27 Ιαν 2013

Ὁ «Σουλεϊμᾶν», ἡ Παναγία καὶ οἱ σύγχρονοι ῥαγιάδες

Ο “Σουλεϊμάν”, η Παναγία και οι σύγχρονοι ραγιάδεςΣτὴν μακραίωνη Ἱστορία του τὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος, τὸ λίκνο τοῦ ἀνθρώπινου πολιτισμοῦ, γνώρισε ἀναρίθμητες στιγμὲς Ἡρωισμοῦ καὶ Δόξας. Πάντοτε οἱ Ἕλληνες, μὲ τὰ πεπραγμένα τους, ἄφηναν παρακαταθήκη στὶς νεότερες γενιές, γενναῖες πράξεις ὡς παράδειγμα. Μια ἀπὸ τὶς ἀναρίθμητες αὐτὲς στιγμές, οἱ ὁποῖες γιγάντωσαν τὸν Ἑλληνισμὸ στὸ διάβα τῶν αἰώνων, ἀποτελεῖ καὶ τὸ Ὁλοκαύτωμα τῆς Κουτσούφλιανης, στὶς 13 Μαΐου 1898. Ἡ ἥττα μας στὸν Ἑλληνοτουρκικὸ πόλεμο τοῦ 1897 εἶχε ὡς ἐδαφικὴ ἀπώλεια, γιὰ τὴν Ἑλλάδα, τὸ ὀρεινὸ αὐτὸ χωριὸ τῆς Πίνδου, ἀνάμεσα στὴν Θεσσαλία καὶ τὴν Μακεδονία, μὲ ἀποτέλεσμα -ὅταν ἐπικυρώθηκε ἡ παράδοση τοῦ χωριοῦ στὴν τουρκία-, οἱ κάτοικοί του νὰ κάψουν τὰ σπίτια τους καὶ παίρνοντας μαζί τους τὰ ὀστᾶ τῶν προγόνων τους νὰ φύγουν γιὰ τὸ ἐλεύθερο Ἑλληνικὸ ἔδαφος, δημιουργώντας ἕνα νέο χωριό, τὴν σημερινὴ Παναγία, στὸν Νομὸ Τρικάλων.
Λέγεται ὅτι ἡ Ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται ὡς φάρσα, ἐνῶ ὁρισμένοι ὑποστηρίζουν ὅτι ἐπαναλαμβάνεται ὡς τραγωδία, ὅταν τὰ Ἔθνη ξεχνοῦν τὴν...
Ἱστορία τους. Στὴν δεύτερη περίπτωση ἡ τραγωδία, ὁρισμένες φορές, ἀνακατεύεται καὶ μὲ τὴν ἀηδία... Γιατί ὅλα αὐτά; Ἐπειδή, ὅπως ἀναφέρει ἡ ''εἴδηση'', ὁ τοῦρκος ἠθοποιὸς Χαλὶτ Ἐργκέντς, ὁ ὁποῖος εἶναι γνωστὸς καὶ ὡς '''Σουλεϊμάν ὁ μεγαλοπρεπὴς'' (λόγω τοῦ ρόλου του στὴν ὁμώνυμη τηλεοπτικὴ σειρά), ''σκέφτεται πολὺ σοβαρὰ νὰ ἐπενδύσει στὴν χώρα μας καὶ νὰ φτιάξει ἕνα σαλὲ στὴν Παναγία λόγω τῆς ἐξαιρετικῆς ἐντύπωσης ποὺ τοῦ ἔκανε ἡ ὀμορφιὰ τοῦ φυσικοῦ τοπίου στὴν εὐρύτερη περιοχή''.  ἀλήθεια εἶναι ὅτι αἰσθάνθηκα πάρα πολὺ ἄσχημα στὸ ἄκουσμα τῆς εἴδησης. Τὸ χωριὸ αὐτὸ εἶναι ὁ τόπος γέννησης καὶ καταγωγῆς μου. Καὶ αἰσθάνθηκα ἀκόμη πιὸ ἄσχημα μαθαίνοντας πὼς ὑπάρχουν κάποιοι ντόπιοι, οἱ ὁποῖοι ἐνθουσιάστηκαν μὲ τὸ ἄκουσμα τῆς εἴδησης. Γιατί τὸ ''σαλὲ'' φέρνει ''μπίζνες''.

