λύσεις  στὴν πιθανὴ κρισιμότητα τῶν στιγμῶν, τὶς ὁποῖες πρέπει νὰ ἀντιμετωπίσουμε μὲ ΛΕΒΕΝΤΙΑ καὶ ΣΘΕΝΟΣ.

Φυσικὰ ὅταν θέλεις νὰ κτίσεις ἕνα  στιβαρὸ πετροκτιστὸ αὐλόγυρο ποτὲ δὲν χρησιμοποιεῖς σαπιόπετρες ἀπὸ κάποιες ποὺ ὑπάρχουν σήμερα στὸ πολιτικὸ δυναμικό της χώρας, ἀλλὰ  στέκεσαι Δημοκρατικὰ  ἀπέναντι στοὺς συμπολίτες σου μὲ κατάθεση ἀπόψεων καὶ ἰδεῶν, ὅπως ἤδη γίνεται  ἀπὸ πολλοὺς  γιὰ νὰ φτιαχτεῖ ἡ κουλτούρα τῆς Ἀπαλλαγῆς ἀπὸ τὴν μνημονιακὴ  μιζέρια .

Εἶναι ἄραγε δημοκρατικὰ παράλογο νὰ ἀπαιτήσουμε ἢ εἶναι συνταγματικὰ ἐπιβαλομενο νὰ διεκδικήσουμε ὅτι

1.  Τὸ Πετρέλαιο καὶ  ὁ ὀρυκτὸς πλοῦτος  ποὺ ὑφίστανται στὴν Ἑλληνικὴ Ἐπικράτεια νὰ μὴν  ἰσοσκελίσουν   τὸ δόλιο  ΑΠΕΧΘΕΣ χρέος ,ἀπόρροιας κακουργηματικῶν παραλείψεων καὶ πράξεων;

2. Νὰ ἔχουμε σὰν Ἔθνος πλήρη εἰκόνα καὶ μὲ τεκμηρίωση  ποιὰ γεγονότα μᾶς ἔσυραν σὲ αὐτὴν τὴν ὀλέθρια πορεία;

3. Νὰ ἀξιολογήσουμε τὶς δυνατότητες ἐπιλογῆς νέων Πολιτικῶν μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ αὐτῆς τῆς  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ , τὴν στιγμὴ  μάλιστα ποὺ θὰ σκάζει τὸ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑ ποὺ στὶς  ἡμέρες μᾶς φαίνεται κάποιοι  νὰ ἀρχίζουν νὰ τὸ ἀνάβουν. Εἶναι θέμα κοινῆς καὶ ἐθνικῆς λογικῆς  νὰ ἐπιλέξουμε αὐτὸ προκειμένου  νὰ ἀποφύγουμε τὰ ὀλέθρια λάθη  τοῦ παρελθόντος καιροῦ μὲ τὶς ἑκατόμβες θυμάτων συμπολιτῶν μας  στοὺς δύο προηγούμενους Παγκόσμιους πολέμους, γνωρίζοντας μάλιστα  ὅτι τότε οἱ σημερινοὶ σύμμαχοι μᾶς ξεπλήρωσαν τὸ ἠθικὸ χρέος τοὺς ἀπέναντι μας μὲ ἐπιπλέον πόνο καὶ ὕπουλη προδοσία!!. Αὐτὸ ἄλλωστε ἔλεγε καὶ ὁ Πνευματοκίνητος  Γέροντας Παίσιος ὅτι  "οἱ φίλοι μας θέλουν νὰ μᾶς τσαλακώσουν". Ἀναλογισθῆτε ΤΙ ΘΕΛΟΥΝ νὰ μᾶς κάνουν οἱ ΕΧΘΡΟΙ μᾶς;  ΝΑ ΜΑΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΟΥΝ, συμπλήρωνε  ὁ Γέροντας.  Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ πρέπει ἐπιτέλους νὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὸν ἑαυτό μας  καὶ τὴν προάσπιση τοῦ ζωτικοῦ χώρου ποὺ μᾶς ἀνήκει καὶ νὰ μὴν γινόμασθε κολαοῦζοι κανενὸς περιστασιακοῦ συμμάχου. Μόνο τότε μποροῦμε νὰ σχεδιάσουμε μὲ πολιτικὴ διαύγεια  καὶ  ἐθνικὴ  ὀξυδέρκεια τὴν ἐκμετάλλευση  τοῦ ὀρυκτοῦ πλούτου ποὺ θὰ συνταξιοδοτήσει ἄνετα ὅλες τὶς ὑπόλοιπες Ἑλληνικὲς γενιὲς καὶ ὄχι  αὐτὲς τῶν τοκογλύφων.

