27 Ιαν 2013

Γέροντα, οἱ Ἑβραῖοι, ἐνῶ διαβάζουν τὴν Παλαιὰ Διαθήκη, πῶς δὲν πιστεύουν τὸν Χριστό;


Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο "Λόγοι Γέροντος Παϊσίου, Τόμος Β', Πνευματικὴ ἀφύπνιση" 
- Γέροντα, οἱ Ἑβραῖοι, ἐνῶ διαβάζουν τὴν Παλαιὰ Διαθήκη, πῶς δὲν πιστεύουν τὸν Χριστό;
- Δεν πᾶς νὰ τὸ πεῖς αὐτὸ στοὺς Ἑβραίους; Οἱ Ἑβραῖοι εἶχαν ἀνέκαθεν φανατισμό. Καταλαβαίνουν, ἀλλὰ εἶναι ὁ ἐγωισμὸς ποὺ τοὺς τυφλώνει.  Ἂν προσεχαν λίγο, δὲν θὰ παρέμενε κανένας Ἑβραῖος. 
 -Αὐτὰ ποῦ διάβαζαν, πῶς τὰ ἐρμνήνευαν;
- Πῶς τὰ ἐμήνευαν καὶ πὼς τὰ ἐρμνηνεύουν! Τὰ πνευματικὰ νοήματα τὰ κάνουν ὑλικά. αὐτὸ λ.χ ποὺ λέει  ὁ προφήτης Ἠσαΐας "ἑξανθήσει ἔρημα τοῦ Ἰορδάνου", νὰ δεῖς πὼς τὸ ἑρμήνευσαν. Γιὰ νὰ δείξουν ὅτι ἀνθησε ἡ ἔρημος, γύρισαν κάποιον ποταμό, ἔκαναν πεζούλια, κήπους, φύτεψαν μπανανιές, λεμονιές, πορτοκαλιές, ἐφτίαξαν ὅλο περιβόλια, ὅποτε λένε "ἀνθησε ἡ ἔρημος"! Ὅλα ἔτσι τὰ ἑρμηνεύουν. Ἐνῶ οἱ λόγοι αὐτοὶ τοῦ Προφήτου ἀναφέρονται στὴν ἀναγέννηση τοῦ κόσμου μὲ τὸ Ἅγιο Βάπτισμα, μὲ τὸ λουτρὸ τῆς παλιγγενεσίας.
- Τώρα περιμένουν τὸν ἐπίγειο βασιλιά;
- Ναί, τὸν Ἀντίχριστο. Οἱ ραββίνοι ξέρουν ὅτι ἦρθε ὁ Μεσσίας καὶ ὅτι Τὸν σταύρωσαν. Ἀφοῦ ἔχω μάθει ἀπὸ ἕνα πρόσωπο ὅτι ὅταν ψυχοραγγεῖ ἕνας Ἑβραῖος, πάει ὁ ραββίνος καὶ τοῦ λέει στὸ αὐτί: "Ὁ Μεσσίας ἦρθε". Βλέπεις, τοὺς πειράζει ἡ συνείδηση, γιατί αἰσθάνονται ἐνοχή, ἀλλὰ δὲν....
ταπεινώνονται.
- Καὶ τί κερδίζουν πού τὸ λένε ἐκείνη τὴν ὥρα;
-Τίποτε. Ἁπλῶς τὸ λένε, ἐπειδὴ τοὺς πειράζει ἡ συνείδηση, καὶ νομίζουν ὅτι, ἀφοῦ τὸ εἶπαν, εἶναι ἐντάξει!...
- Καὶ οἱ ἄλλοι δὲν ἀκοῦνε;
- Ὄχι στὸ αὐτὶ τὸ λένε. Καὶ τὰ ἑβραιόπουλα ἔχουν ἐπαναστατήσει ἐναντίον τῶν Ραββίνων. "Ὁ Μεσσίας, λένε, ἦρθε. Ποιὸν Μεσσία περιμένετε;"
Στὴν Ἀμερικὴ μία ὁμάδα νέων ποὺ ἀσχολοῦνται ἱστορικὰ μὲ τὴν Ἁγία Γραφὴ ἐκδίδουν ἕνα περιοδικό, στὸ ὁποῖο γράφουν: "Ὁ Μεσσίας ἦρθε. Σὲ ὅποιον δὲν πιστεύει ὅτι ἦρθε ὁ Μεσσσιας, θὰ στέλνουμε δωρεὰν τὸ περιοδικό, ὥσπου νὰ πιστέψει. Ὅποιος πιστεύει νὰ στέλνει συνδρομή, γιὰ νὰ τὸ στέλνουμε καὶ σὲ ἄλλους, νὰ πιστέψουν".
- Ἑβραῖοι εἶναι αὐτοὶ;
- Ναί, Ἑβραῖοι.
- Ἔγιναν Χριστιανοί;
- Ἐ τώρα, τὸ ὅτι πίστεψαν κάτι εἶναι.
- Μπορεῖ νὰ ὑπάρχουν ραββίνοι κρυπτοχριστιανοί;
- Ραββίνοι νὰ εἶναι κρυπτοχριστιανοί; Μένει ραββίνος ὁ ἄλλος ἅμα γίνει χριστιανός; Δηλαδὴ νὰ διδάσκει τοὺς Ἑβραίους ὅτι δὲν ἦρθε ὁ Μεσσίας καὶ ὅταν ψυχορραγοῦν, νὰ τοὺς λέει ὅτι ἦρθε ὁ Μεσσίας;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.