Καὶ αὐτές, μὲ τὴν σειρά τους, φέρνουν λεφτά. Καὶ τὰ λεφτὰ γιὰ κάποιους εἶναι ὑπεράνω ὅλων. Ἄλλοι ἀφαιροῦν ἀνθρώπινες ζωὲς προκειμένου νὰ τὰ ἀποκτήσουν. Ἄλλοι, ὅμως, ἀφαιροῦν κάθε ἴχνος εὐθιξίας, συνείδησης καὶ φιλότιμου ἀπέναντι στὴν Ἱστορία τοῦ τόπου. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, σὲ βάρος τῆς Ἱστορίας τῆς Παναγίας, ὡς φυσικῆς συνέχειας τῆς Κουτσούφλιανης καὶ τοῦ Ἡρωικοῦ Ὁλοκαυτώματος τοῦ 1898. Κάθομαι, λοιπόν, καὶ προσπαθῶ νὰ σκεφτῶ ''ψύχραιμα'', ὅπως λένε, γύρω ἀπὸ τὸ ὅλο ζήτημα. Ἡ ψυχραιμία, ὅμως, ἑνὸς Ἕλληνα, ὁ ὁποῖος ἔχει Ἐθνικὴ Συνείδηση καὶ ἐμπεριστατωμένη Γνώση τῆς Ἱστορίας (Ἑλληνικῆς καὶ Παγκόσμιας) βρίσκεται στὴν ἐντελῶς ἀντίθετη ὄχθη ἀπὸ τὴν ''ψύχραιμη'' στάση κάποιων ἄλλων. Ἕνας τοῦρκος, ποὺ πρωταγωνιστεῖ μάλιστα σὲ ἕνα ἀνθελληνικὸ σήριαλ, σκοπεύει νὰ ''ἐπενδύσει'' στὴν Ἑλληνικὴ Γῆ. Κάποτε, σ' αὐτὸν ἐδῶ τὸν εὐλογημένο Τόπο, ὅταν κάποιοι βάρβαροι ζητοῦσαν ''γήν καὶ ὓδωρ'', τοὺς περίμενε ὁ πάτος τοῦ πηγαδιοῦ... Τώρα βρίσκουν καὶ πιθανοὺς ''νενέκους'', πρόθυμους νὰ τοὺς ἐξυπηρετήσουν. Κάποτε οἱ βάρβαροι προσπαθοῦσαν νὰ ὑποτάξουν μὲ τὴν βία, μὲ τὰ ὄπλα, αὐτὴν τὴν Χώρα. Άλλοτε τὰ κατάφερναν, ἄλλοτε ὄχι.