Ὅταν ἡ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ γίνεται πολλὲς φορὲς ἐν κρυπτῶ συμβαίνει νὰ τὴν πιάνουν πολλὲς φορὲς καὶ βιασύνες καὶ τότε  "ὅποιος βιάζεται σκοντάφτει" καὶ εἶναι πλέον σίγουρο ὅτι ἔχουμε ἤδη σκοντάψει στοὺς σχεδιασμοὺς τῶν φίλων γειτόνων  γιὰ τὴν ἀπληστία τῶν ὁποίων ἰσχύει τὸ "μωραίνει ΚΥΡΙΟΣ ὂν θέλει ἀπολέσει".  Οἱ ἄφρονες ἂς ἀπολεσθοῦν, ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΩΛΕΣΘΕΙ ΣΠΙΘΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ  διότι σὲ τέτοια περίπτωση ποὺ ἀπευχόμασθε ὅλοι  μας θὰ  μείνουν οἱ καρέκλες καὶ οἱ καναπέδες τῆς Ἑλληνικῆς ἐπικράτειας  κενοὶ , δίχως χρῆστες … καὶ  τότε ὁ ΘΕΟΣ νὰ βάλει τὸ χέρι του.

Εἶναι σίγουρο ὅτι οἱ τοκογλύφοι μᾶς ἐπίασαν στὸν ὕπνο, τώρα μᾶς βλέπουν ἀγουροξυπνημένους. ΟΤΑΝ ΜΑΣ ΑΝΤΙΚΡΥΣΟΥΝ  ΞΥΠΝΙΟΥΣ … ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ;

Ἐπειδὴ στὸ Παγκόσμιο χωριὸ  σχεδὸν τίποτε δὲν πάει καλὰ  καὶ τὰ δαιμονικὰ σύννεφα  ἔχουν ἤδη πυκνώσει σήμερα ἐπικίνδυνα ,  κατέθεσα ταπεινὲς ἀπόψεις ποὺ ἐπιθυμῶ μοιρασθῶ  μὲ τὶς ἀτέλειες καὶ τὴν συναισθηματικὴ φόρτιση ποὺ ἔχουν, ὁρμώμενος ἀπὸ ἀγάπη ὅπως καὶ ΕΣΕΙΣ τὴν ἐκφράζεται ἀνελλιπῶς στὰ κοινωνικὰ δίκτυα γιὰ τὴν  γλυκιὰ πατρίδα μᾶς  Ἑλλάδα, μὲ τὴν εὐχὴ  νὰ μᾶς ἀνασηκώσει τὸ Χέρι τοῦ ΧΡΙΣΤΟΥ   ἀπὸ τὸ Ἐθνικὸ κατὰ βύθισμα  στὸ ὁποῖο βρεθήκαμε ἐξ αἰτίας τῆς ὀλιγοπιστίας καὶ τοῦ ἐφησυχασμοῦ , ὅπως ἔσωσε τὸν ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΠΕΤΡΟ ποὺ δίστασε νὰ περπατήσει  μὲ παρρησία ἐπὶ τῶν ὑδάτων. Ἀλλὰ κάτι πρέπει νὰ κάνουμε καὶ ἐμεῖς  σημαντικὸ ,νὰ δώσουμε μὲ ἐμπιστοσύνη τὸ χέρι  μας στὸν ΚΥΡΙΟ τῆς ΖΩΗΣκαι τῆς ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ, ὅπως ἀκριβῶς  ἔκανε καὶ ὁ ΠΡΩΤΟΚΟΡΥΦΑΙΟΣ.

 ΔΗΛΑΔΗ ΘΑ ΣΩΘΟΥΜΕ ΟΤΑΝ ΕΝΩΘΟΥΜΕ  ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ καὶ ὁ ἕνας ὑποστηρίζει τὸν ἄλλον  ἐργαζόμενοι μὲ ἐμπιστοσύνη γιὰ τὸ κοινὸ καλό, ἰδανικὰ ποὺ πρέπει νὰ τὰ ἐμπνεύσουμε πρῶτα στοὺς  ἰδίους ἑαυτοὺς , μετὰ στὰ παιδιά μας , μὴ προσδοκώντας νὰ μᾶς τὰ ἐμπνεύσουν ψεύτικοι μεσσίες. Πιστεύω τότε ὅτι οἱ ἱστορικοί του μέλλοντος  θὰ γράφουν ὅτι ἡ Ἑλλάδα διασώθηκε στὸ ΕΠΟΣ τοῦ  2013 ἀπὸ ἕνα μεγάλο ΘΑΥΜΑ ποὺ ἔγινε μὲ τὴν συμμετοχὴ τῶν παιδιῶν της ποὺ εὐαγγελίσθηκαν πάλι τὶς ΑΞΙΕΣ τῆς ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ καὶ τοῦ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.