Σήμερα χρησιμοποιοῦν διαφορετικὲς μεθόδους. Η ''νέα τουρκοκρατία'' ἔρχεται μὲ τὴν πολιτιστικὴ ἀλλοτρίωση, μὲ τὴν παραχάραξη τῆς Ἱστορικῆς ἀλήθειας, μὲ τὸν ἐξωραϊσμὸ τῶν αἱμοσταγῶν δολοφόνων ὡς ''ἀναγκαίου γείτονα'', τὴν ἀνήθικη ταύτιση θύτη καὶ θύματος. ''Ἔλα, ρὲ φίλε, μὰ ποῦ ζεῖς ἐπιτέλους'' θὰ ἀναρωτηθεῖ ὁ '''πολιτικά ὀρθὸς'' συμπατριώτης μου. Ἔλα ντέ, ποῦ ζῶ; Σίγουρα δὲν ζῶ στὴν ἐποχὴ τῶν προγόνων μου, οἱ ὁποῖοι δημιούργησαν τὴν ἀθάνατη Ἐποποιία τοῦ 1898. Καὶ εὐτυχῶς δηλαδή, γιατί τί θὰ μποροῦσα νὰ τοὺς πῶ; Ὅτι κάποιοι σύγχρονοι ἀπόγονοί τους, ὄχι μόνο δὲν ἔχουν ἀντίρρηση γιὰ τὸ ἐν λόγω, ἐπερχόμενο, αἶσχος ἀλλὰ τὸ διατυμπανίζουν κιόλας ὡς μία ''μεγάλη ἐπιτυχία''; Ὁ διεθνισμός, ἀνέκαθεν, εἶχε πολλαπλὸ πρόσωπο. Καὶ ὁ κοσμοπολιτισμός, μὲ τὴν παραφυάδα τοῦ λεγόμενου lifestyle, εἶναι ἕνα ἀπὸ αὐτά. Διότι ὁ κοσμοπολιτισμός, ὅπως καὶ τὸ κεφάλαιο, δὲν ἔχει Πατρίδα. Ἑπομένως, δὲν ἔχει Ἦθος, Σεβασμό, Ἀρχές, Ἀξίες, στοιχεῖα ποὺ συμβαδίζουν μὲ τὴν ἔννοια τῆς Πατρίδας. Τὸ χρῆμα, οἱ ''ἐπενδύσεις'', οἱ ''μπίζνες'' γενικά, ἀποτελοῦν τὴν μόνη ὀντότητα, τὴν ὁποία ὑποστηρίζουν, τὸν ''θεὸ'' ποὺ λατρεύουν οἱ θιασῶτες τοῦ κοσμοπολιτισμοῦ. Γι' αὐτούς, ὅλα πωλοῦνται καὶ ὅλα ἀγοράζονται. Ἀποπατοῦν στὰ Ἱστορικὰ γεγονότα τοῦ παρελθόντος, ἀσελγώντας ἀσύστολα πάνω στὴν μνήμη τῶν Ἡρώων το Ἔθνους μας.
Οἱ Κλέφτες καὶ οἱ Ἁρματολοί, οἱ ὁπλαρχηγοὶ τῆς Ἐθνεγερσίας τοῦ 1821 ἀποτελοῦν ἀρνητικὸ παράδειγμα, γιατί ἁπλούστατα δὲν φέρνουν κέρδη, θετικοὺς ἰσολογισμοὺς καὶ αὔξηση τῶν τραπεζικῶν λογαριασμῶν. Τώρα, θετικὰ πρότυπα θεωροῦνται οἱ σύγχρονοι ραγιάδες καὶ τουρκοπροσκυνημένοι, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἂν εἶναι ''γενίτσαροι'' ἢ ''γιουσουφάκια''... Ἡ Ἱστορία, ὅμως, δὲν μπορεῖ νὰ γράφεται μὲ βάση τὶς ἄπληστες χρηματικὲς ἀνάγκες τοῦ καθενός, οἱ ὁποῖες σὲ πολλὲς περιπτώσεις βρίσκονται ὑπεράνω ὁποιασδήποτε Ἐθνικῆς εὐαισθησίας.  Ἱστορία γράφεται μὲ βάση τὸ εἰδικὸ βάρος ποὺ κουβαλᾶ κάθε Ἔθνος στὸ πέρασμα τῶν αἰώνων. Εξ αὐτοῦ το λόγου (καὶ ὄχι μόνον) τὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος ὀφείλει νὰ προασπίζει τὸ κορυφαῖο εἰδικό του βάρος, νὰ θυμίζει (καὶ νὰ ὑπενθυμίζει) μὲ τὴν Ἱστορική του διαδρομὴ ὅτι ἔχει σχέση μὲ τοὺς Ἀετοὺς καὶ ὄχι μὲ τὶς κότες... Μὲ τὸν Κολοκοτρώνη καὶ ὄχι μὲ τὸν νενέκο... Γι' αὐτό, λοιπόν, ὁ ''Σουλεϊμᾶν'' εἶναι ἀνεπιθύμητος ἐθνικά, κοινωνικά, ἱστορικά, ἠθικὰ (καὶ) στὴν Παναγία. Το ἀπαιτεῖ, πρῶτα ἀπ' ὅλα, ἡ Ἱστορία τοῦ Ὁλοκαυτώματος τοῦ 1898. Τὸ ἀπαιτεῖ ἡ ἀναγκαιότητα γιὰ μία Ἑλλάδα, ἡ ὁποία θὰ μπορέσει κάποτε νὰ ἀνήκει καὶ πάλι στοὺς Ἕλληνες. Γιατί τὸ Αἷμα τῶν Ἀγωνιστῶν εἶναι πιὸ δυνατὸ ἀπὸ τὸ χρῆμα τῶν τραπεζιτῶν. Εἶναι πιὸ ἰσχυρὸ ἀπὸ τὰ ''σαλὲ'' καὶ τὶς ἀδηφάγες ὀρέξεις τοῦ κάθε ἀπόγονού του πραγματικοῦ Σουλεϊμᾶν, ὁ ὁποῖος κατακρεουργοῦσε Ἕλληνες. Γι' αὐτὸ καὶ ἡ ἐτυμηγορία τῆς Ἱστορίας θὰ εἶναι σαφὴς γιὰ ὅλους αὐτοὺς πού, ''ἐλαφρὰ τὴν καρδία'', χαριεντίζονται μὲ τὸν ἀπόγονο τῶν σφαγέων τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Παντελῶς ἀρνητική...

6 σχόλια:

 1. Αδερφέ καλά τα λες.
  Σου πέρασε όμως από το μυαλό ότι ο Σουλειμάν ΜΠΟΡΕΙ να είναι ΚΑΙ κρυπτοχριστιανός και να τον ελκύει η αληθινή Παναγία; Γι αυτό θέλει να φτιάξει σαλέ στο χωριό που έχει το όνομά Της; Για σκέψου το και αυτό. Είναι ένα πολύ πιθανό ενδεχόμενο, επειδή, δεν θεωρώ το χωριό Παναγία ωραιότερο από τα Μετέωρα ή τη Σαντορίνη, ή την Κέρκυρα, ή τη Ρόδο...ίσως και η επιλογή του ονόματος, κάποια προαίρεση αγαθή να δηλώνει...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Συμφωνώ με τον προλαλήσαντα ανώνυμο.
  Το ότι υποδύεται τον Σουλεϊμάν,δεν σημαίνει ότι είναι ανθέλληνας.
  Οσοι τον γνώρισαν μιλούν γιά ένα ευγενή άνθρωπο,χαμηλών τόνων που αγαπά την Ελλάδα.
  Ας μη βλέπουμε παντού εχθρούς.Εχθρός μας είναι η Τουρκική πολιτική και όχι οι άνθρωποι.
  Κωνσταντίνα-Θεσσαλονίκη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κι αφού αγαπά την Ελλάδα γιατί δέχθηκε ρόλο σφαγέα των Ελλήνων σε ανθελληνική σειρά που εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο το νεοθωμανικό επεκτατισμό; Σαν πολύ ...πλατωνική μου φαίνεται μια τέτοια αγάπη... Βέβαια πρέπει να ζήσει κι αυτός αλλά αυτό σημαίνει ότι και πάλι βάζει το χρήμα πάνω από την (υποτιθέμενη) αγάπη του...
   Όσο για το "ευγενής" ευγενείς ήταν και είναι και οι φραγκολεβαντίνοι...

   Μιχάλης Μακρίδης

   Διαγραφή
 3. Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΧΕΙ ΕΠΕΚΤΑΤΗΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ.ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ?ΦΥΣΙΚΑ Ο ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΥΣΕΙ ΤΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΤΟΥ.ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΖΗΣΑΝΕ ΣΤΟ ΠΕΤΣΙ ΤΟΥΣ ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ 400 ΧΡΟΝΙΑ.ΕΑΝ ΛΟΙΠΟΝ ΘΕΛΕΙ Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΥΡΙΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΡΥΠΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΕΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΑΘΕΙ ΝΑ ΒΑΠΤΙΣΘΕΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΖΗΣΕΙ ΣΑΝ ΕΛΛΗΝΑΣ.ΤΟΤΕ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ.ΑΛΛΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΗΝ ΤΑ ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΟΛΑ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΑΓΙΑ.ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΧΥΠΟΠΤΟΙ ΣΕ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ.ΑΛΛΩΣΤΕ ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΠΟΥ ΕΒΛΕΠΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΩΡΑΙΑΣ ΜΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ:<<OTI OI ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΣΦΑΓΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΩΡΕ!ΤΙ ΑΛΛΟ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΙ ΑΛΛΟ ΘΑ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ?ΞΥΠΝΑΤΕ ΡΕ ΕΛΛΗΝΕΣ,ΔΕΝ ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΙ ΜΑΣ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙ ΕΡΧΕΤΑΙ?ΕΛΕΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ!ΚΑΛΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΜΥΑΛΑ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΟΤΑΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΜΑΣ ΚΥΜΑΤΙΖΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΑΣ ΕΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΝΑ ΠΑΙΖΕΙ Ο ΣΟΥΛΕΙΜΑΝ Ο ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗΣ, ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΜΙΛΑΜΕ ΠΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ. ΤΟ ΛΕΩ ΑΥΤΟ ΜΕ ΠΟΛΥ ΠΙΚΡΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ. ΑΠ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΤΗΝ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΜΑΣ ΠΡΟΒΑΛΛΟΥΝ, ΤΟΥΣ ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΜΑΣ, ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟ "ΜΕΤΑ ΒΑΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ. ΚΑΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΤΟ ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΚΙ ΑΥΤΟ ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ ΑΡΧΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ Σ ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ "ΓΔΥΝΟΝΤΑΣ" ΤΗΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΟΡΦΙΕΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΗΣ, ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ, ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ. ΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.